Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13117 - Publikace - 2008

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

URBAN, R. a S. ZVÁNOVEC. Dispersion and Pulse Interferences Investigation for UWB Signal Propagation. Radioengineering. 2008, 17(3), 60-65. ISSN 1210-2512.

BAENA, J. et al. Unified homogenization theory for magnetoinductive and electromagnetic waves in split-ring metamaterials. Physical Review A. 2008, 78(1), ISSN 1050-2947.

HOLIŠ, J. a P. PECHAČ. Penetration Loss Measurement and Modeling for HAP Mobile Systems in Urban Environment. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2008, 2008(2), 1-7. ISSN 1687-1499. Dostupné z: http://www.hindawi.com/GetArticle.aspx?doi=10.1155/2008/543290

HOLIŠ, J. a P. PECHAČ. Coexistence of Terrestrial and HAP 3G Networks during Disaster Scenarios. Radioengineering. 2008, 2008(4), 1-7. ISSN 1210-2512.

JELÍNEK, L. et al. Periodic arrangements of chiral scatterers providing negative refractive index bi-isotropic media. Physical Review B. 2008, 77(20), ISSN 1098-0121.

ZVÁNOVEC, S. et al. A Study of Gas and Rain Propagation Effects at 48GHz for HAP Scenarios. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2008, 5(1), 1-7. ISSN 1687-1499. Dostupné z: http://www.hindawi.com/GetArticle.aspx?doi=10.1155/2008/734216

HOLIŠ, J. a P. PECHAČ. Provision of 3G Mobile Services in Sparsely Populated Areas Using High Altitude Platforms. Radioengineering. 2008, 17(1), 43-49. ISSN 1210-2512.

BALALEM, A. et al. Low-loss Doubly Metalized CPW Low-pass Filter with Additional Transmission Zeros. Microwave and Optical Technology Letters. 2008, 50(5), 1431-1433. ISSN 0895-2477.

GALUŠČÁK, R. a P. HAZDRA. Dual-band Loop Feed with Enhanced Performance. Radioengineering. 2008, 17(3), 33-37. ISSN 1210-2512.

PROTIVA, P., J. MRKVICA a J. MACHÁČ. Universal Generator of Ultra-Wideband Pulses. Radioengineering. 2008, 2008(4), 74-78. ISSN 1210-2512.

ZELA, J., K. HOFFMANN a P. HUDEC. Errors in Measurement of Microwave Interferograms Using Antenna Matrix. Radioengineering. 2008, 17(3), 25-32. ISSN 1210-2512.

FREIRE, M., R. MARQUES a L. JELÍNEK. Experimental demonstration of a mu=-1 metamaterial lens for magnetic resonance imaging. Applied Physics Letters. 2008, 93(23), ISSN 0003-6951.

AZNAR, F. et al. Characterization of miniaturized metamaterial resonators coupled to planar transmission lines through parameter extraction. Journal of Applied Physics. 2008, 104(11), ISSN 0021-8979.

BALALEM, A., J. MACHÁČ a A. OMAR. Dual-band Bandpass Filter by Using Square Loop Dual-mode Resonator. Microwave and Optical Technology Letters. 2008, 50(6), 1567-1570. ISSN 0895-2477.

BALALEM, A. et al. A Simple Ultra-Wideband Suspended Stripline Bandpass Filter with Very Wide Stop-Band. IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2008, 18(3), 170-172. ISSN 1531-1309.

HAZDRA, P. a P. HAMOUZ. On the Modal Superposition Lying under the MoM Matrix Equations. Radioengineering. 2008, 17(3), 42-46. ISSN 1210-2512.

MACHÁČ, J. et al. Isotropic Single Negative Metamaterials. Radioengineering. 2008, 17(3), 1-7. ISSN 1210-2512.

GALUŠČÁK, R. et al. Design of Primary Feeds for 32m KDDI Antenna System IBA-4 in Cassegrain Configuration. Radioengineering. 2008, 17(1), 20-27. ISSN 1210-2512.

ZAJÍČEK, R., L. OPPL a J. VRBA. Broadband Measurement of Complex Permittivity Using Reflection Method and Coaxial Probes. Radioengineering. 2008, 17(1), 14-19. ISSN 1210-2512.

BALALEM, A., J. MACHÁČ a A. OMAR. Microstrip-CPW Bandpass Filter for Antenna Application. Microwave and Optical Technology Letters. 2008, 50(1), 51-55. ISSN 0895-2477.

HOLIŠ, J. a P. PECHAČ. Elevation Dependent Shadowing Model for Mobile Communications via High Altitude Platforms in Built-Up Areas. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2008, 56(4), 1078-1084. ISSN 0018-926X.

Patenty a užitné vzory

POLÍVKA, M. a A. HOLUB. Miniaturizovaná mikropásková flíčková anténa. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18446. 2008-04-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19669

HUDEC, P. Zařízení pro vysoce selektivní měření vysokofrekvenčního výkonu s vysokým dynamickým rozsahem. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18536. 2008-05-12. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19787

HUDEC, P. Širokopásmový radarový senzor pro detekci a měření protipancéřových střel. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18758. 2008-07-24. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19971

ŠVANDA, M. a M. POLÍVKA. Nízkoprofilová anténa. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18825. 2008-08-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20141

HUDEC, P., M. ŠVANDA a M. POLÍVKA. Komunikační anténa určená pro připevnění na tělo. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19152. 2008-12-08. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20425

ČÁP, A., Z. RAIDA a M. POLÍVKA. Vícepásmová flíčková anténa. Česká republika. Patent. CZ 299752. 2008-10-01. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2005&pcipv=816

Články v ostatních periodikách

MACHÁČ, J., V. KOTLAN a M. ŠNAJDR. Modes on a Conductor-Backed Slotline. Progress In Electromagnetics Research B. 2008, 2008(9), 151-164. ISSN 1937-6472. Dostupné z: http://ceta.mit.edu/PIERb/pier.php?volume=9

GALUŠČÁK, R. a P. HAZDRA. Loop Feed With Enhanced Performance. DUBUS - Magazine for Amateur Radio on VHF/UHF and Microwaves. 2008, 37(2), 21-31. ISSN 1438-3705.

POLÍVKA, M., M. ŠVANDA a P. ČERNÝ. The Design of the Multiple-Arm Folded Dipole Antenna Operating Closely Spaced to a PEC. International Journal on Wireless and Optical Communication. 2008, 2008(5), 77-84. ISSN 0219-7995.

ČERNÝ, P., J. NEVRLÝ a M. MAZÁNEK. Distortion Minimization of Radiated Impulses of Tapered Slot Vivaldi Antenna for UWB Application. Automatika. 2008, 49(1-2), 45-50. ISSN 0005-1144.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŠVANDA, M. Application of the RFID System for Identification of Moving Racers. In: MACHÁČ, J., ed. Scientific Seminars - Proceedings from year 2007/2008, Volume VII, Part of the Project GACR 102/08/H018. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2008. p. 24-29. ISBN 80-86582-22-1.

ŠÍSTEK, J. et al., eds. Proceedings of the 18 th International Conference Radioelektronika 2008. Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. ISBN 978-1-4244-2087-2.

POUROVÁ, M. Základní postupy návrhu aplikátorů pro mikrovlnné vysoušení textilních materiálů. In: MACHÁČ, J., ed. Scientific Seminars - Proceedings from year 2007/2008, Volume VII, Part of the Project GACR 102/08/H018. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2008. p. 3-8. ISBN 80-86582-22-1.

ŠÍSTEK, J. et al., eds. Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques - COMITE 2008. Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. ISBN 978-1-4244-2137-4.

MAZÁNEK, M., P. PECHAČ a J. VRBA. Základy antén, šíření vln a mikrovlnné techniky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008.

VRBA, D. a M. POLÍVKA. Improving the Radiation Efficiency of the Metamaterial Zero-Order Resonator Antenna. In: MACHÁČ, J., ed. Scientific Seminars - Proceedings from year 2007/2008, Volume VII, Part of the Project GACR 102/08/H018. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2008. p. 78-81. ISBN 80-86582-22-1.

BOROVKA, J. a J. VRBA. Strip Microwave Applicator with Integrated Water Bolus for Local Thermotherapy. In: MACHÁČ, J., ed. Scientific Seminars - Proceedings from year 2007/2008, Volume VII, Part of the Project GACR 102/08/H018. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2008. p. 66-68. ISBN 80-86582-22-1.

ŽÁK, O. a J. VRBA. Průmyslové aplikace mikrovlnné techniky. In: MACHÁČ, J., ed. Scientific Seminars - Proceedings from year 2007/2008, Volume VII, Part of the Project GACR 102/08/H018. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2008. p. 11-15. ISBN 80-86582-22-1.

Stati ve sbornících konferencí

NOVOTNÁ, K. a J. VRBA. The Design of Applicators for Treatment of Atherosclerosis. In: ICHO 2008 - Scientific Program and Abstracts. 10th International Congress On Hyperthermic Oncology, Mnichov, 2008-04-08/2008-04-12. Cottesmore Court, Great Falls, Virginia: Society of Thermal Medicine, 2008. p. 128.

VRBA, J., K. NOVOTNÁ a M. POUROVÁ. Intracavitary Applicators for Thermotherapy. In: PIERS 2008 in Cambridge Abstracts. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 576. ISBN 978-1-934142-05-9.

RABOCH, J. Parametrický náhradní obvod jednovrstvého kondenzátoru. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. p. 224-227. ISBN 978-80-214-3709-8.

BOUTEJDAR, A. et al. Miniaturized Microstrip Lowpass Filter with Wide Stopband Using Suspended Layers and Defected Ground Structure (DGS). In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 289-292. ISBN 978-1-4244-2137-4.

RYCHLÍK, O. a J. VRBA. Planar Spiral Appliator for Local Microwave Thermotherapy. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 271-274. ISBN 978-1-4244-2137-4.

BOUTEJDAR, A. et al. A New Transformation of Bandpass Filter to Bandstop Filter Using Multilayer-Technique and U-Defected Ground Structure (DGS). In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 179-182. ISBN 978-1-4244-2137-4.

NOVOTNÁ, K. a J. VRBA. New Methods for Treatment of Atherosclerosis. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 159-161. ISBN 978-1-4244-2137-4.

HUDEC, P. et al. Radar Sensor for Detection of Anti-Armour Missiles. In: European Microwave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. European Microwave Conference 2008, Amsterodam, 2008-10-28/2008-10-31. London: Horizon House Publications, 2008. p. 116-119. ISBN 978-1-4244-3794-8.

ALI, R.A. et al. Adaptive Pilot Distribution for OFDM Systems in Time-Variant Channels. In: Asia Pacifik Microwave Conference 2008 - Proceedings. Asia Pacific Microwave Conference 2008, Hong Kong, Macau, 2008-12-16/2008-12-20. Hong Kong: University of Hong Kong, 2008. p. 255-258. ISBN 978-1-4244-2641-6.

ŠVANDA, M. a M. POLÍVKA. Parametric Study of the Novel UHF RFID Dual-loop Antenna. In: ISAP 2008 Proceedings. International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, 2008-10-27/2008-10-30. Tokyo: IEICE, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2008. ISBN 978-986-84787-0-1. DOI 10.1080/09205071.2013.868327.

VRBA, D. a M. POLÍVKA. Radiation Efficiency of the Metamaterial Zero-order Resonator Antenna. In: PIERS - Progress In Electromagnetics Research Symposium - Draft Proceedings. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 439-442. ISSN 1559-9450.

ZAJÍČEK, R., L. OPPL a J. VRBA. Dielectric Properties of Biological Tissues and Phantoms. In: ICHO 2008 - Scientific Program and Abstracts. 10th International Congress On Hyperthermic Oncology, Mnichov, 2008-04-08/2008-04-12. Cottesmore Court, Great Falls, Virginia: Society of Thermal Medicine, 2008. p. 143.

VÍŠEK, L., J. VRBA a L. OPPL. Design of an Exposure Chamber for Biological Experiments. In: PIERS 2008 in Cambridge Abstracts. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 580. ISBN 978-1-934142-05-9.

ČAPEK, M. a P. HAZDRA. PSO optimalizace v MATLABU. In: Technical Computing Prague 2008 - Sborník příspěvků 16. ročníku konference 16th Annual Conference Proceedings. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. p. 18. HUMUSOFT s.r.o.. ISBN 978-80-7080-692-0.

ŠUBRT, L. A 3D Model for Wideband Propagation Predictions in Tunnels. In: SVAČINA, J. a R. MARŠÁLEK, eds. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 - Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - Seminář, VUT v Brně, FEKT, 2008-11-26. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2008. p. 54-56. ISBN 978-80-214-3753-1.

VRBA, D. a M. POLÍVKA. Improvement of the Radiation Efficiency of the Metamaterial Zero-Order Resonator Antenna. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 249-252. ISBN 978-1-4244-2137-4.

TOGNI, P., J. VRBA a L. VANNUCCI. Applicator for In-vivo Experiments on Mice with Melanoma Tumour. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 129-132. ISBN 978-1-4244-2137-4.

ZAJÍČEK, R. et al. Waveguide Probes for Complex Permittivity Measurement. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 107-110. ISBN 978-1-4244-2137-4.

URBAN, R. a S. ZVÁNOVEC. On the Indoor Propagation of UWB Signals. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 77-80. ISBN 978-1-4244-2137-4.

HUDEC, P. et al. Radar Sensor for Detection and Measurement of Anti-Armour Missiles. In: ŠEBESTA, J., ed. 18th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves - Proceedings. The 18th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves, Praha, 2008-07-05/2008-07-11. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2008. p. 299-313.

VRBA, J. et al. Medical imaging and diagnostics based on microwaves. In: PIERS2008 in Hangzhou. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Hangzhou, 2008-03-24/2008-03-28. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2008. p. 890-892. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-00-4.

ZVÁNOVEC, S., P. PECHAČ a M. MAZÁNEK. PMP System Analyzing Based on Rain Spatial Model. In: Proceedings of Mosharaka International Conference on Communications Networking & Information Technology. Mosharaka International Conference on Communications, Networking and Information Technology, Amman, 2008-12-05/2008-12-07. Amman: Jordan University of Science and Technology Faculty of Engineering, 2008. p. 64-67. ISBN 978-9957-486-04-4. Dostupné z: http://www.mosharaka.net

HAMOUZ, P., P. HAZDRA a M. POLÍVKA. Efficiency Treatment of Two Closely Spaced Dipoles by Characteristic Mode Theory. In: European Microwave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. European Microwave Conference 2008, Amsterodam, 2008-10-28/2008-10-31. London: Horizon House Publications, 2008. p. 1258-1261. ISBN 978-1-4244-3794-8.

MACHÁČ, J. et al. A Planar Version of a Slotline Leaky Wave Antenna with a Stacked Substrate. In: 17th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications. 17th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2008 - May 19-21, Wroclaw, 2008-05-19/2008-05-21. Warsaw: IEEE, 2008. p. 746-749. ISBN 978-1-4244-3122-9.

VANNUCCI, L. et al. Anti-Tumor Microwave Induced Hyperthermia: In Vivo Imaging of Treated Experimental Cancers. In: ICHO 2008 - Scientific Program and Abstracts. 10th International Congress On Hyperthermic Oncology, Mnichov, 2008-04-08/2008-04-12. Cottesmore Court, Great Falls, Virginia: Society of Thermal Medicine, 2008. p. 219.

URBAN, R. Dispersion Measurements of UWB Signal Propagation. In: SVAČINA, J. a R. MARŠÁLEK, eds. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 - Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - Seminář, VUT v Brně, FEKT, 2008-11-26. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2008. p. 51-53. ISBN 978-80-214-3753-1.

RANDUS, M. a K. HOFFMANN. Design of SMA 50 Ohm Load Using 3D EM Field Simulator: Comparison with Reality. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 313-316. ISBN 978-1-4244-2137-4.

ŠAFAŘÍK, J. a J. VRBA. Slotted Applicator for Microwave Local Hyperthermia. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 275-278. ISBN 978-1-4244-2137-4.

VÍŠEK, L., J. VRBA a L. OPPL. Exposure System for Verification of Effects of Electromagnetic Field. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 117-120. ISBN 978-1-4244-2137-4.

CIFRA, M., E.P.A. VAN WIJK a R. VAN WIJK. Temperature Induced Changes of Spontaneous Photon Emission from Human Hands. In: PIERS - Progress In Electromagnetics Research Symposium - Draft Proceedings. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 907-911. ISSN 1559-9450.

GRÁBNER, M. et al. Multipath Signal Variation Characteristics of 10 GHz Fixed Terrestrial Multi-Receiver Path. In: ISAP 2008 Proceedings. International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, 2008-10-27/2008-10-30. Tokyo: IEICE, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2008. p. 935-938. ISBN 978-986-84787-0-1.

MACHÁČ, J. et al. A Double H-Shaped Resonator for an Isotropic ENG Metamaterial. In: European Microwave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. European Microwave Conference 2008, Amsterodam, 2008-10-28/2008-10-31. London: Horizon House Publications, 2008. p. 547-550. ISBN 978-1-4244-3794-8.

VRBA, D. et al. Efficiency Treatment of Composite Right/Left-Handed TL Zeroth-Order Resonator Antenna. In: European Microwave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. European Microwave Conference 2008, Amsterodam, 2008-10-28/2008-10-31. London: Horizon House Publications, 2008. p. 535-538. ISBN 978-1-4244-3794-8.

HOLUB, A. a M. POLÍVKA. Effective Segmentation in Multiport Network Model Method for Analysis of Planar Antennas with thin Slots. In: ISAP 2008 Proceedings. International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, 2008-10-27/2008-10-30. Tokyo: IEICE, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2008. ISBN 978-986-84787-0-1.

PIKSA, P. et al. Higher Modes of Sub-millimetric Fabry-Perot Resonator. In: URSI - XXIX General Assembly - Proceedings. XXIX General Assembly of URSI, Chicago, 2008-08-07/2008-08-16. Tokyo: URSI, 2008. ISSN 0074-9516.

PROTIVA, P. Low-cost Current-to-voltage Converter for DC Measurements in a Wide Dynamic Range. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium and 14th International Workshop - Proceedings. 16th IMEKO Symposium, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. University of Florence, 2008. p. 11-14. ISBN 978-88-903149-3-3.

ČERNÝ, P. et al. Fabry-Perot Resonator as a Simple Microwave Fourier Transform Spectrometer. In: Book of Abstracts of the 20th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. The 20th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Praha, 2008-09-02/2008-09-06. Praha: VŠCHT, 2008. p. 126. ISBN 978-80-7080-689-0.

ZVÁNOVEC, S. et al. The Influence of Sub-Millimeter Sensing Systems by Plumes. In: Book of Abstracts of the 20th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. The 20th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Praha, 2008-09-02/2008-09-06. Praha: VŠCHT, 2008. p. 125. ISBN 978-80-7080-689-0.

CIFRA, M., E.P.A. VAN WIJK a R. VAN WIJK. Temperature Induced Changes of Spontaneous Photon Emission from Human Hands. In: PIERS 2008 in Cambridge Abstracts. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 685. ISBN 978-1-934142-05-9.

MACHÁČ, J., J. FABIAN a P. PROTIVA. Branch Line Coupler on an Artificial Dielectric Substrate. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 301-304. ISBN 978-1-4244-2137-4.

HUDEC, P., O. SLEZÁK a J. ZELA. Highly Selective Power Meter for Measurement of Free Space Attenuation in Microwave Frequency Region. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 283-286. ISBN 978-1-4244-2137-4.

HAZDRA, P. a M. ČAPEK. IFS Tool for Fractal Microstrip Patch Antenna Analysis. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 227-230. ISBN 978-1-4244-2137-4.

MATLOCHA, T. a Z. ŠKVOR. Particle Accelerator Cavity Design. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 103-106. ISBN 978-1-4244-2137-4.

MUDROCH, M. et al. An Experimental Study of the Lowest Troposphere Layers at 10 GHz - First Results. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 73-76. ISBN 978-1-4244-2137-4. DOI 10.1109/COMITE.2008.4569896.

HOLUB, A. a M. POLÍVKA. A Novel Microstrip Patch Antenna Miniaturization Technique: A Meanderly Folded Shorted-Patch Antenna. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 39-42. ISBN 978-1-4244-2137-4.

DŘÍŽĎAL, T. et al. Modeling of Temperature Distribution of Lucite Cone Applicator Using Finite Element Method. In: ICHO 2008 - Scientific Program and Abstracts. 10th International Congress On Hyperthermic Oncology, Mnichov, 2008-04-08/2008-04-12. Cottesmore Court, Great Falls, Virginia: Society of Thermal Medicine, 2008. p. 111.

POUROVÁ, M. a J. VRBA. Comparison of Possibilities Utilization Open - Resonator Type and Meandering Type of Microwave Applicators for Textile Industry. In: PIERS 2008 in Cambridge Abstracts. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 583. ISBN 978-1-934142-05-9.

CIFRA, M. et al. Measurement of Yeast Cell Electrical Oscillations around 1 kHz. In: PIERS 2008 in Cambridge Abstracts. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 582. ISBN 978-1-934142-05-9.

TOGNI, P., J. VRBA a L. VANNUCCI. Hyperthermia Applicator for Small Superficial Tumor Treatment. In: PIERS 2008 in Cambridge Abstracts. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 581. ISBN 978-1-934142-05-9.

PECHAČ, P. a J. HOLIŠ. Platformy ve velkých výškách a mobilní komunikační systémy. In: Satelitní komunikace - 29. seminář. Satelitní komunikace, Praha, 2008-10-29. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2008. p. 22-27. ISBN 978-80-02-02067-7.

RABOCH, J. Modelování 3D struktur s mikropáskovým vedením. In: SVAČINA, J. a R. MARŠÁLEK, eds. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 - Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - Seminář, VUT v Brně, FEKT, 2008-11-26. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2008. p. 93-96. ISBN 978-80-214-3753-1.

PROTIVA, P. Logaritmický převodník proud-napětí s velkou dynamikou. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. p. 212-215. ISBN 978-80-214-3709-8.

ALI, A.R. et al. Doppler Spread Estimation for OFDM Systems Using Newton Polynomials. In: Proceedings of the 18th International Conference Radioelektronika 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008 - Radioelektronika 2008, Praha, 2008-04-24/2008-04-25. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 151-154. ISBN 978-1-4244-2087-2.

BATMANOV, A. et al. New Compact Coplanar Bandpass Filter Composed of Serpentine Shape Shunt-Stubs. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 183-186. ISBN 978-1-4244-2137-4.

POUROVÁ, M. et al. Measurement of Dielectric Properties of Moisture Textile. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 111-116. ISBN 978-1-4244-2137-4.

SLÁMA, L., R. GALUŠČÁK a P. HAZDRA. Design of a Prime-Focus Feed with Backward Radiation. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 35-38. ISBN 978-1-4244-2137-4.

HOLIŠ, J. a P. PECHAČ. Application of Realistic Propagation Prediction Models for HAP 3.5G Systems in Urban Environment. In: ISAP 2008 Proceedings. International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, 2008-10-27/2008-10-30. Tokyo: IEICE, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2008. p. 786-789. ISBN 978-986-84787-0-1.

CIFRA, M. et al. Measurement of Yeast Cell Electrical Oscillations around 1 kHz. In: PIERS - Progress In Electromagnetics Research Symposium - Draft Proceedings. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 721-725. ISSN 1559-9450.

TOGNI, P., J. VRBA a L. VANNUCCI. System to Study the Effects of Microwave Hyperthermia on In-vivo Melanoma Model. In: European Microwave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. European Microwave Conference 2008, Amsterodam, 2008-10-28/2008-10-31. London: Horizon House Publications, 2008. p. 1273-1276. ISBN 978-1-4244-3794-8.

VRBA, J. et al. Theory of Evanescent Mode Applicators. In: PIERS - Progress In Electromagnetics Research Symposium - Draft Proceedings. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 708-711. ISSN 1559-9450.

VÍŠEK, L., J. VRBA a L. OPPL. Design of an Exposure Chamber for Biological Experiments. In: Proceedings of PIERS 2008 in Cambridge. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 712-715. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-06-6.

KOTLAN, V. Analýza štěrbinového vedení buzeného reálným zdrojem. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. p. 103-106. ISBN 978-80-214-3709-8.

RABOCH, J. a K. HOFFMANN. Parametric Equivalent Circuit of Single Layer Capacitor Mounted in Microstrip Line. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 309-312. ISBN 978-1-4244-2137-4.

VÁLEK, M., T. KOŘÍNEK a T. BOŠTÍK. Design of Stripline for EMC Testing. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 203-206. ISBN 978-1-4244-2137-4.

OPPL, L. et al. Experiences with Superficial Hyperthermia in the Treatment of Patients with Head and Neck Cancers. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 146-150. ISBN 978-1-4244-2137-4.

VANCL, J. et al. Evaluation and Correction of Cable Phase Stability in High Frequency Near-Field Measurement. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 29-32. ISBN 978-1-4244-2137-4. DOI 10.1109/COMITE.2008.4569887.

VRBA, J. Future Trends in Medical Applications of Microwaves: Microwave Imaging and Diagnostics. In: ŠEBESTA, J., ed. 18th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves - Proceedings. The 18th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves, Praha, 2008-07-05/2008-07-11. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2008. p. 360-363.

ZVÁNOVEC, S. Propagation of Elmg. Waves for Communication Systems from Microwave to Optical Regions. In: ŠEBESTA, J., ed. 18th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves - Proceedings. The 18th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves, Praha, 2008-07-05/2008-07-11. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2008. p. 26-42.

CIFRA, M. et al. Electric Activity of Yeast Cells in Low kHz Region. In: URSI - XXIX General Assembly - Proceedings. XXIX General Assembly of URSI, Chicago, 2008-08-07/2008-08-16. Tokyo: URSI, 2008. ISSN 0074-9516.

MACHÁČ, J., J. ZEHENTNER a M. BLÁHA. Coupling of Split Ring Resonators in a Mu-negative Volumetric. In: 2008 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. International Microwave Symposium, Atlanta, 2008-06-15/2008-06-20. Piscataway: IEEE, 2008. p. 327-330. ISSN 0149-645X. ISBN 978-1-4244-1781-0.

TOGNI, P., M. CIFRA a T. DŘÍŽĎAL. COMSOL Multiphysics in Undergraduate Education of Electromagnetic Field Biological Interactions. In: IFMBE Proceedings, 14th Nordic-Baltic conference on Biomedical Engineering. 14th Nordic-Baltic conference on Biomedical Engineering, Riga, 2008-06-16/2008-06-20. Berlin: Springer, 2008. p. 433-436. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-540-69366-6.

NOVOTNÁ, K. a J. VRBA. Applicators for Treatment of Atherosclerosis. In: PIERS 2008 in Cambridge Abstracts. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 577-578. ISBN 978-1-934142-05-9.

RANDUS, M. A Method for Measurement of Highly Reflective Loads. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. p. 228-231. ISBN 978-80-214-3709-8.

VANCL, J. et al. The UWB Amplifier 3.1-10.6 GHz. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 321-324. ISBN 978-1-4244-2137-4. DOI 10.1109/COMITE.2008.4569953.

DŘÍŽĎAL, T. et al. Feasibility Study of Superficial Hyperthermia Treatment Planning Using COMSOL Multiphysics. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 155-158. ISBN 978-1-4244-2137-4.

CIFRA, M. et al. Ultra Low Frequency Yeast Cells Electric Activity. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 137-140. ISBN 978-1-4244-2137-4.

POLÍVKA, M. Electrically Small, Multiband, and Enhanced Directivity Antennas for Communication Terminals. In: ŠEBESTA, J., ed. 18th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves - Proceedings. The 18th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves, Praha, 2008-07-05/2008-07-11. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2008. p. 364-379.

HOFFMANN, K. Microwave Vector Measurements. In: ŠEBESTA, J., ed. 18th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves - Proceedings. The 18th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves, Praha, 2008-07-05/2008-07-11. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2008. p. 154-187.

VRBA, D. Study of the Radiation Efficiency of the Metamaterial Zero-Order Resonator Antenna. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

ZAJÍČEK, R. et al. Medical Diagnostics Using Reflection Method and Waveguide Probes - Feasibility Study. In: PIERS - Progress In Electromagnetics Research Symposium - Draft Proceedings. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA, 2008-07-02/2008-07-06. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2008. p. 703-707. ISSN 1559-9450.

RABOCH, J. et al. Hidden Problems in Precise Calibration on Microstrip. In: 72nd ARFTG Microwave Measurement Symposium Fall 2008 - Proceedings. ARFTG 72nd Microwave Measurement Symposium, Portland, 2008-12-09/2008-12-12. Piscataway: IEEE, 2008. p. 37-39. ISBN 978-1-4244-2299-9.

TOGNI, P., J. VRBA a L. VANNUCCI. Applicator for Small and Superficial Experimental Tumors in Animal Models. In: ICHO 2008 - Scientific Program and Abstracts. 10th International Congress On Hyperthermic Oncology, Mnichov, 2008-04-08/2008-04-12. Cottesmore Court, Great Falls, Virginia: Society of Thermal Medicine, 2008. p. 196.

VÍŠEK, L., J. VRBA a L. OPPL. Exposure System for Biological Experiments. In: ICHO 2008 - Scientific Program and Abstracts. 10th International Congress On Hyperthermic Oncology, Mnichov, 2008-04-08/2008-04-12. Cottesmore Court, Great Falls, Virginia: Society of Thermal Medicine, 2008. p. 141.

KVIČERA, M. Polarizační měření antén. In: SVAČINA, J. a R. MARŠÁLEK, eds. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 - Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - Seminář, VUT v Brně, FEKT, 2008-11-26. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2008. p. 102-105. ISBN 978-80-214-3753-1.

BLÁHA, M. Rozšíření frekvenčního pásma částic metamateriálu. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. p. 14-21. ISBN 978-80-214-3709-8.

PIKSA, P. et al. Full-Wave Modeling of Fabry-Perot Resonator in Millimeter Waves. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 211-214. ISBN 978-1-4244-2137-4.

BÁRTÍK, H. Directional Attenuators. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 195-196. ISBN 978-1-4244-2137-4.

BALALEM, A. et al. Compact Band-stop Filter Using an Interdigital DGS Structure. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 175-178. ISBN 978-1-4244-2137-4.

VRBA, J. a L. OPPL. Prospective Applications of Microwaves in Medicine. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 143-146. ISBN 978-1-4244-2137-4.

POLÍVKA, M., M. ŠVANDA a P. ČERNÝ. Multiple-Arm Folded Monopole Antenna Operating Extremely Close to a Conductive Plane. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques COMITE 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 61-66. ISBN 978-1-4244-2137-4. DOI 10.1109/COMITE.2008.4569894.

VRBA, J. et al. Microwave Medical Imaging and Diagnostics. In: European Microwave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. European Microwave Conference 2008, Amsterodam, 2008-10-28/2008-10-31. London: Horizon House Publications, 2008. p. 408-411. ISBN 978-1-4244-3794-8.

PIKSA, P. et al. Dielectric Lens Utilization for Fabry-Perot Resonator Optimal Coupling. In: European Microwave Week 2008 "Bridging Gaps" Conference Proceedings. European Microwave Conference 2008, Amsterodam, 2008-10-28/2008-10-31. London: Horizon House Publications, 2008. p. 955-958. ISBN 978-1-4244-3794-8.

BALALEM, A., J. MACHÁČ a A. OMAR. Inverted Defected Ground Structure for Microstrip Line Filters Reducing. In: Asia Pacifik Microwave Conference 2008 - Proceedings. Asia Pacific Microwave Conference 2008, Hong Kong, Macau, 2008-12-16/2008-12-20. Hong Kong: University of Hong Kong, 2008. p. 259-262. ISBN 978-1-4244-2641-6.

POLÍVKA, M. et al. Novel Metamaterial Cell-Based Resonator Antenna with Broadside Radiation Pattern. In: ISAP 2008 Proceedings. International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, 2008-10-27/2008-10-30. Tokyo: IEICE, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2008. ISBN 978-986-84787-0-1. Dostupné z: http://www.isap08.org

RANDUS, M. a K. HOFFMANN. A Simple Method for Extreme Impedance Measurement - Experimental Testing. In: 72nd ARFTG Microwave Measurement Symposium Fall 2008 - Proceedings. ARFTG 72nd Microwave Measurement Symposium, Portland, 2008-12-09/2008-12-12. Piscataway: IEEE, 2008. p. 40-44. ISBN 978-1-4244-2299-9.

CIFRA, M. et al. Measurement of Temperature Synchronized Yeast Cells kHz Electrical Oscillations. In: IFMBE Proceedings, 14th Nordic-Baltic conference on Biomedical Engineering. 14th Nordic-Baltic conference on Biomedical Engineering, Riga, 2008-06-16/2008-06-20. Berlin: Springer, 2008. p. 610-613. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-540-69366-6.

Dizertace

ČERNÝ, P. Studium antén v časové oblasti. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole.

HUDLIČKA, M. Propagation of Electromagnetic Waves in Periodic Structures. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole.

HOLIŠ, J. Application of High Altitude Platform Stations for 3G WCDMA Systems. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole.

Nepublikované přednášky

CIFRA, M. Ultra slabá emisia fotónov zo živých systémov: aspekty integrativnej biofyziky. Nepublikovaná přednáška. Katedra biofyziky UP Olomouc. 2008-05-23.

Stránka vytvořena 21.11.2017 05:00:02
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.