ČeskyEnglish

13000 / 13116 - Publikace - 2017

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VÁVROVÁ, K., J. KNÁPEK a J. WEGER. Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 67 426-436. ISSN 1364-0321.

Patenty a užitné vzory

FABIÁN, V., V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení provádějící tento způsob. Česká republika. Patent. CZ 306567. 2017-01-25. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html

Články v ostatních periodikách

TOMEK, G. Průmysl 4.0 a loajalita zákazníka. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 15-17. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Přistupujeme ke strategii promyšleně. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Výchova dětí k marketingu?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Potěšený a nadšený zákazník jako základ marketingové strategie. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 12-14. ISSN 1211-5622.

LACHMANOVÁ, M. Renewables subsidies in Europe – new challenges. Economy And Entrepreneurship. 2017, 10(12-2), 133-140. ISSN 1999-2300.

DOBIÁŠ, M. et al. Determining a strategy for problem solving based on eye movements. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, 7(1), 26-27. ISSN 1804-7890. Dostupné z: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0701/papers/A_dobias.pdf

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Má smysl číslovat marketing?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(3), 12-14. ISSN 1211-5622.

HORÁK, P. Customer Lifetime Value in B2B Markets: Theory and Practice in the Czech Republic. International Journal of Business and Management. 2017, 12(2), 47-55. ISSN 1833-3850.

TOMEK, G. Marketing a současnost - Glosy, úvahy. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(3), 28-29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, K. et al. Model for evaluation of locally available biomass competitiveness for decentralized space heating in villages and small towns. Renewable Energy. 2017, ISSN 0960-1481.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 5. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a J. VYSEKALOVÁ. Věnovat se marketingu nebylo a není zbytečné. Prosperita. 2017, 19(Příloha MB), 8-9. ISSN 1213-6492.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Co vyžaduje Průmysl 4.0 od managementu firmy. IT System. 2017, 19(4), 14-16. ISSN 1212-4567.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ a A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.

Stati ve sbornících konferencí

MRÁZ, O. et al. Converting DEMO PSI Transaction Pattern into BPMN: A Complete Method. In: Advances in Enterprise Engineering XI. 7th Enterprise Engineering Working Conference, Antwerp, 2017-05-08/2017-05-12. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 85-98. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-57954-2. DOI 10.1007/978-3-319-57955-9_7.

LACHMANOVÁ, M. Analysis of renewable resources production Benefits of RES power plants aggregation. In: LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ a A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. STOCHASTIKA 2017, Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017. p. 26.

MIKEŠ, J., O. HANUŠ a J. KÁKONA. Methodology for Monitoring Lightning Stroke of an Object by Means of a Smart Sensoric. In: Proceedings of the International Conference on Lightning & Static Electricity (ICOLSE 2017). International Conference on Lightning & Static Electricity 2017, Winc Aichi, Nagoya, Aichi, 2017-09-13/2017-09-15. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 2017.

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.