13000 / 13131 - Publikace - 2011

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2011

Články v časopisech WoS

RUSZ, J. et al. Acoustic Assessment of Voice and Speech Disorders in Parkinson's Disease Through Quick Vocal Test. MOVEMENT DISORDERS. 2011, 26(10), 1951-1952. ISSN 0885-3185. DOI 10.1002/mds.23680.

KOFRÁNEK, J. et al. The Atlas of Physiology and Pathophysiology: Web-based multimedia enabled interactive simulations. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2011, 104(2), 143-153. ISSN 0169-2607. DOI 10.1016/j.cmpb.2010.12.007.

HAVELKA, D. et al. High-frequency electric field and radiation characteristics of cellular microtubule network. Journal of Theoretical Biology. 2011,(286), 31-40. ISSN 0022-5193. DOI 10.1016/j.jtbi.2011.07.007.

POKORNÝ, J. et al. Cancer physics: diagnostics based on damped cellular elastoelectrical vibrations in microtubules. European Biophysics Journal. 2011, 40(6), 747-759. ISSN 0175-7571. DOI 10.1007/s00249-011-0688-1.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical inverse model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(9b), 89-92. ISSN 0033-2097.

PROCHÁZKA, V. et al. Performance of Czech Speech Recognition with Language Models Created from Public Resources. Radioengineering. 2011, 40(4), 1002-1008. ISSN 1210-2512.

RAJNOHA, J. a P. POLLÁK. ASR systems in Noisy Environment: Analysis and Solutions for Increasing Noise Robustness. Radioengineering. 2011, 20(1), 74-84. ISSN 1210-2512.

URBAN, T., O. ŠUBRT a P. MARTINEK. Analysis and Design Procedure of LVLP Sub-bandgap Reference: Development and Results. Radioengineering. 2011, 20(1), 239-244. ISSN 1210-2512.

JIRUSKA, P. et al. Sturge-Weber syndrome: a favourable surgical outcome in a case with contralateral seizure onset and myoclonic-astatic seizures. Epileptic Disorders. 2011, 13(1), 76-81. ISSN 1294-9361. DOI 10.1684/epd.2011.0407.

RUSZ, J. et al. Quantitative acoustic measurements for characterization of speech and voice disorders in early untreated Parkinson's disease. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2011, 129(1), 350-367. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.3514381.

PŠENIČKA, B. a J. HOSPODKA. Analysis and Synthesis of the Digital Structures by the Matrix Method. Radioengineering. 2011, 20(2), 451-456. ISSN 1210-2512.

DOLEŽAL, J., J. ŠŤASTNÝ a P. SOVKA. Exploiting Temporal Context in High-Resolution Movement-Related EEG Classification. Radioengineering. 2011, 2011(3), 666-676. ISSN 1210-2512.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Systém pro měření biologických signálů s potlačením rušení. Původci: J. HOSPODKA a R. BORTEL. Česká republika. Patent CZ 302454. 2011-04-13. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=509

Články v ostatních periodikách

TUROŇ, V. et al. Porovnání dvou spektrálních metod pro analýzu akustických signálů. Akustické listy. 2011, 17(4), 26-30. ISSN 1212-4702.

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Automatická segmentace hlásek při rychlém opakování slabik (/pa/ /ta/ /ka/) u hypokinetické dysartrie. Akustické listy. 2011, 17(4), 10-16. ISSN 1212-4702.

ŠŤASTNÝ, J. Implementace čítačů v číslicových systémech. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(4), 11-14. ISSN 1804-4891.

DUŠEK, K. et al. Technologické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(3), 8-9. ISSN 1804-4891.

JANČA, R. Neural network analysis of electrodynamic activity of yeast. Journal of Physics: Conference Series. 2011, 329 012037-1-012037-7. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/329/1/012037.

ŠŤASTNÝ, J. Implementace čítačů v číslicových systémech 3. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(4), 18-20. ISSN 1804-4891.

HAVLÍK, J. Výuka lékařské techniky - Biomedicínské inženýrství a informatika na FEL ČVUT. Pražská technika. 2011, 2011(1), 25. ISSN 1213-5348.

MATOUŠEK, D. Aplikace procesoru ATmega v jazyce C. A Radio. Konstrukční elektronika. 2011, 14(1), 3-40. ISSN 1211-3557.

JEŽDÍK, P. et al. Diagnostické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(4), 78-79. ISSN 1804-4891.

BARTOŠEK, J. A Pitch Detection Algorithm for Continuous Speech Signals Using Viterbi Traceback with Temporal Forgetting. Acta Polytechnica. 2011, 51(5), 8-13. ISSN 1210-2709.

BAUER, L., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Hodnocení vokalických parametrů u patologických hlasů. Akustické listy. 2011, 17(1-2), 13-18. ISSN 1212-4702.

KREJČÍ, R. PhpHMM Tool for Generating Speech Recogniser Source Codes Using Web Technologies. Acta Polytechnica. 2011, 51(5), 58-62. ISSN 1210-2709.

ŠŤASTNÝ, J. Implementace čítačů v číslicových systémech 1. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(3), 20-24. ISSN 1804-4891.

BAUER, L., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Robustní algoritmy detekce špiček pro odhad základní hlasivkové frekvence prodloužených fonací samohlásek u patologických hlasů. Akustické listy. 2011, 17(1-2), 7-12. ISSN 1212-4702.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MATOUŠEK, D. Programování v jazyce C v příkladech. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-403-3.

DOLÍVKA, L. a J. HOSPODKA. Using Evolutionary Algorithms for Optimization of Analog Electronic Filters. In: KITA, E., ed. Evolutionary Algorithms. Rijeka: InTech, 2011. s. 381-406. ISBN 978-953-307-171-8.

ROUBÍČKOVÁ, J., J. HEDÁNEK a A. STRÁNÍK. Test 3F. Dysartrický profil. In: ROUBÍČKOVÁ, J., J. HEDÁNEK a A. STRÁNÍK, eds. Test 3F. Dysartrický profil. 3 vyd. Praha: Galén, 2011. s. 65-86. ISBN 978-80-7262-714-1.

MATOUŠEK, D. Objektové programování v C++ v příkladech. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-421-7.

BRTNÍK, B. a D. MATOUŠEK. Algoritmy číslicového zpracování signálů. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-400-2.

ŠŤASTNÝ, J. FPGA Prakticky. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-261-9.

BRTNÍK, B. a D. MATOUŠEK. Elektronické prvky. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-426-2.

ROUBÍČKOVÁ, J., J. HEDÁNEK a A. STRÁNÍK, eds. Test 3F. Dysartrický profil. 3 vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-714-1.

MATOUŠEK, D. C pro mikrokontroléry PIC. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-413-2.

MARTINEK, P., J. HOSPODKA a D. TICHÁ. Common features of sampled-data analog- and digital filters design. In: MÁRQUEZ, F.P.G., ed. Digital Filters. Rijeka: InTech, 2011. s. 65-90. ISBN 978-953-307-190-9.

Stati ve sbornících konferencí

PARÁK, J., J. DVOŘÁK a J. HAVLÍK. Device for long term measurement of heart rate. In: In ACM Digital Library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. The 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, Barcelona, 2011-10-26/2011-10-29. New York: ACM, 2011. s. 1-5. ISBN 978-1-4503-0913-4. DOI 10.1145/2093698.2093717. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2093717&CFID=77923578&CFTOKEN=59249229

TUČKOVÁ, J. et al. Self-Organizing Maps as Data Classifier in Medical Applications. In: Proceedings of the International Conference on neural Computation Theory and Applications. 3rd International Joint Conference on Computational Intelligence - International Conference on Neural Computation Theory and Applications, Paris, 2011-10-24/2011-10-26. Madeira: SciTePress, 2011. s. 422-429. ISBN 978-989-8425-84-3. Dostupné z: http://www.ncta.ijcci.org

ZEMÁNEK, I. Digital-Analogue Corrector of Magnetic Flux Density Waveform. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 492. ISBN 978-960-9534-14-7.

DVOŘÁK, J. a J. HAVLÍK. Data Synchronization for Independent USB Devices. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 111-113. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

TUČKOVÁ, J. a J. SIKORA. Kohonenovy samoorganizující se mapy a možnosti jejich aplikace v rehabilitačním procesu. In: Sborník 9. česko-slovenské konference. Trendy v biomedicínském inženýrství, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: VŠB, 2011. s. 198-201. ISBN 978-80-248-2475-8.

MARTINEK, P. a D. TICHÁ. Current Trends in Analog Filters Design. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 88-93. ISBN 978-80-554-0437-0.

KOFRÁNEK, J. et al. Atlas of physiology and pathophysiology - web-based multimedia teaching tool with simulation games. In: Experimental Biology 2011. Washington, DC, 2011-04-09/2011-04-13. BETHESDA: Federation of American Societies for Experimental Biology, 2011. s. 481. FASEB Journal. ISSN 0892-6638.

DOSTÁLOVÁ, Z., D. MATOUŠEK a B. BRTNÍK. Comparison of Full Graph Methods of Switched Circuits Solution. In: World Academy of Science, Engineering and Technology 77 2011. Paříž, 2011-06-24/2011-06-26. Waset.org: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011. s. 443-448. ISSN 2010-376X.

VALENTA, M. a P. MARTINEK. Optimization methods in video filter design. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 146-150. ISBN 978-80-554-0437-0.

MARTINEK, P., M. VALENTA a D. TICHÁ. A Contribution to the 2nd-order LP Filters Design. In: Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. 21st International Conference Radioelektronika 2011, Brno, 2011-04-19/2011-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2011. s. 107-110. ISBN 978-1-61284-322-3.

DOLEŽAL, J., V. ČERNÝ a J. ŠŤASTNÝ. Constructing a Brain-Computer Interface. In: Applied Electronics 2011. Applied Electronics (2011 Conference on Applied Electronics), Pilsen, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 99-102. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

ŽIDEK, J. et al. A Contribution to Nyquist-Rate ADC Modeling. In: CD-ROM Proceedings of the 14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. 14th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Cottbus, 2011-04-13/2011-04-15. Cottbus: Brandenburg University of Technology at Cottbus, 2011. s. 127-130. ISBN 978-1-4244-9754-6.

BARTOŠEK, J. Pitch Detection Algorithm for Continuous Speech Signals Using Viterbi Traceback with Temporal Forgetting. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

ČMEJLA, R. et al. Analysis of intracranial EEG recording. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-3.

VALENTA, M. a P. MARTINEK. Novel Approach in Video Filter Design. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 11-17. ISBN 978-80-214-4303-7.

BAUER, L., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Robust pitch detection algorithms for estimation of fundamental frequency of prolonged vowels phonations at pathological voices. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 7-12. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/akce/matlab11/

TUČKOVÁ, J. Applications of Kohonen Maps in the Medical Sciences. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 55-61. ISBN 978-80-554-0437-0. Dostupné z: http://www.kt.uniza.sk/dt

GRILL, P. a J. TUČKOVÁ. Identification the speaker from continual signal by formants analyses. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 127-131. ISBN 978-80-554-0437-0. Dostupné z: http://www.kt.uniza.sk./dt

RUSZ, J. et al. Assessment of voice and speech impairment. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. s. 1-6.

HAVLÍK, J. et al. Monitoring of Physiological Signs Using Telemonitoring System. In: BOHM, CH. et al., eds. Information Technology in Bio- and Medical Informatics. The 2nd International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Toulouse, 2011-08-29/2011-09-02. Heidelberg: Springer, 2011. s. 66-67. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-23207-7. DOI 10.1007/978-3-642-23208-4_6.

SOVA, J. et al. Výukový model inteligentní budovy. In: Sborník příspěvků 10. ročníku konference ZNALOSTI 2011. ZNALOSTI 2011, Stará Lesná, 2011-01-31/2011-02-02. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. s. 313-316. ISBN 978-80-248-2369-0.

LHOTSKÁ, L. et al. Standardization and Interoperability: Basic Conditions for Efficient Solutions. In: JOBBÁGY, A., ed. IFMBE Proceedings. The 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Budapest, 2011-09-14/2011-09-18. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011. s. 1140-1143. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-23507-8. DOI 10.1007/978-3-642-23508-5_295.

CIFRA, M. et al. Measurement of Electrical Oscillations of Yeast Cells Membrane at Acoustic Frequencies. In: VRBA, J., ed. ISMOT Proceedings 2011. 13th International Symposium on Microwave and Optical Technology, Praha, 2011-06-20/2011-06-23. Praha: FEL ČVUT, 2011. s. 303-306. ISBN 978-80-01-04887-0. Dostupné z: http://www.ismot2011.com/

HOSPODKA, J. a M. KOUBÍK. Special Web-based Application for Electric Circuit Analysis. In: Recent Researches in E-Activities. 10th WSEAS International Conference on E-Activities, Jakarta, 2011-12-01/2011-12-03. Jakarta: WSEAS Press, 2011. s. 140-145. ISBN 978-1-61804-048-0.

POLČÁK, M. Lineární aproximace tvaru projekce na lidské rohovce. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 98-99. ISBN 978-80-7080-794-1.

VONDRÁŠEK, M. The Zolotarev transform used with Cochlear Implants. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-554-0437-0.

JANČA, R., R. ČMEJLA a A. JAHODOVÁ. Rules for Spike Detection in Multichanel Intracranial Electroencephalography. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://phobos.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB11/prispevky/054_janca.pdf

JANÍK, J. et al. A way to a new multi-spectral transform. In: Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision. The 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computional Geometry and Systems Theory, Florencie, 2011-08-23/2011-08-25. Athens: WSEAS Press, 2011. s. 177-182. ISBN 978-1-61804-027-5. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Florence/GAVTASC/GAVTASC-30.pdf

JEŽDÍK, P. et al. USING MATLAB FOR LARGE DATA IMPORTS OF INTRACRANIAL ELECTROENCEFALOGRAMS. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 56-58. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://phobos.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB11/prispevky/107_senfeld.pdf

TUROŇ, V. et al. Study of ADZT properties for spectral analysis. In: Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision. The 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computional Geometry and Systems Theory, Florencie, 2011-08-23/2011-08-25. Athens: WSEAS Press, 2011. s. 171-176. ISBN 978-1-61804-027-5. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Florence/GAVTASC/GAVTASC-29.pdf

KUČERA, O., P. SOVKA a M. NEJEPSOVÁ. Signals and Images of Nanoscale World for Teaching of Digital Signal Processing. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 74-78. ISBN 978-80-554-0437-0.

ŽIDEK, J. et al. An FPGA Implementation for ADC INL Measurement using the Servo-loop Method. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 194-198. ISBN 978-80-554-0437-0.

BOŘIL, T. a P. SOVKA. System Interpretation of Causality Measures in Frequency Domain Used in EEG Analysis. In: 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2011). European Signal Processing Conference, Barcelona, 2011-08-29/2011-09-02. Herent: EURASIP, 2011. s. 1539-1543. ISSN 2076-1465. Dostupné z: http://www.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2011

HAVLÍK, J., J. DVOŘÁK a L. LHOTSKÁ. Telemedicine: New Approach to Modern Education of Medical Electronics. In: JOBBÁGY, A., ed. IFMBE Proceedings. The 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Budapest, 2011-09-14/2011-09-18. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011. s. 1389-1392. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-23507-8. DOI 10.1007/978-3-642-23508-5_358.

KREJČÍ, R. a V. HANŽL. Multiplatform Server-Based Speech Recogniser Generator for Embedded Systems. In: Applied Electronics 2011. Applied Electronics (2011 Conference on Applied Electronics), Pilsen, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 201-204. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

HOSPODKA, J. a J. BIČÁK. Symbolic and Semisymbolic Analysis of Electronic Circuit in Maple. In: Recent Researches in Circuits, Systems and Signal Processing. 5th International Conference on Circuitws, Systems and Signals, Kerkyra, 2011-07-14/2011-07-16. Athens: WSEAS Press, 2011. s. 128-131. ISBN 978-1-61804-017-6.

HOSPODKA, J., P. SOVKA a Bohumil PŠENIČKA. Design and Realization of a Filter Bank by Switched Capacitor Technique. In: 20th European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2011). 20th European Conference on Circuit Theory and Design, Linköping, 2011-08-29/2011-08-31. Linköping: IEEE, 2011. s. 782-785. ISBN 978-1-4577-0616-5.

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. An Analysis of Iterative Algorithm for Estimation of Harmonics-To-Noise Ratio in Speech. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-7080-794-1.

VALENTA, M. et al. Advanced Design and Optimization Methods of Analog and Mixed-signal Integrated Systems. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011.

DOLEŽAL, J. a J. ŠŤASTNÝ. Analysis and classification of states in EEG signals. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-3.

LHOTSKÁ, L. et al. Interdisciplinary areas: Lessons learned and new challenges. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. ISBN 978-961-248-281-7.

HOSPODKA, J. a R. BORTEL. Amplifier for Biological Signal Sensing with Efficient Common Mode Rejection. In: 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2011-08-07/2011-08-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 161-164. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

PROCHÁZKA, V. a P. POLLÁK. Coverage of Spontaneous Conversational Speech from Nijmegen Corpus of Casual Czech by General ASR Language Models. In: ERNESTUS, M., Iris HANIQUE a N. WARNER, eds. Workshop Production and Comprehension of Conversational Speech. Nijmegen, 2011-12-12/2011-12-13. Radboud University Nijmegen, 2011. s. 34-35.

BARTOŠEK, J. a V. HANŽL. Intonation Based Sentence Modality Classifier for Czech Using Artificial Neural Network. In: Advances in Nonlinear Speech Processing. NOn LInear Speech Processing, Las Palmas de Gran Canaria, 2011-11-07/2011-11-09. Heidelberg: Springer, 2011. s. 162-169. Lecture Notes in Computer Science. ISBN 978-3-642-25019-4.

BOREŠ, P., J. BARCHÁNEK a P. MARTINEK. Exact Design of Tow-Thomas Biquad. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 28-31. ISBN 978-80-554-0437-0.

ČERNÝ, V. a J. DOLEŽAL. EEG Real Time Processing System. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

RUSZ, J. et al. Acoustic analysis of voice and speech characteristics in early untreated Parkinson's disease. In: MANFREDI, C., ed. Proceedings of the 7th International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications. 7th International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications, Firenze, 2011-08-25/2011-08-27. Florencie: Universita di Firenze, 2011. s. 181-184. 612.78 (ed. 20). ISBN 978-88-6655-009-9.

RUSZ, J. et al. Objectification of dysarthria in Parkinson's disease using Bayes theorem. In: Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on SIGNAL PROCESSING, ROBOTICS and AUTOMATION. The 10th WSEAS International Conference on SIGNAL PROCESSING, ROBOTICS and AUTOMATION, Cambridge, 2011-02-20/2011-02-22. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011. s. 165-169. Zoran Bojkovic, Janusz Kacprzyk, nikos Mastorakis, Valeri Mladenov, Roberto Revetria, Lotfi A. Zadeh, Alexandr Zemliak. ISSN 1792-8192. ISBN 978-960-474-276-9.

HAVLÍK, J. et al. Measurement of hemodynamic parameters: design of methods and hardware. In: In ACM Digital Library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. The 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, Barcelona, 2011-10-26/2011-10-29. New York: ACM, 2011. s. 1-5. ISBN 978-1-4503-0913-4. DOI 10.1145/2093698.2093740. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2093740&CFID=77923578&CFTOKEN=59249229

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical Extension of the Takács Model for Dynamic Hysteresis Loops Modelling. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 432. ISBN 978-960-9534-14-7.

PARÁK, J., J. DVOŘÁK a J. HAVLÍK. Zariadenie pre dlhodobý záznam srdečnej tepovej frekvencie. In: Sborník 9. česko-slovenské konference. Trendy v biomedicínském inženýrství, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: VŠB, 2011. s. 105-107. ISBN 978-80-248-2475-8.

PARÁK, J. a J. HAVLÍK. ECG SIGNAL PROCESSING AND HEART RATE FREQUENCY DETECTION METHODS. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 91. ISBN 978-80-7080-794-1.

ČURDA, M. et al. Parametrization of the Intracranial Electroencephalography via Wavelet Transformation. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://phobos.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB11/prispevky/033_curda.pdf

ŠŤASTNÝ, J. MEET: Modular EEG Toolbox. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 1. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://amber.feld.cvut.cz

ŠPULÁK, D. et al. Analysis of Signals Induced by Mechanical Activity of Heart. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. s. 1-5. Dostupné z: https://sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011

POLLÁK, P. a M. BĚHUNEK. Accuracy of MP3 Speech Recognition Under Real-World Conditions. Experimental Study. In: Proceedings of SIGMAP 2011 - International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications.. International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, Sevilla, 2011-07-18/2011-07-21. Sevilla: University of Seville, 2011. s. 5-10. ISBN 978-989-8425-72-0.

VALENTA, M. a J. ŽIDEK. Introduction to calculation and optimization in the system Mathematica. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-554-0437-0.

RUSZ, J. et al. Two-minute vocal test and acoustic analysis reveal voice and speech disorders in early untreated Parkinson's disease. In: 15th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Budapest, 2011-09-10/2011-09-13. Budapest: European Federation of Neurological Societies, 2011. s. 118-235. ISSN 1351-5101.

PROCHÁZKA, V. Filtering of N-gram Collections and Language Model Creation Using SRILM and HTK. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-01-04806-1.

ŠPULÁK, D., R. ČMEJLA a V. FABIÁN. Parameters for Mean Blood Pressure Estimation Based on Electrocardiography and Photoplethysmography. In: 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2011-08-07/2011-08-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 359-362. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

JANČA, R. et al. Seizure Onset Zone Detection and Localization in iEEG Using DTF. In: IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications. IEEE International Symposium on Medical Measurement and Aplication, Bari, 2011-05-30/2011-05-31. Como: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2011. s. 93-97. ISBN 978-1-4244-9337-1. Dostupné z: http://memea2011.ieee-ims.org/

LOŽEK, M., P. ZAHRADNÍK a J. HAVLÍK. Regulace BLDC pohonů pro asistivní technologie. In: Sborník 9. česko-slovenské konference. Trendy v biomedicínském inženýrství, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: VŠB, 2011. s. 84-87. ISBN 978-80-248-2475-8.

LHOTSKÁ, L., J. HAVLÍK a P. PANÝREK. System approach to AAL applications: a case study. In: BRAVO, José, Ramón HERVÁS a Vladimir VILLARREAL, eds. Ambient Assisted Living. 3rd International Workshop on Ambient Assisted Living, Malaga, 2011-06-08/2011-06-10. Heidelberg: Springer, 2011. s. 151-158. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-21302-1. DOI 10.1007/978-3-642-21303-8.

LUSTYK, T. et al. The Number of Spectral Changes in Speech Segments for Evaluation of Dysfluent Speech. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/akce/matlab11/sbornik/

HAVEL, T., J. BALACH a P. JEŽDÍK. BIOLOGICAL SIGNALS FILTERING IN FREQUENCY DOMAIN. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 44. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://phobos.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB11/prispevky/044_havel.pdf

JANČA, R., P. JEŽDÍK a A. JAHODOVÁ. Epileptic Discharges Propagation in Electrocorticography. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-554-0437-0. Dostupné z: http://kifri.fri.uniza.sk/ojs/index.php/JICMS/index

HAVLÍK, J. et al. Telemedicína jako součást výuky lékařské elektroniky. In: Sborník 9. česko-slovenské konference. Trendy v biomedicínském inženýrství, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: VŠB, 2011. s. 46-48. ISBN 978-80-248-2475-8.

BARTOŠEK, J. a V. HANŽL. Exploring Abilities of Merged Normalized Forward-Backward Correlation for Speech Pitch Analysis. In: 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2011-08-07/2011-08-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 35-38. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

KREJČÍ, R. PhpHMM Tool for Generating Speech Recogniser Source Codes Using Web Technologies. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

ŽIDEK, J. et al. AN INNOVATIVE ALGORITHM FOR ADC MODELING. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 174-179. ISBN 978-80-214-4303-7.

GRILL, P. a J. TUČKOVÁ. Využití formantů k diagnostikování vývojové dysfázie u dětí. In: Sborník 9. česko-slovenské konference. Trendy v biomedicínském inženýrství, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: VŠB, 2011. s. 98-101. ISBN 978-80-248-2475-8.

RUSZ, J. et al. Acoustic markers of speech degradation in early untreated Parkinson's disease. In: Proceedings of Forum Acusticum 2011. 6th Forum Acusticum, AALBORG, 2011-06-26/2011-07-01. Madrid: European Acoustics Association, 2011. s. 2725-2730. Danish Acoustical Society. ISSN 2221-3767. ISBN 978-84-694-1520-7.

RUSZ, J. et al. Komplexní měření plicních funkcí s využitím spirometrie. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/akce/matlab11/

BOCKLET, T. et al. Detection of Persons with Parkinson's Disease by Acoustic, Vocal, and Prosodic Analysis. In: Proceedings of the Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop 2011. IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop, Hawaii, 2011-12-11/2011-12-15. Piscataway: IEEE Signal Processing Society, 2011. s. 478-483. ISBN 978-1-4673-0367-5. DOI 10.1109/ASRU.2011.6163978. Dostupné z: http://www.asru2011.org/

STRÁNÍK, A. a R. ČMEJLA. Spectral Approximations for Sibilant Classification. In: 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2011-08-07/2011-08-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 385-388. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

LUSTYK, T. et al. Change evaluation of Bayesian detector for dysfluent speech assessment. In: Applied Electronics 2011. Applied Electronics (2011 Conference on Applied Electronics), Pilsen, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 231-234. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

Dizertace

TATARINOV, J. Detektory řečové aktivity na bázi skrytých Markovových modelů. Praha: Datum obhajoby 2011-02-22. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů. Vedoucí práce P. POLLÁK.

Výzkumné zprávy

DVOŘÁK, J. a J. HAVLÍK. Elektronický tonometr. [Výzkumná zpráva] Praha: FEL ČVUT, 2011. Zpráva č. !!!.

DEBRE, M. a M. VONDRÁŠEK. Porovnání vlivu Zolotarevovy transformace na srozumitelnost řeči u pro strategii ACE. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2011. Zpráva č. Z11-01.

HAJNÝ, O. a M. VONDRÁŠEK. Porovnání vlivu Zolotarevovy transformace na srozumitelnost řeči u pro strategii ACEv. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2011. Zpráva č. Z11-02.

JANÍK, J., M. VLČEK a P. SOVKA. Discrete Zolotarev Cosine Transform - Matrix Calculus. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2011. Zpráva č. Z-1/2011.

TUROŇ, V. a P. SOVKA. Aproximovaná diskretní Zolotarevova transformace. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2011. Zpráva č. Z-1/2011.

DVOŘÁK, J., J. HAVLÍK a V. FABIÁN. Zařízení pro měření hemodynamických parametrů. [Výzkumná zpráva] Praha: FEL ČVUT, 2011. Zpráva č. !!!.

Nepublikované přednášky

VONDRÁŠEK, M. Kochleární implantáty Nucleus. [Nepublikovaná přednáška] Středisko ranné péče Tamtam Praha. 2011-06-09.

LHOTSKÁ, L. a J. HAVLÍK. User involvement and adaptability of the systems. [Nepublikovaná přednáška] The Central Management Unit (CMU), AAL Joint Programme. 2011-09-27.

VONDRÁŠEK, M. Kochleární implantát - technické aspekty. [Nepublikovaná přednáška] Federace rodičů a přátel sluchově postižených. 2011-12-07.

Stránka vytvořena 06.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.