13000 / 13131 - Publikace - 2015

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

RUSZ, J. et al. Speech disorders reflect differing pathophysiology in Parkinson's disease, progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy. Journal of Neurology. 2015, 262(4), 992-1001. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-015-7671-1.

HAVRÁNEK, A. a I. ZEMÁNEK. Compensation Ferrometer Magnetizing Process Control. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7/s), 22-25. ISSN 1335-3632.

BORSKÝ, M., P. POLLÁK a P. MIZERA. Advanced Acoustic Modelling Techniques in MP3 Speech Recognition. EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing. 2015, 2015:20 ISSN 1687-4722. DOI 10.1186/s13636-015-0064-7. Dostupné z: http://asmp.eurasipjournals.com/content/2015/1/20

TYKALOVÁ, T. et al. Effect of dopaminergic medication on speech dysfluency in Parkinson's disease: a longitudinal study. Journal of Neural Transmission. 2015, 122(8), 1135-1142. ISSN 0300-9564. DOI 10.1007/s00702-015-1363-y.

OROZCO-ARROYAVE, J.R. et al. Characterization Methods for the Detection of Multiple Voice Disorders: Neurological, Functional, and Laryngeal Diseases. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2015, 19(6), 1820-1828. ISSN 2168-2194. DOI 10.1109/JBHI.2015.2467375.

HANUŠKA, J. et al. Fast vergence eye movements are disrupted in Parkinson's disease: A video-oculography study. Parkinsonism & Related Disorders. 2015, 21(7), 797-799. ISSN 1353-8020. DOI 10.1016/j.parkreldis.2015.04.014.

ZEMÁNEK, I., P. ZEMÁNEK a A. HAVRÁNEK. MAGNETIZING SIGNAL GENERATOR FOR COMPENSATION FERROMETERS. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7/s), 62-65. ISSN 1335-3632.

JANČA, R. et al. Detection of Interictal Epileptiform Discharges Using Signal Envelope Distribution Modelling: Application to Epileptic and Non-Epileptic Intracranial Recordings. Brain Topography. 2015, 28 172-183. ISSN 0896-0267. DOI 10.1007/s10548-014-0379-1.

LIZROVA PREININGEROVA, J. et al. Spatial and temporal characteristics of gait as outcome measures in multiple sclerosis (EDSS 0 to 6.5). Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 2015, 12(14), 1-7. ISSN 1743-0003. DOI 10.1186/s12984-015-0001-0. Dostupné z: http://www.jneuroengrehab.com/content/pdf/s12984-015-0001-0.pdf

CIFRA, M. et al. Biophotons, coherence and photocount statistics: A critical review. Journal of Luminescence. 2015, 164 38-51. ISSN 0022-2313. DOI 10.1016/j.jlumin.2015.03.020.

DŘÍNOVSKÝ, M. a J. HOSPODKA. High Voltage Coil Current Sensor for DC-DC Converters Employing DDCC. Radioengineering. 2015, 24(1), 988-992. ISSN 1210-2512.

KUČERA, O. et al. Spectral Perspective on the Electromagnetic Activity of Cells. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2015, 15(6), 513-522. ISSN 1568-0266. DOI 10.2174/1568026615666150225103105.

Patenty a užitné vzory

ČVUT FEL. Zařízení pro měření rezonanční frekvence strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením a automatickým nastavením. Původci: J. HOSPODKA a M. KOFROŇ. Česká republika. Užitný vzor CZ 28235. 2015-05-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10108915&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25Hospodka%25&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

ŠŤASTNÝ, J. Simulace číslicových obvodů: triky i úskalí simulace. DPS Plošné spoje od A do Z. 2015,(2), 20-23. ISSN 1804-4891.

RUSZ, J. et al. Automatic evaluation of speech rhythm instability and acceleration in dysarthrias associated with basal ganglia dysfunction. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2015, 3 1-11. ISSN 2296-4185. DOI 10.3389/fbioe.2015.00104. Dostupné z: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fbioe.2015.00104/full#

HLAVNIČKA, J. Dynamical characteristics of speech apparatus in huntington’s disease. Lékař a technika. 2015, 45(3), 88-92. ISSN 0301-5491.

HAVLÍČKOVÁ, N. a J. HAVLÍK. MODELOVÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU - ŘÍZENÍ A MONITORACE HEMODYNAMICKÝCH PARAMETRŮ. Urgentní medicína. 2015, 18(4), 29-32. ISSN 1212-1924.

ŠEBEK, J. a R. BORTEL. NEW ALGORITHM FOR EEG AND EMG SEPARATION. Lékař a technika. 2015, 45(2), 43-47. ISSN 0301-5491.

ŠŤASTNÝ, J. Simulace číslicových obvodů na hradlové úrovni. DPS - Elektronika od A do Z. 2015,(3), 8-11. ISSN 1805-5044.

VOJTĚCH, L. et al. GNSS/RFID Active Transponder Design. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(5), 484-490. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i5.1384.

ŠŤASTNÝ, J. Simulace číslicových obvodů - úvod. DPS Plošné spoje od A do Z. 2015,(1), 23-27. ISSN 1804-4891.

LEVOROVÁ, J. et al. Keratocystic Odontogenic Tumour with Extraosseal Spread: Evaluation of the Effect Carnoy’s Solution. Keratocystic Odontogenic Tumour with Extraosseal Spread: Evaluation of the Effect Carnoy’s Solution. 2015, 116(4), 303-313. ISSN 1214-6994. DOI 10.14712/23362936.2015.69.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

DVOŘÁK, J. et al., eds. Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2015. Chlum u Třeboně, 2015-09-22/2015-09-25. 2015. ISBN 978-80-01-05816-9.

BORSKÝ, M. a P. POLLÁK. Analysis and automatic recognition of compressed speech. In: NIEBUHR, O. a R. SKARNITZL, eds. Tackling the Complexity in Speech. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. s. 205-221. Opea Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. sv. 14. ISBN 978-80-7308-558-2.

ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/Sbornik_LDD2015.pdf

HAVLÍK, J. a K. ROUBÍK, eds. Seminář biomedicínského inženýrství LS 2014//2015. Praha, 2015-04-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05726-1.

Stati ve sbornících konferencí

BRICH, A., J. FIALA a P. MIZERA. Telephone Speech Recognition Using Time-Domain IIR Filter Bank in MFCC Computation. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05499-4.

HLAVNIČKA, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ. Rychlost a rytmus řeči u Parkinsonovy nemoci. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 67-72. ISBN 978-80-01-05749-0.

JIRUŠKA, P. et al. Dlouhodobá Dynamika záchvatů v modelu temporální epilepsie – Jsou záchvaty náhodné?. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. s. 50. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

DEMETEROVÁ, L. et al. Morfologické změny hipokampu v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

ZEMÁNEK, I., P. ZEMÁNEK a A. HAVRÁNEK. Magnetizing Signal Generator for Compensation Ferrometers. In: MAGNETIC MEASUREMENTS 2015 - Book of abstracts. Magnetic Measurements 2015, Košice, 2015-08-25/2015-08-28. Košice: Technická Univerzita, 2015. s. 42. ISBN 978-80-553-2177-6.

LUSTYK, T. et al. Language-independent method for analysis of German stuttering recordings. In: INTERSPEECH 2015. INTERSPEECH 2015, 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Dresden, 2015-09-06/2015-09-10. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2015. ISSN 2308-457X. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/publication.htm

HAVLÍČKOVÁ, N. a J. HAVLÍK. Řízení a monitorace hemodynamických parametrů modelů kardiovaskulárního systému. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 52-57. ISBN 978-80-01-05749-0.

TYKALOVÁ, T. et al. Comparison of developmental and neurogenic stuttering. In: MANFREDI, C., ed. 9th International workshop on models and analysis of vocal emissions for biomedical applications. Florencie, 2015-09-02/2015-09-04. Firenze: Universita degli Studi, 2015. s. 125-128. 1.. ISBN 978-88-6655-792-0.

KUDLÁČEK, J. et al. Spatio temporal Profile of Seizure Initiation in Temporal Lobe Epilepsy of Hippocampal Origin. In: Epilepsia - Volume 56, Issue Supplement S1. 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. The International League Against Epilepsy, 2015. s. 122. DOI 10.1111/epi.13241.

KUBÁK, J., J. ŠŤASTNÝ a P. KUJAN. Programmable PWM modulator optimized for high speed for OPWM test platform. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 157-160. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.

ČERVINKOVÁ, K. et al. Chemical modulation of the ultra-weak photon emission from Saccharomyces cerevisiae and differentiated HL-60 cells. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ a P. PÁTA, eds. Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Photonics Prague 2014, Prague, 2014-08-27/2014-08-29. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2070424.

RUSZ, J. et al. Motor speech impairment indicates prodromal neurodegeneration in REM sleep behaviour disorder. In: Abstracts of the Nineteenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 19th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, San Diego, 2015-06-14/2015-06-18. HOBOKEN, NJ: WILEY-BLACKWELL, 2015. s. LBA17. Movement Disorders. ISSN 0885-3185. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.v30.S1/issuetoc

NOVOTNÝ, M. et al. Automatic detection of voice onset time in dysarthric speech. In: 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing - Proceedings. 40th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2015, Brisbane, 2015-04-19/2015-04-24. New Jersey: IEEE Signal Processing Society, 2015. s. 4340-4344. ISSN 1520-6149. ISBN 978-1-4673-6997-8. DOI 10.1109/ICASSP.2015.7178790. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7178790&tag=1

HAVRÁNEK, A. a I. ZEMÁNEK. Compensation Ferrometer Magnetizing Process Control. In: MAGNETIC MEASUREMENTS 2015 - Book of abstracts. Magnetic Measurements 2015, Košice, 2015-08-25/2015-08-28. Košice: Technická Univerzita, 2015. s. 30. ISBN 978-80-553-2177-6.

HAVLÍK, J. et al. An evaluation of Arterial Stiffness Index in Relation to the State of the Cardiovascular System. In: JAFFRAY, D.A., ed. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 2015-06-07/2015-06-12. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. s. 978-981. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8. DOI 10.1007/978-3-319-19387-8_238.

HAVEL, T., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Analýza vysokofrekvenčních událostí v iEEG záznamu modelu epilepsie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 33. ISBN 978-80-01-05749-0.

OROZCO-ARROYAVE, JR et al. Voiced/unvoiced transitions in speech as a potential bio-marker to detect Parkinson's disease. In: INTERSPEECH 2015. INTERSPEECH 2015, 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Dresden, 2015-09-06/2015-09-10. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2015. s. 95-99. ISSN 2308-457X. Dostupné z: https://www5.informatik.uni-erlangen.de/Forschung/Publikationen/2015/Orozco-Arroyave15-VTI.pdf

JANČA, R. et al. FUNKČNÍ ORGANIZACE INTERIKTÁLNÍCH SÍTÍ V RÁMCI NEOKORTIKÁLNÍ EPILEPSIE. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. s. 44. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://portal.med.muni.cz/download.php?fid=1012

BALACH, J., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Intrakraniální EEG, Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 34. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/

DVOŘÁK, J. a J. HAVLÍK. Changes in arterial stiffness index depending on the cardiovascular system condition. In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015, Plzeň, 2015-09-08/2015-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 33-36. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

LOŽEK, M. et al. Počítačové modelování dyssynchronního srdce u pacientů s vrozenou srdeční vadou. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 50. ISBN 978-80-01-05749-0.

HAVLÍK, J. et al. DESIGN AND REALIZATION OF MEASURING DEVICE FOR TREMOR EVALUATION. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha, 2015-10-29/2015-10-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-1-4673-8457-5. DOI 10.1109/IWCIM.2015.7347079.

NERUDOVÁ, M. et al. Optical spectral analysis of ultra-weak photon emission from tissue culture and yeast cells. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ a P. PÁTA, eds. Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Photonics Prague 2014, Prague, 2014-08-27/2014-08-29. Bellingham: SPIE, 2015. s. 94500O-1-94500O-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2069897.

HLAVNIČKA, J. Dynamical characteristics of speech apparatus in Huntington's disease. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

DOBIÁŠ, M. a J. ŠŤASTNÝ. Classifying Direction of the Right Index Finger Movement from Delta Band Activity Using HMM. In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015, Plzeň, 2015-09-08/2015-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 19-22. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

POKORNÝ, M. a J. HAVLÍK. Použití telemetrického systému pro monitorování transgenních mini prasat. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 58. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/

MIZERA, P. a P. POLLÁK. Improved Estimation of Articulatory Features Based on Acoustic Features with Temporal Context. In: Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, TSD 2015. Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, Plzen, 2015-09-14/2015-09-17. Heidelberg: Springer, 2015. s. 560-568. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-24032-9. DOI 10.1007/978-3-319-24033-6_63.

KUDLÁČEK, J. a P. JIRUŠKA. Časoprostorový profil počátků záchvatů v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 41-44. ISBN 978-80-01-05749-0.

HAVRÁNEK, A. Compensation Ferrometer Magnetizing Equipment Model. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05728-5.

HAVRÁNEK, A. Model magnetovacího zařízení kompenzačního ferometru. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 6-11. ISBN 978-80-01-05749-0.

ŠEBEK, J. New algorithm for EEG and EMG Separation. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

VALÍČEK, J. a P. MIZERA. Language models for spontaneous speech recognition. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05499-4.

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Hypernazalita v dysartrických promluvách. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 73-78. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/Sbornik_LDD2015.pdf

MATOUŠEK, D., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Simulace nábojové pumpy za účelem optimalizace jejích vlastností. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 12-16. ISBN 978-80-01-05749-0.

BALACH, J. et al. CASE STUDY OF INTRACRANIAL EEG RECORDS OF PATIENTS WITH FOCAL CORTICAL DYSPLASIA TYPE I AND II. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha, 2015-10-29/2015-10-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 1-4. ISBN 978-1-4673-8457-5. DOI 10.1109/IWCIM.2015.7347080.

BORSKÝ, M., P. MIZERA a P. POLLÁK. Spectrally Selective Dithering for Distorted Speech Recognition. In: INTERSPEECH 2015. INTERSPEECH 2015, 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Dresden, 2015-09-06/2015-09-10. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2015. ISSN 2308-457X. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2015/i15_2858.html

HORKÝ, J., M. POKORNÝ a J. HAVLÍK. FAT file systems for embedded systems and its optimization. In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015, Plzeň, 2015-09-08/2015-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 67-70. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

NÁHLÍK, J. et al. Optimization Methods for Switched Capacitor Circuits. In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015, Plzeň, 2015-09-08/2015-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 165-168. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

TYKALOVÁ, T., J. RUSZ a R. ČMEJLA. Využití transgenních mini-prasátek jako modelu pro studium Huntingtonovy nemoci. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 59-62. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/Sbornik_LDD2015.pdf

KUDLÁČEK, J. et al. Spatio-temporal profile of seizure initiation in temporal lobe epilepsy of hippocampal origin. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. s. 122. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

DOBIÁŠ, M. a J. ŠŤASTNÝ. Subband Optimization for EEG-based Classification of Movements of the Same Limb. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 71-74. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. DOI 10.1109/AE.2014.7011671.

BORSKÝ, M. a P. POLLÁK. The optimization of PLP feature extraction for LVCSR recognition of MP3 data. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 55-58. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.

KUDLÁČEK, J. et al. Časo-prostorový profil počátků záchvatů v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. s. 65. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

MATOUŠEK, D., O. ŠUBRT a J. HOSPODKA. Charge Pump Design for Use in NVM Device Test and Measurement. In: Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. 10th international conference on Measurement, Smolenice, 2015-05-25/2015-05-28. Bratislava: VEDA, 2015. s. 203-206. ISBN 978-80-969672-9-2.

DOBIÁŠ, M. Vylepšení klasifikace pohybů z nahrávek EEG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 30. ISBN 978-80-01-05749-0.

DVOŘÁK, J. Neinvazivní metody měření hemodynamických parametrů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 51. ISBN 978-80-01-05749-0.

DVOŘÁK, J., M. TUČEK a J. HAVLÍK. A study of pressure-volume characteristics of the cuff for hemodymamic parameters measurement. In: JAFFRAY, D.A., ed. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 2015-06-07/2015-06-12. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. s. 1290-1292. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8. DOI 10.1007/978-3-319-19387-8_313.

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Analýza nábojové pumpy CTS-2. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 17-22. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.feld.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

HAVEL, T. et al. ANALYSIS OF HIGH-FREQUENCY ACTIVITY IN ELECTROENCEPHALOGRAM OF ANIMAL EPILEPSY MODEL. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha, 2015-10-29/2015-10-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-1-4673-8457-5. DOI 10.1109/IWCIM.2015.7347072. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7347072

JANČA, R. et al. Dynamical profile of connectivity changes of ictal epileptic networks. In: Dynamics Days Europe. Dynamic Days Europe 2015, Exeter, 2015-09-06/2015-09-10. 2015. s. 75. Dostupné z: http://emps.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/emps/research/dynamicsdays/ddays_exeter_abstracts_2015c.pdf

VOJTĚCH, L. et al. Design of RFID Outdoor Localization System RFID Locator for Disaster Management. In: 5th International Conference on Internet of Things - Conference Proceedings. 5th International Conference on the Internet of Things, Seoul, 2015-10-26/2015-10-28. Piscataway: IEEE, 2015. s. 4-11. ISBN 978-1-4673-8058-4. DOI 10.1109/IOT.2015.7356542.

NÁHLÍK, J. a J. HOSPODKA. Optimalizační metody pro reálné SC struktury. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 23-29. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

JIRUŠKA, P. et al. Morphological alterations in the model of non-lesional temporal lobe epilepsy. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. s. 120-121. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

LOŽEK, M., N. HAVLÍČKOVÁ a J. HAVLÍK. Adaptive Mechanical Model of Cardiovascular System. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 189-192. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. DOI 10.1109/AE.2014.7011698.

SEDLÁK, J. Detekce period pohybu na základě povrchového EMG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 32. ISBN 978-80-01-05749-0.

TYKALOVÁ, T. et al. Grunting in a Genetically Modified Minipig Animal Model for Huntington’s Disease – a Pilot Experiments. In: The 3rd Conference on Animal Models for Neurodegenerative Diseases - proceedings book. The 3rd Conference on Aminal Models for Neurodegenerative Diseases, Liblice, 2015-11-08/2015-11-10. Praha: ČLS JEP, 2015. s. 2S61-2S65. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859. DOI 10.14735/amcsnn20152S61.

BORSKÝ, M., P. POLLÁK a P. MIZERA. Vplyv ztrátovej kompresie v úlohe rozpoznávania spojitej reči. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 63. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

PATČ, Z., P. MIZERA a P. POLLÁK. Phonetic Segmentation Using KALDI and Reduced Pronunciation Detection in Causal Czech Speech. In: Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, TSD 2015. Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, Plzen, 2015-09-14/2015-09-17. Heidelberg: Springer, 2015. s. 433-441. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-24032-9. DOI 10.1007/978-3-319-24033-6_49.

ČERNÝ, V. Experimenty s rozhraním mozek počı́tač. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 31. ISBN 978-80-01-05749-0.

MIZERA, P. Implementace LVCSR s nástroji Kaldi v úloze rozpoznávání neformální řeči. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 64-65. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

POKORNÝ, M. et al. Telemetry physical activity monitoring in minipig´s model of Huntington´s disease. In: The 3rd Conference on Animal Models for Neurodegenerative Diseases - proceedings book. The 3rd Conference on Aminal Models for Neurodegenerative Diseases, Liblice, 2015-11-08/2015-11-10. Praha: ČLS JEP, 2015. s. 2S39-2S42. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859. DOI 10.14735/amcsnn20152s39.

DOBIÁŠ, M. a J. ŠŤASTNÝ. Subband Optimization for EEG-based Classification of Movements of the Same Limb. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 71-74. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. DOI 10.1109/AE.2014.7011671.

ŠEBEK, J. New algorithm for EEG and EMG Separation. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

Výzkumné zprávy

BORTEL, R. System pre meranie polygrafickych zaznamov. [Výzkumná zpráva] 2015.

SZENTPÉTERY, T. et al. Zařízení pro měření tremoru. [Výzkumná zpráva] Praha: FEL ČVUT, 2015.

HOSPODKA, J. a P. MÁŠA. Studie modelování a analýzy ohraničených kolejových obvodů. [Výzkumná zpráva] 2015.

Nepublikované přednášky

JANČA, R. Možnosti zobrazení EEG. [Nepublikovaná přednáška] Klinika dětské neurologie a Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol. 2015-01-07.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.