13000 / 13116 - Publikace - 2019

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VALENTOVÁ, M., J. KARÁSEK a J. KNÁPEK. Ex post evaluation of energy efficiency programs: Case study of Czech Green Investment Scheme. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2019, 8(2), ISSN 2041-8396. DOI 10.1002/wene.323.

ANDREEV, M.V. et al. Hybrid Real-Time Simulator of Large-Scale Power Systems. IEEE Transactions on Power Systems. 2019, 34(2), 1404-1415. ISSN 0885-8950. DOI 10.1109/TPWRS.2018.2876668.

Patenty a užitné vzory

ČVUT. Method for an accurate automated non-invasive measurement of blood pressure waveform and apparatus to carry out the same. Původci: V. FABIÁN, V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Spojené státy americké. Patent US10251567B2. 2019-04-09. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=10251567&OS=10251567&RS=10251567

Články v ostatních periodikách

VÍTEK, M. Efektivita náhrady elektřiny z jádra elektřinou z větru. Energie 21. 2019, 11(4), 20-22. ISSN 1803-0394.

Stati ve sbornících konferencí

KRÁLÍK, T. et al. District heating sector in the Czech Republic: Status, challenges and perspectives. In: 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná, 2019-09-16/2019-09-18. Košice: TU Košice, FEI, 2019. s. 406-410. ISBN 9788055333243.

VALENTOVÁ, M., A. NOVIKOVA a J. KNÁPEK. Mapping Climate and Energy Finance: Lessons Learnt from Czechia and Germany. In: Proceedings of the 16th IAEE European Conference. 16th IAEE European Conference, Ljubljana, 2019-08-25/2019-08-28. Cleveland: IAEE, 2019. Dostupné z: https://iaee2019ljubljana.oyco.eu/

HOLEČEK, V. The Masaryk Academy of Labour and its Contribution to the Development of Technically Skilled Workers. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 130-133. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

BĚHAL, D., T. TICHÝ a L. DVOŘÁČEK. Economic Evaluation of FDM 3D Printing Method. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 211-212. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

MIKEŠ, J. a P. KOVÁŘ. CALIBRATION OF THE VHF LIGHTNING INTERFEROMETER TRIGGERING UNIT USING A LIGHTNING CURRENT GENERATOR. In: International Conference on Lightning & Static Electricity 2019 (ICOLSE 2019). Wichita (Kansas), 2019-09-10/2019-09-13. Wichita, Kansas: Wichita State University, National Institute for Aviation Research, 2019.

VALENTOVÁ, M. Energy Efficiency Policy in (Central) Europe - Targets, Instruments, and Investment. In: Proceedings of the 16th IAEE European Conference. 16th IAEE European Conference, Ljubljana, 2019-08-25/2019-08-28. Cleveland: IAEE, 2019. Dostupné z: https://iaee2019ljubljana.oyco.eu/page/178

HANUŠ, O., J. MIKEŠ a J. KÁKONA. Autonomous Groundwater Monitoring Station with Wireless Communication. In: 23rd IMEKO TC4 International Symposium. 23rd IMEKO TC4 Symposium, Xi’an, 2019-09-17/2019-09-20. Budapest: International Measurement Confederation, 2019. 1. sv. 1.

Nepublikované přednášky

VALENTOVÁ, M. Evaluation of the Green Investment Scheme. [Nepublikovaná přednáška] Evropská komise. 2019-09-12.

Stránka vytvořena 15.10.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.