13000 / 13131 - Publikace - 2013

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

HAVLÍK, J. et al. A Modular System for Rapid Development of Telemedical Devices. Journal of Universal Computer Science. 2013, 19(9), 1242-1256. ISSN 0948-695X.

BORTEL, R. a P. SOVKA. Statistical evaluation of coherence estimated from optimally beamformed signals. Computers in Biology and Medicine. 2013, 43(9), 1286-1292. ISSN 0010-4825. DOI 10.1016/j.compbiomed.2013.06.010.

NÁHLÍK, J. et al. Implementation of a Two-Channel Maximally Decimated Filter Bank using Switched Capacitor Circuits. Radioengineering. 2013, 22(1), 167-173. ISSN 1210-2512.

RUSZ, J. et al. Objective Acoustic Quantification of Phonatory Dysfunction in Huntington's Disease. PLoS ONE. 2013, 8(6), 1-8. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0065881. Dostupné z: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0065881

ČMEJLA, R. et al. Bayesian changepoint detection for the automatic assessment of fluency and articulatory disorders. Speech Communication. 2013, 55(1), 178-189. ISSN 0167-6393. DOI 10.1016/j.specom.2012.08.003.

BORTEL, R. a P. SOVKA. Potential approximation in realistic Laplacian computation. Clinical Neurophysiology. 2013, 124(3), 462-473. ISSN 1388-2457. DOI 10.1016/j.clinph.2012.08.020.

RUSZ, J. et al. Imprecise vowel articulation as a potential early marker of Parkinson's disease: Effect of speaking task. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2013, 134(3), 2171-2181. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4816541.

BONNET, C. et al. Horizontal and Vertical Eye Movement Metrics: What is Important?. Clinical Neurophysiology. 2013, 124(11), 2216-2229. ISSN 1388-2457. DOI 10.1016/j.clinph.2013.05.002.

NOVÁ, I., V. HAVLÍČEK a I. ZEMÁNEK. Dynamic Hysteresis Loops Modelling by Means of Extended Hyperbolic Model. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 148-151. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2218584.

RUSZ, J. et al. Evaluation of speech impairment in early stages of Parkinson's disease: a prospective study with the role of pharmacotherapy. Journal of Neural Transmission. 2013, 120(2), 319-329. ISSN 0300-9564. DOI 10.1007/s00702-012-0853-4.

SEINER, H. et al. Combined effect of structural softening and magneto-elastic coupling on elastic coefficients of Ni-Mn-Ga austenite. Journal of Alloys and Compounds. 2013, 577 S131-S135. ISSN 0925-8388. DOI 10.1016/j.jallcom.2012.01.007.

BOŘIL, T. a P. SOVKA. Autoregressive causal relation: Digital filtering approach to causality measures in frequency domain. Digital Signal Processing. 2013, 23(5), 1756-1766. ISSN 1051-2004. DOI 10.1016/j.dsp.2013.04.006.

Patenty a užitné vzory

ČVUT V Praze. Rozhraní mozek-stroj s automatickou identifikací uživatele. Původci: J. ŠŤASTNÝ. Česká republika. Patent CZ 304005. 2013-07-03. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=411

Články v ostatních periodikách

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace pomocí assertions: jak začít?. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013,(4), 4-9. ISSN 1804-4891.

HOSPODKA, J. a J. NÁHLÍK. Analýza elektronických obvodů a programy pro jejich simulaci. Sdělovací technika. 2013, 61(2/2013), 5-9. ISSN 0036-9942.

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace pomocí assertions: případové studie. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013, 2013(3), 10-13. ISSN 1804-4891.

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace pomocí assertions: jazyk PSL. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013,(2), 20-24. ISSN 1804-4891.

VÁCHOVÁ, J., M. LOŽEK a J. HAVLÍK. Modelování kardiovaskulárního systému. Urgentní medicína. 2013, 16(3), 27-33. ISSN 1212-1924.

DVOŘÁK, J., J. HAVLÍK a V. FABIÁN. Zařízení pro měření hemodynamických parametrů. Urgentní medicína. 2013, 16(2), 33-39. ISSN 1212-1924.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HAVLÍK, J. a O. ŠTĚPÁNKOVÁ, eds. Smart Homes 2013. Praha, 2013-11-14. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05399-7. Dostupné z: http://amber.feld.cvut.cz/smarthomes/

LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2013 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Praha, 2013-11-21. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05410-9. Dostupné z: http://bio.felk.cvut.cz/biodat2013

DVOŘÁK, J., J. HAVLÍK a M. POKORNÝ, eds. Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2013. Chlum u Třeboně, 2013-09-10/2013-09-13. 2013.

TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/akce/matlab13/

ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

Stati ve sbornících konferencí

NEJEPSOVÁ, M. Klasifikace promluv pacientů s vývojovou dysfázií. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 108-111. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

BARTOŠEK, J. a V. HANŽL. Prozodie a modelování přízvukových taktů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 98-101. ISBN 978-80-01-05251-8.

NERUDOVÁ, M. a K. ČERVINKOVÁ. Měření ultraslabé emise fotonů z biologických vzorků. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 26-31. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

BORSKÝ, M. a P. POLLÁK. Optimized State-Tying for Triphone-Based HMMs under Training Data Deficiency. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 45-48. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

BORSKÝ, M. Akustické modelovanie trifónov na bázi HMM. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 86-91. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

VAVŘINA, J. Význam difúzní magnetické rezonance u dětí s vývojovou dysfázií. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 102-107. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

TYKALOVÁ, T. Objektivní metody hodnocení důrazu u Parkinsonovy nemoci. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 129-131. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

RUSZ, J. et al. Acoustic evaluation of vowel articulation in early Parkinson’s disease: effect of pharmacotherapy. In: Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona, 2013-06-08/2013-06-11. HEIDELBERG: European Neurological Society, 2013. s. S145. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-013-6924-0.

BALACH, J. Automatic Detection of High-Frequency Oscillations in Intracranial EEG in Patients with Epilepsy. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

VLK, P. et al. MORPHOLOGICAL CLUSTERING OF INTERICTAL EPILEPTIFORM DISCHARGES IN INTRACRANIAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/akce/matlab13/sbornik/

DOBIÁŠ, M. Validace výběru parametrů pro filtrování podprostorů při zpracování pohybového EEG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 59-64. ISBN 978-80-01-05251-8.

ŠEBEK, J. Classification of the EEG and EMG Sources estimated by ICA. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

TUČKOVÁ, J. et al. Classification Based on the Self-Organization of Child Patients with Developmental Dysphasia. In: Lecture Notes in Computer Science 7824. 11th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, Lausanne, 2013-04-04/2013-04-06. Berlin: Springer-Verlag, 2013. s. 406-416. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-37212-4. DOI 10.1007/978-3-642-37213-1.

SEDLÁK, J. a R. BAČÁKOVÁ. Location of Markers in Video-Sequences. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

DOBIÁŠ, M. Validation of Parametr Selection for Subspace Filtering of High-resolution EEG Classification. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05242-6.

LOŽEK, M., B. NEDVĚDOVÁ a J. HAVLÍK. Mechanical Model of Cardiovascular System: Determination of Cardiac Output by Thermodilution method. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 177-179. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

MACHEK, J. a J. PARÁK. Návrh algoritmů na detekci rozsahu pohybů v signálu naměřeným akcelerometrem. In: Zborník konferencie Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013, Podbanské, 2013-07-03/2013-07-05. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-80-8086-208-4.

VAVŘINA, J. LENGTH OF PRONUNCIATION FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DYSPHASIA. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. BioDat 2013 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2013-11-21. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05410-9. Dostupné z: http://bio.felk.cvut.cz/biodat2013/

KOSTÍLEK, M. Validation of EEG database measured with one-year interval between sessions. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

BORSKÝ, M., P. MIZERA a P. POLLÁK. Noise and Channel Normalized Cepstral Features for Far-Speech Recognition. In: ŽELEZNÝ, M., I. HABERNAL a A. RONZHIN, eds. Speech and Computer. 15th International Conference, Speech and Computer, Plzen, 2013-09-01/2013-09-05. Cham: Springer International Publishing AG, 2013. s. 241-248. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-01930-7. DOI 10.1007/978-3-319-01931-4_32.

BAUER, L. a R. ČMEJLA. Měření sluchových korových odezev u pacientů se sluchovou náhradou. In: neuvedeno. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: FEL ČVUT, 2013. s. 32-35. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

MIZERA, P. Zlepšení přesnosti fonetické segmentace na bázi HMM s akustickými modely trifónů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 92-97. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

SEDLÁK, J. et al. Segmentation of Surface EMG Signals. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 257-260. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

SEDLÁK, J. Využití videozáznamu při zpracování povrchového EMG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 40-45. ISBN 978-80-01-05251-8.

HAVEL, T. et al. Automatic Detection of High-frequency Oscillations In Invasive Recordings. In: 2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications Proceedings. 2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Gatineau, 2013-05-04/2013-05-05. Ottawa: IEEE Instrumentation & Measurement Society IEEE Ottawa Section, 2013. s. 228-232. ISBN 978-1-4673-5196-6. DOI 10.1109/MeMeA.2013.6549741.

POKORNÝ, M. a J. HAVLÍK. Analýza chování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 13-16. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

NÁHLÍK, J. et al. Switched Capacitor Circuit Implementation of Two-Channel Filter Bank. In: 18th 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th International Conference on Applied Electronics 2013, Plzeň, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 193-196. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

HAVLÍK, J. et al. Adaptive Model of Cardiovascular system: realization and signal database. In: BURŠA, M., Sami KHURI a M.E. RENDA, eds. Information Technology in Bio- and Medical Informatics, ITBAM 2013. 4th International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Prague, 2013-08-26/2013-08-30. Heidelberg: Springer, 2013. s. 112-113. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40092-6.

ZRŮST, V. a R. JANČA. Using of backaveraging in EEG and EMG signals. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

CHÁVEZ, A. B. et al. Filters Design by Z Transformation and Pascal Matrix. In: MS & SIP 2013 - Modelling and Simulation & Signal and Image Processing. Banff, 2013-07-17/2013-07-19. Calgary: Acta Press, 2013. s. 339-344. ISBN 978-0-88986-960-8. DOI 10.2316/P.2013.804-014.

VLK, P. et al. Parametrization and morphological clustering of interictal epileptiform discharges in intracranial electroencephalographic recordings. In: PHD MEETING IN TREST 2013. Třešť, 2013-10-22/2013-10-24. 2013. s. 75. ISBN 978-80-7080-863-4.

KUDLÁČEK, J., L. HUSNÍK a P. JIRUŠKA. Acoustic Navigation System for the Visually Impaired. In: PHD MEETING IN TREST 2013. Třešť, 2013-10-22/2013-10-24. 2013. s. 73. ISBN 978-80-7080-863-4.

BORSKÝ, M. a P. POLLÁK. Various Approaches of Small Vocabulary Speech Recognizer Implementation Using HTK Toolkit. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6.

MIZERA, P. a P. POLLÁK. Accuracy of HMM-Based Phonetic Segmentation Using Monophone or Triphone Acoustic Model. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 181-184. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

NERUDOVÁ, M. a R. JANČA. Power electrodynamic activity analysis of yeast cells in time and spectra. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

TYKALOVÁ, T. Acoustic Investigation of Emotions in Parkinson's Disease. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

DVOŘÁK, J. a J. HAVLÍK. Pulse Transition Time in Haemodynamic Measurement. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 67-69. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

LOŽEK, M. a J. HAVLÍK. Optimalizace parametrů modelu KVS. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 17-21. ISBN 978-80-01-05251-8.

MÁŠA, P. et al. Using ADZT for Signal Reconstruction. In: Circuit Theory and Design (ECCTD), 2013 European Conference on. 21st European Conference on Circuit Theory and Design, Dresden, 2013-09-08/2013-09-12. Dresden: Technische Universität, 2013. s. 1-4. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6653328. ISBN 978-3-00-043430-3. DOI 10.1109/ECCTD.2013.6662335. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6662335&refinements%3D4279724884%26sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A6662190%29

BARTOŠEK, J. a V. HANŽL. Foot Detection in Czech Using Pitch Information and HMM. In: Text, Speech, and Dialogue. 16th International Conference, TSD 2013, Plzeň, 2013-09-01/2013-09-05. Berlin: Springer, 2013. s. 272-279. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40584-6.

TUČKOVÁ, J. The Possibility of Kohonen Self-Organizing Map Applications in Medicine. In: Informal Proceedings of the 11th international workshop IEEE, ECMSM 2013. 11th Int Workshop IEEE-Electronics,Control,Measurement,Signals and their Application to Mechatronics, Toulouse, 2013-06-24/2013-06-26. Toulouse: Université de Toulouse, 2013. s. 106-111. ISBN 9781467362979. DOI 10.1109/ECMSM.2013.6648946. Dostupné z: http://www.ecmsm2013.fr/

ČERVINKOVÁ, K. et al. Ultra Weak Photon Emission from Saccharomyces Cerevisiae. In: Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Stockholm, 2013-08-12/2013-08-15. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2013. s. 114-117. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-26-4.

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Grafické rozhraní pro přípravu a kontrolu dat. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. s. 47-50. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/akce/matlab13/

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Charakteristiky promluv pacientů s Parkinsonovou nemocí extrahované z řečové diadochokinetické úlohy. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 122-127. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/

SCHNEIDER, J. a R. JANČA. Mutual Phase Spectrum Based Method for Epileptic Spike Tracking. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

MIZERA, P. Mismatch Effect in Preemphasis Application within Speech Recognition Systems. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

NÁHLÍK, J. a J. HOSPODKA. Realizace banky filtrů technikou spínaných kapacitorů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 6-12. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

HAVEL, T. Detektor epileptoformních Vysokofrekvenčních oscilací v intrakraniálních elektroencefalografických záznamech. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 74-79. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/

LOŽEK, M. a J. HAVLÍK. Mechanický model kardiovaskulárního systému. In: Zborník konferencie Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013, Podbanské, 2013-07-03/2013-07-05. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-80-8086-208-4.

HAVLÍK, J., J. DVOŘÁK a V. FABIÁN. Design and Realization of Hardware for Measurement of Hemodynamic Parameters. In: IFMBE Proceedings: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. IFMBE CONFERENCE: 2012 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing ( Peking), 2012-05-26/2012-05-31. Heidelberg: Springer, 2013. s. 1420-1423. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-29304-7.

GRILL, P., J. VAVŘINA a J. TUČKOVÁ. Databases and their applications for diagnosis of developmental dysphasia. In: Informal Proceedings of the 11th international workshop IEEE, ECMSM 2013. 11th Int Workshop IEEE-Electronics,Control,Measurement,Signals and their Application to Mechatronics, Toulouse, 2013-06-24/2013-06-26. Toulouse: Université de Toulouse, 2013. s. 246-249. ISBN 9781467362979. DOI 10.1109/ECMSM.2013.6648969. Dostupné z: http://www.ecmsm2013.fr

LUSTYK, T., P. BERGL a R. ČMEJLA. Hodnocení koktavosti pomocí automatických algoritmů ve čtených promluvách. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 118-121. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/

ŠPULÁK, D. a R. ČMEJLA. Využití povrchových elektromyografických signálů při analýzách svalové koordinace. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 36-39. ISBN 978-80-01-05251-8.

ČERNÝ, V. Identifikace subjektu v reálném čase pro BCI. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 53-58. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

HAVEL, T. a P. JEŽDÍK. POROVNÁNÍ DETEKTORŮ VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ V INTRAKRANIÁLNÍM ELEKTROENCEFALOGRAMU. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4.

BALACH, J., P. JEŽDÍK a R. ČMEJLA. Využití Hilbert-Huangovy Transformace při Detekci Patologické Vysokofrekvenční Aktivity v Intrakraniálním EEG Pacientů s Epilepsií. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4.

ŠEBEK, J. Možná řešení problému přeučení algoritmu FastICA při zpracování EEG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 46-53. ISBN 978-80-01-05251-8. Dostupné z: http://sami.feld.cvut.cz/LDD13

TYKALOVÁ, T., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Formantové charakteristiky během vyjádření důrazu u Parkinsonovy nemoci. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/akce/matlab13/

BARTOŠEK, J. Czech Text-to-Foot Converter. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

JANČA, R. et al. Automatic Detection and Spatial Clustering of Interictal Discharges in Invasive Recordings. In: 2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications Proceedings. 2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Gatineau, 2013-05-04/2013-05-05. Ottawa: IEEE Instrumentation & Measurement Society IEEE Ottawa Section, 2013. s. 219-223. ISBN 978-1-4673-5196-6.

DVOŘÁK, J. a J. HAVLÍK. Měření hemodynamických parametrů: metody, realizace, problémy. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. s. 22-25. ISBN 978-80-01-05251-8.

RUSZ, J. et al. Acoustic Findings of Voice Disorders in Huntington's Disease Compared to Parkinson's Disease. In: MANFREDI, C., ed. Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications: 8th international workshop. 8th International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications, Florencie, 2013-12-16/2013-12-18. Florencie: Universita di Firenze, 2013. s. 11-14. 8th international workshop. ISBN 978-88-6655-469-1.

TYKALOVÁ, T. et al. Acoustic analyses of vocal expression of contrastive stress in Parkinson's disease. In: Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona, 2013-06-08/2013-06-11. HEIDELBERG: European Neurological Society, 2013. s. S139. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-013-6924-0.

BROŽOVÁ, H. et al. Evaluation of the reliability of a questionnaire for gait disorders in Parkinson's disease patients. In: Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona, 2013-06-08/2013-06-11. HEIDELBERG: European Neurological Society, 2013. s. S141. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-013-6924-0.

VLČEK, M. a P. SOVKA. Zernike Polynomials and their Spectral Representation. In: MALDENOV, V. a K. NTALIANS, eds. Proceedings of the 2013 International Conference on Electronics, Signal Processing and Communication Systems (ESPCO 2013). RECENT ADVANCES in ELECTRONICS, SIGNAL PROCESSING and COMMUNICATION SYSTEMS, 2013 International Con, Venice, 2013-09-28/2013-09-30. Venice: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development, 2013. s. 21-25. http://www.europment.net/library/2013/venice/ESPCO.pdf. ISBN 978-1-61804-207-1. Dostupné z: http://www.europment.net/library/2013/

BALACH, J., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Využití Hilbert-Huangovy Transformace v Analýze Epileptického EEG – Pilotní Studie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. ISBN 978-80-01-05251-8.

Dizertace

RAJNOHA, J. Modelování neřečových událostí pro rozpoznávání řeči v reálných podmínkách. Datum obhajoby 2013-10-15. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra teorie obvodů. Vedoucí práce P. POLLÁK.

Výzkumné zprávy

POLLÁK, P., P. MIZERA a M. BORSKÝ. Rekonstrukce řeči z reprezentace na bázi mel-kepstra I: základní implementace. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2013. Zpráva č. FZ-2013-2.

BORTEL, R. Long Range and Low Power Wireless Network. [Výzkumná zpráva] 2013.

BORTEL, R. Wireless Link Reference Design. [Výzkumná zpráva] 2013.

BORTEL, R. Systém pre meranie mozgových signálov s bezdrôtovým prenosom dát. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. 1.

POLLÁK, P., M. BORSKÝ a P. MIZERA. Tvorba akustických modelů na bázi HMM pro češtinu. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2013. Zpráva č. FZ-2013-1.

Nepublikované přednášky

POKORNÝ, M. et al. Adaptivní model kardiovaskulárního systému. [Nepublikovaná přednáška] National Instruments (Czech Republic), s r.o.. 2013-11-07.

Stránka vytvořena 27.10.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.