13000 / 13131 - Granty - 2009

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2009

Bortel, R.: FRVS NIV
2009 - 2009, 2314F3a
Čmejla, R.: Analýza a modelování biomedicínských a řečových signálů
2008 - 2011, GD102/08/H008
Hospodka, J.: Podpora výuky elektrických a elektronických obvodů
2009 - 2009, 2388F1d
Martinek, P.: Sofistikované metody návrhu analogových a "mixed-signal" obvodů pro submikronové technologie
2007 - 2009, GA102/07/1186
Pollák, P.: Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách
2008 - 2011, GA102/08/0707
Sovka, P.: VYHLEDÁVÁNÍ - Výzkum nových metod a prostředků vyhledávání raněných a zasažených
2007 - 2009, OSCLEVER20071
Tučková, J.: Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny - spoluřešitel pro ZČU FAV
2009 - 2011, GA102/09/0989
Vondrášek, M.: Předzpracování řeči pro kochleární implantáty
2009 - 2011, GP102/09/P180
Stránka vytvořena 13.12.2018 09:11:05
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.