ČeskyEnglish

13000 / 13131 - Publikace - 2017

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ŠEBEK, J. et al. Analysis of minimally invasive directional antennas for microwave tissue ablation. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA. 2017, 33(1), 51-60. ISSN 0265-6736.

BORSKÝ, M. et al. Dithering techniques in automatic recognition of speech corrupted by MP3 compression: Analysis, solutions and experiments. Speech Communication. 2017, 86 75-84. ISSN 0167-6393.

MATOUŠEK, D., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. New Discrete Fibonacci Charge Pump Design, Evaluation and Measurement. Measurement Science Review. 2017, 2017(3), 100-107. ISSN 1335-8871.

BONNET, C. et al. GABA spectra and remote distractor effect in progressive supranuclear palsy: A pilot study. Revue Neurologique. 2017, 173(4), 225-229. ISSN 0035-3787.

HLAVNIČKA, J. et al. Automated analysis of connected speech reveals early biomarkers of Parkinson’s disease in patients with rapid eye movement sleep behaviour disorder. Scientific Reports. 2017, 7(12), ISSN 2045-2322. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/s41598-017-00047-5

TYKALOVÁ, T. et al. Distinct patterns of imprecise consonant articulation among Parkinson's disease, progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy. Brain and Language. 2017, 165 1-9. ISSN 0093-934X.

RUSZ, J. et al. Comparative analysis of speech impairment and upper limb motor dysfunction in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. 2017, 124(4), 463-470. ISSN 0300-9564.

RUSZ, J. et al. High-Accuracy Voice-Based Classification Between Patients With Parkinson’s Disease and Other Neurological Diseases May Be an Easy Task With Inappropriate Experimental Design. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 2017, 25 1319-1321. ISSN 1534-4320.

ADAMEK, J. et al. Electron temperature and heat load measurements in the COMPASS divertor using the new system of probes. Nuclear Fusion. 2017, 57(11), ISSN 0029-5515.

Články v ostatních periodikách

FICKER, O. et al. Losses of runaway electrons in MHD-active plasmas of the COMPASS tokamak. Nuclear Fusion. 2017, 57(7), ISSN 0029-5515.

HAVRÁNEK, A. a I. ZEMÁNEK. Magnetizing process control for compensation ferrometers. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2017, 443 137-141. ISSN 0304-8853.

Stati ve sbornících konferencí

ŠAJDÍKOVÁ, M et al. Laserová část FLACS v rukách rezidenta - naše zkušenosi. In: 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, Ostrava, 2017-05-19/2017-05-20. Prague: ČLS JEP, 2017. p. 33. ISBN 978-80-906549-6-9.

MIZERA, P. a P. POLLÁK. Improving of LVCSR for Casual Czech Using Publicly Available Language Resources. In: KARPOV, A., R. POTAPOVA a I. MPORAS, eds. Speech and Computer. 19th International Conference, SPECOM 2017, Hatfield, 2017-09-12/2017-09-16. Heidelberg: Springer, 2017. p. 427-437. Lecture Notes in Artificial Intelligence. sv. LNAI 10458. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-66428-6. DOI 10.1007/978-3-319-66429-3 42.

KOPECKÁ, N. Database of paroxysmal icEEG signals. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 1-5. ISBN 978-80-01-06153-4.

VLACHYNSKÁ, A, Z KOMINKOVA OPLATKOVA a M. ŠRAMKA. The coordinate system of the eye in cataract surgery: Performance comparison of the circle Hough transform and Daugman’s algorithm. In: SIMIS, T. a Ch. TSITOURAS, eds. Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS, Rhodes, 2016-09-19/2016-09-25. New York: AIP Conference Proceedings, 2017. AIP Conference Proceedings. sv. 1863. ISSN 1551-7616. ISBN 978-0-7354-1538-6. DOI 10.1063/1.4992259. Dostupné z: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4992259

MATOUŠEK, D., O. ŠUBRT a J. HOSPODKA. Fitting simulated and measured parameters of Dickson charge pump. In: MEASUREMENT 2017. MEASUREMENT 2017, Smolenice, 2017-05-29/2017-05-31. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2017. p. 131-134. ISBN 9788097262907. DOI 10.23919/MEASUREMENT.2017.7983553.

VESELÁ, M et al. Akcelerovaný cross-linking – roční výsledky. In: 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, Ostrava, 2017-05-19/2017-05-20. Prague: ČLS JEP, 2017. p. 28. ISBN 978-80-906549-6-9.

STODŮLKA, P a M. ŠRAMKA. Korekce presbyopie a myopie difrakční presbyopickou fakickou čočkou. In: 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. 15. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, Ostrava, 2017-05-19/2017-05-20. Prague: ČLS JEP, 2017. p. 17. ISBN 978-80-906549-6-9.

MATOUŠEK, D., O. ŠUBRT a J. HOSPODKA. Fibonacci Charge Pump Design, Test and Measurement. In: MEASUREMENT 2017. MEASUREMENT 2017, Smolenice, 2017-05-29/2017-05-31. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2017. p. 135-138. ISBN 9788097262907. DOI 10.23919/MEASUREMENT.2017.7983554.

Dizertace

BORSKÝ, M. Robust recognition of strongly distorted speech. Praha: 2017. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů.

Nepublikované přednášky

TUČKOVÁ, J. Neuronové sítě pro zpracování signálů. Nepublikovaná přednáška. Prof. Ing. Milan Sigmund, CSc., garant předmětu DRE2, FEKT VUT v Brně. 2017-04-11.

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.