13000 / 13117 - Granty - 2013

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2013

Havelka, D.: Studium elektromagnetických procesů na úrovni biomolekul, buněk a tkáně
2013 - 2013, SGS13/077/OHK3/1T/13
Hazdra, P.: Analýza a multikriteriální optimalizace kompaktních vyzařujících struktur založená na modální dekompozici
2012 - 2015, GAP102/12/2223
Hoffmann, K.: EMRP Research Excelence Grant SIB62-REG1
2013 - 2016, SIB62-REG1
Macháč, J.: Representace ČR v mezinárodní společnosti IEEE MTT-S
2013 - 2015, LG13027
Macháč, J.: Uměle připravené vysokofrekvenční materiály a struktury
2013 - 2015, SGS13/198/OHK3/3T/13
Macháč, J.: Výzkum umělých elektromagnetických materiálů a metamateriálů s užitými numerickými a zobrazovacími metodami
2013 - 2016, GA13-09086S
Mazánek, M.: Pokročilé technologie a modelování pro antény a senzory
2012 - 2015, LD12055
Pechač, P.: Modelování MIMO kanalů a kooperativní metody přenosu pro hybridní pozemní a družicové radiové sítě
2012 - 2013, 7AMB12GR052
Pechač, P.: Propagation Models for Interference and Frequency Coordination Analyses
2012 - 2014, 4000105298/12/NL/CLP
Pechač, P.: Wireless Friendly Energy Efficient Buildings
2012 - 2015, 286333
Pechač, P.: Inteligentní infrastruktury pro kognitivní sítě simulace konceptu inteligentních stěn s využitím agentního modelování
2013 - 2013, LD13040
Škvor, Z.: POSTER 2013
2013 - 2013, SVK 20/13/F3
Švanda, M.: Elektromagnetické vlastnosti vyzařujících struktur a umělých stínících povrchů v blízkosti lidského těla
2012 - 2014, GPP102/12/P863
Vrba, J.: Vývoj flexibilního a energeticky efektivního přetlakového mikrovlnného ohřevu pro výrobu 3D tvarovatelných obnovitelných polymerových pěn pro novou generaci přepravních balících technologií
2009 - 2013, REBIOFOAM FP7-NMP-2007-SM
Vrba, J.: Development of a flexible and energy-efficient pressurised microwave heating process to produce 3D-shaped renewable bio-polymer foams for a novel generation of transportation packaging
2009 - 2013, 7E09105
Vrba, J.: Výzkum a měření signálů generovaných nanostrukturami
2011 - 2013, GAP102/11/0649
Vrba, J.: Vývoj vysokovýkonových širokospektrálních zdrojů světla pro využití v medicíně
2012 - 2014, TA02010854
Vrba, J.: Development of a European-based Collaborative Network to Accelerate Technological and Clinical Progress in the Area of Medical Microwave Imaging
2013 - 2017, COST Action TD1301
Zvánovec, S.: Kvadrupólové interakce jako účinný nástroj pro konformační a strukturní analýzu biochemicky a astrofyzikálně důležitých molekul
2010 - 2013, GAP206/10/2182
Zvánovec, S.: Optický paketový přepínač
2011 - 2013, TA01011105
Zvánovec, S.: Pokročilé techniky návrhu komponent senzorových systémů
2012 - 2013, SGS12/142/OHK3/2T/13
Zvánovec, S.: Výzkum okolních vlivů na nové širokopásmové bezdrátové optické systémy
2012 - 2015, LD12058
Zvánovec, S.: Vláknově optická detekce kapalin
2013 - 2016, TA03010060
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.