13000 / 13116 - Publikace - 2015

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

KNÁPEK, J. et al. Effectiveness of biomass for energy purposes: a fuel cycle approach. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2015, 4(6), 575-586. ISSN 2041-8396. DOI 10.1002/wene.164.

KUBANČÁK, J. et al. COMPARISON OF COSMIC RAYS RADIATION DETECTORS ON-BOARD COMMERCIAL JETAIRCRAFT. Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164 484-488. ISSN 0144-8420. DOI 10.1093/rpd/ncv331.

BEMŠ, J. et al. Innovative default prediction approach. Expert Systems with Applications. 2015, 42(17), 6277-6285. ISSN 0957-4174. DOI 10.1016/j.eswa.2015.04.053.

BEMŠ, J. et al. MODELLING OF NUCLEAR POWER PLANT DECOMMISSIONING FINANCING. Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164 519-522. ISSN 0144-8420. DOI 10.1093/rpd/ncv333.

PEKÁREK, S., J. MIKEŠ a J. KRÝSA. Comparative study of TiO2 and ZnO photocatalysts for the enhancement of ozone generation by surface dielectric barrier discharge in air. Applied Catalysis A: General. 2015, 502 122-128. ISSN 0926-860X. DOI 10.1016/j.apcata.2015.06.003.

TASHPULATOV, S. Analysis of electricity industry liberalization in Great Britain: How did the bidding behavior of electricity producers change?. Utilities Policy. 2015, 36 24-34. ISSN 0957-1787. DOI 10.1016/j.jup.2015.07.004.

VALENTOVÁ, M., M. QUICHERON a P. BERTOLDI. LED projects and economic test cases in Europe. International Journal of Green Energy. 2015, 12(8), 843-851. ISSN 1543-5075. DOI 10.1080/15435075.2014.887568.

Články v ostatních periodikách

DIALLO, A. a G. TOMEK. The Interpretation of HH-Index Output Value When Used As Mobile Market Competitiveness Indicator. International Journal of Business and Management. 2015, 10(12), 48-53. ISSN 1833-3850.

HRONZA, R. et al. Míry kvality v procesním modelování. Acta Informatica Pragensia. 2015, 4(1), 18-29. ISSN 1805-4951. DOI 10.18267/j.aip.57.

KRATOCHVÍL, Š. a J. BEJBL. Možnosti predikce systémové odchylky. Energetika. 2015, 65(02/2015), 72-75. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. Úvodník (Vzdělávání v marketingu). Marketing & komunikace. 2015, XXV(3), 3. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Marketing nemůže být ostrovem ve vzdělávání. Marketing & komunikace. 2015, XXV(3), 4-6. ISSN 1211-5622.

MACHOLDA, F. Investice do úspor energií v panelových domech a růst cen tepla z CZT - bludný kruh?. Tepelná ochrana budov. 2015, 18(1), 31-39. ISSN 1213-0907.

VÁVROVÁ, V. Jak zajistit značce budoucnost?. Marketing & komunikace. 2015, XXV(2), 25. ISSN 1211-5622.

VECKA, J. Zpřísnění požadavků na velké spalovací zdroje ohrožuje investice. PRO-ENERGY magazín. 2015,(4), 34-35. ISSN 1802-4599.

TOMEK, G. Jak přijít o chuť poznat marketing?. Marketing & komunikace. 2015, XXV(3), 7-9. ISSN 1211-5622.

HRONZA, R., J. PAVLÍČEK a P. NÁPLAVA. Míry kvality procesních modelů vytvořených v notaci BPMN. Acta Informatica Pragensia. 2015, 4(2), 140-153. ISSN 1805-4951. DOI 10.18267/j.aip.66.

VÍTEK, M. Otázka se po sto letech vrací: je lepší střídavý či stejnosměrný proud?. PRO-ENERGY magazín. 2015, 2015(3), 36-41. ISSN 1802-4599.

HROCHOVÁ, M. et al. Renewable sources integration in context to electricity market, case Czech Republic. Economy And Entrepreneurship. 2015, 9(1), 34-41. ISSN 1999-2300.

TOMEK, G. Co znamená demokratizace značky?. Marketing & komunikace. 2015, XXV(2), 24. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Tištěná encyklopedie a digitální věk. Marketing & komunikace. 2015, XXV(4), 27. ISSN 1211-5622.

KRATOCHVÍL, Š. a J. BEJBL. Analýza systémové odchylky. Energetika. 2015, 65(1/2015), 10-13. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Spokojený zákazník = úspěšný marketing. Pr-ekon Online. 2015, XXIII 1-10. ISSN 1214-4800.

TOMEK, G. Sám sobě prodejcem vlastní značky. Marketing & komunikace. 2015, XXV(1), 28. ISSN 1211-5622.

KUTÁČ, J. a J. MIKEŠ. Ochrana před bleskem v souladu s platnou legislativou ČR. Elektroinstalatér. 2015,(6), ISSN 1211-2291.

VÍTEK, M. Oceňování omezených přírodních zdrojů v sektoru elektronických komunikací. Digital Economy World. 2015, 1(1), 21-25. ISSN 2464-5303.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

TOMEK, G. Nákup. In: SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ, eds. Podniková ekonomika. Praha: BECK C. H., 2015. s. 212-240. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

ŠTĚDROŇ, B. et al. Manažerské rozhodování v praxi. Praha: BECK C. H., 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.

DUDEK, F. et al., eds. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monacrhie. Praha: Karolinum, 2015. sv. 1. ISBN 978-80-246-2945-2.

KNÁPEK, J. et al. Competitiveness of Intentionally Planted Biomass for Energy Purposes. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC a R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 79-94. ISBN 978-80-7478-993-9.

EFMERTOVÁ, M. Technické (odborné) školství a další vzdělávací a vědecké instituce. In: DUDEK, F. et al., eds. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monacrhie. Praha: Karolinum, 2015. s. 84-108. sv. 1. ISBN 978-80-246-2945-2.

AJANOVIC, A., J. KNÁPEK a R. HAAS. Energy Supply, Energy Consumption and the Environment: the Czech Republic and Austria in an International Context. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC a R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 9-23. ISBN 978-80-7478-993-9.

KNÁPEK, J., R. HAAS a G. RESCH. Trends in Renewable Electricity and Corresponding Support Costs in the EU-28 with a Special Focus on the Czech Republic and Austria. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC a R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 25-45. ISBN 978-80-7478-993-9.

KNÁPEK, J., A. AJANOVIC a R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. ISBN 978-80-7478-993-9.

KRÁLÍK, T. a M. BENEŠ. Economic Evaluation of Energy Storage Using the Power Deviation Prices - the Load Diagram Pricing Method. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC a R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 131-142. ISBN 978-80-7478-993-9.

KNÁPEK, J., K. VÁVROVÁ a J. WEGER. Biomass Potential – Biofuels in the Czech Republic. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC a R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 47-62. ISBN 978-80-7478-993-9.

KNÁPEK, J. a R. HAAS. Recent Changes and Future Challenges on European Electricity Markets. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC a R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 95-112. ISBN 978-80-7478-993-9.

AJANOVIC, A. a J. KNÁPEK. Comparing Major Trends in Passenger Car Transport in Austria and the Czech Republic. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC a R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 169-185. ISBN 978-80-7478-993-9.

Stati ve sbornících konferencí

HRONZA, R. a L. ZOUBEK. ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI A EFEKTIVITY VYSOKÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM REFERENČNÍHO PROCESNÍHO MODELU. In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové, 2015-12-14/2015-12-18. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 803-809. ISBN 978-80-87952-12-2.

KRATOCHVÍL, Š. a J. BEJBL. The system imbalance prediction. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

HROCHOVÁ, M. Analysis of RES production diagram, a comparison of different approaches. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

FABIÁN, V. et al. Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách. In: INSPO 2015. Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 2015, Praha, 2015-03-28. Praha: BMI sdružení, 2015. s. 1-11. Dostupné z: http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/fabian-50613.pdf

KŘÍŽ, R. a P. ŠEDEK. THE PREDICTION OF TROPOSPHERIC OZONE USING A RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK. In: ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems. Interdisciplinary Symposium on Complex Systems 2014, Florence, 2014-09-15/2014-09-18. Dordrecht: Springer, 2015. s. 115-123. Emergence, Complexity and Computation. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-319-10758-5. DOI 10.1007/978-3-319-10759-2_13.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK a K. VÁVROVÁ. Competitiveness of intentionally planted biomass with conventional fuels - the impact of logistic chains to energy and economic effectiveness. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2187-5. Dostupné z: http://ee2015.fei.tuke.sk/

TOMEK, G. et al. The competitive ability of the company in terms of globalization. In: International scientific conference Engineering Science and Production Management 2015. Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 2015-04-16/2015-04-17. 2015. s. 54. ISBN 978-80-971555-4-4.

MIKEŠ, J. et al. DISTURBANCE CAUSED BY PENETRATION SURGE IN INTERIOR INSTALLATIONS OF BUILDINGS. In: Proceedings of the International Conference on Lightning & Static Electricity (ICOLSE 2015). International Conference on Lightning & Static Electricity, Toulouse, 2015-09-09/2015-09-11. 2015. DOI 10.1049/ic.2015.0194.

HROCHOVÁ, M. Analysis of renewable sources power variability. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. s. 443-446. ISBN 978-80-553-2187-5.

ČERNOHOUS, J. Projection GDP using Input-output model. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

ZOUBEK, L. a R. HRONZA. VYUŽITÍ REFERENČNÍHO PROCESNÍHO MODELU PRO MAPOVÁNÍ PROCESŮ VYSOKÝCH ŠKOL. In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové, 2015-12-14/2015-12-18. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 810-814. ISBN 978-80-87952-12-2.

HRONZA, R. a L. ZOUBEK. Performance Management in an Academic Environment in the Czech Republic. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/Proceedings_of_Poster_2015.zip

MIKEŠ, J., M. EFMERTOVÁ a J. KUTÁČ. The Technical and Economic Assessment of the Lightning Rod Symmetrization Effect on Overvoltage in Narrow Structures. In: Proceedings of the Asia-Pacific International Conference on Lightning 2015 (APL 2015). 9th Asia-Pacific International Conference on Lightning, Nagoya, 2015-07-23/2015-07-27. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 2015.

Dizertace

FORMÁNEK, O. Hodnocení integrovaného systému řízení v podniku. Datum obhajoby 2015-02-20. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Vedoucí práce G. TOMEK.

Výzkumné zprávy

VÍTEK, M. et al. Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 880-915/925-960 MHz a 1 710 – 1 785 / 1 805 – 1 880 MHz (pásma používaná operátory GSM). [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 55/2014.

STARÝ, O. et al. Research and Analysis of existing knowledge and experience with Bidding Zones configuration in Europe. [Výzkumná zpráva] 2015.

DOLEŽAL, J. et al. Způsoby využití kamerového systému pro testování kompetencí. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015.

Stránka vytvořena 04.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.