13000 / 13116 - Publikace - 2014

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2014

Články v časopisech WoS

PEKÁREK, S. a J. MIKEŠ. Temperature-and airflow-related effects of ozone production by surface dielectric barrier discharge in air. The European Physical Journal D. 2014, 68(10), 1-8. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2014-50393-x.

BEJBL, J. et al. New approach to brown coal pricing using internal rate of return methodology. Applied Energy. 2014, 133(133c), 289-297. ISSN 0306-2619. DOI 10.1016/j.apenergy.2014.07.082.

LÍZAL, L.M. a S. TASHPULATOV. Do producers apply a capacity cutting strategy to increase prices? The case of the England and Wales electricity market. Energy Economics. 2014, 43 114-124. ISSN 0140-9883. DOI 10.1016/j.eneco.2014.02.007.

VÁVROVÁ, K., J. KNÁPEK a J. WEGER. Modeling of biomass potential from agricultural land for energy utilization using high resolution spatial data with regard to food security scenarios. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014, 35 436-444. ISSN 1364-0321. DOI 10.1016/j.rser.2014.04.008.

FROMMEL, M., H. XING a Š. KRATOCHVÍL. Modeling the daily electricity price volatility with realized measures. Energy Economics. 2014, 44 492-502. ISSN 0140-9883. DOI 10.1016/j.eneco.2014.03.001.

VÁVROVÁ, V. et al. Possibilities and Problems of Using Pupillary Reflex for Subconscious Detection of Consumer Preferences. Metallurgy. 2014, 53(1), 85-88. ISSN 0543-5846.

BEMŠ, J. et al. Radioactive waste disposal fees-Methodology for calculation. Radiation Physics and Chemistry. 2014, 104 398-403. ISSN 0969-806X. DOI 10.1016/j.radphyschem.2014.02.008. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X14000474/pdfft?md5=eda4f140a69e0357f62ee4a6fc988df1&pid=1-s2.0-S0969806X14000474-main.pdf

Články v ostatních periodikách

SVOBODA, V. a P. BUDÍNSKÝ. Can Telecommunications Play an Important Role In Diversifying Investment Risk?. Nová ekonomika. 2014, VII(4), 47-58. ISSN 1336-1732.

SLÁMEČKA, V. Společenská a sociální odpovědnost firem. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(3), 6-8. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Marketing není zaklínadlo. Pr-ekon Online. 2014, 2014(10), 1-10. ISSN 1214-4800.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(3), 3. ISSN 1211-5622.

JOSEFOVIČOVÁ, M. "Kdyby domy uměly mluvit" Budova vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze Dejvicích a architekt Severin Ondřej (1889-1964). Dějiny věd a techniky. 2014, XLVII(4), 247-261. ISSN 0300-4414.

TOMEK, G. Marketingová komunikace a vývoj paradigmat. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(1), 16-18. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. S emocemi se prodává úspěšněji. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(2), 27. ISSN 1211-5622.

BEJBL, J. a Š. KRATOCHVÍL. Indexace cen hnědého uhlí, stávající stav a možné úpravy. Energetika. 2014,(6), 352-357. ISSN 0375-8842.

SVOBODA, V. THE IMPACT OF MONETARY EXPANSION ON THE US TELECOMMUNICATIONS SECTOR. Perner's Contact. 2014, IX(4), ISSN 1801-674X.

KŘÍŽ, R. Finding Chaos in Finnish GDP. International Journal of Automation and Computing. 2014, 11(3), 231-240. ISSN 1476-8186. DOI 10.1007/s11633-014-0785-6.

EFMERTOVÁ, M. a J. HÁJEK. Nová etapa vědecko-organizační práce v oboru hospodářských a sociálních dějin. Hospodářské dějiny - Economic History. 2014, 27(1-2), 239-243. ISSN 0231-7540.

VÁVROVÁ, V. Marketing a sociální odpovědnost. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(3), 12-14. ISSN 1211-5622.

BEMŠ, J. a O. STARÝ. Smart Bankruptcy Prediction Modelling. Economy And Entrepreneurship. 2014, 8(47), 629-631. ISSN 1999-2300.

VÁVROVÁ, V. Cílová skupina: my občané. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(1), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Sociální odpovědnost a partnerství v mikroprostředí. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(3), 17-19. ISSN 1211-5622.

JÄGER, M. a M. VÍTEK. Vyplatí se využívat vodík v energetice?. PRO-ENERGY magazín. 2014, 8(1), 58-62. ISSN 1802-4599.

ADAMEC, M. a M. KLOUBEC. On-line měření bude brzy samozřejmostí. Pro-Energy magazín. 2014,(4), 24-25. ISSN 1802-4599.

VECKA, J. Pohled teplárenství na cíle odpadové legislativy. Energetika. 2014, 64(1), 42. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. Emoce v nás a okolo nás. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(1), 28. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Jak rozumět integrované marketingové komunikaci. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(1), 10-12. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Sto let platné Paretovo pravidlo. Marketing & komunikace. 2014, XXiV(2), 29. ISSN 1211-5622.

JANDERA, J. Společenská odpovědnost organizací (CSR), její hodnocení a posuzování. Marketing & komunikace. 2014, 24(3), 24-25. ISSN 1211-5622.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby. Praha: GRADA PUBLISHING, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5.

ADAMEC, M. Systematic Approach for Implementation of Smart Grids. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-50782-3. Dostupné z: https://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-50782-3/systematic-approach-for-implementation-of-smart-grids

EFMERTOVÁ, M. Mihla se očím jako střela, bez páry, kouře k svému cíli spěla…. In: JANČÍK, D. a B. ŠTOLLEOVÁ, eds. Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí.. Praha: Maxdorf, s.r.o., 2014. s. 86-107. ISBN 978-80-7345-422-7.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ, eds. Die sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen Gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Praha, 2014-11-10/2014-11-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05609-7.

BERANOVSKÝ, J. a J. POKORNÝ. Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům.. Praha: EkoWATT, 2014. ISBN 978-80-87333-10-5. Dostupné z: http://ekowatt.cz/cz/publikace/Je_usporny_dum_opravdu_usporny

Stati ve sbornících konferencí

HEJHAL, M. a J. BEMŠ. Approaches to funding of nuclear liabilities. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

ČERNOHOUS, J. a B. KUČERKOVÁ. Application of Leontiev"s Matrix in Economy. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

SVOBODA, V. a P. BUDÍNSKÝ. IMPACT OF THE LATEST FINANCIAL CRISIS ON THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR. In: NINAJ, M. a M. ZÁHUMENSKÁ, eds. 16th International Scientific Conference on Finance and Risk. Bratislava, 2014-11-24/2014-11-25. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2014. s. 60-68. ISBN 978-80-225-3992-0. Dostupné z: http://www.far.nhf.euba.sk

STARÝ, O. a J. VAŠÍČEK. Regulace v teplárenství. In: KREJČŮ, M., ed. Dálkové zásobování teplem a chladem 2014. Hradec Králové, 2014-04-23/2014-04-25. Pardubice: Teplárenské sdružení ČR, 2014. Dostupné z: http://www.tscr.cz

KŘÍŽ, R. a P. ŠEDEK. RECURRENCE PLOTS OF ELECTRICITY PRICE SERIES AND THE PREDICTION OF ELECTRICITY PRICES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

KRATOCHVÍL, Š. a R. KŘÍŽ. DETECTION OF THE CHAOTIC BEHAVIOR AT THE SPOT ELECTRICITY. In: 12th WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM - FOREN 2014. Bukurešť, 2014-06-22/2014-06-26. 2014.

BEJBL, J. Energy commodities markets and their interconnection on electricity prices. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

NÁPLAVA, P. et al. How to Successfully Start the Transformation of an Academic Institution. Case study on the process mapping project at the Czech Technical University. In: Complementary proceedings of the 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises (TEE 2014), and the 1st International Workshop on Capability-oriented Business Informatics (CoBI 2014) co-located with the 16th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI 2014). The 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises, Geneva, 2014-07-14/2014-07-15. Aachen: RWTH Aachen University, 2014. s. 1-15. CBI 2014 Workshops: TEE and CoBI.. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1182/paper1.pdf

KRATOCHVÍL, Š. a J. BEJBL. Analysis of the patterns at the system imbalance. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

KŘÍŽ, R. a P. ŠEDEK. Recurrence plots of electricity price series and the prediction of electricity prices using artificial neural networks. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. s. 1-8. ISBN 978-80-01-05499-4.

MIKEŠ, J. et al. Influence of the wall material of the lightning protected object size induced surges. In: Proceedings of the 32nd International Conference on Lightning Protection – ICLP 2014. 32nd International Conference on Lightning Protection, Shanghai, 2014-10-13/2014-10-17. Piscataway: IEEE, 2014. s. 1859-1865. ISBN 978-1-4799-3544-4. DOI 10.1109/ICLP.2014.6973432.

KŘÍŽ, R. a Š. KRATOCHVÍL. ANALYSES OF THE CHAOTIC BEHAVIOR OF THE ELECTRICITY PRICE SERIES. In: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems (Emergence, Complexity and Computation). ISCS 2013: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems (Emergence, Complexity and Computation), Praha, 2013-09-10/2013-09-13. Berlin: Springer, 2014. s. 231-240. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-642-45437-0. DOI 10.1007/978-3-642-45438-7_21.

BEMŠ, J. et al. Modelling of Nuclear Power Plant Decommissioning Financing. In: 8th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas - Conference Proceedings. 8 th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, Praha, 2014-09-01/2014-09-05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. s. 7-19.

CHERVONNYY, S. a J. BEMŠ. Evaluation of Smart Grid Effects in Russian Federation. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

AMBROŽOVÁ, A. Do not Overestimate the Importance of the Diamond. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2014/

HROCHOVÁ, M. et al. RES integration impact on market environment in the Czech Republic. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

AMBROŽOVÁ, A. a H. FIALOVÁ. Tertiary Sector Analysis in the EU Countries. In: EIIC - Proceedings in EIIC - The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conferenc. 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference 2014, Žilina, 2014-09-01/2014-09-05. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. s. 134-141. ISSN 1338-7871. ISBN 978-80-554-0921-4. Dostupné z: http://eiic.cz/archive/?vid=1&aid=1&kid=20301

HROCHOVÁ, M., J. KNÁPEK a T. KRÁLÍK. RES LOAD DIAGRAM ANALYSES - STEP TOWARDS VIRTUAL POWER PLANT. In: Sustainable Energy Policy and Strategies for Europe. 14th IAEE European Energy Conference 2014, Rome, 2014-10-28/2014-10-31. Cleveland: IAEE, 2014.

Výzkumné zprávy

VASTL, J. et al. Oponentní posudek studie NÁVRH PRINCIPŮ REGULACE IV. REGULAČNÍHO OBDOBÍ PRO ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 9999.

VASTL, J. et al. Oponentní posudek studie NÁVRH PRINCIPŮ REGULACE IV. REGULAČNÍHO OBDOBÍ PRO ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY Straight Consult, s.r.o. - 2. část. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 9999.

STARÝ, O. Znalecký posudek č. 46/2014. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 46/2014.

STARÝ, O., J. BEMŠ a T. KRÁLÍK. Development of the Electricity Prices in the Czech Republic. [Výzkumná zpráva] 2014.

CIMBOLINEC, I., P. PAVLÁTKA a O. STARÝ. Odborné vyjádření ČVUT FEL k problematice prokázání technické způsobilosti FVE v rámci řízení o licenci vzhledem k technickým normám a legislativě.. [Výzkumná zpráva] 2014.

STARÝ, O. Znalecký posudek č. 54/2014. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 54/2014.

KNÁPEK, J. et al. Aktualizace ekonomického modelu a výpočtu odvodů na jaderný účet pro oblast NAO/SAO a oblast VAO/VJP. [Výzkumná zpráva] 2014.

KRÁLÍK, T., O. STARÝ a J. BEMŠ. Analýza významu hnědého uhlí v ČR. [Výzkumná zpráva] 2014.

VASTL, J. et al. Znalecký posudek č. 38/2013. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 38/2013.

VASTL, J. et al. Znalecký posudek teplárna České Budějovice. [Výzkumná zpráva] Praha: FEL ČVUT, 2014.

VASTL, J., J. VAŠÍČEK a I. CIMBOLINEC. Doplněk číslo 60/2014 ke znaleckému posudku č.20/2013 k soudnímu spisu č. j. 7 C 123/2010-70. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 60/2014.

Stránka vytvořena 11.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.