13000 / 13132 - Publikace - 2010

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ZEMAN, T. a J. HRAD. Lifelong Learning Courses - Not Just an Alternative Way. Elektronika ir Elektrotechnika. 2010, 102(6), 23-26. ISSN 1392-1215.

HRAD, J. a T. ZEMAN. Increasing the Attractiveness of Engineering Education in the Area of Electronic Communications. Elektronika ir Elektrotechnika. 2010, 102(6), 79-82. ISSN 1392-1215.

BOBKOV, V. et al. Assessment of Compatibility of ICRF Antenna Operation with Full W-wall in ASDEX Upgrade. Nuclear Fusion. 2010, 50(3), 151-156. ISSN 0029-5515. DOI 10.1088/0029-5515/50/3/035004.

Patenty a užitné vzory

Intel Corporation (Santa Clara, CA, US). Substring detection system and method. Původci: L. KENCL, R. RAMASWAMY a G. IANNACCONE. Spojené státy americké. Patent 7747078. 2010-06-29. Dostupné z: http://www.freepatentsonline.com/7747078.pdf

International Business Machines Corporation (Armonk, NY, US). Load balancing in data networks. Původci: H.E. BOWEN et al. Spojené státy americké. Patent 7769025. 2010-03-08. Dostupné z: http://www.freepatentsonline.com/7769025.pdf

Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D., JUDr. František Fiala. Zařízení pro zabezpečení produktů pomocí bezpečnostního prvku s bezkontaktním přenosem informace. Původci: L. VOJTĚCH. Česká republika. Užitný vzor CZ 20565. 2010-02-22. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22133

Články v ostatních periodikách

ČEPA, L., M. LUCKI a J. HÁJEK. Porovnání metod kompenzace chromatické disperze u klasického optického jednovidového vlákna. Access server. 2010, 8.(201002), 0001. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?&cisloclanku=2010020001

NEMČÍK, M., M. PRAVDA a J. VODRÁŽKA. Měřič kvality přenosu řeči. Access server. 2010, 8(1), 1-4. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010010001

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Návrh pasivních optických sítí s optimálními rozbočovacími poměry. Elektrorevue. 2010, 13(67), 67-1-67-8. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/navrh-pasivnich-optickych-siti-s-optimalnimi-rozbocovacimi-pomery/

VOJTĚCH, L. Feasibility of RFID Signal Denoising Using Neural Network. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 111-113. ISSN 1336-1376.

ČEPA, L. a J. HÁJEK. Směrování v IP sítích verze 6. Sdělovací technika. 2010, 58.(7/2010), 5-9. ISSN 0036-9942.

MACHULA, V. a Z. KOCUR. Možné způsoby přenosu audiovizuálních dat z akrobatických letadel. Access server. 2010, 8(4), 1-6. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=20

VERTELETSKAYA, E. a B. ŠIMÁK. Spectral subtractive type speech enhancement methods. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(3), 65-71. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Programy pro kalkulaci útlumové bilance pasivních optických přístupových sítí a její optimalizaci. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(2), 33-38. ISSN 1336-1376.

VODRÁŽKA, J. Vývoj optické hierarchie OTH k plné podpoře Ethernetu. Access server. 2010, 8.(05), 0002. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010050002

BUMBÁLEK, Z. Družicové telekomunikační spoje. Access server. 2010, 8.(02), 0002. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010020002

HLÍDEK, J. a R. BEŠŤÁK. Popis technologie mobilních sítí HSUPA. Access server. 2010, 8.(03), 0002. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010030002

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Pasivní optická síť 10GEPON. Elektrorevue. 2010, 13(49), 49-1-49-6. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/pasivni-opticka-sit-10gepon/

ROHLÍK, M. Co umí zařízení Signamax. Connect!. 2010, XV(3/2010), 32-33. ISSN 1211-3085.

LAFATA, P. Pasivní optická přístupová síť s rychlostí 10 Gbit/s. Telekomunikace. 2010, 47(4/2010), 8-11. ISSN 0040-2591.

LIBENSKÝ, O. a J. VODRÁŽKA. Automaticky přepínané optické sítě. Access server. 2010, 8.(201006), 0003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010060003

VODRÁŽKA, J. a J. VOBOŘIL. Modelování sítě silových vedení s hliníkovými vodiči. Access server. 2010, 8(2010120003), 1-4. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010120003

KOCUR, Z., J. VODRÁŽKA a P. MACEJKO. Low Cost Network Emulator with Ethernet and E1 Interfaces. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 134-136. ISSN 1336-1376.

VANÍČEK, Z. Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace. epravo.cz. 2010, 12(30032010), 60791. ISSN 1213-189X. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/reforma-predpisoveho-ramce-pro-elektronicke-komunikace-60791.html

BUMBÁLEK, Z. Modulační techniky v moderních bezdrátových sítích. Access server. 2010, 8.(02), 0004. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010020004

KOZÁK, M., M. LUCKI a L. BOHÁČ. Vybrané aspekty rušení v plně optických přenosových sítích. Access server. 2010, 8.(04), 0003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010040003

ČEPA, L. a J. HÁJEK. Návrh směrování v síti s protokolem IP verze 6. Access server. 2010, 8.(05), 0003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010050003

PRAVDA, M., P. LAFATA a J. VODRÁŽKA. Time Synchronization in Packet Networks and Influence of Network Devices on Synchronization Accuracy. Elektrorevue. 2010, 13(2010/84), 84-1-84-6. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/en/download/time-synchronization-in-packet-networks-and-influence-of-network-devices-on-synchronizati

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Snadná a rychlá kalkulace útlumové bilance sítě PON. Telekomunikace. 2010, 47(1/2010), 17-19. ISSN 0040-2591.

ROHLÍK, M. a P. LAFATA. Bezpečnostní rizika v současné generaci PON. Sdělovací technika. 2010, 58(10/2010), 5-8. ISSN 0036-9942.

LIBENSKÝ, O. a J. VODRÁŽKA. Zobecněné přepínání přenosových elementů na základě značek. Access server. 2010, 201010(201010), 0001. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010100001

KREJČÍ, J. a P. LAFATA. Současné a budoucí možnosti řešení přístupové sítě pro IPTV. Elektrorevue. 2010, 13(64), 64-1-64-8. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/soucasne-a-budouci-moznosti-reseni-pristupove-site-pro-iptv/

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Predikce vývoje poskytovatelů ICT služeb. Elektrorevue. 2010, 13(110), 110-1-110-5. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/predikce-vyvoje-poskytovatelu-ict-sluzeb/

VANÍČEK, Z. Návrh transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích. Právní rozhledy. 2010, 18(24), II. ISSN 1210-6410.

KOCUR, Z., L. VACULA a V. MACHULA. Aktuální stav projektu eduroam v ČR. Elektrorevue. 2010, 13(2010/68), 68-1-68-7. ISSN 1213-1539.

ČÍŽEK, V. a K. DUFKOVÁ. IDS - metody detekce anomálií. Data Security Management. 2010, XIV(1/2010), 34-37. ISSN 1211-8737.

HLAVÁČEK, J. a R. BEŠŤÁK. Aktuální problémy řízení kvality služeb v IP telefonii. Access server. 2010, 8.(01), 00003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010010003

VERTELETSKAYA, E. a K. SAKHNOV. Voice Activity Detector for Speech Enhancement Applications. Acta Polytechnica. 2010, 50(4), 100-105. ISSN 1210-2709.

KREJČÍ, J. a T. ZEMAN. Hodnocení kvality IPTV. Access server. 2010, 8.(05), 0004. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010050004

ZAVRTÁLEK, J. Elektrochemické akumulátorové články při nízkých teplotách. Slaboproudý obzor. 2010, 65(4), 17-22. ISSN 0037-668X.

SVOBODA, J. Nestor telekomunikační techniky se dožívá 80 let. Sdělovací technika. 2010, 58.(4/2010), 26. ISSN 0036-9942.

LAFATA, P. Plastová optická vlákna - řešení přístupových sítí budoucnosti?. Sdělovací technika. 2010, 58.(12/2010), 5-8. ISSN 0036-9942.

MATES, P. a Z. VANÍČEK. Několik poznámek k tzv. technické novele zákona o elektronických komunikacích. Právní rozhledy. 2010, 18(23), 858-859. ISSN 1210-6410.

ČEPA, L. a J. HÁJEK. Směrování a směrovací protokoly v IP síti verze 6. Access server. 2010, 8.(201001), 00002. ISSN 1214-9675.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Možnosti měření v pasivních optických přístupových sítích. Elektrorevue. 2010, 12(2010/1), 1-1-1-9. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://elektrorevue.cz/cz/download/moznosti-mereni-v-pasivnich-optickych-pristupovych-sitich/

HAMPL, M. a P. LAFATA. Zdokonalení modelu primárních parametrů metalických vedení. Access server. 2010, 8.(201007), 0003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010070003

ROHLÍK, M. a P. LAFATA. Bezpečnostní rizika v současné generaci pasivních optických přístupových sítí. Elektrorevue. 2010, 13(37), 37-1-37-6. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://elektrorevue.cz/cz/download/bezpecnostni-rizika-v-soucasne-generaci-pasivnich-optickych-pristupovych-siti/

SVOBODA, J. Pevné instalace a základní přístupy k realizaci stavebních objektů z hlediska EMC. Access server. 2010, 8.(201010), 0002. ISSN 1214-9675.

BUMBÁLEK, Z. Využití IP telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící. Access server. 2010, 8.(02), 0003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku==2010020003

RADOSTA, J. Logika GNY pro analýzu autentizačních protokolů. Access server. 2010, 8.(02), 0005. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?=2010020005

HLÍDEK, J. a R. BEŠŤÁK. Simulace přenosu v mobilní síti s technologií HSUPA. Access server. 2010, 8.(03), 0003. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010030003

VOJTĚCH, L. a J. HÁJEK. Měření elektromagnetické stínicí účinnosti planárních materiálů v pásmu 100 kHz až 1,5 GHz. Access server. 2010, 8.(03), 0006. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010030006

LAFATA, P. a B. BAKALA. Optický přenos volným prostorem. Telekomunikace. 2010, 47(5/2010), 8-10. ISSN 0040-2591.

BAKALA, B. a P. LAFATA. Rozšíření funkcionality optického pojítka. Access server. 2010, 8(201012), 0004. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010120004

BOHÁČ, L. The Soliton Transmission in Optical Fibers. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 107-110. ISSN 1336-1376.

KENCL, L. a M. LOEBL. DNA-inspired information concealing: A survey. Computer Science Review. 2010, 4(4), 251-262. ISSN 1574-0137. DOI 10.1016/j.cosrev.2010.07.001.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Rozvoj přípojek FTTx. Elektrorevue. 2010, 13(23), 23-1-23-8. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/rozvoj-pripojek-fttx/

VOJTĚCH, L. Internet (chytrých) věcí. DPS Plošné spoje od A do Z. 2010, 1(2), 67-69. ISSN 1804-4891.

HLAVÁČEK, J. a R. BEŠŤÁK. Aktuální problémy řízení kvality služeb v IP telefonii. Sdělovací technika. 2010, 57(7), 18-24. ISSN 0036-9942.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Generator of Crosstalk Transmission Functions for Modeling of Multi-quad and Multi-pair Metallic Cables. ElectroScope. 2010, 4(2), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo2_2010_Applied_Electronics_2010/r4c2c1.pdf

KOZÁK, M., L. ČEPA a J. VODRÁŽKA. New Values of Cross-talk Parameters for Twisted Pair Model. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 130-133. ISSN 1336-1376.

VANÍČEK, Z. Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace vstoupila do závěrečné fáze. epravo.cz. 2010, 12(27102010), 67460. ISSN 1213-189X. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/reforma-predpisoveho-ramce-pro-elektronicke-komunikace-vstoupila-do-zaverecne-faze-67460.html

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2010 - Sborník přednášek z konference. Praha, 2010-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04550-3.

VARGAS, A. a L. VOJTĚCH. Near Field On Chip RFID Antenna Design. In: TURCU, C., ed. Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Design Methods and Solutions. Vukovar: Intech, 2010. s. 111-126. ISBN 978-953-7619-72-5.

BOHÁČ, L. a M. LUCKI. Optické komunikační systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04484-1.

MAGA, D. a J. TKÁČ, eds. Mechatronika 2010. Trenčianske Teplice, 2010-06-02/2010-06-04. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2010. ISBN 978-80-8075-457-0.

Stati ve sbornících konferencí

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. New Approaches in Managing Next Generation Networks and Services. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 253-256. ISBN 978-963-88981-0-4.

JAREŠ, P. a Z. KOCUR. Nové možnosti experimentálního a výukového pracoviště bezdrátových přenosových systémů IEEE 802.11 a/b/g/n a IEEE 802.16-2004. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 28-31. ISBN 978-80-248-2262-4.

ČEPA, L., M. KOZÁK a J. VODRÁŽKA. Different Methods for Measurement and Modelling of Twisted Pair Parameters. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 218-221. ISBN 978-80-248-2261-7.

DANIHELKA, J. et al. 3D Talking-Head Interface to Voice-Interactive Services on Mobile Phones. In: Speech in Mobile and Pervasive Environments. Mobile HCI 2010, Lisabon, 2010-09-07/2010-09-10. Lisabon: Speech in Mobile and Pervasive Environments, 2010. s. 1-8. ISSN 1796-5489. Dostupné z: http://research.ihost.com/SiMPE/

VOJTĚCH, L. a M. NERUDA. Application of Shielding Textiles for Increasing Safety Airborne Systems - Limitation of GSM Interference. In: The Ninth International Conference on Networks (ICN 2010). The Ninth International Conference on Networks, Les Ménuires, 2010-04-11/2010-04-16. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. s. 157-161. ISBN 978-0-7695-3979-9. DOI 10.1109/ICN.2010.35.

VONDRA, M. a Z. BEČVÁŘ. Creating the Neighbor Cell List of New-installed Femtocell. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

ZEMAN, T. Využití moderní laboratoře pro projektovou a e-learningovou výuku. In: SEDLÁČEK, J. a H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. eLearning 2010, Hradec Králové, 2010-11-09/2010-11-11. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 271-276. ISBN 978-80-7435-067-2.

ULVAN, A., R. BEŠŤÁK a M. ULVAN. The Study of Handover Procedure in LTE-based Femtocell Network. In: The 3rd Joint IFIP Wireless Mobile Networking Conference (WMNC'2010). The 3rd Joint IFIP Wireless Mobile Networking Conference, Budapest, 2010-10-13/2010-10-15. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2010. s. 24-29. ISBN 978-963-8111-73-9.

KOZÁK, M. a L. BOHÁČ. The Optical Burst Switching OMNET++ Simulator Model Extension with The Polarisation Multiplex. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 36-40. ISBN 978-80-248-2330-0.

NERUDA, M., Z. KOCUR a M. KOZÁK. Bezdrátový přenos dat na polárním kruhu. In: Radiokomunikace 2010. Pardubice, 2010-11-03/2010-11-05. Pardubice: UNIT, 2010. s. 83-93.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Pseudorandom Generator of Crosstalk Transmission Functions for Modeling of Multi-quad Metallic Cables. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 195-199. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

HRAD, J. Modern Technologies in Education of Electronic Communications. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 18-19. ISBN 978-80-248-2262-4.

MACH, P. a Z. BEČVÁŘ. Dynamic Power Control Mechanism for Femtocells Based on the Frame Utilization. In: MAURI, J. L. et al., eds. The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010). The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Valencia, 2010-09-20/2010-09-25. Piscataway: IEEE, 2010. s. 498-503. ISBN 978-0-7695-4182-2.

ZAHRADNÍK, P., M. VLČEK a B. ŠIMÁK. Novel Design of Equiripple Half-Band FIR Filters. In: RODRIGUES LETA, F. a A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. s. 53-56. ISBN 978-85-228-0565-5.

PODHRADSKÝ, P. et al. Multimedia ICT in Vocational Training. In: Proceedings 52nd International Symposium ELMAR-2010. 52nd International Symposium ELMAR-2010, Zadar, 2010-09-15/2010-09-17. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2010. s. 163-166. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-7044-11-4.

FICEK, M. a L. KENCL. Spatial Extension of the Reality Mining Dataset. In: The 7th IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems. San Francisco, CA, 2010-11-08/2010-11-12. New York: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2010. s. 666-673. ISBN 978-1-4244-7489-9. DOI 10.1109/MASS.2010.5663788.

KREJČÍ, J. a T. ZEMAN. Analyze of Impulse Noise. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 96-100. ISBN 978-80-248-2330-0. Dostupné z: http://ktto.osanet.cz/files/KTTO_2010_proceeding.pdf

HLAVÁČEK, J. a R. BEŠŤÁK. Software Architectures for High Available Telecommunication Service Platforms. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 92-95. ISBN 978-80-248-2330-0.

HRAD, J. a T. ZEMAN. Increasing the Attractiveness of Engineering Education in the Area of Electronic Communications. In: VALINEVIČIUS, A. a D. ANDRIUKAITIS, eds. 21st EAEEIE Annual Conference. Palanga, 2010-06-28/2010-06-30. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010. ISBN 978-9955-25-826-1.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Lifelong Learning Courses - Not Just an Alternative Way. In: VALINEVIČIUS, A. a D. ANDRIUKAITIS, eds. 21st EAEEIE Annual Conference. Palanga, 2010-06-28/2010-06-30. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010. ISBN 978-9955-25-826-1.

NERUDA, M. a L. VOJTĚCH. Surface Conductance of Textile Materials Modeling. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 171-175. ISBN 978-80-248-2330-0.

KŘÍŽOVSKÝ, F. Service System M/G/1 (Distribution function of waiting times). In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 28-32. ISBN 978-80-248-2261-7.

ROHLÍK, M. a T. VANĚK. Effectivity Optimization of Femtocell Backbone Security Methods. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 142-146. ISBN 978-80-248-2261-7.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Necessary Steps for ICT Service Providers Evolution. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

VANĚK, T. a M. ROHLÍK. Model of DoS Resistant Broadcast Authentication Protocol in Coloured Petri Net Environment. In: RODRIGUES LETA, F. a A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. s. 264-267. ISBN 978-85-228-0565-5.

VANĚK, T. Inovace laboratorních cvičení předmětu Síťové technologie I. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 20-21. ISBN 978-80-248-2262-4.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Implementing Best Practice Framewokrs. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 126-129. ISBN 978-80-214-4139-2.

MRAJCA, M. a B. BOJADŽIEVA. Typy organizačních struktur. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2010 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2010, Praha, 2010-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 167-174. ISBN 978-80-01-04550-3.

VOJTĚCH, L., M. NERUDA a J. HÁJEK. Data Hardware Protection of Electronic Identifiers. In: RODRIGUES LETA, F. a A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. s. 162-165. ISBN 978-85-228-0565-5. Dostupné z: http://www.ic.uff.br/iwssip2010/Proceedings/nav/papers/paper_50.pdf

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Information Security Based on Principles of ISO 27001, ITIL and COBIT. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 74-75. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. The Usage of ITIL for Information Security Management. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 72-73. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BUMBÁLEK, Z. Online Transcription Centre for Hearing-Impaired People. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 58-59. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

PRAVDA, M. Transmission of Synchronization across Packet Network. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 132-133. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BUMBÁLEK, Z., J. ZELENKA a L. KENCL. e-Scribe: Ubiquitous Real-Time Speech Transcription for the Hearing-Impaired. In: COMPUTERS HELPING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS, PROCEEDINGS. 12th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP), Vienna, 2010-07-14/2010-07-16. Berlin: Springer-Verlag, 2010. s. 160-168. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-14096-9. DOI 10.1007/978-3-642-14100-3_25.

ULVAN, A., M. ULVAN a R. BEŠŤÁK. Handover Scenario and Procedure in LTE-based Femtocell Networks. In: MAURI, J. L., S. BALANDIN a C. DINI, eds. NexTech 2010. The Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, Florence, 2010-10-25/2010-10-30. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2010. s. 213-218. ISBN 978-1-61208-000-0.

ULVAN, M., A. ULVAN a R. BEŠŤÁK. Network Entry Procedure in LTE-based Femtocell Network. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. s. 156-166. ISBN 978-0-9820958-3-6.

KREJČÍ, J., T. ZEMAN a J. HRAD. Modernization of Education in the Area of IPTV. In: VALINEVIČIUS, A. a D. ANDRIUKAITIS, eds. 21st EAEEIE Annual Conference. Palanga, 2010-06-28/2010-06-30. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010. ISBN 978-9955-25-826-1.

CHMELA, L. a J. BURČÍK. Detection of Negative Impact of Radio Relay Communication on the Weather Radar Measurement by Using Hough Transform. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 153-157. ISBN 978-80-248-2330-0.

KRAUS, S. a M. LUCKI. Selected Aspects of Recent Research in the Area of Photonic Crystal Fibers. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 119-121. ISBN 978-80-248-2261-7.

PRAVDA, M. a M. NEMČÍK. Voice Transmission Quality Tester. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 277-280. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

HAMPL, P. Influence of Interarrival Time Distributions on Packet Delay in Priority System. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 36-39. ISBN 978-80-248-2261-7.

VLÁČIL, P., L. ČEPA a P. HAMPL. Virtualized Network Management System for Laboratory Training. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 240-243. ISBN 978-963-88981-0-4.

KREJČÍ, J. a T. ZEMAN. Diagnostics of Impulse Noise. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 411-416. ISBN 978-963-88981-0-4.

SAKHNOV, K. a B. ŠIMÁK. Method for Comfort Noise Generation and Voice Activity Detection for use in Echo Cancellation System. In: RODRIGUES LETA, F. a A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. ISBN 978-85-228-0565-5.

NERUDA, M. a L. VOJTĚCH. RF Protective Clothing Developement. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. s. 203-207. ISBN 978-0-9820958-3-6.

HRŮZA, T. Životní cyklus outsourcingu. In: Mezinárodní Baťova konference. Zlín, 2010-04-15. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.

TURYGIN, Y., D. MAGA a N. FAITOVA. Building a Flexible (Adaptive) Structure for Mechatronic System’s Repair Cycle. In: MAGA, D. a J. TKÁČ, eds. Mechatronika 2010. Mechatronika, Trenčianske Teplice, 2010-06-02/2010-06-04. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2010. s. 112-115. ISBN 978-80-8075-457-0.

KEKRT, D. et al. Digital Interpolator Implementation in VHDL. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 168-173. ISBN 978-80-248-2261-7.

CHMELA, L., J. SEMRÁD a M. ŠKRABAL. Názory na aspiraci mládeže na přírodovědně technické obory. In: Sborník abstraktů XVIII. celostátní konference ČAPV. Kam směřuje současný pedagogický výzkum?. XVIII. celostátní konference ČAPV Kam směřuje současný pedagogický výzkum?, Liberec, 2010-09-07/2010-09-09. Liberec: Technická univerzita, 2010. s. 27. ISBN 978-80-7372-626-3.

NERUDA, M. a L. VOJTĚCH. RFID Lab. In: RFID Future 2010. Praha, 2010-03-23. Praha: Sdělovací technika, 2010.

NERUDA, M. a Z. KOCUR. Optimization of compress algorithm in data satellite networks. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 90-91. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

LAFATA, P. Dependence of Far-end Crosstalk on Capacitive and Inductive Unbalances between Pairs in Cable. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 77-82. ISBN 978-80-248-2330-0.

KOCUR, Z., M. KOZÁK a M. NERUDA. Satelitní pracoviště sítě Inmarsat. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. ISBN 978-80-248-2262-4.

PÍŠOVÁ, P. Global Navigation Satellite Systems for Mobile Communication. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 261-264. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

KOCUR, Z. et al. Analyzing of Data Flows at Czech Antarctic Station. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 219-221. ISBN 978-963-88981-0-4.

KOCUR, Z. et al. Analysis of Influence of Disturbance Level on Data Transmission in Wireless Networks. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 292-296. ISBN 978-963-88981-0-4.

KOCUR, Z., M. NERUDA a L. BOHÁČ. Optimization of TCP Satellite Communication in Inmarsat Network. In: MAURI, J. L. et al., eds. The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010). The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Valencia, 2010-09-20/2010-09-25. Piscataway: IEEE, 2010. s. 544-548. ISBN 978-0-7695-4182-2.

KREJČÍ, J. et al. Experimental Diagnostics of Impulse Noise. In: RODRIGUES LETA, F. a A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. s. 268-271. ISBN 978-85-228-0565-5.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Methodology for Development of e-Learning Materials within European Projects. In: RODRIGUES LETA, F. a A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. s. 260-263. ISBN 978-85-228-0565-5.

VERTELETSKAYA, E. a J. ZAVRTÁLEK. Laboratorní pracoviště pro inovaci předmětu Implementace algoritmů digitálního zpracování signálů v telekomunikacích. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. ISBN 978-80-248-2262-4.

ZEMAN, T. Výukový kurz Teleinformatika v průmyslové automatizaci. In: SEDLÁČEK, J. a H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. eLearning 2010, Hradec Králové, 2010-11-09/2010-11-11. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 47-52. ISBN 978-80-7435-067-2.

LUCKI, M., P. JAREŠ a E. KOZLOWSKA. Modeling of the Multi-Carrier Modulation Benefits for Data Transmission. In: ICTON 2010 Conference Proceedings. 12th International Conference on Transparent Optical Networks, München, 2010-06-27/2010-07-01. Piscataway: IEEE, 2010. s. We.P.22. ISBN 978-1-4244-7797-5.

CHMELA, L. Metodická pomůcka jako prostředek pedagogického vzdělávání vysokoškolských učitelů. In: LINHARTOVÁ, D., P. MÁCHAL a L. DANIELOVÁ, eds. ICOLLE 2010. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Proceedings of international scientific conference.. ICOLLE 2010. Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání., Křtiny, 2010-09-14/2010-09-15. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 104-111. ISBN 978-80-7302-154-2.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. The Next Steps for ICT Service Providers. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 99-102. ISBN 978-80-214-4139-2.

VOJTĚCH, L. a M. NERUDA. Měření parametrů vysokofrekvenčního RFID signálu. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 44-46. ISBN 978-80-248-2262-4.

VOJTĚCH, L. RFID jako nástroj podpory výběru spotřebních daní. In: RFID Future 2010. Praha, 2010-03-23. Praha: Sdělovací technika, 2010. Dostupné z: http://www.stech.cz/index.php?id_document=401158214

BEZPALEC, P. Theoretical and Practical Courses Innovation in Subject "Data Networks". In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 110-111. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

ULVAN, M., A. ULVAN a R. BEŠŤÁK. IMS Signalling in LTE-based Femtocell Network. In: MAURI, J. L., S. BALANDIN a C. DINI, eds. NexTech 2010. The Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, Florence, 2010-10-25/2010-10-30. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2010. s. 157-163. ISBN 978-1-61208-000-0.

HLAVÁČEK, J. a R. BEŠŤÁK. Improvements in the Availability of SIP Networks. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. s. 109-117. ISBN 978-0-9820958-3-6.

KEKRT, D. et al. Direct Quadrature Frequency Synthesizer Implementation in VHDL. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 69-74. ISBN 978-80-248-2330-0.

ROHLÍK, M. a T. VANĚK. Broadcast Authentication Mechanism Optimization in Fully N-ary Tree Topology. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 111-114. ISBN 978-80-248-2330-0.

PRAVDA, I. Assesment of VoIP Systems through E-model Extension. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 196-199. ISBN 978-80-248-2261-7.

KREJČÍ, J. a T. ZEMAN. Modernizace výuky v oblasti digitálního vysílání. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 22-24. ISBN 978-80-248-2262-4.

VERTELETSKAYA, E. a B. ŠIMÁK. Enhanced Spectral Subtraction Method for Noise Reduction with Minimal Speech Distortion. In: RODRIGUES LETA, F. a A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. s. 61-64. ISBN 978-85-228-0565-5.

ZEMAN, T., I. BAŽANT a J. HRAD. Perspectives of Mobile Learning. In: KAPOUNOVÁ, J., ed. Information and Communication Technology in Education 2010 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education 2010, Rožnov pod Radhoštěm, 2010-09-13/2010-09-16. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 213-216. ISBN 978-80-7368-775-5.

BEZPALEC, P. Innovation of Laboratory Exercises in Subject Integrated Services Network. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 47-48. ISBN 978-80-248-2262-4.

HRAD, J. a T. ZEMAN. M-learning: The Future of Modern Education. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. s. 147-149. ISBN 978-0-9820958-3-6.

CHMELA, L. Východisková báze implementace moderních výukových metod do telekomunikačních předmětů. In: SIKOROVÁ, Z., M. MALČÍK a K. PAVLICA, eds. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV.. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu, Ostrava, 2009-09-09/2009-09-11. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 505-512. ISBN 978-80-7368-769-4.

ROHLÍK, M. Inovace laboratorních kurzů v předmětu Informační bezpečnost a utajování datových zpráv. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 59-61. ISBN 978-80-248-2262-4.

FICEK, M. et al. Performance Study of Active Tracking in a Cellular Network Using a Modular Signaling Platform. In: Proceedings of the 8th international conference on Mobile systems, applications, and services. The 8th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications and Services, San Francisco, 2010-06-15/2010-06-18. New York: ACM, 2010. s. 239-254. ISBN 978-1-60558-985-5. DOI 10.1145/1814433.1814458. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1814433.1814458

DANIHELKA, J., L. KENCL a J. ŽÁRA. Reduction of Animated Models for Embedded Devices. In: WSCG2010 Communication Papers Proceedings. WSCG'2010 - 18-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision'2010, Plzeň, 2010-02-01/2010-02-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-86943-87-9.

LAFATA, P. Advanced Far-end Crosstalk Modelling. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 130-131. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

VERTELETSKAYA, E. a B. ŠIMÁK. Speech Distortion Minimized Noise Reduction Algorithm. In: World Congress on Engineering and Computer Science 2010 - Proceedings. World Congress on Engineering and Computer Science 2010, San Francisco, 2010-10-20/2010-10-22. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2010. s. 581-584. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. ISSN 2078-0958. ISBN 978-988-17012-0-6.

VOJTĚCH, L. Nekřemíkové RFID technologie a jejich budoucnost. In: RFID Future Morava 2010. Ostrava, 2010-11-03. Praha: Sdělovací technika, 2010. Dostupné z: http://www.stech.cz/index.php?id_document=401159565

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Probabilistic Description of the NGOSS Change Management Process. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 452-455. ISBN 978-963-88981-0-4.

BEČVÁŘ, Z. Innovation of the Subject Telecommunication Systems and Networks. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 79-80. ISBN 978-80-248-2262-4.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Modern E-learning Courses for the Area of Telecommunications. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. s. 151-155. ISBN 978-0-9820958-3-6.

KOPP, M. a K. SAKHNOV. Inovace laboratorních úloh pro zpracování signálů v předmětu Digitální zpracování signálů v telekomunikacích. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. ISBN 978-80-248-2261-7.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Směřování poskytovatelů ICT služeb. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2010 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2010, Praha, 2010-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 199-208. ISBN 978-80-01-04550-3.

MRAJCA, M. a Z. BRABEC. Integration of Operation Support Systems. In: TRUŠKO, V.L., L.S. SINKOV a J.M. SISUK, eds. Problemy nedropolzovanya. International Conference of students and young researchers "Topical Issues of Rational Use of Natural Resources", St. Petersburg, 2010-04-21/2010-04-23. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2010. s. 169-171. ISBN 978-5-94211-447-3.

DUFKOVÁ, K. et al. Energy Savings for Cellular Network with Evaluation of Impact on Data Traffic Performance. In: Proceedings of European Wireless Conference. European Wireless 2010, Lucca, 2010-04-12/2010-04-15. Piscataway: IEEE, 2010. s. 916-923. ISBN 978-1-4244-5999-5. DOI 10.1109/EW.2010.5483431.

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR a J. VODRÁŽKA. The Use of Simulation Framework OMNeT++ in Telecommunications. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 87-91. ISBN 978-80-248-2330-0.

LUCKI, M. Inovace předmětu Optické komunikační systémy anglického studijního programu fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 41-43. ISBN 978-80-248-2262-4.

BOHÁČ, L. The Four Wave Mixing Nonlinear Effect. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 115-118. ISBN 978-80-248-2261-7.

ROHLÍK, M. a T. VANĚK. Optimization of Femtocell IP Backbone Security Mechanisms. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. s. 167-176. ISBN 978-0-9820958-3-6.

KEKRT, D. et al. Poly-phase Decimation Filter Implementation in VHDL. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 155-160. ISBN 978-80-248-2261-7.

KEKRT, D. et al. Quadrature Linear Digital Modulator Implementation in VHDL. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 153-158. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

VIVIER, G. et al. Femtocells for next-G Wireless Systems: the FREEDOM approach. In: Future Network & MobileSummit 2010 Conference Proceedings. Future Network & Mobile Summit 2010, Florence, 2010-06-16/2010-06-18. Dublin: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2010. ISBN 978-1-905824-16-8.

LUCKI, M. Engineered Chromatic Dispersion in Photonic Crystal Fibers Selectively Doped with Water. In: ICTON 2010 Conference Proceedings. 12th International Conference on Transparent Optical Networks, München, 2010-06-27/2010-07-01. Piscataway: IEEE, 2010. s. Mo.P.6. ISBN 978-1-4244-7797-5.

SVOBODA, J., M. NERUDA a L. VOJTĚCH. Laboratorní úloha pro měření elektromagnetické stínicí účinnosti. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 83-84. ISBN 978-80-248-2262-4.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. New Opportunities in Serving Next Generation Network Services. In: TRUŠKO, V.L., L.S. SINKOV a J.M. SISUK, eds. Problemy nedropolzovanya. International Conference of students and young researchers "Topical Issues of Rational Use of Natural Resources", St. Petersburg, 2010-04-21/2010-04-23. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2010. s. 171-173. ISBN 978-5-94211-447-3.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Optimalizace procesů ICT. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2010 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2010, Praha, 2010-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 209-216. ISBN 978-80-01-04550-3.

HAMPL, P. New Practical Exercises in Education of Subject Communication in Data Networks. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 112-113. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

KOPP, M. a K. SAKHNOV. Innovation of the subject Digital Signal Processing. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 150-151. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

ZEMAN, T. Moderní metody kódování v kontextu evropských a národních projektů. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. ISBN 978-80-248-2262-4.

VODRÁŽKA, J. a J. HRAD. Modeling of Aluminum Power Cables Network Containing Cascaded Taps. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 83-86. ISBN 978-80-248-2330-0.

SERAFIN, J. a Z. BRABEC. Model Of Providing Services Through Current Operations Support System. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. s. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

PRAVDA, M., J. ZAVRTÁLEK a M. NEMČÍK. Voice Transmission Quality Testing and the Design of Measuring Unit. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 397-401. ISBN 978-963-88981-0-4.

PRAVDA, M., P. LAFATA a J. VODRÁŽKA. Precision Clock Synchronization Protocol and Its Implementation into Laboratory Ethernet Network. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 286-291. ISBN 978-963-88981-0-4.

LAFATA, P. a P. JAREŠ. Use of Crosstalk Advanced Model for Modeling of VDMT Modulation Benefits. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 386-390. ISBN 978-963-88981-0-4.

BEČVÁŘ, Z. a P. MACH. Adaptive Hysteresis Margin for Handover in Femtocell Networks. In: MAURI, J. L. et al., eds. The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010). The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Valencia, 2010-09-20/2010-09-25. Piscataway: IEEE, 2010. s. 256-261. ISBN 978-0-7695-4182-2.

VERTELETSKAYA, E. a K. SAKHNOV. Voice Activity Detector for Speech Enhancement Applications. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

KUČERÁK, J. a M. ŠAFRÁNEK. Peering in IMS Network. In: VOZŇÁK, M. a J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. s. 91-94. ISBN 978-80-248-2262-4.

LUCKI, M. Photonic Crystal Fiber with Flattened Dispersion. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. s. 179-187. ISBN 978-0-9820958-3-6.

BUMBÁLEK, Z. Ubiquitous Real-Time Speech Transcription Platform. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

BEČVÁŘ, Z. a P. MACH. Reduction of Scanning Reporting Overhead in IEEE 802.16 Networks with Relays. In: The Ninth International Conference on Networks (ICN 2010). The Ninth International Conference on Networks, Les Ménuires, 2010-04-11/2010-04-16. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. s. 109-114. ISBN 978-0-7695-3979-9. DOI 10.1109/ICN.2010.27.

Dizertace

BEČVÁŘ, Z. Reduction of handover interruption in mobile networks. Praha: Datum obhajoby 2010-03-16. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce B. ŠIMÁK.

KRČMAŘÍK, D. Difraktivní mřížky s dlouhou periodou v aktivních optických vláknech. Praha: Datum obhajoby 2010-02-10. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce L. BOHÁČ.

MACH, P. Efficient Data Transmission in IEEE 802.16 Networks Enhanced with Relay Stations. Praha: Datum obhajoby 2010-03-16. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce R. BEŠŤÁK.

VOJTĚCH, L. RFID bezpečnostní prvky s parametrickou dobou odolnosti. Praha: Datum obhajoby 2010-02-11. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce J. PŘIBYL.

KUMPERA, A. All-optical SOA-based devices using long period fiber grating. Praha: Datum obhajoby 2010-02-10. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce L. BOHÁČ.

Výzkumné zprávy

VIVIER, G. et al. Scenario, Requirements and First Business Model Analysis. [Výzkumná zpráva] 2010. Zpráva č. 1.

Nepublikované přednášky

BRABEC, Z. Vývoj českého telekomunikačního trhu. [Nepublikovaná přednáška] ProTel engineering, spol. s r.o; Česká vědeckotechnická společnost spojů. 2009-09-18.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.