13000 / 13117 - Granty - 2009

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2009

Bártík, H.: Modernizace měřicí anténní komory
2009 - 2009, 970Aa
Bártík, H.: Modernizace měřicí anténní komory
2009 - 2009, 970Aa
Cifra, M.: Progress In Electromagnetics Research Symposium 2009 in Moscow: Vibrace elektricky polárních struktur v biosystémech dávají vznik elektromagnetickému poli: teorie a experimenty
2009 - 2009, CTU0913413
Černý, P.: Vliv fyzické vrstvy a přenosového prostředí na UWB komunikaci a systémy
2009 - 2011, GP102/09/P536
Hamouz, P.: Konference EuCAP 2009: Vyšetřování účinnosti dvou blízko sebe umístěných vodivých desek metodou charakteristických módů
2009 - 2009, CTU0913513
Hazdra, P.: Studentské pracoviště pro numerické simulace elektromagnetického pole
2009 - 2009, 1141F1a
Hoffmann, K.: Programové vybavení pro výuku vf. techniky a elektromagnetického pole
2009 - 2009, -RP Progr.vybaven
Hoffmann, K.: Specializované kurzy evropských universit
2009 - 2009, -RP Spec.kurzy EU
Horák, P.: Modely šíření pro plánování systémů DVB-SH s využitím platforem ve vysokých výškách
2009 - 2009, CTU0903313
Hudec, P.: Aktivní ochrana vozidel a objektů
2006 - 2009, FT-TA3/117
Kvičera, M.: Šíření družicového signálu do budov v pásmech L, S a C
2009 - 2009, CTU0903413
Macháč, J.: Reprezentace České republiky a členství v řídících orgánech IEEE MTT-S
2006 - 2009, LA 276
Macháč, J.: Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance
2009 - 2012, GA102/09/0314
Mazánek, M.: Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii
2006 - 2011, LC06071
Mazánek, M.: Evropská škola anténní techniky
2007 - 2010, 46042
Mazánek, M.: Modelování a simulace polí
2008 - 2011, GD102/08/H018
Mazánek, M.: Anténní systémy a senzory se speciálními vlastnostmi
2008 - 2011, OC08018
Mazánek, M.: Nově nastupující bezdrátové systémy
2009 - 2012, OC09075
Pechač, P.: Perspektivní komunikační systémy a modelování šíření vln pro platformy ve velkých výškách
2006 - 2009, OC 092
Pechač, P.: Výzkum refrakce elektromagnetických vln a výškových profilů indexu lomu v troposféře
2007 - 2009, GA102/07/0955
Pechač, P.: Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace
2008 - 2011, GD102/08/H027
Pechač, P.: Měření a modelování pronikání signálu do budov pro družicové komunikace v pásmech L, S C
2009 - 2011, ESA PECS 98069
Pechač, P.: Modelování zastínění šíření vln vegetací pro komunikační a navigační družicové mobilní systémy
2009 - 2012, OC09074
Polívka, M.: Umělé elektromagnetické struktury pro miniaturizaci vysokofrekvenčních a mikrovlnných vyzařujících a obvodových prvků
2008 - 2010, GA102/08/1282
Polívka, M.: FRVS NIV
2009 - 2009, 2359F1a
Protiva, P.: Šíření UWB signálů
2009 - 2009, CTU0903513
Rychlík, O.: Výzkum planárních aplikátorů pro léčbu nádorových onemocnění
2009 - 2009, CTU0908313
Škvor, Z.: FRVS dokt
2009 - 2009, 1040G1
Šubrt, L.: Simulace a měření šíření elektromagnetických vln ve vnitřních prostorech
2009 - 2009, CTU0903613
Švanda, M.: Nové materiály pro využití v anténní technice
2009 - 2009, CTU0903713
Togni, P.: 39th European Microwave Conference 2009: Planární dutinové aplikátory pro hypertermii
2009 - 2009, CTU0913813
Urban, R.: Začlenění měření velmi-širokopásmových signálů v časové oblasti do výuky
2009 - 2009, 1892G1
Urban, R.: Měřící pracoviště pro velmi široko pásmové signály
2009 - 2009, CTU0903813
Víšek, L.: Zkvalitnění postupu návrhu mikrovlnných aplikátorů na modelech získaných segmentací snímků počítačové tomografie
2009 - 2009, 2494G3
Víšek, L.: Radiotechnické metody pro ověřování biologických účinků EM pole
2009 - 2009, CTU0908413
Vrba, D.: Konference EuMW 2009:Náhradního obvodový model rezonanční antény nultého řádu realizované ve vedení se zápornou fázovou rychlostí
2009 - 2009, CTU0913913
Vrba, J.: Nestandardní aplikace fyzikálních polí - analogie, modelování, ověřování a simulace
2008 - 2011, GD102/08/H081
Vrba, J.: 941911-K13117-RP Laboratoř termální terapie
2009 - 2009, -RP Laborator ter
Vrba, J.: Vývoj flexibilního a energeticky efektivního přetlakového mikrovlnného ohřevu pro výrobu 3D tvarovatelných obnovitelných polymerových pěn pro novou generaci přepravních balících technologií
2009 - 2013, REBIOFOAM FP7-NMP-2007-SM
Vrba, J.: Development of a flexible and energy-efficient pressurised microwave heating process to produce 3D-shaped renewable bio-polymer foams for a novel generation of transportation packaging
2009 - 2013, 7E09105
Zvánovec, S.: Vliv atmosféry na šíření elektromagnetických vln u širokopásmových stratosférických spojů
2008 - 2010, GP102/08/P346
Zvánovec, S.: Speciální laboratorní pracoviště pro vláknovou optiku
2009 - 2009, -RP Spec.lab.prac
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.