13000 / 13116 - Publikace - 2018

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ANDREEV, M. et al. Application of hybrid real-time power system simulator for research and setting a momentary and sustained fast turbine valving control. IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION. 2018, 12(1), 133-141. ISSN 1751-8687. DOI 10.1049/iet-gtd.2017.0356.

VALENTOVÁ, M., L. LÍZAL a J. KNÁPEK. Designing energy efficiency subsidy programmes: The factors of transaction costs. Energy Policy. 2018, 120 382-391. ISSN 0301-4215. DOI 10.1016/j.enpol.2018.04.055.

TASHPULATOV, S. The Impact of Behavioral and Structural Remedies on Electricity Prices: The Case of the England and Wales Electricity Market. ENERGIES. 2018, 11(12), ISSN 1996-1073. DOI 10.3390/en11123420.

VÁVROVÁ, K. et al. Model for evaluation of locally available biomass competitiveness for decentralized space heating in villages and small towns. Renewable Energy. 2018, 2018(129), 853-865. ISSN 0960-1481. DOI 10.1016/j.renene.2017.05.079.

Články v ostatních periodikách

EFMERTOVÁ, M. Elektrotechnický svaz československý základ energetické sítě Československa v období mezi dvěma světovými válkami. Energetika. 2018, 68(5), 267-269. ISSN 0375-8842.

VÍTEK, M. Vodní elektrárna s podporou větru. Energie 21. 2018, 11(5), 20-21. ISSN 1803-0394.

VÍTEK, M. Přečerpávací elektrárna v těžební jámě. Energie 21. 2018, 11(1), 26-27. ISSN 1803-0394.

VÍTEK, M., M. LACHMANOVÁ a A. HOLASOVÁ. Limitní investice do větrné elektrárny. Energie 21. 2018, 11(3), 28-29. ISSN 1803-0394.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ZAMAROVSKÝ, P. Mýtus nekonečna. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3837-9.

BORKOVEC, P., ed. Teaching of technical chemistry at the Imperial and Royal Czech Technical High School in 1869-1899: Professors František Štolba and Antonín Bělohoubek. Praha, 2018-05-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2018.

MIKEŠ, J. a M. EFMERTOVÁ. A Century of Networks in the Electrotechnical World—Concepts of Electrification in Czechoslovakia and in Europe, until the end of the 1930s. In: The process of creating social networks,their significance and role during the formation of modern society. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2018. s. 69-88. ISBN 978-80-7599-047-1.

BERAN, H. et al. Česká energetika na křižovatce. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-560-5.

Stati ve sbornících konferencí

VALENTOVÁ, M., T. KRÁLÍK a J. KNÁPEK. Evaluating soft energy efficiency measures: case study the Czech Republic. In: BAN, M., N. DUIČ a I.B. BJELIČ, eds. 3rd SOUTH EAST EUROPEAN CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS - BOOK OF ABSTRACTS. Zagreb: SDEWES Centre, 2018. s. 118. ISSN 1847-7178. Dostupné z: http://www.novisad2018.sdewes.org/

VALENTOVÁ, M. a J. KNÁPEK. TRANSACTION COSTS OF ENERGY EFFICIENCY PROGRAMMES: THE EFFECT OF LEARNING. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 91-93. ISSN 2585-9684.

ZAMAROVSKÝ, P. Mýtus nekonečno?. In: Věda kontra iracionalita, 6. sborník přednášek Českého klubu skeptiků SISYFOS. Cyklus přednášek Českého klubu skeptiků SISYFOS, Praha, 2018-01-01/2018-12-31. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2018. s. 175-192. ISBN 978-80-200-2868-6.

KUČERKOVÁ, B. a J. ČERNOHOUS. Effect of Short-Term Electricity Supply Failure on GDP. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

VÍTEK, M. Use of the 450 MHz band for power distributors. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 112-115. ISSN 2585-9684.

HOLASOVÁ, A. Energy Literacy in the Czech Republic. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 78-81. ISSN 2585-9684.

MIKEŠ, J., O. HANUŠ a J. KÁKONA. Piezoelectric Lightning Current Detection. In: 4th International Lightning Protection Symposium. Shenzen, 2018-10-24/2018-10-27. Paříž: International Lightning Protection Association, 2018. s. 152-155. 1. sv. 1.

KRÁLÍK, T. Story of the Czech RES Support from the beginning to the present process of over-compensation. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 62-65. ISSN 2585-9684.

HORÁK, M. Prediction of household consumption based on the model. In: ELESCHOVÁ, Ž. a F. JANÍČEK, eds. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Energy-Ecology-Economy 2018. POWER ENGINEERING 2018, Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018. s. 101-105. ISBN 978-80-89402-99-1.

PURIČER, P. et al. Telemetry System of FIK III. Stratospheric Balloon. In: FLIEGEL, K. a S. VÍTEK, eds. 2018 28th International Conference Radioelektronika. 28th International Conference Radioelektronika 2018, Praha, 2018-04-19/2018-04-20. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. s. 1-4. ISBN 978-1-5386-2485-2. DOI 10.1109/RADIOELEK.2018.8376394.

DVOŘÁČEK, L. Central energy storage shared within a group of small photovoltaic installations. In: ELESCHOVÁ, Ž. a F. JANÍČEK, eds. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Energy-Ecology-Economy 2018. POWER ENGINEERING 2018, Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018. s. 110-115. ISBN 978-80-89402-99-1. Dostupné z: http://www.power-engineering.sk/en/eee/proceeding--eee-2018--104

CHUKHLANTSEV, K. Development of plasma-generating devices and history of plasma utilization. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

NIKEL, Z. Reminiscences from the Chronicle of the Military Aviation Institute of Studies (1922–1932). In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1-11. ISBN 978-80-01-06428-3.

HOLASOVÁ, A. Challenges of the energy sector in term of balancing energy. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

BERANOVSKÝ, J. a J. KNÁPEK. Economic Evaluation of Energy Efficient Buildings, Case Study of Various Building Systems for Family Houses. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 66-71. ISSN 2585-9684.

HOLEČEK, V. Research and Work-Based Trainings of Czech Engineers in the USA supported by the Masaryk Academy of Labour at the Time of the First Republic. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1-6. ISBN 978-80-01-06428-3.

SCALABRE, Z. Television's evolution from 1900 tonowadays a mirror of digital progress and of our society. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

Nepublikované přednášky

NIKEL, Z. Vývoj firmy Pála, a. s., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném (1919-1938). [Nepublikovaná přednáška] Valné shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR. 2018-05-17.

AMBROŽOVÁ, A. a H. FIALOVÁ. Non-market services as quaternary sector of the economy. [Nepublikovaná přednáška] International Institute of Social and Economic Sciences. 2018-06-11.

Stránka vytvořena 17.09.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.