13000 / 13117 - Publikace - 2019

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

SALUCCI, M. et al. Instantaneous brain stroke classification and localization from real scattering data. Microwave and Optical Technology Letters. 2019, 61(3), 805-808. ISSN 0895-2477. DOI 10.1002/mop.31639.

KOMANEC, M. et al. Structurally-modified tapered optical fiber sensors for long-term detection of liquids. OPTICAL FIBER TECHNOLOGY. 2019, 47 187-191. ISSN 1068-5200. DOI 10.1016/j.yofte.2018.11.010.

PEŠEK, P. et al. Demonstration of a Hybrid FSO/VLC Link for the Last Mile and Last Meter Networks. IEEE PHOTONICS JOURNAL. 2019, 11(1), ISSN 1943-0655. DOI 10.1109/JPHOT.2018.2886645.

Články v ostatních periodikách

BASKAKOVA, A. a K. HOFFMANN. Design of Microstrip Dual-Mode Impedance Transformers. IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2019, 29(2), 86-88. ISSN 1531-1309. DOI 10.1109/LMWC.2018.2887313.

HAIGH, P.A. et al. Visible light communications: multi-band super-Nyquist CAP modulation. Optics Express. 2019, 27(6), 8912-8919. ISSN 1094-4087. DOI 10.1364/OE.27.008912.

KRAČEK, J. a M. ŠVANDA. Analysis of capacitive wireless power transfer. IEEE Access. 2019, 7 26678-26683. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2018.2883712. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8563042

NOR, N.A.M. et al. Experimental analysis of a triple-hop relay-assisted FSO system with turbulence. Optical Switching and Networking. 2019, 32 ISSN 1573-4277. DOI 10.1016/j.osn.2017.11.002.

Stati ve sbornících konferencí

KANTOVÁ, M. et al. High-water Content Phantom for Microwave Imaging and Microwave Hyperthermia. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. s. 779-783. IFMBE Proceedings. sv. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9038-7. DOI 10.1007/978-981-10-9023-3_141.

Výzkumné zprávy

BAREŠ, V. et al. Závěrečná zpráva o řešení dílčího projektu RainTel Monitor TG02010033 InovaFOND. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. Zpráva č. TG02010033-2018V001.

Stránka vytvořena 19.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.