13000 / 13117 - Granty - 2012

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2012

Hazdra, P.: Analýza a multikriteriální optimalizace kompaktních vyzařujících struktur založená na modální dekompozici
2012 - 2015, GAP102/12/2223
Macháč, J.: Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance
2009 - 2012, GA102/09/0314
Macháč, J.: Podíl na práci a representace ČR ve společnosti IEEE MTT-S
2010 - 2012, LA10040
Macháč, J.: Umělé elektromagnetické struktury pro vysokofrekvenční techniku
2010 - 2012, SGS10/271/OHK3/3T/13
Mazánek, M.: Nově nastupující bezdrátové systémy
2009 - 2012, OC09075
Mazánek, M.: Pokročilé technologie a modelování pro antény a senzory
2012 - 2015, LD12055
Pechač, P.: Modelování zastínění šíření vln vegetací pro komunikační a navigační družicové mobilní systémy
2009 - 2012, OC09074
Pechač, P.: Základní výzkum rádiových a radiometeorologických vlastností přízemních vrstev troposféry s využitím umělé inteligence
2010 - 2012, GAP102/10/1901
Pechač, P.: Inteligentní infrastruktury pro kognitivní sítě
2010 - 2012, OC10005
Pechač, P.: Modelování MIMO kanalů a kooperativní metody přenosu pro hybridní pozemní a družicové radiové sítě
2012 - 2013, 7AMB12GR052
Pechač, P.: Propagation Models for Interference and Frequency Coordination Analyses
2012 - 2014, 4000105298/12/NL/CLP
Pechač, P.: Wireless Friendly Energy Efficient Buildings
2012 - 2015, 286333
Škvor, Z.: POSTER 2012
2012 - 2012, SVK 19/12/F3
Švanda, M.: Elektromagnetické vlastnosti vyzařujících struktur a umělých stínících povrchů v blízkosti lidského těla
2012 - 2014, GPP102/12/P863
Vrba, J.: Vývoj flexibilního a energeticky efektivního přetlakového mikrovlnného ohřevu pro výrobu 3D tvarovatelných obnovitelných polymerových pěn pro novou generaci přepravních balících technologií
2009 - 2013, REBIOFOAM FP7-NMP-2007-SM
Vrba, J.: Development of a flexible and energy-efficient pressurised microwave heating process to produce 3D-shaped renewable bio-polymer foams for a novel generation of transportation packaging
2009 - 2013, 7E09105
Vrba, J.: Výzkum a měření signálů generovaných nanostrukturami
2011 - 2013, GAP102/11/0649
Vrba, J.: Vývoj vysokovýkonových širokospektrálních zdrojů světla pro využití v medicíně
2012 - 2014, TA02010854
Vrbová, B.: Optimalizace plánování hypertermické léčby pomocí mikrovlnné diagnostiky a nových typů termoterapeutických superpozičních aplikátorů
2012 - 2012, SGS12/070/OHK4/1T/13
Vydra, T.: Pokročilé techniky ve zpracování průmyslových materiálů a biopolymerů elektromagnetickým polem - více-frekvenční zpracování
2012 - 2012, SGS12/071/OHK3/1T/13
Zvánovec, S.: Kvadrupólové interakce jako účinný nástroj pro konformační a strukturní analýzu biochemicky a astrofyzikálně důležitých molekul
2010 - 2013, GAP206/10/2182
Zvánovec, S.: Optický paketový přepínač
2011 - 2013, TA01011105
Zvánovec, S.: Pokročilé techniky návrhu komponent senzorových systémů
2012 - 2013, SGS12/142/OHK3/2T/13
Zvánovec, S.: Výzkum okolních vlivů na nové širokopásmové bezdrátové optické systémy
2012 - 2015, LD12058
Stránka vytvořena 10.07.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.