13000 / 13132 - Publikace - 2009

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ZAJAC, J. et al. Power Supply System for the COMPASS Tokamak Re-installed in IPP Prague. Fusion Engineering and Design. 2009, 84(7-11), 2020-2024. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2008.11.092.

ZAHRADNÍK, P., M. VLČEK a R. UNBEHAUEN. Design of Optimal Comb FIR Filters-Speed and Robustness. IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS. 2009, 16(6), 465-468. ISSN 1070-9908. DOI 10.1109/LSP.2009.2016827.

KRČMAŘÍK, D. et al. Nonlinear Pulse Compression of Picosecond Parabolic-like Pulses Synthesized with a Long Period Fiber Grating Filter. Optics Express. 2009, 17(9), 7074-7087. ISSN 1094-4087. DOI 10.1364/OE.17.007074.

SLAVÍK, R. et al. Stable All-fiber Photonic Temporal Differentiator Using a Long-period Fiber Grating Interferometer. Optics Communications. 2009, 282(12), 2339-2342. ISSN 0030-4018. DOI 10.1016/j.optcom.2009.02.069.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Modeling of Transmission Functions and Crosstalk in Metallic Cables for Implementation of MIMO Concept. Radioengineering. 2009, 18(4), 491-496. ISSN 1210-2512.

KRČMAŘÍK, D. et al. First-order Loss-less Differentiators Using Long Period Gratings Made in Er-doped Fibers. Optics Express. 2009, 17(2), 461-471. ISSN 1094-4087. DOI 10.1364/OE.17.000461.

KRČMAŘÍK, D. et al. Theoretical and Experimental Analysis of Long-Period Fiber Gratings Made Directly Into Er-Doped Active Fibers. IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology. 2009, 27(13), 2335-2342. ISSN 0733-8724. DOI 10.1109/JLT.2008.2008316.

ZAMMUTO, I. et al. ICRF Antennas Optimized for Operation with a High-Z Metallic Wall in ASDEX Upgrade. Fusion Engineering and Design. 2009, 84(7-11), 2031-2036. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2008.12.061.

KUMPERA, A., P. HONZÁTKO a R. SLAVÍK. Novel 160-GHz Wavelength Converter Based on a SOA and a Long Period Grating. Optics Communications. 2009, 282(9), 1775-1779. ISSN 0030-4018. DOI 10.1016/j.optcom.2009.01.046.

ZAHRADNÍK, P. a M. VLČEK. Equiripple Approximation of Half-Band FIR Filters. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2009, 56(12), 941-945. ISSN 1549-7747. DOI 10.1109/TCSII.2009.2034200.

Patenty a užitné vzory

Lukáš Vojtěch Ing. Bc., Vladimír Pohanka Ing., František Fiala JUDr. Zařízení pro výrobu kovové fólie. Původci: L. VOJTĚCH, V. POHANKA a F. FIALA. Česká republika. Užitný vzor CZ 19862. 2009-03-24. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21024

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky. Systém vysokorychlostního bezdrátového přenosu dat z rychle se pohybujících objektů. Původci: Z. KOCUR a V. MACHULA. Česká republika. Užitný vzor CZ 19713. 2009-06-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20657

Články v ostatních periodikách

RADOSTA, J. Eskalační protokoly. Access server. 2009, 7(5), 1-3. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050001

ČEPA, L. a J. HÁJEK. Protokoly IP a ICMP verze 6. Access server. 2009, 7.(200911), 0004. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009110004

ROHLÍK, M. Vytváření podsítí s proměnnou maskou v prostředí IPv4. Access server. 2009, 7(200903), 0001. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009030001

ZAVRTÁLEK, J. a M. NERUDA. Napájecí zdroj pro extrémní podmínky. Access server. 2009, 7(12), 1-5. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009120003

VOJTĚCH, L. RFID - technologie pro internet věcí. Access server. 2009, 7.(200902), 0001. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009020001

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Pasivní optická síť GPON. Access server. 2009, 7.(200905), 0002. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050002

CHMELA, L. Pedagogové bez pedagogického vzdělání a modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Media4u Magazine. 2009, 2009(X1), 40-42. ISSN 1214-9187.

LAFATA, P. Pokročilé metody modelování přeslechu na vzdáleném konci v moderních metalických přístupových sítích. Elektrorevue. 2009, 11.(2009/34), 34-1-34-6. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/

ROHLÍK, M. Využití proudových šifer v současnosti. Access server. 2009, 7.(200908), 0001. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009080001

PRAVDA, I. Modifikace E-modelu pro hodnocení přenosu VoIP. Access server. 2009, 7(12), 00001. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009120001

UHLÁŘ, K. a P. ZAHRADNÍK. Aplikace Volterrova filtru druhého řádu v kmitočtové oblasti. Access server. 2009, 7.(200911), 0006. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009110006

LAFATA, P. Pasivní optická přístupová síť EPON. Access server. 2009, 7.(200905), 0003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050003

SVOBODA, J. FEL ČVUT v Praze hostila ASE XXII Planetary Congress. Sdělovací technika. 2009, 57.(12/2009), 23. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J. Systémy HDO a jejich aplikace. Sdělovací technika. 2009, 57.(05/2009), 20-23. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J. Proč se ASE XXII Planetary Congress konal na FEL ČVUT?. Pražská technika. 2009, 11(6/2009), 20-21. ISSN 1213-5348.

ULVAN, A., V. ANDRLÍK a R. BEŠŤÁK. The Overhead and Efficiency Analysis on WiMAX's MAC Management Message. Internetworking Indonesia. 2009, 1(1), 3-9. ISSN 1942-9703. Dostupné z: http://internetworkingindonesia.org/Vol1-No1-Spring2009/IIJ-Vol1-No1-Ulvan.pdf

VANÍČEK, Z. K zákonu o některých službách informační společnosti. Právní rozhledy. 2009, 17.(24/2009), 889-891. ISSN 1210-6410.

MACH, P. Analýza systému WiMAX doplněného o retranslační stanice. Access server. 2009, 7.(200903), 0005. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009030005

PODGORNÝ, R. a M. KLÍMA. Odolnost kodeků MPEG-2 a H.264 proti chybám při přenosu. Access server. 2009, 7.(1), 1-5. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009010004

VANÍČEK, Z. Posouzení souladu povinnosti 'must-carry' uložené zákonem provozovatelům převzatého vysílání v kabelovém systému s příslušnými předpisy Evropského společenství. epravo.cz magazine. 2009, 4.(4/2009), 34-41. ISSN 1802-1492.

BEČVÁŘ, Z. Efficiency of Handover Prediction Based on Handover History. Journal of Convergence Information Technology (JCIT). 2009, 4(4), 41-47. ISSN 1975-9320. DOI 10.4156/jcit.vol4.issue4.7.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Současné a budoucí varianty pasivních optických přístupových sítí. Elektrorevue. 2009, 11.(2009/39), 39-1-39-10. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/soucasne-a-budouci-varianty-pasivnich-optickych-pristupovych-siti

LAFATA, P. Útlumová bilance pasivních optických přístupových sítí. Access server. 2009, 7.(200906), 0002. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009060002

VERTELETSKAYA, E. a B. ŠIMÁK. Performance Evaluation of Pitch Detection Algorithms. Access server. 2009, 7.(200906), 0001. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009060001

ŽÁK, V. et al. Zabezpečení jakosti a bezpečnosti výroby v galvanických provozech. Povrcháři. 2009, 2009(03), 10-11. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz/kestazeni/200903_povrchari.pdf

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA a B. ŠIMÁK. Approach for Energy-Based Voice Detector with Adaptive Scaling Factor. IAENG International Journal of Computer Science. 2009, 36(4), 36_4_16. ISSN 1819-9224. Dostupné z: http://www.iaeng.org/IJCS/issues_v36/issue_4/IJCS_36_4_16.pdf

VANÍČEK, Z. 'Must carry' a křivé eurookurky. Právní rozhledy. 2009, 17.(17/2009), 627-628. ISSN 1210-6410.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Pokročilé modelování přenosových funkcí přeslechu na vzdáleném konci v metalických kabelech. Slaboproudý obzor. 2009, 65(3), 18-21. ISSN 0037-668X.

NERUDA, M. Technologie HSDPA. Access server. 2009, 7.(200902), 0003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009020003

VODRÁŽKA, J. Prodloužení dosahu sítě Ethernet pro průmyslové a jiné použití. Access server. 2009, 7.(3), 1-6. ISSN 1214-9675.

SVOBODA, J. a B. ŠIMÁK. Představujeme členy APVTS - Katedra telekomunikační technicky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Convergence. 2009, 9.(3), fb1-fb2. ISSN 1214-5785.

VANÍČEK, Z. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Právní rozhledy. 2009, 17.(21/2009), II. ISSN 1210-6410.

ČÁP, J. a P. ZAHRADNÍK. Záznamník dat na kartu SDHC. Access server. 2009, 7.(200911), 0002. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009110002

ZAVRTÁLEK, J. a M. NERUDA. Víceúčelové zařízení pro zajišťování spolehlivé funkce systému pro komunikaci a sběr dat na české polární stanici. Access server. 2009, 7.(200902), 0002. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?&cisloclanku=2009020002

LAFATA, P. Pasivní optické sítě WDM-PON. Access server. 2009, 7.(200905), 0004. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050004

ŠAFRÁNEK, M., Z. KOCUR a M. NERUDA. Datové přenosy u polárního kruhu. Access server. 2009, 7.(200904), 0001. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009040001

LAFATA, P. Pasivní optické přístupové sítě. Sdělovací technika. 2009, 57(12), 3-6. ISSN 0036-9942.

VANĚK, T. I hlas si žádá zabezpečení. Connect!. 2009, XIV(5/2009), 10-13. ISSN 1211-3085.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04338-7.

BEŠŤÁK, R. et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. ISBN 978-1-4244-3470-1.

VODRÁŽKA, J. a M. HAVLAN. Přenosové systémy. Sítě a zařízení SDH a jejich návrh. 3 vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04217-5.

VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04411-7.

VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04410-0.

VANÍČEK, Z. Právní předpisy související se zákonem o elektronických komunikacích. Praha: Linde Praha, 2009. Praktické právnické příručky. ISBN 978-80-7201-786-7.

Stati ve sbornících konferencí

VONDRÁK, M. Vyhledání trasy a lokalizace poruch instalačních vedení. In: Měření a údržba sdělovacích kabelů XL. České Budějovice, 2009-05-04/2009-05-05. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2009.

VANĚK, T. Inovace předmětu Informační bezpečnost a utajování zpráv. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0065_0010. ISBN 978-80-01-04411-7.

ZEMAN, T. a M. NEVOSAD. Zkušenosti s využitím elektronických opor při výuce technických předmětů. In: SEDLÁČEK, J. a H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. eLearning 20009, Hradec Králové, 2009-11-10/2009-11-12. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 316-321. ISBN 978-80-7041-971-7.

BOHÁČ, L. Analysis of EDFA Amplifier Noise Behind the Detector. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0162_0009. ISBN 978-80-01-04410-0.

SAKHNOV, K. a B. ŠIMÁK. Proportionate Adaptation Paradigms and Application in Echo Cancellation. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0106_0065. ISBN 978-80-01-04410-0.

VOJTĚCH, L. et al. Full Face Hood for Electromagnetic Shielding. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0167_0037. ISBN 978-80-01-04411-7.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Insight to Implementation of the NGOSS Architecture. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0143_0049. ISBN 978-80-01-04411-7.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Usage of BPEL for OSS Collaboration. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0107_0050. ISBN 978-80-01-04411-7.

ŠIMÁK, B. Starter Kits for Practical Education of Digital Signal Processing in Communication. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 148-149. ISBN 978-80-01-04286-1.

HAMPL, P. Simulation Tools Used in Subject Data Networks. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 118-119. ISBN 978-80-01-04286-1.

KREJČÍ, J. Influence of Noise on IPTV over xDSL. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 90-91. ISBN 978-80-01-04286-1.

KOCUR, Z., M. PRAVDA a J. VODRÁŽKA. Enhancement Ethernet Network Emulator. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

ZAHRADNÍK, P. a M. VLČEK. Extended Design of Equiripple Comb FIR Filters. In: The 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2009. The 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, Hammamet, 2009-12-13/2009-12-16. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society, 2009. s. 880-883. ISBN 978-1-4244-5090-9. DOI 10.1109/ICECS.2009.5410764.

ULVAN, A., M. ULVAN a R. BEŠŤÁK. IEEE802.16 MAC Management Messages: The Overhead and Efficiency Analysis in Mesh Topology. In: 2009 IEEE 9th Malaysia International Conference on Communications. Kuala Lumpur, 2009-12-15/2009-12-17. Piscataway: IEEE, 2009. s. We16-2. ISBN 978-1-4244-5532-4.

MACH, P., Z. BEČVÁŘ a R. BEŠŤÁK. Acquisition of Channel State Information for Routing Purposes in Relay-based WiMAX Networks. In: BEŠŤÁK, R. et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. s. 170-175. ISBN 978-1-4244-3470-1. DOI 10.1109/ICN.2009.41.

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA a B. ŠIMÁK. Dynamical Energy-Based Speech/Silence Detector for Speech Enhancement Applications. In: AO, S. I. et al., eds. WCE 2009 Proceedings. World Congress on Engineering 2009, London, 2009-07-01/2009-07-03. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2009. s. 801-806. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. ISBN 978-988-17012-5-1.

PODGORNÝ, R. a M. KLÍMA. Bit Error Resilience of MPEG-2 and H.264 Video Compression Codecs. In: Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. The Czech and Slovak 19th International Conference Radioelektronika 2009, Bratislava, 2009-04-22/2009-04-23. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2009. s. 293-295. ISBN 978-80-214-3865-1. DOI 10.1109/RADIOELEK.2009.5158774.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Cooperation of OSSs by Means of Web Services. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

VLÁČIL, P. a R. BEŠŤÁK. Implementing Mobile Location Protocol. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

VODRÁŽKA, J. Historický vývoj digitálních přenosových systémů na metalickém vedení. In: Měření a údržba sdělovacích kabelů XL. České Budějovice, 2009-05-04/2009-05-05. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2009.

VOJTĚCH, L., Z. KOCUR a M. NERUDA. Laboratorní úlohy pro měření optických a metalických sítí. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0064_0037. ISBN 978-80-01-04411-7.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Metody modelování podnikových procesů. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 83-90. ISBN 978-80-01-04338-7.

BRABEC, Z. K využití procesního přístupu v telekomunikacích. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 71-76. ISBN 978-80-01-04338-7.

PRAVDA, I. Application of E-model for VoIP Systems Assessment. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0111_0024. ISBN 978-80-01-04410-0.

VODRÁŽKA, J. a J. SÝKORA. New Methods for Subscriber Line Modeling. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04410-0.

VERTELETSKAYA, E. a B. ŠIMÁK. Robust Voice Activity Detection Algorithm for Noisy Speech. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0056_0032. ISBN 978-80-01-04410-0.

JAREŠ, P. a E. KOZLOWSKA. New Simulation Method for Crosstalk Cancellation. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0159_0083. ISBN 978-80-01-04410-0.

ROHLÍK, M. Innovation of Laboratory Courses in the subject Communication in Data Networks. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0053_0018. ISBN 978-80-01-04411-7.

CHMELA, L. a P. MACH. Inovation of Digital Signal Processing in Telecommunication. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 146-147. ISBN 978-80-01-04286-1.

LAFATA, P. Modern Solution for Access Networks - Passive Optical Network and Its Demonstration in Education. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 120-121. ISBN 978-80-01-04286-1.

ULVAN, M., R. BEŠŤÁK a A. ULVAN. The Study of IMS Functionality in Femtocell Environment. In: 2009 IEEE 9th Malaysia International Conference on Communications. Kuala Lumpur, 2009-12-15/2009-12-17. Piscataway: IEEE, 2009. s. We09-3. ISBN 978-1-4244-5532-4. DOI 10.1109/MICC.2009.5431608.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH a R. BEŠŤÁK. Initialization of Handover Procedure in WiMAX Networks. In: ICT-MobileSummit 2009 Conference Proceedings. ICT-MobileSummit 2009, Santander, 2009-06-10/2009-06-12. Dublin: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2009. s. 110. ISBN 978-1-905824-12-0.

NERUDA, M., J. VRÁNA a R. BEŠŤÁK. Femtocells in 3G Mobile Networks. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. s. 327633. ISBN 978-1-4244-4530-1.

ULVAN, A. a R. BEŠŤÁK. The Efficiency Performance on Handover's Scanning Process of IEEE802.16m. In: WOZNIAK, J. et al., eds. Wireless and Mobile Networking. WMNC'2009 - Second Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Gdańsk, 2009-09-09/2009-09-11. Berlin: Springer, 2009. s. 321-331. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-03840-2. DOI 10.1007/978-3-642-03841-9_29.

RUDINSKÝ, J. et al. Voice2Web: Architecture for Managing Voice-Application Access to Web Resources. In: PFEIFER, T. a P. BELLAVISTA, eds. Wired-Wireless Multimedia Networks and Services Management. 12th IFIP/IEEE International Conference on Management of Multimedia and Mobile Networks and Services, Venice, 2009-10-26/2009-10-27. Berlin: Springer, 2009. s. 118-131. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-04993-4. DOI 10.1007/978-3-642-04994-1_10.

ZEMAN, T. Klasické a moderní modulační metody v předmětu Základy datové komunikace. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0166_0007. ISBN 978-80-01-04411-7.

KOPP, M. a K. SAKHNOV. Digitální zpracování signálů na hradlových polích. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0079_0047. ISBN 978-80-01-04411-7.

HAMPL, P. Implementace moderních výukových prostředků do výuky datových sítí. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0084_0021. ISBN 978-80-01-04411-7.

HRŮZA, T. Enterprise Architecture, What Can Provide to the Business. In: Management, Economics and Business Development in European Conditions. Brno, 2009-05-28/2009-05-29. Brno: Brno University of Technology, 2009. ISBN 978-80-214-3893-4.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Methodology for Development of e-Learning Modules. In: MECHLOVÁ, E., ed. Information and Communication Technology in Education 2009 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-09-15/2009-09-17. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 224-227. ISBN 978-80-7368-459-4.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Life Cycle as Stepwise Evolution of a New System. In: SLANINA, M., ed. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. IEEE Workshop Králíky 2009, Králíky, 2009-08-31/2009-09-02. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. s. 241-244. ISBN 978-80-214-3938-2.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Techniques for Business Process Modeling in Telecommunication. In: SLANINA, M., ed. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. IEEE Workshop Králíky 2009, Králíky, 2009-08-31/2009-09-02. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. s. 188-193. ISBN 978-80-214-3938-2.

VOJTĚCH, L., M. NERUDA a J. HÁJEK. Measurement of electromagnetic shielding efficiency of planar textiles. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

HRAD, J. EIE Education Restructuring Due to Social Changes. In: 20th EAEEIE Annual Confernce Innovation in Education for Electrical and Information Engineering. 20th EAEEIE Annual Conference, Valencia, 2009-06-22/2009-06-24. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009. ISBN 978-84-8363-428-8. DOI 10.1109/EAEEIE.2009.5335486.

ZÍSKAL, B., J. SVÍTEK a R. BERKA. RISK-BASED AUDIT OF PRESERVATION STRATEGIES. In: IBC 2009. Amsterdam, 2009-09-09/2009-09-13. London: International Press Centre, 2009. s. 1-7. ISBN 978-0-9562331-0-3.

VRÁNA, J., P. VLÁČIL a R. BEŠŤÁK. Enhancement of Managed Roaming Procedure in GSM. In: Proceedings of the 5th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. 5th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Leipzig, 2009-06-21/2009-06-24. Stoughton: The Printing House Inc., 2009. s. 547-551. ISBN 978-1-60558-569-7. DOI 10.1145/1582379.158249.

CHMELA, L. Experience from Sweden Higher Education and the Development of Higher Education Pedagogy at Czech Technical Universities. In: KVASNICA, O., ed. SCHOLA 2009. 9. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov. 9. mezinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2009. Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov, Trnava, 2009-12-03/2009-12-04. Trnava: MTF STU - AlumniPress, 2009. s. 136-141. ISBN 978-80-8096-106-0.

NERUDA, M., Z. KOCUR a J. BURČÍK. Data Transfer Optimalization via Inmarsat Satellite Network. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. s. 31-33. ISBN 978-963-06-7716-5.

VOJTĚCH, L. a J. KAHL. Power Analysis of Communication of RFID Transponders with Password-protected Memory. In: BEŠŤÁK, R. et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. s. 116-120. ISBN 978-1-4244-3470-1. DOI 10.1109/ICN.2009.75.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK a M. VLČEK. Filter Design for Image Preprocessing in Image Communication. In: BEŠŤÁK, R. et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. s. 40-45. ISBN 978-1-4244-3470-1.

CHMELA, L. Pedagogové bez pedagogického vzdělání a modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. In: DRTINA, R., ed. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové, 2009-04-01. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 42-45. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7041-611-2.

CHMELA, L. Oborové didaktiky a problém vymezování učiva. In: ŠKODA, J. a P. DOULÍK, eds. Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Pedagogika v reflexi aktuálních společenských proměn, Ústí nad Labem, 2009-04-23. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 128-132. ISBN 978-80-7414-123-2.

JAREŠ, P. Rozšířené možnosti výukové sítě synchronní digitální hierarchie. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0144_0083. ISBN 978-80-01-04411-7.

KOCUR, Z., T. ZEMAN a J. HRAD. Prioritization of Data Communications in Wireless and Switched Networks. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0061_0038. ISBN 978-80-01-04411-7.

ZEMAN, T., J. HRAD a J. HÁJEK. Concept of a Self-service Laboratory. In: 20th EAEEIE Annual Confernce Innovation in Education for Electrical and Information Engineering. 20th EAEEIE Annual Conference, Valencia, 2009-06-22/2009-06-24. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009. ISBN 978-84-8363-428-8.

VERTELETSKAYA, E., K. SAKHNOV a B. ŠIMÁK. Pitch Detection Algorithms and Voiced/Unvoiced Classification for Noisy Speech. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. s. 284329. ISBN 978-1-4244-4530-1.

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA a B. ŠIMÁK. Low-complexity Voice Activity Detector Using Periodicity and Energy Ratio. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. s. 128948. ISBN 978-1-4244-4530-1.

LUCKI, M. Transmission Properties of Highly Nonlinear Photonic Crystal Fiber with Huge Air-Fraction Volume and Doped Core. In: JAWORSKI, M. a M. MARCINIAK, eds. 11th International Conference on Transparent Optical Networks. São Miguel, Azores, 2009-06-28/2009-07-02. Warsaw: National Institute of Telecommunications, 2009. s. Tu.B1.5. ISBN 978-1-4244-4826-5. DOI 10.1109/ICTON.2009.5185080.

VLÁČIL, P. a R. BEŠŤÁK. Implementing Gateway Mobile Location Center. In: STRÁNSKA, S., Z. DUBCOVÁ a P. BRÍDA, eds. TRANSCOM 2009. Žilina, 2009-06-22/2009-06-24. Žilina: EDIS, 2009. s. 175-178. ISBN 978-80-554-0039-6.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Operation of IT/ICT Practice Frameworks. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. s. 1-3. ISBN 978-80-554-0150-8.

LAFATA, P. Modeling of Far-end Crosstalk in Multi-quad Cables Based on Capacitive and Inductive Unbalances Between Pairs. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. s. 84-88. ISBN 978-963-06-7716-5.

PRAVDA, M. a Z. KOCUR. Time Synchronization through Network Time Protocol and Improvement of Its Accuracy. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

ZEMAN, T., J. HÁJEK a J. HRAD. Progressive Approaches to Education of Modern Modulation Methods. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. s. 674542. ISBN 978-1-4244-4530-1.

VODRÁŽKA, J. Nové směry v technologiích pevných sítí. In: Teleinformatika 2009. Praha, 2009-11-23/2009-11-24. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87205-10-5.

CHMELA, L. K otázkám úlohy oborové didaktiky v přípravě techniků na učitelství odborných předmětů. In: VAŠŤATKOVÁ, J. a B. FIALA, eds. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI.. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, Olomouc, 2008-12-10. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2009. s. 233-238. ISBN 978-80-7220-315-4.

VODRÁŽKA, J. Integrace on-line nástrojů při výuce komunikačních technologií. In: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí n/L, 2009-05-13/2009-05-15. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 1-5. ISBN 978-80-7414-126-3.

HAVLAN, M. Nové přístupy k řešení předmětů Bakalářská práce a Diplomová práce. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0099_0048. ISBN 978-80-01-04411-7.

KREJČÍ, J., J. RADOSTA a T. ZEMAN. Vhodné metody pro stanovení kvality obrazového signálu digitální televize ve výuce. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0127_0040. ISBN 978-80-01-04411-7.

HOFMAN, P. Možnosti klasifikace ICT služeb. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 77-82. ISBN 978-80-01-04338-7.

LAFATA, P. Advanced Far-end Crosstalk Modeling Based on Cable's Constructional Arrangement. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. s. C2.

RADOSTA, J. Escalatory Protocols. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0109_0019. ISBN 978-80-01-04411-7.

KOCUR, Z., J. VODRÁŽKA a B. ŠIMÁK. Transmission Methods for Multi-point Radio Link. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 114-115. ISBN 978-80-01-04286-1.

KOPP, M. a M. NERUDA. Digital Signal Processing in Telecommunication Engineering. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 78-79. ISBN 978-80-01-04286-1.

MAGA, D., J. SITAR a P. BAUER. Automatic Control, Design and Results of Distance Power Electric Laboratories. In: RECENT ADVANCES IN MECHATRONICS: 2008-2009. Mechatronics, Varšava, 2009-11-18/2009-11-20. Heidelberg: Springer, 2009. s. 281-286. ISBN 978-3-642-05021-3.

ULVAN, A., M. ULVAN a R. BEŠŤÁK. The Enhancement of Handover Strategy by Mobility Prediction in Broadband Wireless Access. In: GAVISH, B., A. DIMITROVA MIHOVSKA a S. ZEADALLY, eds. Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Networking and Electronic Commerce Research Conference 2009, Riva del Garda, 2009-10-08/2009-10-11. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. s. 266-276. ISBN 978-0-9820958-2-9.

KLÍMA, M. et al. Image Quality and QoE in Multimedia Systems. In: Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. The Czech and Slovak 19th International Conference Radioelektronika 2009, Bratislava, 2009-04-22/2009-04-23. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2009. s. 3-10. ISBN 978-80-214-3865-1.

CHMELA, L. Východisková báze implementace moderních výukových metod do telekomunikačních předmětů. In: SIKOROVÁ, Z., ed. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník abstraktů XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu, Ostrava, 2009-09-09/2009-09-11. Ostrava: Katedra pedagogiky PdF OU, 2009. s. 14.

HRŮZA, T. Podniková architektura a moderní dynamické IT služby. In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009, Zlín, 2009-04-02. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.

BEZPALEC, P. Inovace teoretické a praktické výuky v předmětu Datové sítě. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0117_0008. ISBN 978-80-01-04411-7.

KOCUR, Z. a L. VACULA. Projekt eduroam na ČVUT. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0068_0041. ISBN 978-80-01-04411-7.

VODRÁŽKA, J. Pokročilé metody modelování přeslechů pro simulaci přípojek s modulací VDMT. In: Měření a údržba sdělovacích kabelů XL. České Budějovice, 2009-05-04/2009-05-05. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2009.

STRNAD, L. Inovace předmětu Digitální zpracování signálů v telekomunikacích. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0119_0080. ISBN 978-80-01-04411-7.

LAFATA, P. a R. PODGORNÝ. Implementace moderních prostředků do výuky číslicové techniky. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0057_0011. ISBN 978-80-01-04411-7.

LUCKI, M., M. ELHAMDANY a F. DE VUSIO. Optical and Transmission Properties of Highly Nonlinear Photonic Crystal Fibers. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0103_0006. ISBN 978-80-01-04410-0.

NERUDA, M., Z. KOCUR a J. BURČÍK. Data Networks in the Area of Antarctic Circle. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 27-29. ISBN 978-80-01-04410-0.

NOVÁK, L. DSP Evaluation Modules. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 144-145. ISBN 978-80-01-04286-1.

KOZLOWSKA, E. Handoff with Movement Prediction in Mobile WiMAX. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 88-89. ISBN 978-80-01-04286-1.

VANĚK, T. Innovation in the Course - Communication in Data Networks. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 72-73. ISBN 978-80-01-04286-1.

FICEK, M. a L. KENCL. Improving Roamer Retention By Exposing Weak Locations in GSM Networks. In: CoNEXT Student Workshop 09. ACM CoNEXT 2009 Student Workshop, Rome, 2009-12-01/2009-12-04. New York: ACM, 2009. s. 17-18. ISBN 978-1-60558-751-6. DOI 10.1145/1658997.1659007.

DANIHELKA, J., L. KENCL a R. HÁK. Client-Server Talking Head on Mobile. In: Proceedings of the International Conference on Advances in Computer Enterntainment Technology. International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology 2009, Atény, 2009-10-29/2009-10-31. New York: ACM, 2009. s. 1. ISBN 978-1-60558-864-3. Dostupné z: http://www.ace2009.org

MACH, P. a R. BEŠŤÁK. Analysis and Performance Evaluation of IEEE 802.16 Enhanced with Decentrally Controlled Relays. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. s. 682720. ISBN 978-1-4244-4530-1.

LUCKI, M. Negative Chromatic Dispersion in Selected Types of Photonic Crystal Fibres Obtained by Bending. In: JAWORSKI, M. a M. MARCINIAK, eds. 11th International Conference on Transparent Optical Networks. São Miguel, Azores, 2009-06-28/2009-07-02. Warsaw: National Institute of Telecommunications, 2009. s. Tu.B1.6. ISBN 978-1-4244-4826-5. DOI 10.1109/ICTON.2009.5185081.

DUFKOVÁ, K. et al. Predicting User-Cell Association in Cellular Networks from Tracked Data. In: FULLER, R. a X. D. KOUTSOUKOS, eds. Mobile Entity Localization and Tracking in GPS-less Environnments. Second International Workshop on Mobile Entity Localization and Tracking in GPS-less Environnments, Orlando, 2009-09-30. Berlin: Springer, 2009. s. 19-33. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-04378-9. DOI 10.1007/978-3-642-04385-7_2.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Two Approaches of Communication Between New Generation OSSs/BSSs. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Techniques for Business Process Modeling. In: Problemy nedropolzovanya. Forum of Young Scientists "Problems Related to Exploitation of Natural Resources", Sankt-Peterburg, 2009-04-22/2009-04-24. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2009. s. 94.

ŠIMÁK, B. Inovace předmětu Implementace DSP algoritmů v telekomunikacích. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0125_0079. ISBN 978-80-01-04411-7.

CHMELA, L. a J. BURČÍK. Negativní vliv radioreléových spojů na meteorologická radarová měření. In: SLANINA, M., ed. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. IEEE Workshop Králíky 2009, Králíky, 2009-08-31/2009-09-02. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. s. 109-112. ISBN 978-80-214-3938-2.

NEVOSAD, M. a T. ZEMAN. Cesta od Goliáše k Davidovi nebo naopak?. In: SEDLÁČEK, J. a H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. eLearning 20009, Hradec Králové, 2009-11-10/2009-11-12. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 210-212. ISBN 978-80-7041-971-7.

KŘÍŽOVSKÝ, F. Doba nepřetržitého chodu obsluhy systému M/M/N/R. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0112_0022. ISBN 978-80-01-04411-7.

STRNAD, L. Pásma přidržení a zachycení u řízeného oscilátoru. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0151_0080. ISBN 978-80-01-04411-7.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Využití systémového inženýrství v telekomunikacích. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 91-97. ISBN 978-80-01-04338-7.

PÍŠOVÁ, P. et al. Communication and Nanotechnology. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. s. C6.

ŠAFRÁNEK, M., Z. BUMBÁLEK a M. HORÁK. OpenIMS Testbed For Analyzing Services And Signalling Messages. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0076_0043. ISBN 978-80-01-04411-7.

BEZPALEC, P. Innovation of subject "Integrated Services Network". In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 116-117. ISBN 978-80-01-04286-1.

BEŠŤÁK, R. Parameter Setting of Protocol MAC-hs in HSDPA. In: BEŠŤÁK, R. et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. s. 292-296. ISBN 978-1-4244-3470-1.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH a R. BEŠŤÁK. Impact of Handover on VoIP Speech Quality in WiMAX Networks. In: BEŠŤÁK, R. et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. s. 281-286. ISBN 978-1-4244-3470-1.

NOVÁK, L. et al. Ultrasensitive MEMS-based Inertial System. In: IEEE SENSORS 2009 - The Eighth IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2009 Conference, Christchurch, 2009-10-25/2009-10-28. Christchurch: IEEE Sensors Council, 2009. s. 552-554. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4244-4548-6. DOI 10.1109/ICSENS.2009.5398301.

VANĚK, T. a M. ROHLÍK. Simulation of the Selected Networks Attack to the TESLA Authentication Protocol. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

VODRÁŽKA, J. a J. HRAD. Modeling of a Subscriber Line with Inhomogeneity. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

ULVAN, A. a R. BEŠŤÁK. The Analysis of Scanning Time in IEEE802.16m's Handover Procedure Signaling in IP Multimedia Subsystem. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. s. 198971. ISBN 978-1-4244-4530-1.

ULVAN, M. a R. BEŠŤÁK. Delay Performance of Session Establishment. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. s. man01. ISBN 978-1-4244-4530-1. DOI 10.1109/IWSSIP.2009.5367699.

HRŮZA, T. Přístup ke znalostem a informacím při realizaci outsourcingu ICT. In: EXNAROVÁ, A. a A. PAVLÍČEK, eds. Sborník konference Systémové přístupy ’09. Systémové přístupy ‘09, Praha, 2009-11-19. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. s. 55-62. ISBN 978-80-245-1614-1.

BRABEC, Z. Provozní podpůrné systémy nové generace. In: Communication and Information Technologies. Starý Smokovec, 2009-10-14/2009-10-16. Tatranské Zruby: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009. ISBN 978-80-8040-376-8.

VODRÁŽKA, J. Interaktivní podpora elektronických výukových modulů. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04411-7.

BRABEC, Z. Srovnání českého trhu telekomunikačních služeb se zeměmi EU. In: Teleinformatika 2009. Praha, 2009-11-23/2009-11-24. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87205-10-5. Dostupné z: http://www.teleinformatika.cz

SVOBODA, J. a J. HRAD. Nové přístupy k rozvoji EMC. In: Sborník příspěvků konference Energomatika 2009. Energomatika 2009, Praha, 2009-09-09/2009-09-10. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. s. s2_08. ISBN 978-80-87205-09-9.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Klíčové prvky pro automatizaci podnikových procesů. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 137-142. ISBN 978-80-01-04338-7.

ZAHRADNÍK, P. a M. VLČEK. Twodimensional Bandstop FIR Filters. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0126_0081. ISBN 978-80-01-04410-0.

SAKHNOV, K. a E. VERTELETSKAYA. Comfort Noise Generating Algorithm for Echo Canceller. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. s. C20.

KOPP, M. a P. ZAHRADNÍK. Selected Aspects of Image Quality Measuring Methods with JPEG Compressed Picture. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0136_0047. ISBN 978-80-01-04410-0.

CHMELA, L. Implementation of Modern Teaching Methods into Telecommunication Subjects. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 0052_0014. ISBN 978-80-01-04411-7.

BEŠŤÁK, R. a J. HLAVÁČEK. New Model for the Service Providers Called Capability Maturity Model Integration for Services. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

NOVÁK, L. et al. Pocket-Size Multiplexed Electrical Detection of Biosubstances by Ultra Sensitive Nanowire Nanosensors. In: IEEE SENSORS 2009 - The Eighth IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2009 Conference, Christchurch, 2009-10-25/2009-10-28. Christchurch: IEEE Sensors Council, 2009. s. 405-407. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4244-4548-6. DOI 10.1109/ICSENS.2009.5398251.

SIGMUND, M. a Z. BRABEC. Analysis of Speech Under Stress Based on Short-Time Spectrum of Vowel Phonemes. In: HAMZA, M. H., ed. Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications. Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, 2009-02-16/2009-02-18. Anaheim: ACTA Press, 2009. s. 77-81. ISBN 978-0-88986-780-2.

VRÁNA, J., M. NERUDA a R. BEŠŤÁK. Femtocells Integration into Mobile Networks. In: STRÁNSKA, S., Z. DUBCOVÁ a P. BRÍDA, eds. TRANSCOM 2009. Žilina, 2009-06-22/2009-06-24. Žilina: EDIS, 2009. s. 179-182. ISBN 978-80-554-0039-6.

ZAHRADNÍK, P. a M. VLČEK. Robust and Fast Design of Optimal Comb FIR Filters. In: CRUZ-ROLDÁN, F. a N. B. SMITH, eds. Proceedings of the Eleventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing. The Eleventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing, Honolulu, HI, 2009-08-17/2009-08-19. Anaheim: ACTA Press, 2009. s. 654-038. ISBN 978-0-88986-803-8.

PRAVDA, I. a Z. BEČVÁŘ. Extended E-model for VoIP Systems Assessment. In: GAVISH, B., A. DIMITROVA MIHOVSKA a S. ZEADALLY, eds. Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Networking and Electronic Commerce Research Conference 2009, Riva del Garda, 2009-10-08/2009-10-11. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. s. 85-91. ISBN 978-0-9820958-2-9.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ a E. KOZLOWSKA. Modelling of the Crosstalk Cancellation for VDSL2. In: GAVISH, B., A. DIMITROVA MIHOVSKA a S. ZEADALLY, eds. Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Networking and Electronic Commerce Research Conference 2009, Riva del Garda, 2009-10-08/2009-10-11. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. s. 168-173. ISBN 978-0-9820958-2-9.

LUCKI, M. Selected Aspects of Negative Chromatic Dispersion Resulting from Fiber Bending. In: GAVISH, B., A. DIMITROVA MIHOVSKA a S. ZEADALLY, eds. Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Networking and Electronic Commerce Research Conference 2009, Riva del Garda, 2009-10-08/2009-10-11. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. s. 236-244. ISBN 978-0-9820958-2-9.

KREJČÍ, J. a T. ZEMAN. Influence of Noise on IPTV over xDSL. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. s. 246151. ISBN 978-1-4244-4530-1. DOI 10.1109/IWSSIP.2009.5367761.

ULVAN, M. a R. BEŠŤÁK. Analysis of Session Establishment Signaling Delay in IP Multimedia Subsystem. In: WOZNIAK, J. et al., eds. Wireless and Mobile Networking. WMNC'2009 - Second Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Gdańsk, 2009-09-09/2009-09-11. Berlin: Springer, 2009. s. 44-55. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-03840-2. DOI 10.1007/978-3-642-03841-9_5.

MACH, P. a R. BEŠŤÁK. Optimization of Frame Structure for WiMAX Multi-hop Networks. In: WOZNIAK, J. et al., eds. Wireless and Mobile Networking. WMNC'2009 - Second Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Gdańsk, 2009-09-09/2009-09-11. Berlin: Springer, 2009. s. 106-116. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-03840-2. DOI 10.1007/978-3-642-03841-9_10.

Dizertace

HUBENÝ, T. Analýza širokopásmového přenosu v systémech se symetrickými páry. Praha: Datum obhajoby 2009-06-23. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky. Vedoucí práce J. VODRÁŽKA.

PRAVDA, I. Využití E-modelu pro hodnocení systémů VoIP. Praha: Datum obhajoby 2009-06-23. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky. Vedoucí práce J. VODRÁŽKA.

Nepublikované přednášky

ZEMAN, T. Prezentace projektu LdV: E-learning pro získávání nových dovedností. [Nepublikovaná přednáška] Dům zahraničních služeb MŠMT. 2009-11-03.

Stránka vytvořena 19.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.