13000 / 13116 - Publikace - 2019

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2019

Články v časopisech WoS

VALENTOVÁ, M., J. KARÁSEK a J. KNÁPEK. Ex post evaluation of energy efficiency programs: Case study of Czech Green Investment Scheme. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2019, 8(2), ISSN 2041-8396. DOI 10.1002/wene.323.

ANDREEV, M.V. et al. Hybrid Real-Time Simulator of Large-Scale Power Systems. IEEE Transactions on Power Systems. 2019, 34(2), 1404-1415. ISSN 0885-8950. DOI 10.1109/TPWRS.2018.2876668.

Patenty a užitné vzory

ČVUT. Method for an accurate automated non-invasive measurement of blood pressure waveform and apparatus to carry out the same. Původci: V. FABIÁN, V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Spojené státy americké. Patent US10251567. 2019-04-09. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=10251567&OS=10251567&RS=10251567

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ. Zařízení pro generování ozonu a dalších aktivních částic. Původci: J. MIKEŠ a S. PEKÁREK. Česká republika. Užitný vzor CZ 33220. 2019-09-17. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033220.pdf

Články v ostatních periodikách

DVOŘÁČEK, L. Výhody bateriového úložiště pro nabíjení elektromobilů. Energetika. 2019, 69(4), 250-253. ISSN 0375-8842.

DOBIÁŠ, M. et al. An Insight into Decision Making. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2019, 09(02), 25-30. ISSN 1804-7890. DOI 10.33543/0902. Dostupné z: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0902/PDF/0902.pdf

KONEČNÝ, T. a M. EFMERTOVÁ. Muzeum železnice a elektrotechniky: výhled na příští desetiletí. Elektro. 2019, 29(12), 62-64. ISSN 1210-0889.

VÍTEK, M. Efektivita náhrady elektřiny z jádra elektřinou z větru. Energie 21. 2019, 11(4), 20-22. ISSN 1803-0394.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

EFMERTOVÁ, M. Místní dráha Tábor-Bechyně, první dráha v Rakousku-Uhersku s elektrickým pohonem provozovaná Ringhofferovými vozy. In: HLAVAČKA, M., ed. Fenomén Ringhoffer: rodina, podnikání, politika. Praha 8: Národní technické muzeum, 2019. s. 224-239. Práce z dějin techniky a přírodních věd. sv. 55. ISBN 978-80-7037-303-3.

Stati ve sbornících konferencí

KRÁLÍK, T. et al. District heating sector in the Czech Republic: Status, challenges and perspectives. In: 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná, 2019-09-16/2019-09-18. Košice: TU Košice, FEI, 2019. s. 406-410. ISBN 9788055333243.

VALENTOVÁ, M., A. NOVIKOVA a J. KNÁPEK. Mapping Climate and Energy Finance: Lessons Learnt from Czechia and Germany. In: Proceedings of the 16th IAEE European Conference. 16th IAEE European Conference, Ljubljana, 2019-08-25/2019-08-28. Cleveland: IAEE, 2019. Dostupné z: https://iaee2019ljubljana.oyco.eu/

AYDIN, C. a J. BEMŠ. WIND SPEED MODELLING. In: Proceedings of 14th SDEWES Conference. 14th SDEWES Conference, Dubrovnik, 2019-10-01/2019-10-06. SDEWES, 2019. ISSN 1847-7178.

HOLEČEK, V. The Masaryk Academy of Labour and its Contribution to the Development of Technically Skilled Workers. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 130-133. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

BERANOVSKÝ, J. a J. KNÁPEK. Economic Evaluation of Heating Systems for Energy Efficient Houses: A case study of various heating systems of family houses in conditions of central Europe. In: 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná, 2019-09-16/2019-09-18. Košice: TU Košice, FEI, 2019. s. 434-439. ISBN 9788055333243.

MAKEŠOVÁ, M. Evaluation of Energy efficiency and RES Subsidies Metrics – Why is Important to do it?. In: 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná, 2019-09-16/2019-09-18. Košice: TU Košice, FEI, 2019. s. 394-398. ISBN 9788055333243. Dostupné z: http://toc.proceedings.com/49438webtoc.pdf

KNÁPEK, J. et al. Effectiveness of biogas power plant transformation into biomethane production. In: 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná, 2019-09-16/2019-09-18. Košice: TU Košice, FEI, 2019. s. 62-66. ISBN 9788055333243. Dostupné z: http://toc.proceedings.com/49438webtoc.pdf

KRÁLÍK, T. et al. IMPACT OF PELLETING COST ON COMPETITIVENESS OF INTENTIONALLY GROWN BIOMASS FOR LOCAL SPACE HEATING: CASE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. In: ICEER 2019 The 6th International Conference On Energy and Environment Research Book of Abstracts. ICEER 2019 The 6th International Conference On Energy and Environment Research, Aveiro, 2019-07-22/2019-07-25. Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2019. s. 211-212. ISBN 9789895423682.

HORÁK, M. Prediction of household consumption based on the model. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 236-239. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5.

DVOŘÁČEK, L. Benefits of Battery Storage for Charging Stations. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 232-235. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

BĚHAL, D., T. TICHÝ a L. DVOŘÁČEK. Economic Evaluation of FDM 3D Printing Method. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 211-212. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

MIKEŠ, J. a P. KOVÁŘ. CALIBRATION OF THE VHF LIGHTNING INTERFEROMETER TRIGGERING UNIT USING A LIGHTNING CURRENT GENERATOR. In: International Conference on Lightning & Static Electricity 2019 (ICOLSE 2019). Wichita (Kansas), 2019-09-10/2019-09-13. Wichita, Kansas: Wichita State University, National Institute for Aviation Research, 2019.

VALENTOVÁ, M. Energy Efficiency Policy in (Central) Europe - Targets, Instruments, and Investment. In: Proceedings of the 16th IAEE European Conference. 16th IAEE European Conference, Ljubljana, 2019-08-25/2019-08-28. Cleveland: IAEE, 2019. Dostupné z: https://iaee2019ljubljana.oyco.eu/page/178

VALENTOVÁ, M. et al. Learning in Energy Efficiency Policy. In: Proceedings of 14th SDEWES Conference. 14th SDEWES Conference, Dubrovnik, 2019-10-01/2019-10-06. SDEWES, 2019. s. 505. ISSN 1847-7178.

HORÁK, M. Prediction of household consumption based on the model. In: 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná, 2019-09-16/2019-09-18. Košice: TU Košice, FEI, 2019. s. 107-110. ISBN 9788055333243.

HANUŠ, O., J. MIKEŠ a J. KÁKONA. Autonomous Groundwater Monitoring Station with Wireless Communication. In: SALCEANU, A., Q. HE a C. LAZARESCU, eds. 23rd IMEKO TC4 Symposium Electrical & Electronic Measurement. 23rd IMEKO TC4 Symposium, Xi-an, 2019-09-17/2019-09-20. Budapest: IMEKO TC4 Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities, 2019. s. 63-67. 23. ISBN 978-606-13-5238-8.

GOLAN, P., M. EFMERTOVÁ a T. KONEČNÝ. Czechoslovak Computer School. In: DAVIES, T., ed. 2019 6th IEEE History of Electrotechnology Conference. 2019 6th IEEE History of Electrotechnology Conference (HISTELCON), Glasgow, 2019-09-18/2019-09-19. Glasgow: University of Strathclyde Glasgow, 2019. s. 36-39. ISBN 978-1-7281-5056-7. DOI 10.1109/HISTELCON47851.2019.9040137.

DVOŘÁČEK, L. Shared Battery Storage, a Key Solution for the Construction of Charging Stations in the Urban Area. In: 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná, 2019-09-16/2019-09-18. Košice: TU Košice, FEI, 2019. s. 429-433. ISBN 9788055333243. Dostupné z: http://toc.proceedings.com/49438webtoc.pdf

ŠPAČEK, P. et al. Aplikovaný výzkum inovativních environmentálních technologií. In: KABELKOVÁ, I. et al., eds. Sborník přednášek a posterových sdělení. 13. bienální konference VODA 2019, Poděbrady, 2019-09-18/2019-09-20. Brno: CzWA service, 2019. s. 550-553. ISSN 2694-7013.

Nepublikované přednášky

VALENTOVÁ, M. Evaluation of the Green Investment Scheme. [Nepublikovaná přednáška] Evropská komise. 2019-09-12.

TASHPULATOV, S. The Economics of Regulation Moving from Monopolies to Competitive Wholesale Electricity Markets. [Nepublikovaná přednáška] Mediterranean Energy Regulators (MedReg). 2019-05-14.

Stránka vytvořena 11.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.