13000 / 13117 - Granty - 2010

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2010

Čapek, M.: Multikriteriální optimalizace fraktálních vyzařujících struktur s využitím modální dekompozice polí
2010 - 2011, SGS10/170/OHK3/2T/13
Černý, P.: Vliv fyzické vrstvy a přenosového prostředí na UWB komunikaci a systémy
2009 - 2011, GP102/09/P536
Hoffmann, K.: F1b 2359
2010 - 2010, F1b 2359
Hoffmann, K.: 045202-K13117-RP-mezinárod..letní školy
2010 - 2010, -RP-mez.letni sko
Komanec, M.: Parametrické a Ramanovo zesilování v optických vysoce nelineárních vláknech
2010 - 2011, SGS10/171/OHK3/2T/13
Kvičera, M.: Modelování útlumu družicového signálu v pásmech L, S a C způsobeného průnikem do budov
2010 - 2011, SGS10/172/OHK3/2T/13
Macháč, J.: Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance
2009 - 2012, GA102/09/0314
Macháč, J.: Inovace předmětu Teorie elektromagnetického pole, vlny a vedení
2010 - 2010, F1a 1911
Macháč, J.: Podíl na práci a representace ČR ve společnosti IEEE MTT-S
2010 - 2012, LA10040
Macháč, J.: Umělé elektromagnetické struktury pro vysokofrekvenční techniku
2010 - 2012, SGS10/271/OHK3/3T/13
Mazánek, M.: Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii
2006 - 2011, LC06071
Mazánek, M.: Evropská škola anténní techniky
2007 - 2010, 46042
Mazánek, M.: Modelování a simulace polí
2008 - 2011, GD102/08/H018
Mazánek, M.: Anténní systémy a senzory se speciálními vlastnostmi
2008 - 2011, OC08018
Mazánek, M.: Nově nastupující bezdrátové systémy
2009 - 2012, OC09075
Mazánek, M.: F1b 2610
2010 - 2010, F1b 2610
Pechač, P.: Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace
2008 - 2011, GD102/08/H027
Pechač, P.: Měření a modelování pronikání signálu do budov pro družicové komunikace v pásmech L, S C
2009 - 2011, ESA PECS 98069
Pechač, P.: Modelování zastínění šíření vln vegetací pro komunikační a navigační družicové mobilní systémy
2009 - 2012, OC09074
Pechač, P.: Základní výzkum rádiových a radiometeorologických vlastností přízemních vrstev troposféry s využitím umělé inteligence
2010 - 2012, GAP102/10/1901
Pechač, P.: Inteligentní infrastruktury pro kognitivní sítě
2010 - 2012, OC10005
Polívka, M.: Umělé elektromagnetické struktury pro miniaturizaci vysokofrekvenčních a mikrovlnných vyzařujících a obvodových prvků
2008 - 2010, GA102/08/1282
Škvor, Z.: F1b 1959
2010 - 2010, F1b 1959
Šubrt, L.: Inteligentní řízení bezdrátové kognitivní sítě uvnitř budovy za pomoci inteligentních stěn
2010 - 2011, SGS10/173/OHK3/2T/13
Urban, R.: Využití velmi širokopásmové technologie UWB v kognitivních sítích
2010 - 2011, SGS10/174/OHK3/2T/13
Víšek, L.: Numerické studie pro podporu výzkumu biologických netepelných účinků elektromagnetické pole
2010 - 2010, SGS10/068/OHK4/1T/13
Vorlíček, J.: Vývoj mikrovlnných aplikátorů pro lokální termoterapii a jejich přesná evaluace
2010 - 2011, SGS10/175/OHK4/2T/13
Vrba, J.: Nestandardní aplikace fyzikálních polí - analogie, modelování, ověřování a simulace
2008 - 2011, GD102/08/H081
Vrba, J.: Vývoj flexibilního a energeticky efektivního přetlakového mikrovlnného ohřevu pro výrobu 3D tvarovatelných obnovitelných polymerových pěn pro novou generaci přepravních balících technologií
2009 - 2013, REBIOFOAM FP7-NMP-2007-SM
Vrba, J.: Development of a flexible and energy-efficient pressurised microwave heating process to produce 3D-shaped renewable bio-polymer foams for a novel generation of transportation packaging
2009 - 2013, 7E09105
Zvánovec, S.: Vliv atmosféry na šíření elektromagnetických vln u širokopásmových stratosférických spojů
2008 - 2010, GP102/08/P346
Zvánovec, S.: Pracoviště optických a bezdrátových milimetrových spojů
2010 - 2010, Aa594
Zvánovec, S.: Kvadrupólové interakce jako účinný nástroj pro konformační a strukturní analýzu biochemicky a astrofyzikálně důležitých molekul
2010 - 2013, GAP206/10/2182
Stránka vytvořena 19.10.2019 00:24:58
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.