13000 / 13131 - Granty - 2012

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2012

Bortel, R.: post doc do 2013
2011 - 2013, GPP102/11/P109
Bortel, R.: Podpora výuky zpracování biologických signálů pomocí systémů pro měření srdeční a elektrodermální aktivity
2012 - 2012, 2461/2012
Čmejla, R.: Analýza intrakraniálního EEG záznamu
2010 - 2012, SGS10/272/OHK4/3T/13
Čmejla, R.: Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií
2010 - 2013, NT11460
Čmejla, R.: LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY
2012 - 2012, SVK 20/12/F3
Čmejla, R.: Analýza hlasu a řeči pacientů s onemocnění­mi centrální nervové soustavy
2012 - 2015, GAP102/12/2230
Havlík, J.: Stanovení hemodynamických parametrů a primární screening aterosklerózy
2011 - 2013, SGS11/153/OHK3/3T/13
Havlík, J.: Smart Homes 2012
2012 - 2012, SVK 21/12/F3
Havlík, J.: Mechanický model krevního oběhu
2012 - 2012, F3a 2177
Pollák, P.: Algoritmy a hardwarové realizace číslicového zpracování signálů
2012 - 2013, SGS12/143/OHK3/2T/13
Rusz, J.: Akustické analýzy a nové metody hodnocení pro objektivizaci poruch hlasu a řeči u neurologických onemocnění
2012 - 2014, SGS12/185/OHK4/3T/13
Sovka, P.: Nové selektivní transformace pro číslicové zpracování nestacionárních signálů
2011 - 2013, GAP102/11/1795
Tučková, J.: Korelace MR traktografie, EEG analýz a počítačového zpracování řečového signálu u dětí s vývojovou dysfázií
2010 - 2014, NT11443
Stránka vytvořena 25.05.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.