13000 / 13132 - Granty - 2009

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2009

Bečvář, Z.: Rekonfigurovatelné kooperativní sítě s flexibilním využitím pásma založené na OFDMA
2008 - 2009, 7E08029
Bešťák, R.: ROCKET - Rekonfigurovatelné kooperativní sítě s flexibilním využitím pásma založené na OFDMA
2008 - 2009, 215282
Bezpalec, P.: Inovace teoretické a praktické výuky v předmětu Datové sítě
2009 - 2009, 57F1a
Boháč, L.: Vysokorychlostní mikrovlnný spoj mezi dvěma body s přenosovou rychlostí 256 Mbit/s a adaptivním systémem pro řízení výkonu
2008 - 2010, FI-IM5/115
Boháč, L.: Inovace výuky předmětu Optické komunikace
2009 - 2009, 1234F1a
Brabec, Z.: Inovace předmětu Řízení telekomunikačních systémů
2009 - 2009, 1348F1a
Chmela, L.: Implementace moderních výukových metod do telekomunikačních studijních předmětů
2009 - 2009, 211G1
Chod, J.: Mobilní komunikační systémy a mobilní televize
2009 - 2009, 2109F1a
Hájek, J.: Inovační Centrum Diagnostiky a Aplikace Materiálů na ČVUT v Praze
2008 - 2010, CZ.2.16/3.1.00/21037
Hájek, J.: Rozvoj výuky - prostředky datové komunikace
2009 - 2009, 2219F1a
Hampl, P.: Inovace laboratorních úloh předmětu Komunikace v datových sítích
2009 - 2009, 189F1a
Havlan, M.: Nové přístupy k řešení předmětů Bakalářská práce a Diplomová práce
2009 - 2009, 1803F1a
Hrad, J.: Inovace osnov předmětu Telekomunikační sítě pro obor Manažerská informatika
2009 - 2009, 292F1a
Hrad, J.: M-Learning for the Young People (Students) at Risk Groups
2009 - 2011, 2009-TR1-LEO05-08674
Jareš, P.: Změna a doplnění prezenční i elektronické formy laboratorních cvičení Přenosových systémů
2009 - 2009, 1844F1a
Kopp, M.: Vytvoření nových laboratorních úloh na zpracování signálů
2009 - 2009, 870G1
Krejčí, J.: Vhodné metody pro stanovení kvality obrazového signálu digitální televize
2009 - 2009, 1378G1
Krejčí, J.: Kvalita obrazového signálu digitální televize v přístupové síti
2009 - 2009, CTU0914013
Lafata, P.: Inovace laboratorních úloh ve výuce předmětu Základy číslicové techniky
2009 - 2009, 676G1
Lafata, P.: Pokročilé modelování přeslechu na vzdáleném konci
2009 - 2009, CTU0903913
Lucki, M.: Výzkum nelineárních jevů kvantových struktur v mikrostrukturních prvcích vysokorychlostních přenosových systemů
2009 - 2011, GP102/09/P143
Mrajca, M.: Metody řízení služeb rozsáhlých ICT systémů
2009 - 2009, CTU0904013
Neruda, M.: Optimalizace kompresních protokolů v datových satelitních sítích
2009 - 2009, CTU0908513
Novák, L.: Konference IEEE Sensors 2009: Vysoce citlivý MEMS akcelerometr a náklonoměr
2009 - 2009, CTU0914113
Pravda, I.: Obohacení výukových materiálů v oblasti optických komunikačních systémů o multimédia
2009 - 2009, F1d 2195
Pravda, M.: Přenos synchronizace přes paketovou síť
2009 - 2009, CTU0904113
Rohlík, M.: Inovace laboratoních cvičení předmětu Komunikace v datových sítích
2009 - 2009, 178G1
Rudinský, J.: Prezentace dosažených výsledků projektu Voice2Web na konferenci Networking 2009
2009 - 2009, CTU0914213
Sakhnov, K.: Konference ICSIE 2009: Dynamicky adaptující se detektor hlasové aktivity pracující na bázi informace o energie akustického signálů
2009 - 2009, CTU0914313
Serafin, J.: Metody řízení služeb rozsáhlých ICT systémů
2009 - 2009, CTU0904213
Strnad, L.: Inovace předmětu Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
2009 - 2009, 1041F1a
Svoboda, J.: Telekomunikační sítě - rozvoj a inovace studijního předmětu
2009 - 2009, 1924F1a
Šimák, B.: New MSc Curriculum in Teleinformatics (N.C.T.I.)
2008 - 2009, CD JEP-34030-2006 (SY)
Šimák, B.: E-Learning for Acquiring New Types of Skills - Continued (ELefANTC)
2008 - 2010, CZ/08/LLP-LdV/TOI/134019
Šimák, B.: Inovace předmětu Implementace DSP algoritmů v telekomunikacích
2009 - 2009, 645/F1a
Šimák, B.: Internationalisation of Electronic Communications Training
2009 - 2011, CZ/09/LLP-LdV/TOI/134001
Ulvan, M.: Konference Malaysia International Conference on Communications (MICC 2009): Využití femtobuněk v IMS: Přehled technologie
2009 - 2009, CTU0921113
Vaněk, T.: Inovace předmětu "Informační bezpečnost a utajování zpráv"
2009 - 2009, 80F1a
Verteletskaya, E.: Konference IWSSIP 2009: Algoritmy detekce periody základního tonu a určení znělosti řeči za přítomnosti šumu
2009 - 2009, CTU0914413
Vláčil, P.: Konference: 32nd International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP - 2009
2009 - 2009, CTU0921313
Vodrážka, J.: Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí
2007 - 2009, GA102/07/1503
Vodrážka, J.: Rozšíření výukových materiálů z oblasti přenosové techniky o názorné simulace a animace
2009 - 2009, 1588F1d
Vodrážka, J.: 942541-K13132-RP Rozvoj infrastruktury
2009 - 2009, -RP Rozvoj infras
Vojtěch, L.: BE-TEX Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením - výzkum a vývoj nových textilií
2008 - 2010, FI-IM5/202
Vojtěch, L.: Modernizace laboratoře pro měření ve sdělovací technice
2009 - 2009, 1805Aa
Vojtěch, L.: Přenos dat po pevných sítích
2009 - 2009, 1806F1a
Vondrák, M.: Inovace předmětu Telekomunikační vedení
2009 - 2009, 1233F1a
Vrána, J.: Konference International Wireless Communications and Mobile Computing Conference 2009: Úprava Managed Roaming procedury využívané při přihlašování k GSM síti
2009 - 2009, CTU0914513
Zeman, T.: Klasické a moderní modulační metody v předmětu Základy datové komunikace
2009 - 2009, 1540F1a
Zeman, T.: Konference RTT 2009 (Research in Telecommunication Technology)
2009 - 2009, CTU0917313
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.