13000 / 13116 - Publikace - 2019

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VALENTOVÁ, M., J. KARÁSEK a J. KNÁPEK. Ex post evaluation of energy efficiency programs: Case study of Czech Green Investment Scheme. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2019, 8(2), ISSN 2041-8396. DOI 10.1002/wene.323.

Články v ostatních periodikách

ANDREEV, M.V. et al. Hybrid Real-Time Simulator of Large-Scale Power Systems. IEEE Transactions on Power Systems. 2019, 34(2), 1404-1415. ISSN 0885-8950. DOI 10.1109/TPWRS.2018.2876668.

Stránka vytvořena 26.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.