13000 / 13131 - Publikace - 2010

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KUČERA, O., M. CIFRA a J. POKORNÝ. Technical aspects of measurement of cellular electromagnetic activity. European Biophysics Journal. 2010, 39(10), 1465-1470. ISSN 0175-7571. DOI 10.1007/s00249-010-0597-8.

CIFRA, M. et al. Electric Field Generated by Axial Longitudinal Vibration Modes of Microtubule. Biosystems. 2010, 100(2), 122-131. ISSN 0303-2647. DOI 10.1016/j.biosystems.2010.02.007.

HRON, M. et al. Interlock system for the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design. 2010, 2010(3-4), 505-508. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2010.03.054.

KUČERA, O. Electrical Analogy to an Atomic Force Microscope. Radioengineering. 2010, 19(1), 168-171. ISSN 1210-2512.

KOFRÁNEK, J. a J. RUSZ. Restoration of Guyton´s Diagram for Regulation of the Circulation as a Basis for Quantitative Physiological Model Development. Physiological Research. 2010, 59(6), 897-908. ISSN 0862-8408.

JIRUSKA, P. et al. Epileptic high-frequency network activity in a model of non-lesional temporal lobe epilepsy. Brain. 2010, 133(5), 1380-1390. ISSN 0006-8950. DOI 10.1093/brain/awq070.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. Journal of Electrical Engineering. 2010, 61(7/s), 46-49. ISSN 1335-3632.

ZEMÁNEK, I. Upgraded Magnetizing and Measuring System for Compensation Ferrometers. Journal of Electrical Engineering. 2010, 61(7/s), 104-107. ISSN 1335-3632.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické. Systém pro měření biologických signálů s potlačením rušení. Původci: R. BORTEL a J. HOSPODKA. Česká republika. Užitný vzor CZ 21460. 2010-11-08. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22898

Články v ostatních periodikách

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Popis spektrálních vlastností sibilantů /s/, /š/, /z/ a /ž/ na základě LSP parametrizace. Akustické listy. 2010, 16(4), 9-14. ISSN 1212-4702.

ŠŤASTNÝ, J. et al. Design of a Modular Brain-Computer Interface. ElectroScope. 2010, 2010(2), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo2_2010_Applied_Electronics_2010/r4c2c4.pdf

TATARINOV, J. a P. POLLÁK. Detekce řečové aktivity na bázi HMM a GMM modelování. Akustické listy. 2010, 16(2-3), 5-13. ISSN 1212-4702.

PROCHÁZKA, V. a P. POLLÁK. Analysis of Czech Web 1T 5-gram corpus and its comparison with Czech National Corpus Data. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2010, 6231(2010933819), 181-188. ISSN 0302-9743. DOI 10.1007/978-3-642-15760-8_24.

CIFRA, M., D. HAVELKA a O. KUČERA. Electric Oscillations Generated by Collective Vibration Modes of Microtubule. Proceedings of SPIE. 2010, 7376 73760N-1-73760N-12. ISSN 0277-786X. DOI 10.1117/12.870929.

VALENTA, M. a P. MARTINEK. Advanced Design and Optimization of Current Mode Blocks. ElectroScope. 2010, 2010(3), 20-23. ISSN 1802-4564.

BERGL, P. et al. Systém pro automatické hodnocení. Automatizace. 2010, 53(1-2), 49-52. ISSN 0005-125X.

ŠŤASTNÝ, J. Realizace složitějších matematických funkcí. Automatizace. 2010, 53(1-2), 67-71. ISSN 0005-125X.

ŠŤASTNÝ, J. a M. SKIBA. PrecisionRTL a konverze ASIC obvodu na FPGA platformu. DPS Plošné spoje od A do Z. 2010, 1(2), 4-6. ISSN 1804-4891.

KUČERA, O. Self Heating of an Atomic Force Microscope. Acta Polytechnica. 2010, 20(1), 9-11. ISSN 1210-2709.

MACHALEC, M. a J. ŠŤASTNÝ. Synchronous FSM Design Methodology for Low Power Smart Sensors and RFID Devices. Elektrorevue. 2010, 2010(15.09.), 1-9. ISSN 1213-1539.

BOŘIL, T. a P. SOVKA. Metody pro analýzu kauzálních vztahů v EEG. Elektrorevue. 2010, 2010(126), 1-6. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://elektrorevue.cz/cz/clanky/zpracovani-signalu/0/metody-pro-analyzu-kauzalnich-vztahu-v-eeg/

RAJNOHA, J., V. PROCHÁZKA a P. POLLÁK. Tvorba rozpoznávače plynulých promluv v českém jazyce standardními nástroji HTK. Akustické listy. 2010, 16(1), 5-10. ISSN 1212-4702.

NEJEPSOVÁ, M. et al. Akustická analýza promluv dětí s vývojovou dysfázií. Akustické listy. 2010, 16(4), 4-8. ISSN 1212-4702.

HOSPODKA, J. a J. BIČÁK. Circuit Analysis and Simulations through Internet. International Journal On Advances in Internet Technology. 2010, 3(1), 128-136. ISSN 1942-2652. Dostupné z: http://www.iariajournals.org/internet_technology/inttech_v3_n12_2010_paged.pdf

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MATOUŠEK, D. a Bohumil BRTNÍK. Programování mikrokontrolérů s jádrem 8051 v jazyce C. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-264-0.

POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04680-7.

Stati ve sbornících konferencí

KUČERA, O. a M. CIFRA. Electromagnetic-Based Nano-Resolution Microscopies for Biological Research. In: FEDRA, Z. et al., eds. Proceedings of 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010. 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010, Brno, 2010-04-19/2010-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2010. s. 127-130. ISBN 978-1-4244-6351-0. DOI 10.1109/COMITE.2010.5481564.

HAVELKA, D. a O. KUČERA. Higher vibration modes of microtubule: On how the lattice samples the field. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

TUROŇ, V. et al. The Zolotarev transform. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. s. 1-2. ISBN 978-80-554-0304-5.

CIFRA, M., D. HAVELKA a O. KUČERA. Biophysical role of oscillatory electric field generated by undamped microtubule vibrations. In: 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields. Bodrum, 2010-10-10/2010-10-14. Istanbul: Bogazici University, 2010. s. 1-5.

JANDA, J. Odhad logopedického věku z řeči dítěte. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 34-39. ISBN 978-80-01-04680-7.

VALENTA, M. a J. ŽIDEK. Educational Tutorial for Analysis of Electronic Circuits in Mentor Graphics System. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. s. 113-114. ISBN 978-80-554-0304-5.

MATOUŠEK, K. a J. DOLEŽAL. Analýza portálů sociálních sítí pro vědu, výzkum a inovace. In: Systems Integration 2010. Systémová integrace 2010, Praha, 2010-06-08/2010-06-09. Praha: Oeconomia, 2010. s. 214-223. ISBN 978-80-245-1660-8.

STRÁNÍK, A. Assessment of Fricative Consonants on PC: Analysis of Recording Scheme. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 146-149. ISBN 978-80-214-4139-2.

KUČERA, O. a P. SOVKA. Role of the feedback in accuracy of SPM measurement. In: Seeing at the Nanoscale VIII. Seeing at the Nanoscale, Basel, 2010-08-30/2010-09-01. Basel: University of Basel, 2010. s. 217.

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Možnosti automatického hodnocení při syčení. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. s. 25-26. ISSN 1337-2181.

CIFRA, M. et al. Electric Field Generated by Higher Vibration Modes of Microtubule. In: FEDRA, Z. et al., eds. Proceedings of 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010. 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010, Brno, 2010-04-19/2010-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2010. s. 205-208. ISBN 978-1-4244-6351-0. DOI 10.1109/COMITE.2010.5481270.

ŽIDEK, J. et al. Innovative ADC modeling algorithm. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. s. 100-103. ISBN 978-80-554-0304-5.

JANÍK, J., M. VLČEK a P. SOVKA. Selective Zolotarev-Cosines for Selective Spectral Transforms. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

VOLNER, R. a P. BOREŠ. Air Data - New Business Network Approach. In: Proceedings of the ITI 2010. 32nd International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, 2010-06-21/2010-06-24. Zagreb: SRCE University of Zagreb, 2010. s. 13-14. ISSN 1334-2762. ISBN 978-953-7138-19-6.

BERGL, P. et al. Hodnocení neplynulosti promluv. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. s. 25. ISSN 1337-2181.

VONDRÁŠEK, M. The Impact of Noise on Directional Hearing Simulation for Cochlear Implants. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. s. 121-123. ISBN 978-80-554-0304-5. Dostupné z: http://kt.uniza.sk/dt

STRÁNÍK, A. Design of Real-time Signal Processing Framework in C#.NET. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-554-0304-5.

DOLEŽAL, J. et al. Zpracování EEG v reálném čase. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 49.

STRÁNÍK, A. Klasifikace mezi /s/ a /š/ na základě parametrizace vstupního signálu pomocí LSF. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 92-98. ISBN 978-80-01-04680-7.

KREJČÍ, R. a V. HANŽL. Optimalizace algoritmů rozpoznávačů řeči s využitím architektur vícejádrových signálových procesorů. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 44-51. ISBN 978-80-01-04680-7.

RUSZ, J. Evaluation of dysphonia in untreated Parkinsons disease. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 78-84. ISBN 978-80-01-04680-7.

KREJČÍ, R. a V. HANŽL. Speech Recognition Using Multicore DSP Hardware Platforms. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-554-0304-5.

TUROŇ, V. et al. Zolotarevova transformace a spektrální analýza. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 104-108. ISBN 978-80-01-04680-7.

KUČERA, O. SCANNING PROBE MICROSCOPY: SYSTEM ANALYSIS APPROACH TO THE FEEDBACK ADJUSTMENT. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

POLLÁK, P. a J. RAJNOHA. Multi-Channel Database of Spontaneous Czech with Synchronization of Channels Recorded by Independent Devices. In: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). The 7th International conference on Language Resources and Evaluation, Valleta, 2010-05-19/2010-05-21. Paris: ELRA, 2010. ISBN 2-9517408-6-7. Dostupné z: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/index.html

NEJEPSOVÁ, M. et al. Analýza promluv dětí s vývojovu dysfázií. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. s. 25. ISSN 1337-2181.

BERGL, P. et al. Assessment of Dysfluency in Stuttered Speech. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-3. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Dostupné z: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB10/full_text/014_Bergl.pdf

LUSTYK, T. Hodnocení koktavosti a experimenty s adaptivním prahem. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 57-62. ISBN 978-80-01-04680-7.

VONDRÁŠEK, M. Real Time Simulations for Cochlear Implants. In: Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Proceedings. Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 100-103. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4. Dostupné z: http://www.biosignal.cz/

LHOTSKÁ, L. et al. Ethical and Legal Aspects of Patient Data Handling. In: Proceedings of AALIANCE conference 2010. AALIANCE conference 2010, Malaga, 2010-03-11/2010-03-12. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010. s. 1.

PROCHÁZKA, V. a P. POLLÁK. Příprava a analýza Českého Web 1T 5-gram korpusu pro použití v jazykovém modelu. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 67-73. ISBN 978-80-01-04680-7.

NEJEPSOVÁ, M. et al. Acoustic Analysis of Utterances: Children With Developmental Dysphasia. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-3. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. In: Magnetic Measurements 2010. Magnetic Measurements, Praha, 2010-09-12/2010-09-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. s. 94. ISBN 978-80-01-04616-6.

DOLEŽAL, J. Systém pro zpracování EEG v reálném čase. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 22-28. ISBN 978-80-01-04680-7.

LHOTSKÁ, L., J. DOLEŽAL a J. DOLEŽEL. Distributed Decision Support in Home Care. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. s. 273-278. ISBN 978-3-85206-178-8.

TUČKOVÁ, J. Classification Degree of the Developmental Language Disorders. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. s. 70-76. ISBN 978-80-86269-21-4.

ŠPULÁK, D. Vliv průměrování na možnosti odhadu krevního tlaku z EKG a PPG. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 53-58. ISBN 978-80-01-04680-7.

HAVLÍK, J. a H. VALENTOVÁ. Analýza metod zpracování EEG signálu pro studii vztahu svalové a mozkové aktivity. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 19.

BOŘIL, T. Multivariate Autoregressive Modelling of Causal Connections in EEG. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 9-13. ISBN 978-80-01-04680-7.

ZEMÁNEK, I. MMF compensation method versus IEC and H-coil ones. In: 11th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. Oita, 2010-11-03/2010-11-06. Oita: Oita University, 2010. s. 7.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical inverse model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. In: 11th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. Oita, 2010-11-03/2010-11-06. Oita: Oita University, 2010. s. 17.

HRON, M. et al. Personnel and machine protection systems on the COMPASS tokamak. In: PÍCHAL, J. a M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 107-109. ISBN 978-80-01-04548-0.

MATOUŠEK, D. a Bohumil BRTNÍK. Varianta odvození Masonova pravidla. In: Modelování procesů. Jihlava, 2010-02-03/2010-02-04. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2010. s. 9-16. ISBN 978-80-87035-32-0.

TUČKOVÁ, J. Emotions Analysis by Music Theory. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. s. 101-106. ISBN 978-80-86269-21-4.

RUSZ, J., R. ČMEJLA a H. RŮŽIČKOVÁ. Hodnocení důrazu, emocí, rytmu, artikulační rychlosti a pravidelnosti u Parkinsonovy nemoci. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-9. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

BALÁŠ, J., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Information system for management and analysis of medical data. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-5. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2010/

HAVELKA, D., O. KUČERA a M. CIFRA. Mechano-Electrical Oscillations of Supramolecular Networks. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-5. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

VAVŘINA, J. a J. TUČKOVÁ. Emotions analysed by music theory. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. s. 101-106. ISBN 978-80-86269-21-4.

ŠPULÁK, D. a R. ČMEJLA. Usability of ECG and PPG for Continuous Blood Pressure Monitoring. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

DVOŘÁK, J. a J. HAVLÍK. Simple signal processing method for pulse oximetry. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 87-89. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

JEŽDÍK, P. et al. Distributed computing system for EEG signal processing using MATLAB as activex object in DCOM model. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-3. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

BARTOŠEK, J. Porovnávání algoritmů pro detekci základní frekvence se zaměřením na řečové signály. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 1-8. ISBN 978-80-01-04680-7.

URBAN, T., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. ANALYSIS AND DESIGN PROCEDURE OF LVLP SUB-BANDGAP REFERENCE. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. s. 323-328. ISBN 978-80-214-4138-5.

URBAN, T., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. Versatile Sub-BandGap Reference IP Core. In: Proc. of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2010, Vienna, 2010-04-14/2010-04-16. Piscataway: IEEE, 2010. s. 393-398. ISBN 978-1-4244-6613-9.

KUBAŘ, M. et al. Versatile Engine for Virtual Testing of ADC/DAC Non-Linearity. In: The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010. Gammarth, 2010-10-04/2010-10-06. Tunis: IEEE - Tunisia, 2010. ISBN 978-1-4244-6815-7. DOI 10.1109/SM2ACD.2010.5672327.

ZEMÁNEK, I. Upgraded Magnetizing and Measuring System for Compensation Ferrometers. In: Magnetic Measurements 2010. Magnetic Measurements, Praha, 2010-09-12/2010-09-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. s. 77. ISBN 978-80-01-04616-6.

NEJEPSOVÁ, M. Analýza subjektivního hodnocení dětského věku dle promluv. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 63-66. ISBN 978-80-01-04680-7.

SOVA, J. Detekce náhlých změn v intrakraniálním EEG pomocí vlastních čísel korelační matice. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 85-91. ISBN 978-80-01-04680-7.

ŠŤASTNÝ, J. et al. Design of a Modular Brain-Computer Interface. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 319-322. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

VORLÍČEK, J. et al. Complex permittivity measurement of substrates using ring resonator. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-6. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2010/

ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. VOKŘÁL. Laboratory tasks from voice analysis in the study of biomedical engineering using matlab. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2010/

VALENTA, M., P. MARTINEK a L. BURIAN. Advanced Design and Optimization of the Current Mode Blocks. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 334-339. ISBN 978-80-214-4138-5.

BARTOŠEK, J. The use of prosody in speech recognition systems, punctuation detector for Czech speech. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 24-27. ISBN 978-80-214-4139-2.

KREJČÍ, R. Use PHP preprocessor for generating source codes in C programming language. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 84-87. ISBN 978-80-214-4139-2.

KREJČÍ, R. Building DSP Server on TMS320C64x+ Platform. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. s. 1-3. ISBN 978-80-01-04544-2.

JANÍK, J. et al. Introducing the Discrete Zolotarev Cosine Transform. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

BARTOŠEK, J. PITCH DETECTION ALGORITHM EVALUATION FRAMEWORK. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. s. 118-123. ISBN 978-80-86269-21-4.

HAVLÍK, J. a J. DVOŘÁK. Laboratory Kit for Pulse Oximetry. In: Conference Proceedings of The 3rd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. The 3rd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, Rome, 2010-11-07/2010-11-10. Rome: University of Rome "Tor Vergata", 2010. s. 1-4. ISBN 978-1-4244-8132-3. DOI 10.1109/ISABEL.2010.5702908.

MACKŮ, D., F. JEŽEK a J. HAVLÍK. MODELING OF FLOW AND PRESSURE PATTERNS. EVALUATION OF AN APPROPRIATE PUMP CHAMBER OF VAD FOR DIFFERENT SIZED PATINETS. In: The International Journal of Artificial Organs, vol 33/7. ESAO 2010 Annual Congress, Skopje, 2010-09-08/2010-09-11. Lausanne: European Society for Artificial Organs, 2010. s. 449. ISSN 0391-3988.

HOSPODKA, J. a J. BIČÁK. Symbolic analysis of nonlinear electronic circuits by PraCAn package in Maple program. In: The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010. Gammarth, 2010-10-04/2010-10-06. Tunis: IEEE - Tunisia, 2010. ISBN 978-1-4244-6815-7.

HOSPODKA, J. a J. BIČÁK. Possibilities of Nonlinear Electronic Circuits Analysis in Maple Program. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

BARTOŠEK, J. a V. HANŽL. Comparing Pitch Detection Algorithms for Voice Applications. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

DEMCHENKO, V. Analýza variability srdečního rytmu v závislosti na dýchání. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 14-21. ISBN 978-80-01-04680-7.

SOVA, J. Ultrasound RF Signal Acquisition for Elastography. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

VALENTA, M. Sensing Circuit for CMOS One-time-programmable Memory Block. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 162-165. ISBN 978-80-214-4139-2.

KREJČÍ, R. Methods for Faster Calculations of Output Probability Density. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. s. 124-127. ISBN 978-80-86269-21-4.

RUSZ, J. et al. Kvantitativní akustické analýzy u Parkinsonovy nemoci. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. s. 25. ISSN 1337-2181.

ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. VOKŘÁL. Analýza hlasu v laboratorních úlohách při výuce studentů biomedicínského inženýrství. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. s. 24. ISSN 1337-2181.

GRILL, P. a J. TUČKOVÁ. Formant analysisis - vowel detection of children with developmental dysphasia. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5. Dostupné z: http://www.kt.uniza.sk/dt

TUČKOVÁ, J. a M. ŠRAMKA. Emotional Speech Analysis using Artificial Neural Networks. In: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisla, 2010-10-18/2010-10-20. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, 2010. s. 141-147. ISSN 1896-7094. ISBN 978-83-60810-27-9. Dostupné z: http://www.imcsit.org

GLAJCAR, R. a R. JANČA. Možnosti detekce SOZ v intrakraniálním EEG signálu. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 29-33. ISBN 978-80-01-04680-7.

BOŘIL, T. THE USE OF MATLAB AND SIMULINK IN SIGNAL AND SYSTEM THEORY COURSE. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2010/

BOŘIL, T. a P. SOVKA. PERFORMANCE STUDY OF CAUSALITY MEASURES. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-5. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Dostupné z: http://www.posterus.sk/tcb2010/

VALENTOVÁ, H. a J. HAVLÍK. Initial Analysis of the EEG Signal Processing Methods for Studying Correlations between Muscle and Brain Activity. In: Information Technology in Bio-and Medical Informatics. International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Bilbao, 2010-08-31/2010-09-04. Berlin: Springer, 2010. s. 220-225. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15019-7. DOI 10.1007/978-3-642-15020-3_20.

NEJEPSOVÁ, M. et al. Speech characteristics for developmental dysphasia assessment. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

DEMCHENKO, V., R. ČMEJLA a J. VOKŘÁL. Analysis of Heart Rate Variability During Respiration. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Dostupné z: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB10/full_text/023_Demchenko.pdf

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Analysis of Fricative Consonant /s/ in Dysarthria Test. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. s. 58-69. ISBN 978-80-86269-21-4.

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Possibilities of Automated Assessment of /s/. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-5. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

JANÍK, J., M. VLČEK a P. SOVKA. Introduction to Selective Zolotarev -Cosines. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 40-43. ISBN 978-80-01-04680-7.

TUROŇ, V. et al. The Zolotarev transform and selected application. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

ŠPULÁK, D. Analysis of Cascaded Filters with Decimation. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

ŠPULÁK, D., R. ČMEJLA a V. FABIÁN. Experiments with Blood Pressure Monitoring Using ECG and PPG. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

JEŽDÍK, P. et al. Change detection in intracranial EEG signals. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-3. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

KUČERA, O. Zpětnovazební regulace mikromechanických experimentů. In: POLLÁK, P. a R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 52-56. ISBN 978-80-01-04680-7.

URBAN, T., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. IMPLEMENTATION OF LOW-VOLTAGE SUB-BANDGAP REFERENCE. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

DVOŘÁK, J. a J. HAVLÍK. Laboratory Kit for Oscillometry Measurement of Blood Pressure. In: Information Technology in Bio-and Medical Informatics. International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Bilbao, 2010-08-31/2010-09-04. Berlin: Springer, 2010. s. 215-219. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15019-7. DOI 10.1007/978-3-642-15020-3_19.

BRTNÍK, Bohumil a D. MATOUŠEK. Circuit Solution with Some Elements in Current Mode by Two-Graph Method. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 23-26. ISBN 978-963-88981-0-4. Dostupné z: http://tsp.vutbr.cz

Výzkumné zprávy

KUBÁK, J. a J. DOLEŽAL. Zachytávání dat z přístroje BIOPAC MP35. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. Zpráva č. Z10-01.

ANISIMOVA, E A, M P PILNÝ a M. VONDRÁŠEK. Porovnání vlivu šumu srozumitelnost řeči. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2010. Zpráva č. Z10-02.

DEBRE, M D, O H HAJNÝ a M. VONDRÁŠEK. Porovnání vlivu šumu na schopnosti směrové slyšení pro normální řeč a simulaci řečové strategie ACEv. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2010. Zpráva č. Z10-02.

Nepublikované přednášky

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace FPGA s využitím assertions. [Nepublikovaná přednáška] Mentor Graphics, CADware. 2010-06-15.

DOLEŽAL, J. Mobile Technologies as Integral Part of Decision Support System in Home Care. [Nepublikovaná přednáška] DELTA Business Development. 2010-09-15.

HAVLÍK, J. New Concept of Supporting elderly: Entertainment and Ambient. [Nepublikovaná přednáška] Delta Business Development Services Inc.. 2010-09-16.

LHOTSKÁ, L., J. DOLEŽAL a J. DOLEŽEL. Mobile Technologies as Integral Part of Decision Support System in Home Care. [Nepublikovaná přednáška] Delta Business Development Services Inc.. 2010-09-16.

LHOTSKÁ, L. et al. Centre of Assistive Technologies: New Opportunity for Interdisciplinary Education. [Nepublikovaná přednáška] VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. 2010-03-11.

LHOTSKÁ, L. et al. Ethical and Legal Aspects of Patient Data Handling. [Nepublikovaná přednáška] VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. 2010-03-11.

Stránka vytvořena 18.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.