13000 / 13131 - Publikace - 2009

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

BOLOM, V., J. INGERLE a P. SOVKA. Derivation of criterion suitable for evaluation of multichannel noise reduction systems for speech processing. Radioengineering. 2009, 18(4), 651-664. ISSN 1210-2512.

JIRUSKA, P. et al. Rerence noise method of removing powerline noise from recorded signals. Journal of Neuroscience Methods. 2009, 184(1), 110-114. ISSN 0165-0270.

ZEMÁNEK, I. Single sheet and on-line testing based on MMF compensation method. Przeglad Elektrotechniczny. 2009, 85(1/2009), 79-83. ISSN 0033-2097.

VOLNER, R. a P. BOREŠ. Biometric Techniques in Identity Management Systems. Elektronika ir Elektrotechnika. 2009, 2009(7), 55-58. ISSN 1392-1215.

Patenty a užitné vzory

PLAVEC, L., M. PRAŽAN a O. ŠUBRT. Memory Device and Method for Secure Readout of Protected Data. Patent. US2009313424 (A1),. 2009-12-17. Dostupné z: http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009313424A1&KC=A1&FT=D&date=20091217&DB=EPODOC&locale=en_EP

HOSPODKA, J. Zařízení pro kontinuální měření kmitů strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením. Česká republika. Patent. CZ 300136. 2009-01-09. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=419

ŠŤASTNÝ, J. Rozhraní mozek-stroj s automatickou identifikací uživatele. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19972. 2009-08-24. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21380

Články v ostatních periodikách

DŘÍNOVSKÝ, M. a J. ŠŤASTNÝ. Implementace sériových aritmetických operátorů na moderních programovatelných hradlových polích. Elektrorevue. 2009, 2009(32), 1-7. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/power-electronics-1/0/implementace-seriovych-aritmetickych-operatoru-na-modernich-programov

KUČERA, O. Mikroskopie atomárních sil. Automatizace. 2009, 52(4), 220-222. ISSN 0005-125X.

TUČKOVÁ, J., J. HOLUB a T. DUBĚDA. Technical and Phonetic Aspects of Speech Quality Assessment: The Case of Prosody Synthesis. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, 5641(2009931057), 126-132. ISSN 0302-9743.

RUSZ, J., R. ČMEJLA a H. RŮŽIČKOVÁ. Analýza základní frekvence, amplitudového a frekvenčního kolísání hlasivek u Parkinsonovy nemoci. Akustické listy. 2009, 15(1), 13-18. ISSN 1212-4702.

RUSZ, J. a J. KOFRÁNEK. Využití, vývoj a automatizace nejen průmyslových nástrojů pro biomedicínské výukové simulátory. Automatizace. 2009, 52(7-8), 443-446. ISSN 0005-125X.

VALENTA, M. a P. MARTINEK. Návrh symetrického proudového operačního zesilovače. Slaboproudý obzor. 2009, 64 (2009)(1), 5-8. ISSN 0037-668X.

BURIAN, L. a P. MARTINEK. First Order Current-Mode Universal Building Block. ElectroScope. 2009, 2009(2), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=42

RUSZ, J., R. ČMEJLA a H. RŮŽIČKOVÁ. Formantová analýza a nové metody pro hodnocení míry artikulace u Parkinsonovy nemoci. Akustické listy. 2009, 15(2), 3-8. ISSN 1212-4702.

JANDA, J. Age Dependence of Children's Speech Parameters. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 40-43. ISSN 1210-2709.

ŠŤASTNÝ, J. Návrh aritmetických operátorů na FPGA. Automatizace. 2009, 53(2), 71-75. ISSN 0005-125X.

RAJNOHA, J. a P. POLLÁK. Czech Spontaneous Speech Collection and Annotation: The Database of Technical Lectures. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, 5641(2009931057), 377-385. ISSN 0302-9743.

ČMEJLA, R., J. RUSZ a H. RŮŽIČKOVÁ. Oslabení okluzí v promluvách pacientů s Parkinsonovou chorobou. Akustické listy. 2009, 15(3), 1-6. ISSN 1212-4702.

ŽIDEK, J., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. An Innovative Verification Approach For Nyquist-rate A/D Converters - Algorithm and Implementation. ElectroScope. 2009, 2009(2), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/EDS_2009/zidek.pdf

UHLÍŘ, J. Úlohy a algoritmy hlasových technologií. Akustické listy. 2009, 15(1), 5-12. ISSN 1212-4702.

BERGL, P. et al. Akusticko-fonetické míry pro hodnocení neplynulosti čtených promluv. Akustické listy. 2009, 15(2), 9-15. ISSN 1212-4702.

BOLOM, V. Noise Reduction in Car Speech. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 20-27. ISSN 1210-2709.

ŠŤASTNÝ, J. Hardware pro číslicové zpracování signálů. Automatizace. 2009, 52(7-8), 453-456. ISSN 0005-125X.

HANŽL, V. a P. POLLÁK. Accuracy Analysis of Generalized Pronunciation Variant Selection in ASR Systems. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, 5641(2009931057), 399-408. ISSN 0302-9743.

JANDA, J. Quantitative analysis of the relative local speech rate. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, 5641(2009931057), 368-376. ISSN 0302-9743.

MARTINEK, P. a D. TICHÁ. Nestandardní aproximace pro filtry na bázi DE algoritmů. Slaboproudý obzor. 2009, 64 (2008)(1-2), 29-32. ISSN 0037-668X.

RAJNOHA, J. Multi-Condition Training for Unknown Environment Adaptation in Robust ASR Under Real Conditions. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3/2009), 3-7. ISSN 1210-2709.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

TUČKOVÁ, J. Vybrané aplikace umělých neuronových sítí při zpracování signálů. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04229-8.

POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04474-2.

Stati ve sbornících konferencí

STRÁNÍK, A. Návrh frameworku pro zpracování signálů v reálném čase v prostředí .NET. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 82-89. ISBN 978-80-01-04474-2.

BOLOM, V. Zvýrazňování řeči v osobním automobilu. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 22-29. ISBN 978-80-01-04474-2.

TUČKOVÁ, J. a P. GRILL. Určování formantů pro analýzu emotivně zabarvené řeči. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 90-93. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8. Dostupné z: http://kre.elf.stuba.sk/tbmi/

KREJČÍ, R. Optimalizace výpočetně náročné části rozpoznávače řeči se zaměřením na hardwarovou platformu OMAP. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 50-57. ISBN 978-80-01-04474-2.

GRILL, P. a J. TUČKOVÁ. FORANA. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 32-39. ISBN 978-80-7080-733-0.

RAJNOHA, J. Multi-Condition Training for Unknown Environment Adaptation in Robust ASR Under Real Conditions. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-5.

MARTINEK, P., D. TICHÁ a P. BOREŠ. Filter Approximation Problem Using DE Algorithms. In: ECCTD'09 European Conference on Circuit Theory and Design 2009. EECTD´09 European Conference on Circuit Theory and Design 2009, Antalyie, 2009-08-23/2009-08-27. Istambul: IEEE, 2009. p. 687-690. ISBN 978-1-4244-3895-2.

KOFRÁNEK, J. et al. Schola Ludus in Modern Garment: Use of Web Multimedia Simulation in Biomedical Teaching. In: Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems. 7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems, Aalborg, 2009-08-12/2009-08-14. Aalborg: IFAC, 2009. p. 425-430. ISBN 978-3-902661-49-4.

VOLÍN, J. a P. POLLÁK. The Dynamic Dimension of the Global Speech-Rhythm Attributes. In: Proceedings of Interspeech 2009. Interspeech 2009, Brighton, 2009-09-06/2009-09-10. Grenoble: International Speech Communication Association, 2009. p. 1543-1546. ISSN 1990-9772. ISBN 978-1-61567-692-7.

KREJČÍ, R. Speech processing algorithms on hardware platform Texas Instruments OMAP-L137. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

BÁRTŮ, M. Speech Parametrization for Operator Maps. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8. Dostupné z: http://kt.uniza.sk/dt/

BORTEL, R. et al. Robust Heart Rate Estimation Based on Imperfect QRS Detection. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

KREJČÍ, R. Optimization of computationally intensive part of speech recognizer. In: 19th Czech-German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2009. p. 22-26. ISBN 978-80-86269-18-4.

HOSPODKA, J. a P. BOREŠ. Interactive Application for Electric Circuit Analysis. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

TICHÁ, D., P. MARTINEK a P. BOREŠ. Videofilters for Digital TV. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

BOŘIL, T. Toolkit for EASYS2 EEG data format processing in Matlab, EEGLAB and sLoreta environment. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

ŽIDEK, J., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. Novel Design Evaluation Engine for A/D Converters. In: 2009 Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics. 5th International Conference on Ph.D. Research in Microelectronics & Electronics, Cork, 2009-06-12/2009-06-19. Piscataway: IEEE, 2009. p. 240-243. ISBN 978-1-4244-3732-0.

BOLOM, V. Noise reduction in car speech. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. Dostupné z: http://www.cvut.cz/poster2009

BERGL, P. a R. ČMEJLA. Parametry zkoumající pravidelnost energie a znělosti řečového signálu neplynulých promluv. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 16-21. ISBN 978-80-01-04474-2.

JANDA, J. Studie věkově závislých akustických parametrů v dětské řeči. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 44-49. ISBN 978-80-01-04474-2.

HAVLÍK, J. a Z. HORČÍK. Výuka lékařské elektroniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 287-288. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

DOLEŽAL, J. BCI založený na manifestaci pohybové aktivity v EEG II. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 38-43. ISBN 978-80-01-04474-2.

KUČERA, O. Mechanické oscilace buněk. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 58-61. ISBN 978-80-01-04474-2.

TATARINOV, J. a P. POLLÁK. Design and Utilization of Testing Database for VAD Classification. In: 19th Czech-German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2009. p. 42-47. ISBN 978-80-86269-18-4.

VORLÍČEK, J. a J. RUSZ. Automatic Human Body Segmentation Using Mean-Shift Clustering As Assistance in The Hyperthermia Treatment Planning. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 113. ISBN 978-80-7080-733-0.

VORLÍČEK, J. a J. RUSZ. Useful Matlab tool for radio frequency designer. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 114. ISBN 978-80-7080-733-0.

HAVLÍK, J., J. UHLÍŘ a Z. HORČÍK. Human Body Motions Classifications. In: IFMBE Proceedings. 4th European Congress of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Antwerp, 2008-11-23/2008-11-27. Berlin: Springer, 2009. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-540-89207-6. DOI 10.1007/978-3-540-89208-3_21.

NAZARPOUR, K., J. ŠŤASTNÝ a R. C. MIALL. ssMRP state detection for brain computer interfacing using hidden Markov models. In: Proceedings of the Statistical Signal Processing, 2009. SSP '09. IEEE/SP 15th Workshop on. IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, Cardiff, 2009-08-31/2009-09-03. New York: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2009. p. 29-32. ISBN 978-1-4244-2709-3. DOI 10.1109/SSP.2009.5278648.

VONDRÁŠEK, M. Comparison of Directional Hearing for Cochlear Implants. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8. Dostupné z: http://kt.uniza.sk/dt/

ZEMÁNEK, I. Magnetizing system for compensation SSTs. In: SMM 19 - Book of Abstracts. SMM 19 - Soft Magnetic Materials Conference, Torino, 2009-09-06/2009-09-09. Torino: INRiM, 2009. p. G3-13.

BÁRTŮ, M. Možnosti využití algoritmů nelineární aproximace pro parametrizaci řečových signálů. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04474-2.

DOLEŽAL, J., J. ŠŤASTNÝ a P. SOVKA. Recording and recognition of movement related EEG signal. In: Applied Electronics 2009. Applied Electronics 2009, Plzeň, 2009-09-09/2009-09-10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 95-98. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-781-0.

VONDRÁŠEK, M. SIMULACE ŘEČOVÉ STRATEGIE ACE A ACEV V REÁLNÉM ČASE. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. ISBN 978-80-7080-733-0. Dostupné z: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB09/prispevky/110_vondrasek.pdf

MATEJAK, M., J. KOFRÁNEK a J. RUSZ. Akauzální vzkříšení Guytonova diagramu. In: Sborník příspěvků MEDSOFT 2009. MEDSOFT 2009, Plzeň, 2009-03-17/2009-03-18. Praha: Agentura Action M, 2009. p. 105-120. ISBN 978-80-904326-0-4.

BURIAN, L. a P. MARTINEK. 1st Order Current-Mode Universal Building Block. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 310-314. ISBN 978-80-214-3933-7.

ŽIDEK, J., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. AN INNOVATIVE VERIFICATION APPROACH FOR NYQUIST-RATE A/D CONVERTERS. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 369-374. ISBN 978-80-214-3933-7.

JANDA, J. Age Dependence of Children's Speech Parameters. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. p. 1-4.

HOSPODKA, J. a J. BIČÁK. Web-based Application for Electric Circuit Analysis. In: Proceedings of The Fourth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. The Fourth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, Cannes, 2009-08-23/2009-08-29. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 157-160. ISBN 978-0-7695-3751-1.

BARTOŠEK, J. Prozodie, zjištění a využití základního tónu v rozpoznávání řeči. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-8. ISBN 978-80-01-04474-2.

GRILL, P. a O. KUČERA. Biomedicínské inženýrství na katedře teorie obvodů FEL ČVUT v Praze. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 285-286. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

BOŘIL, T. Grangerova kauzalita a EEG. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 30-37. ISBN 978-80-01-04474-2.

RAJNOHA, J. a P. POLLÁK. Robust Speech Recognition in Car Environment Combining Noise Reduction and Acoustic Model Adaptation. In: 19th Czech-German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2009. p. 27-34. ISBN 978-80-86269-18-4.

BOŘIL, T. Revealing of Relations in EEG via Granger Causality. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. 13th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

BOŘIL, T. a P. SOVKA. Active Brain Centres Selection for Function Connection Analysis. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 18-21. ISBN 978-80-7080-733-0. Dostupné z: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB09/prispevky/018_boril.pdf

KUBAŘ, M. et al. Experience in Virtual Testing of RSD Cyclic A/D converters. In: Proc. of 12th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2009 (DDECS'09). 12th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems, Liberec, 2009-04-15/2009-04-17. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2009. p. 178-181. ISBN 978-1-4244-3339-1.

ŽIDEK, J., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. A/D Converter Design Evaluation Engine in MGC Environment. In: MEASUREMENT 2009 - Proceedings of the 7th International Conference on Measurement. Measurement 2009, Smolenica, 2009-05-20/2009-05-23. Bratislava: Institute of Measurement Science, 2009. p. 235-238. ISBN 978-80-969672-1-6.

KUČERA, O. et al. Nanoelectromechanics of Yeast Cells. In: 8th International Symposium on SPM in Life Sciences. 8th International Symposium on SPM in Life Sciences, Berlin, 2009-10-14/2009-10-15. Berlin: JPK Instruments AG, 2009. p. P8.

VALENTA, M. a P. MARTINEK. Improved Current Conveyor Optimization via Differential Evolution. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. p. 56-60. ISBN 978-80-554-0150-8.

RŮŽIČKOVÁ, H. et al. Speech and voice disorders in early untreated Parkinson's disease. In: Abstracts of the 13th congress of the European federation of neurological societies. 13th Congress Of The European Federation Of Neurological Societies, Florence, 2009-09-12/2009-09-15. Geneva: KENES International, 2009. p. 552. ISSN 1351-5101. Dostupné z: http://efns2009.efns.org/

NEJEPSOVÁ, M. Multimediální slabikář. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 62-69. ISBN 978-80-01-04474-2.

VALENTA, M. a P. MARTINEK. Optimalizace návrhu proudového konvejoru s využitím diferenční evoluce. In: SLANINA, M., ed. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. IEEE Workshop Králíky 2009, Králíky, 2009-08-31/2009-09-02. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. p. 293-296. ISBN 978-80-214-3938-2.

RUSZ, J. a R. ČMEJLA. Rhythm evaluation in early untreated Parkinson's disease. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 77-81. ISBN 978-80-01-04474-2.

ŠUBRT, O. et al. VIRTUAL TESTING METHOD FOR STATIC ADC NON-LINEARITY - RSD CYCLIC A/D CONVERTER CASE. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. ISBN 978-963-88410-0-1.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Application of Takacs model to dynamic hysteresis loops of amorphous and classic magnetic materials. In: SMM 19 - Book of Abstracts. SMM 19 - Soft Magnetic Materials Conference, Torino, 2009-09-06/2009-09-09. Torino: INRiM, 2009. p. B2-13.

KUŽÍLEK, J. et al. Detekce očních artefaktů v 19-ti svodovém EEG s využitím analýzy nezávislých components. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 80-83. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

DVOŘÁK, J. a J. HAVLÍK. Vizualizace oscilometrických dat v Matlabu. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 1-3. ISBN 978-80-7080-733-0.

TUČKOVÁ, J. Emotions as a component of prosody. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

CIFRA, M. et al. Vibrations of Electrically Polar Structures in Biosystems Give Rise to Electromagnetic Field: Theories and Experiments. In: PIERS Proceedings. PIERS 2009 in Moscow, Progress in Electromagnetics Research Symposium, Moskva, 2009-08-18/2009-08-21. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2009. p. 138-142. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-10-3.

KUČERA, O., J. POKORNÝ a M. CIFRA. Cellular Nanomechanical and Electrical Oscillations in kHz Range: a Path to Biological Nanoelectromechanics. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 257-259. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

HAVLÍK, J., J. UHLÍŘ a Z. HORČÍK. Comparison of k-Means and Bayes classifiers for Human Body Motions Classification. In: DÖSSEL, O. a W.C. SCHLEGEL, eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Mnichov, 2009-09-07/2009-09-12. Berlin: Springer Science+Business Media, 2009. p. 421-424. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-03881-5. DOI 10.1007/978-3-642-03889-1-113.

POLLÁK, P. a J. RAJNOHA. Long Recording Segmentation Based on Simple Power Voice Activity Detection with Adaptive Threshold and Post-Processing. In: SPECOM 2009 Proceedings. 13th International Conference on Speech and Computer, St. Petersburg, 2009-06-21/2009-06-25. St. Petersburg: Institute for Informatics and Automation of RAS (SPIIRAS), 2009. p. 55-60. ISBN 978-5-8088-0442-5.

Výzkumné zprávy

SVOBODA, L. Optimalizace a experimentální ověření metody pro pokročilou analýzu EEG. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2009. 2.

SVOBODA, L. Návrh metody pro analýzu EEG pomocí řešení inverzní úlohy a ICA. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2009. 1.

VONDRÁŠEK, M., J. J. JELINEK a D. T. TOKAR. Porovnání směrového slyšení u normální řeči a u řeči rekonstruované z výstupu kochleárního implantátu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. #Z09-3.

VONDRÁŠEK, M., A. P. POŠUSTA a T. K. KROČEK. Porovnání strategií ACE A ACEv. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2009. #Z09-4.

Nepublikované přednášky

VONDRÁŠEK, M. Princip činnosti kochleárního implantátu a kódovací strategie. Nepublikovaná přednáška. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.. 2009-10-08.

HOSPODKA, J. Modern analog circuits and its optimization. Nepublikovaná přednáška. Universidad Nacional Autónoma de México. 2009-11-25.

HOSPODKA, J. Discrete-time analog circuits, applications and methods of analysis. Nepublikovaná přednáška. Universidad Nacional Autónoma de México. 2009-11-18.

STRÁNÍK, A. Vyštření dysartrie: Dysartrický profil - Test 3F. Nepublikovaná přednáška. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 2009-11-28.

HOSPODKA, J. Discrete-time Circuits, Principle, Aplications and Analysis. Nepublikovaná přednáška. Žilinská univerzita. 2009-05-13.

VONDRÁŠEK, M. Kochleární implantáty Nucleus. Nepublikovaná přednáška. Středisko Tamtam, Federace rodičů a přátel sluchově postižených. 2009-05-13.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.