13000 / 13131 - Granty - 2013

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2013

Bortel, R.: post doc do 2013
2011 - 2013, GPP102/11/P109
Čmejla, R.: Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií
2010 - 2013, NT11460
Čmejla, R.: Analýza hlasu a řeči pacientů s onemocnění­mi centrální nervové soustavy
2012 - 2015, GAP102/12/2230
Čmejla, R.: Analýza a zpracování biologických signálů
2013 - 2014, SGS13/138/OHK3/2T/13
Čmejla, R.: Pochopení funkční organizace neuronálních okruhů epilepsie temporálního laloku za účelem zkvalitnění předoperační diagnostiky a predikce výsledku chirurgické léčby
2013 - 2015, NT14489
Havlíček, V.: Průmyslové dědictví na Berounsku - podrobný výzkum
2013 - 2013, SGS13/030/OHK1/1T/11
Havlík, J.: Stanovení hemodynamických parametrů a primární screening aterosklerózy
2011 - 2013, SGS11/153/OHK3/3T/13
Havlík, J.: Smart Homes 2013
2013 - 2013, SVK 21/13/F3
Horčík, Z.: Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2013
2013 - 2013, SVK 22/13/F3
Ložek, M.: Telemetricky řízený adaptivní model kardiovaskulárního systému
2013 - 2013, FRVS TO G3 902/2013
Pollák, P.: Algoritmy a hardwarové realizace číslicového zpracování signálů
2012 - 2013, SGS12/143/OHK3/2T/13
Rusz, J.: Akustické analýzy a nové metody hodnocení pro objektivizaci poruch hlasu a řeči u neurologických onemocnění
2012 - 2014, SGS12/185/OHK4/3T/13
Sovka, P.: Nové selektivní transformace pro číslicové zpracování nestacionárních signálů
2011 - 2013, GAP102/11/1795
Tučková, J.: Korelace MR traktografie, EEG analýz a počítačového zpracování řečového signálu u dětí s vývojovou dysfázií
2010 - 2014, NT11443
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.