13000 / 13131 - Publikace - 2016

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2016

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

TYKALOVÁ, T. et al. Speech changes after coordinative training in patients with cerebellar ataxia: A pilot study. Neurological Sciences. 2016, 37(2), 293-296. ISSN 1590-1874. DOI 10.1007/s10072-015-2379-7.

DŘÍNOVSKÝ, M. a J. HOSPODKA. Triangle/Square Waveform Generator Using Area Efficient Hysteresis Comparator. Radioengineering. 2016, 25(2), 332-337. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2016.0332.

RŮŽIČKA, E. et al. Tests of manual dexterity and speed in Parkinson's disease: Not all measure the same. Parkinsonism & Related Disorders. 2016, 28(7), 118-123. ISSN 1353-8020. DOI 10.1016/j.parkreldis.2016.05.009.

OROZCO-ARROYAVE, J. R. et al. Automatic detection of Parkinson's disease in running speech spoken in three different languages. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2016, 139(1), 481-500. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4939739.

HONKO, HH et al. W2E-Wellness Warehouse Engine for Semantic Interoperability of Consumer Health Data. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2016, 20(6), 1632-1639. ISSN 2168-2194. DOI 10.1109/JBHI.2015.2469718.

PÁNEK, R. et al. Status of the COMPASS tokamak and characterization of the first H-mode. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2016, 58(1), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/58/1/014015.

RUSZ, J. et al. Quantitative assessment of motor speech abnormalities in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder. SLEEP MEDICINE. 2016, 19 141-147. ISSN 1389-9457. DOI 10.1016/j.sleep.2015.07.030.

NOVOTNÝ, M. et al. Hypernasality associated with basal ganglia dysfunction: evidence from Parkinson’s disease and Huntington’s disease. PeerJ. 2016, 9 1-19. ISSN 2167-8359. DOI 10.7717/peerj.2530. Dostupné z: https://peerj.com/articles/2530/

MATOUŠEK, D., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Efficiency of Innovative Charge Pump versus Clock Frequency and MOSFETs Sizes. MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. 2016, 2016(16), 1-280. ISSN 1335-8871. DOI 10.1515/msr-2016-0032. Dostupné z: http://www.measurement.sk/

RUSZ, J. et al. Effects of dopaminergic replacement therapy on motor speech disorders in Parkinson's disease: longitudinal follow-up study on previously untreated patients. Journal of Neural Transmission. 2016, 123(4), 379-387. ISSN 0300-9564. DOI 10.1007/s00702-016-1515-8.

MARKOVIC, T. et al. Measurements and modelling of plasma response field to RMP on the COMPASS tokamak. Nuclear Fusion. 2016, 56(9), ISSN 0029-5515. DOI 10.1088/0029-5515/56/9/092010.

RAFIEIOLHOSSEINI, NR et al. Photocount statistics of ultra-weak photon emission from germinating mung bean. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2016, 162 50-55. ISSN 1011-1344. DOI 10.1016/j.jphotobiol.2016.06.001.

RULSEH, A. et al. Diffusion tensor imaging in the characterization of multiple system atrophy. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016, 12 2181-2187. ISSN 1178-2021. DOI 10.2147/NDT.S109094. Dostupné z: https://www.dovepress.com/diffusion-tensor-imaging-in-the-characterization-of-multiple-system-at-peer-reviewed-article-NDT

ŠEBEK, J. et al. Sensitivity of microwave ablation models to tissue biophysical properties: A first step toward probabilistic modeling and treatment planning. Medical Physics. 2016, 2016(43)(5), 2649-2661. ISSN 0094-2405. DOI 10.1118/1.4947482.

GRILL, P. a J. TUČKOVÁ. Speech Databases of Typical Children and Children with SLI. PLoS ONE. 2016, 11(3), 1-21. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0150365. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0150365

FABIÁN, V. et al. Differences in mean arterial pressure of young and elderly people measured by oscilometry during inflation and deflation of the arm cuff. Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering. 2016, 61(6), 611-621. ISSN 0013-5585. DOI 10.1515/bmt-2015-0098.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6 - Dejvice, CZ. Zařízení pro měření rezonanční frekvence strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením a automatickým nastavením. Původci: J. HOSPODKA a M. KOFROŇ. Česká republika. Patent CZ 305992. 2016-04-27. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10108929&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

ŠŤASTNÝ, J. a J. STASTNY2. Simulace číslicových obvodů na hradlové úrovni: dobrá praxe. DPS - Elektronika od A do Z. 2016,(2), 14-19. ISSN 1805-5044.

ČMEJLA, R. et al. Dlouhodobá studie věkově závislých akustických charakteristik řeči. Akustické listy. 2016, 22(1-4), 3-8. ISSN 1212-4702.

HORYNA, R. et al. ACTIVITY OF UPPER BODY MUSCLES IN DOUBLE POLING AND SKIERG WORKOUT. Baltic Journal of Sport & Health Sciences. 2016, 101(2), 31-37. ISSN 2351-6496.

ŠŤASTNÝ, J. a Ja 2 STASTNY. Simulace číslicových obvodů: model návrhu. DPS - Elektronika od A do Z. 2016, 2016(1), 6-12. ISSN 1805-5044.

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Design Rules of the CMOS Inverter for Voltage Converters. International Journal of Engineering and Innovative Technology. 2016, 5(11), 7-12. ISSN 2277-3754. Dostupné z: http://www.ijeit.com/Vol%205/Issue%2011/IJEIT1412201605_02.pdf

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HAVLÍK, J. a K. ROUBÍK, eds. Seminář biomedicínského inženýrství 2016. Praha, 2016-04-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05917-3.

SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. ISBN 978-80-01-05959-3. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd16/Sbornik_LDD2016.pdf

HAVLÍK, J. et al., eds. Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2016. Praha, 2016-09-21/2016-09-23. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05916-6.

Stati ve sbornících konferencí

HAVEL, T., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Porovnání metod detekce vysokofrekvenčních oscilací u epileptických pacientů. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 33. ISBN 978-80-01-05959-3.

JANČA, R. et al. Connectivity changes in epileptic network at the seizure onset. In: Special Issue: 12th European Congress on Epileptology. 12th European Congress on Epileptology, Praha, 2016-09-11/2016-09-15. HOBOKEN, NJ: WILEY-BLACKWELL, 2016. s. 135. S2. sv. 57. ISSN 1528-1167. DOI 10.1111/epi.13609. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13609/epdf

POKORNÝ, M. et al. Physical activity monitoring of transgenic minipigs using telemetric accelerometer. In: Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, Suppl 1. European Huntington's Disease Network: 9th Plenary Meeting, Haag, 2016-09-16/2016-09-18. London: Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2016. s. A31. ISSN 1468-330X. DOI 10.1136/jnnp-2016-314597.93. Dostupné z: http://jnnp.bmj.com/content/87/Suppl_1/A31.2.abstract

ČERNÝ, V. Vliv prezentace zpětné vazby na BCI. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 35. ISBN 978-80-01-05959-3. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd16/sbornik_LDD2016.pdf

DOBIÁŠ, M. Klasifikace pohybového EEG pomocí paralelních HMM. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 34. ISBN 978-80-01-05959-3.

KUDLÁČEK, J. et al. Long-term seizure dynamics is determined by the nature of seizures. In: AES 2010 Annual Meeting Abstract Database. 70th Annual Meeting of American Epilepsy Society, Houston, 2016-12-02/2016-12-06. Chicago: American Epilepsy Society, 2016. Dostupné z: http://aesnet.org

RUSZ, J. et al. Pallidal stimulation affects speech fluency in dystonia. In: Clinical Neurophysiology. II. International Conference on Deep Brain Stimulation (DBS), Dusseldorf, 2016-03-15/2016-03-16. Dublin: Elsevier Irland Ltd., 2016. s. EP10. ISSN 1388-2457. DOI 10.1016/j.clinph.2016.05.204. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245716302607

ŠŤASTNÝ, J. Stochastic Arithmetic Complex Number Operators. In: 2016 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2016-09-06/2016-09-07. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 253-256. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0601-2.

BALACH, J., P. JEŽDÍK a R. ČMEJLA. Intrakraniální EEG – Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. ISBN 978-80-01-05959-3.

MIZERA, P. Rozpoznávání neformální řeči na bázi artikulačních příznaků. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. ISBN 978-80-01-05959-3.

OTÁHAL, J et al. VISUALISATION OF BLOOD BRAIN BARRIER IMPAIRMENT AS EARLY MARKER OF POST STROKE EPILEPTOGENESIS. In: Special Issue: 12th European Congress on Epileptology. 12th European Congress on Epileptology, Praha, 2016-09-11/2016-09-15. HOBOKEN, NJ: WILEY-BLACKWELL, 2016. S2. sv. 57. ISSN 1528-1167. DOI 10.1111/epi.13609. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13609/epdf

DOBIÁŠ, M. a J. ŠŤASTNÝ. Movement EEG Classification Using Parallel Hidden Markov Models. In: 2016 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2016-09-06/2016-09-07. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 65-68. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0601-2. DOI 10.1109/AE.2016.7577243.

MATOUŠEK, D., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Vliv hodinového kmitočtu a velikosti tranzistorů na účinnost inovativní nábojové pumpy. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 10-17. ISBN 978-80-01-05959-3.

KOPECKÁ, N. Functional organization of epileptogenic zone. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/poster2016/proceedings/Section_BI/BI_034_Kopecka.pdf

DALY, I. et al. Accuracy of Jitter and Shimmer Measurements for Speaker in the Database TIMIT and NTIMIT. In: 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing - Proceeding. 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Praha, 2016-07-20/2016-07-22. Piscataway: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-2526-8. DOI 10.1109/CSNDSP.2016.7573987.

MIZERA, P. et al. KALDI Recipes for the Czech Speech Recognition Under Various Conditions. In: Text, Speech, and Dialogue. 19th International Conference, TSD 2016. Brno, 2016-09-12/2016-09-16. Heidelberg: University of Heidelberg, 2016. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-45510-5. DOI 10.1007/978-3-319-45510-5_45.

DVOŘÁK, J. Neinvazivní screening aterosklerózy. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 29. ISBN 978-80-01-05959-3.

STODŮLKA, P, M HORÁČKOVÁ a M. ŠRAMKA. DMEK - Nový operační postup. In: Česká oftalmologická společnost 2016 Sborník abstraktů. XXIV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc, 2016-09-22/2016-09-24. Prague: ČLS JEP, 2016. s. 49-50. ISBN 978-80-87562-56-7.

RŮŽIČKA, E. et al. Comparative analysis of upper limb motor function and articulation disorder in Parkinson's disease. In: Abstracts of the 20th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 20th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Berlin, 2016-06-19/2016-06-23. HOBOKEN, NJ: WILEY-BLACKWELL, 2016. s. S505. ISSN 1531-8257. Dostupné z: http://www.mdsabstracts.org/abstract/comparative-analysis-of-upper-limb-motor-function-and-articulation-disorder-in-parkinsons-disease/

HAVEL, T. et al. HIGH-FREQUENCY OSCILLATION ABILITY TO LOCALIZE EPILEPTOGENIC TISSUE IN ANIMAL EPILEPSY MODEL. In: Special Issue: 12th European Congress on Epileptology. 12th European Congress on Epileptology, Praha, 2016-09-11/2016-09-15. HOBOKEN, NJ: WILEY-BLACKWELL, 2016. S2. sv. 57. ISSN 1528-1167. DOI 10.1111/epi.13609. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13609/epdf

MACH, J., J. MAŠEK a J. HAVLÍK. Limity techniky v urgentní medicíně - rozsah funkcí. In: Aktuality urgentnej medicíny 2016. VII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne, 2016-04-21/2016-04-23. Bratislava: Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof, 2016. s. 89-90. ISSN 1338-4171.

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Modelovaní funkčních bloků křížově vázané nábojové pumpy. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 18-23. ISBN 978-80-01-05959-3. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD16/

SEDLÁK, J. Vliv obuvi na svalovou koordinaci při chůzi a běhu. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 33. ISBN 978-80-01-05959-3.

BARÁKOVÁ, D et al. Výsledky implantace trifokální čočky u pacientů se střední a vysokou hypermetropií. In: Česká oftalmologická společnost 2016 Sborník abstraktů. XXIV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc, 2016-09-22/2016-09-24. Prague: ČLS JEP, 2016. s. 26. ISBN 978-80-87562-56-7.

ŠEBEK, J. et al. Sensitivity of microwave ablation models to tissue biophysical properties: application to model-based treatment planning. In: ICHO 2016 - Scientific Program and Abstract Book. 2016 International Congress of Hyperthermic Oncology, New Orleans, Lousiana, 2016-04-11/2016-04-15. Lawrence: Society for Thermal Medicine, 2016.

HLAVNIČKA, J. et al. Hoarseness can be found in vocalisations of both human as well as genetically modified minipig model of huntington’s disease. In: Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, Suppl 1. European Huntington's Disease Network: 9th Plenary Meeting, Haag, 2016-09-16/2016-09-18. London: Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2016. s. A32. ISSN 1468-330X. DOI 10.1136/jnnp-2016-314597.96. Dostupné z: http://jnnp.bmj.com/content/87/Suppl_1/A32.2.abstract?sid=d7f9c6e4-1eee-494d-b7eb-c8baef0b2efd

BALACH, J. et al. Analysis of circadian changes in high-frequency oscillations properties using automated detection algorithm. In: Special issue: 2nd International Workshop on High Frequency Oscillations in Epilepsy. 2nd International Workshop on High Frequency Oscillations in Epilepsy, Freiburg, 2017-03-10/2017-03-12. Freiburg: Universitats Klinikum Freiburg, 2016. Dostupné z: http://hfo2016.de/

BALACH, J. et al. USING AUTOMATED ALGORITHMS TO ANALYZECIRCADIAN CHANGES OF EEG BIOMARKERSPROPERTIES IN PATIENTS WITH EPILEPSY. In: Special Issue: 12th European Congress on Epileptology. 12th European Congress on Epileptology, Praha, 2016-09-11/2016-09-15. HOBOKEN, NJ: WILEY-BLACKWELL, 2016. S2. sv. 57. ISSN 1528-1167. DOI 10.1111/epi.13609. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13609/epdf

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Design Aspects of the SC Circuits and Analysis of the Cross-Coupled Charge Pump. In: 2016 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2016-09-06/2016-09-07. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 165-168. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0601-2. DOI 10.1109/AE.2016.7577265.

DALY, Imen et al. Accuracy of jitter and shimmer measurements for speaker in the database TIMIT and NTIMIT. In: 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing - Proceeding. 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Praha, 2016-07-20/2016-07-22. Piscataway: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-2526-8. DOI 10.1109/CSNDSP.2016.7573987.

ELLEDEROVÁ, Z. et al. Phenotype progression in TgHD minipigs: behavioral and motoric impairments starting around six years of age, following after biochemical changes detected in younger animals. In: The HD2016 “Milton Wexler Celebration of Life” Symposium. Cambridge, 2016-08-03/2016-08-06. New York: Hereditary Disease Foundation, 2016. s. 97. Dostupné z: https://www.regonline.com/custImages/250000/253545/Abstracts-allabstractsinorderbycategory-asof7-12-16FINAL.pdf

VOJTĚCH, L. et al. RFID Lokalizátor. In: Referáty přednesené na 44. semináři Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. 44. seminář: Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha, 2016-05-19. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. ISBN 978-80-02-02654-9.

OTAHAL, J. et al. Quantitative blood-brain barrier permeability assessment with gadolinium contrast agent MRI. In: OTÁHAL, M., J. MIKŠOVSKÝ a P. PÍSAŘÍK, eds. 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Human Biomechanics 2016, Kladno, 2016-11-07/2016-11-08. Kladno: Faculty of biomedical engineering, Department of Natural sciences, 2016. ISBN 9788001060391.

BALACH, J. et al. Circadian Dynamics of High Frequency Oscillations in Patients with Epilepsy. In: Proceedings of the 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies. 9th International Conference on Bio-Inspired Systems and Signal Processing, BIOSIGNALS 2016 - Part o, Rome, 2016-02-21/2016-02-23. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. s. 284-289. ISBN 978-989-758-170-0. DOI 10.5220/0005827602840289.

PAULŮ, F. a J. HOSPODKA. Metody měření parametrů tekutin. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 31. ISBN 978-80-01-05959-3. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD16/

POKORNÝ, M. a J. HAVLÍK. Volba statistických parametrů dat reprezentujících fyzickou aktivitu biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 30. ISBN 978-80-01-05959-3. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd16/

KUDLÁČEK, J. et al. Micro-seizures reliably localize primary epileptogenic areas in tetanus toxin model of temporal lobe epilepsy. In: Special Issue: 12th European Congress on Epileptology. 12th European Congress on Epileptology, Praha, 2016-09-11/2016-09-15. HOBOKEN, NJ: WILEY-BLACKWELL, 2016. S2. sv. 57. ISSN 1528-1167. DOI 10.1111/epi.13609.

HLAVNIČKA, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ. Robustní detektor základní frekvence hlasivek pro dysartrickou řeč. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 47-52. ISBN 978-80-01-05959-3. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd16/sbornik_LDD2016.pdf

HAVRÁNEK, A. Linearizace modelu magnetovacího zařízení. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 5-9. ISBN 978-80-01-05959-3. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd16/

HAVLÍČKOVÁ, N. Od měření geometrie výbrusu bižuterních kamenů k jejich opticko-estetickému hodnocení. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 24-28. ISBN 978-80-01-05959-3.

VOJTĚCH, L. et al. DoA Outdoor RFID Locator - System Verification Report. In: Proceedings of the 2016 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA). 2016 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA), Monterey, California, USA, 2016-10-30/2016-11-02. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 772-776. ISBN 978-4-8855-2309-0.

OROZCO-ARROYAVE, J.R. et al. Towards an Automatic Monitoring of the Neurological State of Parkinson's Patients From Speech. In: 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). 41st IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Shanghai, 2016-03-20/2016-03-25. Piscataway: IEEE Signal Processing Society, 2016. s. 6490-6494. ISSN 1520-6149. ISBN 978-1-4799-9988-0. DOI 10.1109/ICASSP.2016.7472927. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7472927&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7472927

BARTOŠEK, J. Prozodie a její využití v řečových technologiích. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 45. ISBN 978-80-01-05959-3.

KOPECKÁ, N. Functional organization of epileptogenic zone. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 1-3. ISBN 978-80-01-05950-0.

HAVLÍK, J. et al. MONITORING OF TREMOR: DESIGN AND REALIZATION OF MEASURING DEVICE. In: The Seventh Biomedical Engineering Conference of Young Biomedical Engineers and Researchers YBERC 2016. Ostrava, 2016-09-28/2016-09-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016.

ŠRAMKA, M. a A VLACHYNSKÁ. Artificial Neural Networks Application in Intraocular Lens Power Calculation. In: IEEE 2016 9th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. 2016 9th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Oulu, 2016-09-12/2016-09-16. Santa Monica: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-4119-0.

Výzkumné zprávy

HOSPODKA, J. Vývoj demodulátoru Toggling. [Výzkumná zpráva] 2016.

HOSPODKA, J. Modelování a analýzy neohraničených kolejových obvodů. [Výzkumná zpráva] 2016.

HAVLÍČKOVÁ, N. a P. SOVKA. Experimentální ověřování metod hodnocení opticko-estetických vlastností bižuterních kamenů s cílem objektivizace jejich hodnocení. [Výzkumná zpráva] 2016.

HOSPODKA, J. a J. MAREK. Analýza neohraničených kolejových obvodů ve volném, šuntovém a havarijním stavu. [Výzkumná zpráva] 2016.

Stránka vytvořena 19.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.