13000 / 13132 - Publikace

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stránka vytvořena 06.12.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.