Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13131 - Publikace - 2008

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

DOLÍVKA, L. a J. HOSPODKA. Ways to Optimize Analogue Switched Circuits. Radioengineering. 2008, 17(4), 48-54. ISSN 1210-2512.

VASS, J. et al. Avoidance of Speckle Noise in Laser Vibrometry by the Use of Kurtosis Ratio: Application to Mechanical Fault Diagnostics. Mechanical Systems and Signal Processing. 2008, 22(3), 647-671. ISSN 0888-3270.

TUČKOVÁ, J. a V. ŠEBESTA. Prosody Optimization of a Czech Language Synthesizer. Neural Network World. 2008, 18(4), 291-308. ISSN 1210-0552.

BORTEL, R. a P. SOVKA. Electrode Position Scalling in Realistic Laplacian Computation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2008, 55(9), 2314-2316. ISSN 0018-9294.

STRUHOVSKÝ, P. et al. A Virtual A/D Converter Testbench for Educational Purpose - Development and Results. Measurement Science Review. 2008, 8(4), 78-81. ISSN 1335-8871. Dostupné z: http://www.measurement.sk/2008/S1/Struhovsky.pdf

TUČKOVÁ, J. a V. KOMÁREK. Effectiveness of Speech Analysis by Self-Organizing Maps in Children with Developmental Language Disorders. Neuro-endocrinology Letters. 2008, 29(6), 939-948. ISSN 0172-780X.

VONDRÁŠEK, M., P. SOVKA a T. TICHÝ. ACE Strategy with Virtual Channels. Radioengineering. 2008, 17(4), 55-61. ISSN 1210-2512.

Patenty a užitné vzory

HOSPODKA, J. Zařízení pro kontinuální měření kmitů strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18833. 2008-08-25. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20104

Články v ostatních periodikách

RAJNOHA, J. Speaker Non-Speech Event Recognition with Standard Speech Datasets. Acta Polytechnica. 2008, 47(4-5/2007), 107-111. ISSN 1210-2709.

RUSZ, J. a R. ČMEJLA. Analýza rychlosti řeči a intenzity u Parkinsonovy nemoci. Akustické listy. 2008, 14(2-4), 13-16. ISSN 1212-4702.

ŠŤASTNÝ, J. a P. SOVKA. High-Resolution Movement EEG Classification. Computational Intelligence and Neuroscience. 2008, 2008(15.01.08), 1-10. ISSN 1687-5265. Dostupné z: http://www.hindawi.com/GetArticle.aspx?doi=10.1155/2007/54925&e=ref

ŠŤASTNÝ, J. Návrh obvodů na programovatelných hradlových polích. Automatizace. 2008, 2008(5), 317-321. ISSN 0005-125X.

HAVLÍK, J. a Z. HORČÍK. Comparison of Statistical and Non-statistical Classifiers for Thumb Motion Clasification. Lékař a technika. 2008, 38(2), 142-144. ISSN 0301-5491.

ŠŤASTNÝ, J. Návrh specifických struktur na programovatelných hradlových polích. Automatizace. 2008, 51(11), 688-696. ISSN 0005-125X.

ŠŤASTNÝ, J. Použití jazyka VHDL pro návrh číslicových obvodů. Automatizace. 2008, 52(7-8), 688-696. ISSN 0005-125X.

ŠŤASTNÝ, J. Programovatelná hradlová pole. Automatizace. 2008, 51(1), 9-14. ISSN 0005-125X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HAVLÍČEK, V. a I. ZEMÁNEK. Elektrické obvody 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03971-7.

POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04243-4.

Stati ve sbornících konferencí

KOFRÁNEK, J., J. RUSZ a S. MATOUŠEK. Vzkříšení Guytonova diagramu - od obrázku k simulačnímu modelu. In: MEDSOFT 2008. MEDSOFT 2008, Poděbrady, 2008-04-07/2008-04-08. Praha: Agentura Action M, 2008. p. 57-62. ISBN 978-80-86742-22-9.

GRILL, P. Analýza formantů. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 35-42. ISBN 978-80-01-04243-4.

MARTINEK, P. a D. TICHÁ. Řešení aproximační úlohy pro filtry na bázi DE Algoritmů. In: BIOLEK, D., ed. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky, Brno, 2008-09-24/2008-09-25. Brno: Univerzita obrany, 2008. p. 42-45. ISBN 978-80-7231-554-3.

MARŠÍK, J. a P. MARTINEK. Analogue Automated Multi-Criterion Design in Comparison to Numerical Optimization Professional Tool. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 346-351. ISBN 978-80-214-3717-3.

DOLEŽAL, J., J. ŠŤASTNÝ a P. SOVKA. Classification Algorithms Comparison for EEG Movement Recognition. In: Analysis of Biomedical Signals and Images; Biosignal 2008 proceedings. 19 th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2008, Brno, 2008-06-29/2008-07-01. Brno: VUTIUM Press, 2008. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-3613-8.

DOBIÁŠ, R., J. KONARSKI a H. KUBÁTOVÁ. Dependability Evaluation of Real Railway Interlocking Device. In: Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital System Design. 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design, Parma, 2008-09-03/2008-09-05. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 228-233. ISBN 978-0-7695-3277-6. DOI 10.1109/DSD.2008.122.

RAJNOHA, J. a P. POLLÁK. Speaker Non-Speech Event Modelling in Recognition of Read and Spontaneous Speech. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-8070-953-2.

TATARINOV, J. a P. POLLÁK. Řečové detektory využívající ergodické Markovovské modely. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-7080-692-0.

RAJNOHA, J. a P. POLLÁK. Detektory řečové aktivity na bázi perceptivní kepstrální analýzy. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. p. 1-9. ISBN 978-80-7080-692-0.

RUSZ, J. et al. Akustická analýza intenzity a rychlosti řeči u Parkinsonovy nemoci. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. ISBN 978-80-7080-692-0.

ZEMÁNEK, I. Single sheet and on-line testing based on MMF compensation method. In: 10th International Workshop on 1 & 2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. 10th International Workshop on 1 & 2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing, Cardiff, 2008-09-01/2008-09-03. Cardiff: Wolfson Centre for Magnetics Technology, 2008. p. 26.

RUSZ, J., R. ČMEJLA a H. RŮŽIČKOVÁ. Speech fundamental frequency and velocity analysis in Parkinsons disease. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

KUČERA, O. Determination of the Cantilever Resonant Frequency via Pseudospectrum. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. p. 1-3. ISBN 978-80-8070-953-2.

BERGL, P. et al. Objective and Subjective Evaulation of Dysfluent Speech. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

POLLÁK, P. et al. Problems and Solutions in the Creation of Czech and Slovak Lexica for Speech Technology Applications: General Experiences and LC-Star2 Lexica. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. p. 1-5. ISBN 978-80-8070-953-2.

HOSPODKA, J. Laboratorní měření ve výuce analogových elektronických obvodů. In: BIOLEK, D., ed. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky, Brno, 2008-09-24/2008-09-25. Brno: Univerzita obrany, 2008. p. 161-164. ISBN 978-80-7231-554-3.

ZETOCHA, P. A Comparison of Hierarchical Clustering Methods and Self-Organizing Map. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

RUSZ, J. a J. KOFRÁNEK. Tools development for physiological educational simulators. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

MARŠÍK, J., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. Developing Automated Design Procedure for Operational Amplifier Blocks. In: ICSES 2008 International Conference on Signals and Electronic Systems. International Conference on signals and electronic Systems, Krakow, 2008-09-14/2008-09-17. Krakow: AGH-UST, 2008. p. 269-272. ISBN 978-83-88309-47-2.

VOLNER, R. a P. BOREŠ. Airport CCTV - an Intelligent System. In: Proceedings of the ITI 2008. 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, 2008-06-23/2008-06-26. Zagreb: University of Zagreb, 2008. p. 15-16. ISSN 1330-1012. ISBN 978-953-7138-12-7.

DOLÍVKA, L. a J. HOSPODKA. Using Various Evolutionary Algorithms for the Optimization of Analogue Switched Circuits. In: Zborník príspevkov vedeckej konferencie "Nové smery v spracovaní signálov IX". Nové smeryv spracování signálov IX., Tatranské Zruby, 2008-05-28/2008-05-30. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2008. p. 68-73. ISBN 978-80-8040-344-7.

KOFRÁNEK, J., J. RUSZ a S. MATOUŠEK. Vzkříšení Guytonova diagramu. In: Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů. 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, Praha, 2008-09-11/2008-09-12. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2008. p. 15-16. Emanuel Nečas, Martin Vokurka. ISBN 978-80-254-0863-6.

BOLOM, V. Zvýrazňování řeči využívající vícekanálových metod. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 15-24. ISBN 978-80-01-04243-4.

BÁRTŮ, M. Využití Kohonenových map pro analýzu řečových signálů dětí s vývojovou dysfázií. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-01-04243-4.

HOSPODKA, J. a J. BIČÁK. Kalibrační zařízení pro měřiče kvality elektrické sítě. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. ISBN 978-80-254-2293-9.

BOREŠ, P. a P. MÁŠA. Nové aspekty odborné výuky. In: BIOLEK, D., ed. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky, Brno, 2008-09-24/2008-09-25. Brno: Univerzita obrany, 2008. p. 70-73. ISBN 978-80-7231-554-3.

ZETOCHA, P. Graphical User Interface for Self-Organizing Maps. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. p. 121-125. ISBN 978-80-7080-692-0.

VONDRÁŠEK, M., T. TICHÝ a P. SOVKA. ACE Strategy Using Virtual Electrodes. In: Analysis of Biomedical Signals and Images; Biosignal 2008 proceedings. 19 th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2008, Brno, 2008-06-29/2008-07-01. Brno: VUTIUM Press, 2008. p. 1-7. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-3613-8. Dostupné z: http://www.biosignal.cz/

KREJČÍ, R. Exploring commodity hardware as a platform for embedded DSP development and deployment. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. p. 1-3. ISBN 978-80-8070-953-2.

BOŘIL, T. a P. SOVKA. Performance Study of Bivariate Granger Causality. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

ČMEJLA, R. a P. BERGL. Biological Signals. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

BORTEL, R. et al. Robust and Computationally Efficient QRS Detector for HR estimation. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

BÁRTŮ, M. a J. TUČKOVÁ. A Classification Method of Children with Developmental Dysphasia Based on Disorder Speech Analysis. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 822-828. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87558-1. DOI 10.1007/978-3-540-87559-8_85.

ŠUBRT, O. et al. Virtual Testing Environment for A/D Converters in Verilog-A and Maple Platform. In: Proc. of 11th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2008 (DDECS'08). IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Bratislava, 2008-04-16/2008-04-18. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 283-286. ISBN 978-1-4244-2276-0.

DOLEŽAL, J., J. ŠŤASTNÝ a P. SOVKA. Využitelnost časové dynamiky EEG pro BCI. In: KREMLÁČEK, J., ed. 55. Společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 55. Společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Hradec Králové, 2008-11-13/2008-11-14. Brno: MSD, 2008. p. 16. ISBN 978-80-7392-060-9.

SVOBODA, L. Metody pro analýzu spontánní aktivity mozku. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 72-79. ISBN 978-80-01-04243-4.

RUČKAY, L., J. ŠŤASTNÝ a P. SOVKA. Selection and Classification of EEG Movement-Related Independent Components. In: Analysis of Biomedical Signals and Images; Biosignal 2008 proceedings. 19 th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2008, Brno, 2008-06-29/2008-07-01. Brno: VUTIUM Press, 2008. p. 1-5. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-3613-8.

TATARINOV, J. a P. POLLÁK. HMM and EHMM Based Voice Activity Detectors and Design of Testing Platform for VAD Classification. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-8070-953-2.

HOSPODKA, J. a J. BIČÁK. PraCAn - Maple Package for Symbolic Circuit Analysis. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

BÁRTŮ, M. Speech Analysis Using Operator Maps. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2. Dostupné z: http://kt.uniza.sk/dt

VOLNER, R., P. BOREŠ a V. SMRŽ. A Product Based Security Model for Smart Home Appliances. In: Proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference. 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference, Tallin, 2008-10-06/2008-10-08. Tallin: Tallin University of Technology, 2008. p. 221-222. ISBN 978-1-4244-2060-5.

RŮŽIČKOVÁ, H. et al. Poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci - analýza výskytu a charakteru příznaků. In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 22. český a slovenský neurologický sjezd, sborník abstrakt. 22. český a slovenský neurologický sjezd, Olomouc, 2008-11-27/2008-11-30. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008. p. 36. ISSN 1210-7859.

VALENTA, M. a P. MARTINEK. Current Mode Operational Amplifier. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 373-378. ISBN 978-80-214-3717-3.

ZEMÁNEK, I. a I. NOVÁ. Compensation Ferrometer KF9a - Universal Single Sheet / Strip and On-line Tester for Laboratory and Industrial Use. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Magnetism and Metallurgy - WMM'08. 3rd International Workshop on Magnetism and Metallurgy, Gent, 2008-06-04/2008-06-06. Gent: University of Gent, 2008. p. 413-429. ISBN 978-908-131-6.

GRILL, P. a J. TUČKOVÁ. Formant Analysis - The Appropriate Frequency of Formant Analysis. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-8070-953-2. Dostupné z: http://kt.uniza.sk/dt/

VASS, J. et al. Vibration-based Approach to Lifetime Prediction of Washing Machines. In: KAEBERNICK, H. a S. KARA, eds. Proceedings of the 15th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering. 15th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, Sydney, 2008-03-17/2008-03-19. Sydney: University of New South Wales, 2008. p. 241-246. ISBN 1-877040-67-3.

POLLÁK, P., J. VOLÍN a R. SKARNITZL. Phone Segmentation Tool with Integrated Pronunciation Lexicon and Czech Phonetically Labelled Reference Database. In: 6th International Conference on Language Resources and Evaluation. 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakech, 2008-05-26/2008-06-01. Paris: ELRA - European Language Resources Association, 2008. p. 1-5. ISBN 2-9517408-4-0.

STRUHOVSKÝ, P. et al. Advanced Modeling and Design Evaluation Procedure applied to Pipelined A/D Converter. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium and 14th International Workshop - Proceedings. 16th IMEKO Symposium, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. University of Florence, 2008. p. 1103-1108. ISBN 978-88-903149-3-3.

DOLEŽAL, J. BCI založený na manifestaci pohybové aktivity v EEG. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 25-33. ISBN 978-80-01-04243-4.

RUČKAY, L., J. ŠŤASTNÝ a P. SOVKA. Independent Component Analysis of Movement-Related EEG and Classification of Selected Components. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. p. 175-178. ISBN 978-80-7043-654-7.

DOLÍVKA, L., J. HOSPODKA a Y.M. BARRERA AVENDANO. Possibilities of the Optimization of Switched-Current Circuits. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

BERGL, P. a R. ČMEJLA. Change Detection with Applications to Speech. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

ŠUBRT, O. et al. Developing Model and Design Evaluation Procedure For Pipelined A/D Converters. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

VALENTA, M. Digital filter design via differential evolution. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

KOFRÁNEK, J., J. RUSZ a M. MATEJAK. From Guytons graphic diagram to multimedia simulators for teaching physiology. (Resurection of Guytons Chart for educational purpose). In: Proceedings of the Jackson Cardiovascular-Renal Meeting 2008. Proceedings of the Jackson Cardiovascular-Renal Meeting 2008, Jackson, 2008-10-15/2008-10-18. Jackson: University of Mississippi Medical Center (Stephanie Lucas Ed), 2008. p. 1. Stephanie Lucas.

RAJNOHA, J. Sběr a anotace databáze spontánních promluv. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 1-8. ISBN 978-80-01-04243-4.

VONDRÁŠEK, M. Řečová strategie ACE s virtuálními elektrodami pro kochleární implantáty. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. p. 117-118. ISBN 978-80-7080-692-0.

RUSZ, J. a R. ČMEJLA. Akustická analýza základního hlasivkového tónu a rychlosti. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 66-71. ISBN 978-80-01-04243-4.

JANDA, J. Analýza relativní rychlosti řeči. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 43-49. ISBN 978-80-01-04243-4.

BERGL, P. Detekce náhlých náhlých změn ve spektru - experimenty se syntetickými a řečovými signály. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 7-14. ISBN 978-80-01-04243-4.

MARTINEK, P. a D. TICHÁ. The Improved DE Algorithm for Filter Design. In: ŠÍSTEK, J. et al., eds. Proceedings of the 18 th International Conference Radioelektronika 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. p. 141-144. ISBN 978-1-4244-2087-2.

HOSPODKA, J. a M. FLEGR. Effective Exciting of Tensometrical String Sensors. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. p. 73-76. ISBN 978-80-7043-654-7.

DOLÍVKA, L. a J. HOSPODKA. Switched-Current Circuit Optimization. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 186-187. ISBN 978-80-01-04016-4.

SOVA, J. Informatics system for voice field measurement. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

BOLOM, V. a P. SOVKA. Multichannel Database of Car Speech. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2. Dostupné z: http://kt.uniza.sk/dt/

VOLNER, R. a P. BOREŠ. Based Security Model for Home System. In: Proceedings of 42nd Annual 2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 42nd Annual 2008 IEEE International Conference on Security Technology, Prague, 2008-10-13/2008-10-16. Piscataway: IEEE, 2008. p. 63-68. ISBN 978-1-4244-1816-9.

Dizertace

VONDRÁŠEK, M. Speech Preprocessing for Cochlear Implants. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University in Prague.

HAVLÍK, J. Klasifikace pohybů části lidského těla v prostoru. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze.

BOŘIL, H. Robust Speech Recognition: Analysis and Equalization of Lombard Effect in Czech Corpora. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů.

ZLATNÍK, P. Posuzování srozumitelnosti dětské řeči pomocí DTW. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Výzkumné zprávy

URBAN, T. a O. ŠUBRT. Design of Low-Power Bandgap Reference Circuit. 2008. revize 1.0.

RUČKAY, L., J. ŠŤASTNÝ a T. KUBEC. Návrh verifikačního prostředí pro FPGA bloky. 2008. #Z08-2.

Stránka vytvořena 21.11.2017 05:00:02
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.