13000 / 13131 - Granty - 2011

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2011

Bortel, R.: post doc do 2013
2011 - 2013, GPP102/11/P109
Bořil, T.: Mapování a analýza funkčních vazeb v mozku
2010 - 2011, SGS10/176/OHK3/2T/13
Burian, L.: Pokročilé metody návrhu a optimalizace analogových a smíšených integrovaných soustav
2010 - 2011, SGS10/177/OHK3/2T/13
Čmejla, R.: Analýza a modelování biomedicínských a řečových signálů
2008 - 2011, GD102/08/H008
Čmejla, R.: Analýza intrakraniálního EEG záznamu
2010 - 2012, SGS10/272/OHK4/3T/13
Čmejla, R.: Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií
2010 - 2013, NT11460
Doležal, J.: Analýza a klasifikace stavů v EEG signálech
2010 - 2011, SGS10/178/OHK3/2T/13
Havlík, J.: Rozvoj přístrojového vybavení laboratoře biomedicínského inženýrství
2011 - 2011, Aa 1731
Havlík, J.: Inovace předmětu X31ZLE Základy lékařské elektroniky
2011 - 2011, F3a 2122
Havlík, J.: Stanovení hemodynamických parametrů a primární screening aterosklerózy
2011 - 2013, SGS11/153/OHK3/3T/13
Hospodka, J.: Pracoviště pro rychlou a efektivní výrobu prototypových dílů
2011 - 2011, Aa 2562
Hospodka, J.: Podpora výuky analogových obvodů
2011 - 2011, F1b 2534
Kučera, O.: Elektromechanické signály generované biologickými nanostrukturami
2010 - 2011, SGS10/179/OHK3/2T/13
Kučera, O.: Signály a obrazy nanosvěta pro výuku číslicového zpracování signálů
2011 - 2011, G1 1761
Pollák, P.: Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách
2008 - 2011, GA102/08/0707
Pollák, P.: F1a 2436
2011 - 2011, F1a 2436
Rusz, J.: Hodnocení poruch hlasu a řeči
2010 - 2011, SGS10/180/OHK3/2T/13
Rusz, J.: Laboratorní úloha zaměřená na komplexní měření plicní ventilace a její začlenění do výuky v rámci předmětu Biologické signály
2011 - 2011, G3 328
Sovka, P.: Nové selektivní transformace pro číslicové zpracování nestacionárních signálů
2011 - 2011, GAP102/11/1795
Sovka, P.: Nové selektivní transformace pro číslicové zpracování nestacionárních signálů
2011 - 2013, GAP102/11/1795
Tučková, J.: Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny - spoluřešitel pro ZČU FAV
2009 - 2011, GA102/09/0989
Tučková, J.: Korelace MR traktografie, EEG analýz a počítačového zpracování řečového signálu u dětí s vývojovou dysfázií
2010 - 2014, NT11443
Turoň, V.: Spektrální vlastnosti Zolotarevovy transformace
2010 - 2011, SGS10/181/OHK3/2T/13
Valenta, M.: Optimalizace parametrů elektronických obvodů evolučními algoritmy
2011 - 2011, G1 2316
Vondrášek, M.: Předzpracování řeči pro kochleární implantáty
2009 - 2011, GP102/09/P180
Stránka vytvořena 27.10.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.