Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13116 - Publikace - 2017

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VÁVROVÁ, K., J. KNÁPEK a J. WEGER. Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 67 426-436. ISSN 1364-0321.

KNÁPEK, J. et al. Energy Biomass Competitiveness—Three Different Views on Biomass Price. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2017, 6(6), 1-13. ISSN 2041-8396.

Patenty a užitné vzory

FABIÁN, V., V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení provádějící tento způsob. Česká republika. Patent. CZ 306567. 2017-01-25. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html

Články v ostatních periodikách

TOMEK, G. Průmysl 4.0 a loajalita zákazníka. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 15-17. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Přistupujeme ke strategii promyšleně. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Výchova dětí k marketingu?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Potěšený a nadšený zákazník jako základ marketingové strategie. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 12-14. ISSN 1211-5622.

LACHMANOVÁ, M. Renewables subsidies in Europe – new challenges. Economy And Entrepreneurship. 2017, 10(12-2), 133-140. ISSN 1999-2300.

DOBIÁŠ, M. et al. Determining a strategy for problem solving based on eye movements. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, 7(1), 26-27. ISSN 1804-7890. Dostupné z: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0701/papers/A_dobias.pdf

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Má smysl číslovat marketing?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(3), 12-14. ISSN 1211-5622.

HORÁK, P. Customer Lifetime Value in B2B Markets: Theory and Practice in the Czech Republic. International Journal of Business and Management. 2017, 12(2), 47-55. ISSN 1833-3850.

TOMEK, G. Marketing a současnost - Glosy, úvahy. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(3), 28-29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, K. et al. Model for evaluation of locally available biomass competitiveness for decentralized space heating in villages and small towns. Renewable Energy. 2017, ISSN 0960-1481.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 5. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a J. VYSEKALOVÁ. Věnovat se marketingu nebylo a není zbytečné. Prosperita. 2017, 19(Příloha MB), 8-9. ISSN 1213-6492.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Co vyžaduje Průmysl 4.0 od managementu firmy. IT System. 2017, 19(4), 14-16. ISSN 1212-4567.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Etika a pravidlo win-win. In: DYTRT, Z., ed. Management v nových podmínkách. Pardubice: Prion, 2017. p. 102-122. sv. 1. ISBN 978-80-87157-20-6.

LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ a A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.

LÍZAL, L., D. MIHALJEK a J. MAKUCH. Conducting monetary policy when fiscal space is limited. In: BANERJEE, B. a B. JAZBEC, eds. Rethinking Monetary–Fiscal Policy Coordination. Ljubljana: Bank of Slovenia, 2017. p. 1-151. ISBN 978-961-6960-12-0.

Stati ve sbornících konferencí

MRÁZ, O. et al. Converting DEMO PSI Transaction Pattern into BPMN: A Complete Method. In: Advances in Enterprise Engineering XI. 7th Enterprise Engineering Working Conference, Antwerp, 2017-05-08/2017-05-12. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 85-98. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-57954-2. DOI 10.1007/978-3-319-57955-9_7.

BEMŠ, J., T. KRÁLÍK a O. STARÝ. Electricity Markets Integrations – What is the Current Status and Future Outlook of Bidding Zones Reconfiguration?. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 237-240. ISBN 978-80-553-3195-9.

LACHMANOVÁ, M. Analysis of renewable resources production Benefits of RES power plants aggregation. In: LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ a A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. STOCHASTIKA 2017, Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017. p. 26.

PURIČER, P. et al. Telemetry system for research stratospheric balloon. In: 22nd 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 171-174. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053608.

VÍTEK, M. a J. VAŠÍČEK. New Ways of Providing Ancillary Services in a Power System. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 484-488. ISBN 978-80-553-3195-9.

VAŠÍČEK, J., J. KNÁPEK a J. VECKA. Perspectives of cogeneration plants and district heating sector – assessment of the impact of CO2 auctions and other legislative changes. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. ISBN 978-80-553-3195-9. Dostupné z: http://seen.fei.tuke.sk/viewabstract.php?id=103

MIKEŠ, J., O. HANUŠ a J. KÁKONA. Methodology for Monitoring Lightning Stroke of an Object by Means of a Smart Sensoric. In: Proceedings of the International Conference on Lightning & Static Electricity (ICOLSE 2017). International Conference on Lightning & Static Electricity 2017, Winc Aichi, Nagoya, Aichi, 2017-09-13/2017-09-15. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 2017.

LACHMANOVÁ, M. Generation adequacy – RES short term variability analysis. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

PAVLÍČEK, Josef et al. The Business Process Model Quality Metrics. In: PERGL, R. et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 13th International Workshop, EOMAS 2017, Held at CAiSE 2017, Essen, Germany, June 12-13, 2017, Selected Papers. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (EOMAS) 2017, Essen, 2017-06-12/2017-06-13. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. p. 134-148. Lecture Notes in Business Information Processing. sv. 298. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-68184-9. DOI 10.1007/978-3-319-68185-6.

Stránka vytvořena 23.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.