13000 / 13132 - Granty - 2011

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2011

Bečvář, Z.: Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu
2010 - 2011, 7E10030
Bečvář, Z.: FREEDOM, 7.RP, 248891
2010 - 2011, FP7-ICT-2009-4 248891
Bečvář, Z.: FREEDOM, 7.RP, 248891
2010 - 2011, FP7-ICT-2009-4 248891
Bečvář, Z.: FREEDOM, 7.RP, 248891
2010 - 2011, FP7-ICT-2009-4 248891
Bečvář, Z.: neuveden
2010 - 2011, 248891
Bečvář, Z.: Multimediální výukové materiály pro bezdrátové sítě
2011 - 2011, F1d 2010
Bešťák, R.: Aspekty mobility v moderních bezdrátových sítích
2010 - 2012, SGS10/274/OHK3/3T/13
Bezpalec, P.: Inovace výuky v předmětu Datové sítě
2011 - 2011, F1a 115
Boháč, L.: Výzkum a vývoj datového modulu s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s pro vysokorychlostní optické bezdrátové spoje a mikrovlnné spoje
2010 - 2012, FR-TI2/621
Boháč, L.: Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur - GUARDSENSE
2010 - 2013, VG20102015053
Boháč, L.: Rozvoj laboratoří FEL pro experimentální činnost studentů a využití pokrokových simulačních nástrojů
2011 - 2011, Aa 998
Boháč, L.: F1a 1002
2011 - 2011, F1a 1002
Brabec, Z.: Inovace předmětu Plánování a provozování sítí
2011 - 2011, F1a 2244
Chod, J.: HeRo (Health Robot) - Výzkum a vývoj mobilního terminálu - robota - dohlížejícího na člověka a jeho životní funkce.
2010 - 2012, FR-TI2/662
Chod, J.: Mobilní komunikace a 3D
2011 - 2011, F1a 2522
Hájek, J.: Inovace laboratorních úloh v předmětu přenosové a spojovací systémy
2011 - 2011, F1a 2199
Hák, R.: Modernizace výuky s využitím multimodálních technologií
2011 - 2011, G1 2163
Hák, R.: Formalizace, návrh a optimalizace architektury, algoritmů a rozhraní pro multimodální Web
2011 - 2012, SGS11/123/OHK3/2T/13
Hampl, P.: Modernizace cvičení předmětu Modelování a dimenzování sítí
2011 - 2011, F1a 52
Hofman, P.: Rozvoj vědeckých a výzkumných pracovníků na ČVUT v Praze
2010 - 2012, CZ.2.17/1.1.00/32205
Hofman, P.: Příprava specialistů pro ICT - bakalářské studium teleinformatiky
2010 - 2012, CZ.1.07/2.2.00/15.0139
Hofman, P.: Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia
2011 - 2013, CZ.2.17/3.1.00/33306
Hrad, J.: M-Learning for the Young People (Students) at Risk Groups
2009 - 2011, 2009-TR1-LEO05-08674
Hrad, J.: Tvorba multimodálních materiálů pro studenty technických oborů
2011 - 2011, F1b 85
Jareš, P.: Rozšíření výuky předmětu Přenosové systémy a sítě
2011 - 2011, F1a 1913
Kocur, Z.: Vývoj a optimalizace modulů pro simulaci komunikačních sítí
2011 - 2012, SGS11/124/OHK3/2T/13
Kopp, M.: G1 1304
2011 - 2011, G1 1304
Kučerák, J.: Inovace předmětu Základy síťových technologií
2011 - 2011, F1a 1370
Lucki, M.: Výzkum nelineárních jevů kvantových struktur v mikrostrukturních prvcích vysokorychlostních přenosových systemů
2009 - 2011, GP102/09/P143
Lucki, M.: Inovace předmětu Optické systémy a sítě
2011 - 2011, F1a 1768
Machula, V.: G1 2403
2011 - 2011, G1 2403
Píšová, P.: Modernizace laboratorních cvičení v oblasti navigačních systémů
2011 - 2011, G1 2107
Pravda, I.: Obohacení výukových materiálů v oblasti spojovacích systémů o multimédia
2011 - 2011, F1d 2147
Pravda, M.: Vytvoření nových výukových materiálů a pomůcek do laboratorní výuky předmětu Digitální technika
2011 - 2011, G1 2211
Serafin, J.: Procesní řízení v telekomunikacích
2011 - 2011, G1 2030
Svoboda, J.: Inovace předmětu Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů pomocí multimediálních technologií
2011 - 2011, F1d 2457
Šafránek, M.: Systém přenosu a automatického sběru dat s využitím družicových sítí s vysokou spolehlivostí a nízkou energetickou náročností pro českou polární základnu
2010 - 2011, SGS10/183/OHK3/2T/13
Šimák, B.: Internationalisation of Electronic Communications Training
2009 - 2011, CZ/09/LLP-LdV/TOI/134001
Šimák, B.: Inovace laboratorní výuky pro předmět Vývoj aplikací a DSP
2011 - 2011, F1a 698
Troller, P.: F1a 2536
2011 - 2011, F1a 2536
Vaněk, T.: Inovace předmětu Kódy a bezpečnost
2011 - 2011, F1a 55
Verteletskaya, E.: Vytvoření nových laboratorních úloh pro předmět A2M32VAD Vývoj aplikací a DSP
2011 - 2011, G1 1733
Vláčil, P.: Inovace laboratorních úloh předmětu Pokročilé síťové technologie
2011 - 2011, G1 1652
Vodrážka, J.: Společný výzkum v oblasti optických komponent, sítí a digitálního zpracování signálů pro telekomunikace
2010 - 2012, SGS10/275/OHK3/3T/13
Vodrážka, J.: Modifikace předmětu Komunikační systémy
2011 - 2011, F1a 521
Vodrážka, J.: Rozvoj elektronické podpory výuky nových studijních programů
2011 - 2011, 3.3
Vojtěch, L.: Zavedení nového předmětu "Konstrukce a elektromagnetická kompatibilita komunikačních zařízení"
2011 - 2011, F1b 788
Vondrák, M.: F1d 1689
2011 - 2011, F1d 1689
Zeman, T.: Datové komunikace - modernizace výuky
2011 - 2011, F1a 778
Zeman, T.: Innovative Methodology for Promising VET Areas
2011 - 2013, CZ/11/LLP-LdV/TOI/134011
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.