13000 / 13131 - Publikace - 2019

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

RUSZ, J. et al. Effect of pallidal deep-brain stimulation on articulation rate in dystonia. Neurological Sciences. 2019, 40(4), 869-873. ISSN 1590-1874. DOI 10.1007/s10072-019-3702-5.

MORO-VELAZQUEZ, L. et al. A forced gaussians based methodology for the differential evaluation of Parkinson's Disease by means of speech processing. Biomedical Signal Processing and Control. 2019, 48(2), 205-220. ISSN 1746-8094. DOI 10.1016/j.bspc.2018.10.020.

VRBA, J. et al. Modeling of Brain Tissue Heating Caused by Direct Cortical Stimulation for Assessing the Risk of Thermal Damage. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 2019, 27(3), 440-449. ISSN 1534-4320. DOI 10.1109/TNSRE.2019.2898253.

Stati ve sbornících konferencí

HAVLÍK, J. a M. SUŠÁNKOVÁ. Comparison of Home Blood Pressure Measurement Devices on Artificial Signals. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. s. 941-944. IFMBE Proceedings. sv. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0. DOI 10.1007/978-981-10-9038-7_174.

HAVLÍK, J. et al. The Evaluation of the Tremor: Signal Database of Healthy Control Subjects. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. s. 547-550. IFMBE Proceedings. sv. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0. DOI 10.1007/978-981-10-9038-7_100.

Stránka vytvořena 21.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.