13000 / 13116 - Publikace - 2016

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

PEKÁREK, S. et al. Effect of TiO2 on Various Regions of Active Electrode on Surface Dielectric Barrier Discharge in Air. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2016, 36(5), 1187-1200. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-016-9723-4.

FIALA, J. et al. Value Perception in the Ultimatum Game: A Blinded Randomized Trial. EKONOMICKÝ ČASOPIS. 2016, 64(6), 519-538. ISSN 0013-3035.

MIKEŠ, J., S. PEKÁREK a I. SOUKUP. Experimental and modelling study of the effect of airflow orientation with respect to strip electrode on ozone production of surface dielectric barrier discharge. Journal of Applied Physics. 2016, 120(17), ISSN 0021-8979. DOI 10.1063/1.4966603.

Patenty a užitné vzory

ČVUT v Praze. Zařízení pro přesné automatické neinvazivní snímání krevní pulzní vlny. Původci: V. FABIÁN, V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Česká republika. Užitný vzor CZ 29177. 2016-02-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10168596&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

HROCHOVÁ, M. Virtual power plant concept, idea vs. reality. Economy And Entrepreneurship. 2016, 10(1), 57-61. ISSN 1999-2300.

KUTÁČ, J. a J. MIKEŠ. Posouzení alternativních jímačů ESE podle platné legislativy ČR a platných norem ČSN. Elektro. 2016, 26(11), 65-67. ISSN 1210-0889.

HORÁK, P. Jak se využívá metod stanovení hodnoty zákazníka na trhu B2B. Marketing & komunikace. 2016, XXVI(4), 11-13. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Ledacos o marketingu. Marketing & komunikace. 2016, XXVI(1), 28. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Cesta k vytváření hodnoty zákazníka. Marketing & komunikace. 2016, XXVI(2-3), 11-13. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Produkt jako předpoklad konkurenční schopnosti. Pr-ekon Online. 2016, XXIV 1-11. ISSN 1214-4800.

VECKA, J. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla má potenciál. Energetika. 2016, 66(2), 76-79. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. Integrace zákazníka do tvorby produktu. Marketing & komunikace. 2016, XXVI(2-3), 14-16. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2016, XXVI(2-3), 3. ISSN 1211-5622.

VÍTEK, M. Přečerpávací vodní elektrárna v zatopeném hnědouhelném lomu po jeho vytěžení aneb jedna z variant hydrické rekultivace. Energetika. 2016, 66(1/2016), 34-38. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Sesítění firem – významný faktor Industrie 4. Strojárstvo extra. 2016, XX(7-8), 72-74. ISSN 1335-2938.

MIKEŠ, J. a M. EFMERTOVÁ. 160. výročí Siemensovy dvojité T-kotvy v dynamoelektrických strojích. Dějiny věd a techniky. 2016, XLIX(1), 3-7. ISSN 0300-4414.

TOMEK, G. Ztrácejí marketingové útvary ve firmách svůj význam?. Marketing & komunikace. 2016, XXVI(4), 22-23. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Inovace jako nutnost konkurenční výhody. Marketing & komunikace. 2016, XXVI(4), 24. ISSN 1211-5622.

HOLASOVÁ, A. a O. STARÝ. Jak identifikovat rizikové stavy elektrizační soustavy pomocí analýzy aktivace regulační energie. Energetika. 2016, 66(6), 407-411. ISSN 0375-8842.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

VÁVROVÁ, V. Produkt. In: VYSEKALOVÁ, J., ed. Marketing. Praha: EDUKO nakladatelství, 2016. s. 133-169. ISBN 978-80-88057-17-8.

CABAL, J. a M. EFMERTOVÁ. O chemické sloučenině, která změnila tvář války. In: KLEINOVÁ, J. a H. KRÁLOVÁ, eds. Věda a technika v českých zemích v období první světové války. Praha 7: Národní technické muzeum v Praze, 2016. s. 9-26. Práce z dějin techniky a přírodních věd. sv. 45. ISBN 978-80-7037-264-7.

HERTWICH, E.G. et al. Matching supply and demand: grid and storage. In: Green Energy Choices (The Benefits, Risks and Trade-Offs of Low-Carbon Technologies for Electricity Production). United Nations iLibrary, 2016. s. 396-423. ISBN 9789210599603. DOI 10.18356/b2f16918-en.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Marketingový systém řízení. In: VYSEKALOVÁ, J., ed. Marketing. Praha: EDUKO nakladatelství, 2016. s. 63-86. ISBN 978-80-88057-17-8.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. La part des capitaux français dans les sociétés électrotechniques tchécoslovaques durant l’entre deux-guerres et au début de la guerre froide. In: BELTRAN, A. et al., eds. Electric Worlds / Mondes électriques Creations, Circulations, Tensions, Transitions (19th-21st C.). Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales, 2016. s. 181-200. History of Energy. sv. 8. ISSN 2033-7469. ISBN 978-2-87574-330-5. DOI 10.3726/978-3-0352-6605-4.

TOMEK, G. a J. VYSEKALOVÁ. Základní úloha a funkce marketingu. In: VYSEKALOVÁ, J., ed. Marketing. Praha: EDUKO nakladatelství, 2016. s. 5-28. ISBN 978-80-88057-17-8.

MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. ISBN 978-1-4673-8473-5.

EFMERTOVÁ, M. L´évolution de la formation et la montée en puissance des électrotechniciens tcheques de 1884 a 1950. In: EFMERTOVÁ, M., A. GRELON a J. MIKEŠ, eds. Des ingénieurs pour un monde nouveau – Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) – XIXe–XXe siècle. Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales, 2016. s. 103-127. sv. 1. ISBN 978-2-87574-246-9. DOI 10.3726/978-3-0352-6557-6.

TOMEK, G. Cena. In: VYSEKALOVÁ, J., ed. Marketing. Praha: EDUKO nakladatelství, 2016. s. 188-221. ISBN 978-80-88057-17-8.

EFMERTOVÁ, M. La réglementation internationale – apport de la Tchécoslovaquie à la normalisation électrotechnique en Europe. La coopération de Vladimír List et Ernest Mercier et son importance pour l’introduction du système MIR dans les années 1960 dans les pays du Conseil d’assistance économique mutuelle. In: BELTRAN, A. et al., eds. Electric Worlds / Mondes électriques Creations, Circulations, Tensions, Transitions (19th-21st C.). Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales, 2016. s. 149-174. History of Energy. sv. 8. ISSN 2033-7469. ISBN 978-2-87574-330-5. DOI 10.3726/978-3-0352-6605-4.

EFMERTOVÁ, M., A. GRELON a J. MIKEŠ, eds. Des ingénieurs pour un monde nouveau – Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) – XIXe–XXe siècle. Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales, 2016. sv. 1. ISBN 978-2-87574-246-9. DOI 10.3726/978-3-0352-6557-6.

MIKEŠ, J. L’enseignement électrotechnique dans les écoles secondaires industrielles des pays tchèques des années 1880 à 1938. In: EFMERTOVÁ, M., A. GRELON a J. MIKEŠ, eds. Des ingénieurs pour un monde nouveau – Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) – XIXe–XXe siècle. Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales, 2016. s. 127-143. sv. 1. ISBN 978-2-87574-246-9. DOI 10.3726/978-3-0352-6557-6.

Stati ve sbornících konferencí

VECKA, J. Model of medium-sized district heating development strategy based on new environmental legislation. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 86-91. ISBN 978-1-4673-8473-5. DOI 10.1109/IGBSG.2016.7539426.

SALABA, T. Business strategy of power plant Dětmarovice. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

TOMEK, G. et al. CORPORATE VISION FROM THE VIEWPOINT OF MANAGEMENT DEVELOPMENT IN THE GLOBALISATION CONTEXT. In: Production Management and Engineering Sciences. International scientific conference Engineering Science and Production Management 2015, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 2015-04-16/2015-04-17. Boca Raton: CRC Press, 2016. s. 297-304. ISBN 978-1-138-02856-2.

PAVLÍČEK, J., R. HRONZA a P. PAVLÍČKOVÁ. Educational Business Process Model Skills Improvement. In: PERGL, R. et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. 12th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, Ljubljana, 2016-06-13/2016-06-14. Wien: Springer, 2016. s. 172-184. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-49453-1. DOI 10.1007/978-3-319-49454-8_12.

VÍTEK, M. Ancillary Services in Power System and Way of their Providing. In: Energy and Clean Technologies - Book 4, Volume 1. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016, Albena, 2016-06-28/2016-07-07. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 131-138. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-63-6. DOI 10.5593/SGEM2016/B41/S17.017.

VÍTEK, M., T. KRÁLÍK a J. TŮMA. The role of pumped storage power plants in the power system operation. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521824.

HOLASOVÁ, A. Generation adequacy – mid to long term ability of the system to balance electricity demand and supply. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

UHLÍŘ, V., O. TOMÁNEK a L. KENCL. Latency-based Benchmarking of Cloud Service Providers. In: UCC '16 Proceedings of the 9th International Conference on Utility and Cloud Computing. 9th International Conference on Utility and Cloud Computing, Shanghai, 2016-12-06/2016-12-09. New York: ACM, 2016. s. 263-268. ISSN 2373-6860. ISBN 978-1-4503-4616-0. DOI 10.1145/2996890.3007870. Dostupné z: http://doi.acm.org/10.1145/2996890.3007870

KRATOCHVÍL, Š. a J. BEJBL. Analysis and the methods of forecasting of the intra-hour system imbalance. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/poster2016/proceedings/Section_M/M_014_Kratochvil.pdf

VÍTEK, M. Přečerpávací vodní elektrárna v zatopeném hnědouhelném lomu. In: Energetické zdroje a trendy technologického vývoje (Cyklus E 2016 - 6). Cyklus E 2016 - 6 Energetické zdroje a trendy technologického vývoje, Praha, 2016-06-15/2016-07-15. Praha: EGÚ Praha Engineering a.s., 2016. Cyklus E 2016. ISBN 978-80-87774-41-0.

KÁKONA, J. Hemispherical radiating pattern antenna design for radio meteor observation. In: Proceedings of the International Meteor Conference 2016. IMC 2016 - 35th International Meteor Conference, Egmond, 2016-06-02/2016-06-05. Mechelen: International Meteor Organization, 2016. s. 114-116. ISBN 978-2-87355-030-1.

ZOUBEK, L. Business process visualization depending on user needs. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

HRONZA, R. et al. Řízení kvality procesních diagramů vytvořených v notaci BPMN. In: CHMELENSKÝ, J. et al., eds. I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2016-05-18. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. s. 57-62. ISBN 978-80-01-05951-7.

KNÁPEK, J. a Reinhard HAAS. New challenges in RES support. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 82-85. ISBN 978-1-4673-8473-5. DOI 10.1109/IGBSG.2016.7539425.

VECKA, J. Large CHP plants and new environmental legislation. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/poster2016/proceedings/Section_M/M_009_Vecka.pdf

ČERNOHOUS, J. Fundamentals of inter – industry balance. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/poster2016/proceedings/Section_M/M_043_Cernohous.pdf

BEMŠ, J. et al. Bidding zones reconfiguration - Current issues: Literature review, criterions and social welfare. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 92-97. ISBN 978-1-4673-8473-5. DOI 10.1109/IGBSG.2016.7539427.

LACHMANOVÁ, M. Integration of renewable sources vs. virtual power plant concept. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

KÁKONA, J. Meteor trajectory estimation from radio meteor observations. In: Proceedings of the International Meteor Conference 2016. IMC 2016 - 35th International Meteor Conference, Egmond, 2016-06-02/2016-06-05. Mechelen: International Meteor Organization, 2016. s. 117-119. ISBN 978-2-87355-030-1.

ZOUBEK, L. Tvorba referenčního procesního modelu pro vysoké školy. In: CHMELENSKÝ, J. et al., eds. I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2016-05-18. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. s. 115-120. ISBN 978-80-01-05951-7.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Ecomusées dans les pays tchèques et en Tchécoslovaquie – nous unissons le passé et le futur. In: GARCON, A.-F. a A.-S. RIETH, eds. 8 Workshop international TPTI - Écomusée. Une nouvelle forme muséale à l´international?. Écomusée. Une nouvelle forme muséale à l´international?, Paris, 2016-09-22. Paris: Centre d´Histoire des Techniques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016. s. 33-43. TPTI. sv. 1.

Výzkumné zprávy

DOBIÁŠ, M. et al. Metody hodnocení kompetencí na základě snímání očních pohybů. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. 1.

BEMŠ, J. et al. Final research report. [Výzkumná zpráva] 2016.

Stránka vytvořena 11.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.