13000 / 13131 - Publikace - 2019

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

RUSZ, J. et al. Effect of pallidal deep-brain stimulation on articulation rate in dystonia. Neurological Sciences. 2019, 40(4), 869-873. ISSN 1590-1874. DOI 10.1007/s10072-019-3702-5.

MORO-VELAZQUEZ, L. et al. A forced gaussians based methodology for the differential evaluation of Parkinson's Disease by means of speech processing. Biomedical Signal Processing and Control. 2019, 48(2), 205-220. ISSN 1746-8094. DOI 10.1016/j.bspc.2018.10.020.

RUSZ, J. et al. Distinctive speech signature in cerebellar and parkinsonian subtypes of multiple system atrophy. Journal of Neurology. 2019, 266(6), 1394-1404. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-019-09271-7.

VRBA, J. et al. Modeling of Brain Tissue Heating Caused by Direct Cortical Stimulation for Assessing the Risk of Thermal Damage. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 2019, 27(3), 440-449. ISSN 1534-4320. DOI 10.1109/TNSRE.2019.2898253.

BRABCOVÁ, L. et al. Inpatient multidisciplinary rehabilitation programme for postural and gait stability in Huntington's disease a pilot study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, 82(3), 301-308. ISSN 1210-7859. DOI 10.14735/amcsnn2019301.

FRIEDOVA, L. et al. Slowed articulation rate is associated with information processing speed decline in multiple sclerosis: A pilot study. Journal of Clinical Neuroscience. 2019, 65(7), 28-33. ISSN 0967-5868. DOI 10.1016/j.jocn.2019.04.018.

NOVOTNA, K. et al. Why patients with multiple sclerosis perceive improvement of gait during treatment with natalizumab?. Journal of Neural Transmission. 2019, 126(6), 731-737. ISSN 0300-9564. DOI 10.1007/s00702-019-02013-z.

RUSZ, J. et al. Brain volumetric correlates of dysarthria in multiple sclerosis. Brain and Language. 2019, 194(7), 58-64. ISSN 0093-934X. DOI 10.1016/j.bandl.2019.04.009.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, 166 27 Praha 6 (CZ). Device for measuring the resonance frequency of string tensometric sensors with two-wire connection and automatic set-up. Původci: J. HOSPODKA a M. KOFROŇ. European Patent Office. Patent EP3076144. 2019-06-05. Dostupné z: https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=3076144&ki=B1&cc=EP&pd=20190605

Články v ostatních periodikách

FABIÁN, V. et al. Noninvasive Assessment of Aortic Pulse Wave Velocity by the Brachial Occlusion-Cuff Technique: Comparative Study. Sensors. 2019, 19(16), ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/s19163467. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/16/3467

Stati ve sbornících konferencí

HAVLÍK, J. a M. SUŠÁNKOVÁ. Comparison of Home Blood Pressure Measurement Devices on Artificial Signals. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. s. 941-944. IFMBE Proceedings. sv. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0. DOI 10.1007/978-981-10-9038-7_174.

HAVLÍK, J. et al. The Evaluation of the Tremor: Signal Database of Healthy Control Subjects. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. s. 547-550. IFMBE Proceedings. sv. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0. DOI 10.1007/978-981-10-9038-7_100.

Nepublikované přednášky

TYKALOVÁ, T. Speech Dysfluencies in Parkinson’s Disease: Characteristics, Pathophysiology and Management. [Nepublikovaná přednáška] Movement Disorders Society. 2019-07-27.

Stránka vytvořena 23.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.