13000 / 13116 - Publikace - 2019

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VALENTOVÁ, M., J. KARÁSEK a J. KNÁPEK. Ex post evaluation of energy efficiency programs: Case study of Czech Green Investment Scheme. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2019, 8(2), ISSN 2041-8396. DOI 10.1002/wene.323.

Patenty a užitné vzory

ČVUT. Method for an accurate automated non-invasive measurement of blood pressure waveform and apparatus to carry out the same. Původci: V. FABIÁN, V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Spojené státy americké. Patent US10251567B2. 2019-04-09. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=10251567&OS=10251567&RS=10251567

Články v ostatních periodikách

ANDREEV, M.V. et al. Hybrid Real-Time Simulator of Large-Scale Power Systems. IEEE Transactions on Power Systems. 2019, 34(2), 1404-1415. ISSN 0885-8950. DOI 10.1109/TPWRS.2018.2876668.

Stati ve sbornících konferencí

BĚHAL, D., T. TICHÝ a L. DVOŘÁČEK. Economic Evaluation of FDM 3D Printing Method. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 211-212. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

Stránka vytvořena 16.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.