13000 / 13132 - Publikace - 2015

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

ZAHRADNÍK, P. et al. Degree of Equiripple Narrow Bandpass FIR Filter. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2015, 62(8), 771-775. ISSN 1549-7747. DOI 10.1109/TCSII.2015.2433333.

LAFATA, P. a P. JAREŠ. Increasing the transmission capacity of digital subscriber lines with phantom circuit and crosstalk cancelation. Telecommunication Systems. 2015, 59(4), 429-436. ISSN 1018-4864. DOI 10.1007/s11235-014-9903-6.

MACH, P., Z. BEČVÁŘ a T. VANĚK. In-Band Device-to-Device Communication in OFDMA Cellular Networks: A Survey and Challenges. IEEE Communications Surveys and Tutorials. 2015, 17(4), 1885-1922. ISSN 1553-877X. DOI 10.1109/COMST.2015.2447036.

CHENG, R.G. et al. Offloading Multiple Mobile Data Contents Through Opportunistic Device-to-Device Communications. Wireless Personal Communications. 2015, 84(3), 1963-1979. ISSN 0929-6212. DOI 10.1007/s11277-015-2492-1.

BURTSCHER, C., M. LUCKI a D. SEYRINGER. Comparison of Optical Properties of 1 x 8 Splitters Based on Y-Branch and MMI Approaches. Romanian Reports in Physics. 2015, 67(4), 1578-1585. ISSN 1221-1451.

LAFATA, P. Novel Protection Strategies for Passive Optical Networks Based on Ring and Bus Topologies. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. 2015, 26(9), 1131-1153. ISSN 2161-3915. DOI 10.1002/ett.2846. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ett.2846/abstract

ZAVRTÁLEK, J., D. KEKRT a J. HRAD. New Concept of PLC Modems: Multi-carrier System for Frequency Selective Slow-fading Channels Based on Layered SCCC Turbocodes. Radioengineering. 2015, 24(3), 857-872. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2015.0857.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH a M. VONDRA. Self-optimizing Neighbor Cell List with Dynamic Threshold for Handover Purposes in Networks with Small Cells. Wireless Communications and Mobile Computing. 2015, 15(13), 1729-1743. ISSN 1530-8669. DOI 10.1002/wcm.2456.

LAFATA, P. Innovative Bit Channel in Downstream Passive Optical Network Frames Based on Reusing of Bit Sequences. Microwave and Optical Technology Letters. 2015, 57(10), 2346-2351. ISSN 0895-2477. DOI 10.1002/mop.29323.

HÉGR, T. et al. Measurement o f Switching Latency in High Data Rate Ethernet Networks. Elektronika ir Elektrotechnika. 2015, 21(3), 73-78. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.21.3.10445.

KOZÁK, M., B. JAUMARD a L. BOHÁČ. On the Efficiency of Stream Line Effect for Contention Avoidance in Optical Burst Switching Networks. Optical Switching and Networking. 2015, 18(1), 35-50. ISSN 1573-4277. DOI 10.1016/j.osn.2015.03.002. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573427715000193/pdfft?md5=c08908986ac8107070013e746c2ab352&pid=1-s2.0-S1573427715000193-main.pdf

Patenty a užitné vzory

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky. Zařízení pro sledování a měření životních funkcí člověka. Původci: J. CHOD a P. ZAHRADNÍK. Česká republika. Užitný vzor CZ 27934. 2015-03-10. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10095943&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze. Systém pro zajištění jednoznačné garance původu a ochrany výrobků a/nebo objektů. Původci: J. BEDRLÍK et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 28485. 2015-07-16. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028485.pdf

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky, Praha, CZ. Hůl, zejména pro nevidomé a pro sportovní účely. Původci: J. CHOD. Česká republika. Užitný vzor CZ 28178. 2015-05-05. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10104441&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Systém pro lokalizaci zdrojů elektromagnetického záření. Původci: L. VOJTĚCH, R. BORTEL a T. KOŘÍNEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 27701. 2015-01-12. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10077102&lan=cs&s_majs=&s_puvo=Luk%C3%A1%C5%A1%20vojt%C4%9Bch&s_naze=Syst%C3%A9m%20pro%20lokalizaci%20zdroj%C5%AF%20elektromagnetick%C3%A9ho%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky, Praha, CZ. Zařízení pro sledování a měření životních funkcí člověka. Původci: J. CHOD a P. ZAHRADNÍK. Česká republika. Užitný vzor CZ 27934. 2015-03-10. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10095943

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Vícepásmová vícepolarizační anténa na bázi typu Cloverleaf optimalizovaná pro nasazení v mobilních sítích. Původci: T. KOŘÍNEK a Z. KOCUR. Česká republika. Užitný vzor CZ 27699. 2015-01-12. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10073417&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

LUCKI, M. Obvodová, objektová a předmětová ochrana majetku - principy. Elektroinstalatér. 2015, 21(1), 46-48. ISSN 1211-2291.

HAMPL, P. Analytical Call Center Model with Voice Response Unit and Wrap-Up Time. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(4), 273-279. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i4.1486.

VONDROUŠ, O., P. MACEJKO a Z. KOCUR. FlowPing - The New Tool for Throughput and Stress Testing. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(5), 516-521. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i5.1497.

LAFATA, P. Simple Attenauation Models of Metallic Cables Suitable for G.fast Frequencies. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(2), 147-155. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i2.1338.

KLEPÁČ, M., T. HÉGR a L. BOHÁČ. Enhancing Availability of Services Using Software-Defined Networking. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(5), 522-528. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i5.1498.

SEPTAME, H.D et al. High Available VoIP Server Failover Mechanism in Wide Area Network. TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control. 2015, 13(2), 739-744. ISSN 1693-6930. DOI 10.12928/telkomnika.v13i2.1741.

VOJTĚCH, L. et al. GNSS/RFID Active Transponder Design. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(5), 484-490. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i5.1384.

KYPUS, L. et al. RFID Platform as a Service, Containerized Ecosystem, Feasibility and Security Impact Analysis. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(5), 502-507. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i5.1499.

HÉGR, T. a L. BOHÁČ. Synthesizing TCP Data Traffic From Industrial Networks For Simulations. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(5), 536-544. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i5.1501.

VALENTINE, G., L. VOJTĚCH a M. NERUDA. Design of Solar Harvested Semi Active RFID Transponder with Supercapacitor Storage. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(4), 344-349. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i4.1485.

SVOBODA, J. Elektromagnetická kompatibilita - "ekologie elektrotechniky". Elektroinstalatér. 2015, XXI.(6/2015), 51. ISSN 1211-2291.

JAREŠ, P. a J. VODRÁŽKA. Selection of Digital Subscriber Lines Ready for Next Generation Access. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(4), 320-324. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i4.1459.

KOZÁK, M., B. JAUMARD a L. BOHÁČ. How to Enhance the Efficiency of Loss-Less Optical Burst Switching Networks with the Streamline Effect. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(4), 407-416. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i4.1476.

PÍŠOVÁ, P. a J. CHOD. Detection of GNSS Signals Propagation in Urban Canyos Using 3D City Models. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(1), 22-29. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i1.1291.

NAHDI, T., D. MAGA a Y. V. TURYGIN. Analysis and Simulation of Energy Harvesting System from Mechanical Vibrations. Vestnik Izhevskogo gosudarstvennogo techniceskogo universiteta imeni M. T. Kalashnikova. 2015, 18(2), 10-15. ISSN 1813-7903.

BEŠŤÁK, R. Distribution of Cell in Mobile Network. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(4), 331-337. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i4.1477.

SHCHUROV, A. A Multilayer Model of Computer Networks. International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT). 2015, 26(1), 12-16. ISSN 2231-2803. DOI 10.14445/22312803/IJCTT-V26P103. Dostupné z: http://www.ijcttjournal.org/archives/ijctt-v26p103

VONDROUŠ, O., P. MACEJKO a Z. KOCUR. CER/TER - The New Metric for TCP Connection Robustness Evaluation and Comparison. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(5), 529-535. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i5.1500.

LUCKI, M. Optické mikrofony nebo elektronické odposlechy – jasná volba. Elektroinstalatér. 2015, 21(4), 52-54. ISSN 1211-2291.

SHCHUROV, A. Industrial Computing Systems: A Case Study of Fault Tolerance Analysis. International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT). 2015, 21(1), 50-55. ISSN 2231-2803. DOI 10.14445/22312803/IJCTT-V21P110. Dostupné z: http://www.ijcttjournal.org/archives/ijctt-v21p110

SHCHUROV, A., R. MAŘÍK a V. KHLEVNOY. A Formal Approach to Network/Distributed Systems Complex Testing. International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT). 2015, 22(2), 76-80. ISSN 2231-2803. DOI 10.14445/22312803/IJCTT-V22P115. Dostupné z: http://www.ijcttjournal.org/archives/ijctt-v22p115

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LUCKI, M. a T. ZEMAN. Dispersion Compensating Fibres for Fibre Optic Telecommunication Systems. In: YASIN, M. a S. W. HARUN, eds. Advances in Optical Fiber Technology: Fundamental Optical Phenomena and Applications. Rijeka: InTech, 2015. s. 99-124. ISBN 978-953-51-1742-1. DOI 10.5772/59152.

KOZÁK, M. Routing and Wavelength Assignment in Optical Burst Switching Networks. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. ISBN 978-3-659-74349-8.

MAŘÍK, R. a V. DULÍKOVÁ. Matematické vyjádření komplexity společností. In: BÁRTA, M., M. KOVÁŘ a O. FOLTÝN, eds. Povaha změny: Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace. Praha: Vyšehrad, 2015. s. 98-129. první. ISBN 978-80-7429-641-3.

VODRÁŽKA, J., ed. OPTICAL COMMUNICATIONS 2015. Praha, 2015-10-20/2015-10-21. Praha: Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2015. ISBN 978-80-86742-41-0.

Stati ve sbornících konferencí

LUCKI, M. et al. Investigation of optical thin films printed on the surface of facets of photonic crystal fibers. In: KYRIACOS, K., J. KANKA a A. MENDEZ, eds. Micro-structured and Specialty Optical Fibres IV. SPIE Optics + Optoelectronics, Prague, 2015-04-13/2015-04-16. Bellingham: SPIE, 2015. PROCEEDINGS OF SPIE VOLUME 9507. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416282. DOI 10.1117/12.2182203. Dostupné z: http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2182203

LATAL, J. et al. Software design of segment optical transmitter for indoor free-space optical networks. In: DINGEL, B. a K. TSUKAMOTO, eds. Broadband Access Communication Technologies IX. SPIE Photonics West, San Francisco, California, USA, 2015-02-13/2015-02-18. Bellingham: SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628414776. DOI 10.1117/12.2087118. Dostupné z: http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2087118

REGHUVARAN, C. a R. BEŠŤÁK. Hungarian Method Based Joint Transmission Mode and Relay Selection in Device-to-Device Communication. In: 8th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference. Munich, 2015-10-05/2015-10-07. Koblenz-Landau: Universität Koblenz-Landau, 2015. s. 261-268. ISBN 978-0-7695-5662-8. DOI 10.1109/WMNC.2015.33.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Quality Management for Development of Large-Scale Electronic Learning Objects. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2015. eLearning 2015, Hradec Králové, 2015-11-11/2015-11-12. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 184-187. ISBN 978-80-7435-615-5.

HÉGR, T., J. VODRÁŽKA a Z. KOCUR. Testing, Troubleshooting and Modelling Tools for Communication Part of Smart Grid. In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015, Prague, 2015-06-24/2015-06-25. New York: IEEE Press, 2015. s. 1-4. ISBN 978-1-4673-6727-1. DOI 10.1109/SCSP.2015.7181561. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7181561

ZEMAN, T. a J. HRAD. Quality Management of Large Pedagogical Projects. In: DVORSKÝ, M. a M. MIKULEC, eds. Proceedings of the 17th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2015. 17th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Ostravice, 2015-09-09/2015-09-11. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 9-12. ISBN 978-80-248-3797-0.

ONDRÁČEK, P. Současnost a budoucnost systémů využívajících malé družice. In: XXV. konference Radiokomunikace - Sborník přednášek. XXV. konference Radiokomunikace, Pardubice, 2015-10-14/2015-10-16. Pardubice: UNIT, 2015. s. 247-259. ISBN 978-80-905345-6-8.

ZEHETNER, J. et al. Laser ablation for membrane processing of AlGaN/GaN- and micro structured ferroelectric thin film MEMS and SiC pressure sensors for extreme conditions. In: LUIS SÁNCHEZ-ROJAS, J. a R. BRAMA, eds. Smart Sensors, Actuators, and MEMS VII; and Cyber Physical Systems. SPIE Microtechnologies, Barcelona, 2015-05-04/2015-05-06. Bellingham: SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-639-8. DOI 10.1117/12.2179041. Dostupné z: http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2179041

NERUDA, M. et al. Application of Shielding Textile Materials in Electric Vehicles. In: 2015 24th Wireless and Optical Communication Conference (WOCC). 24th Wireless and Optical Communication Conference, Taipei, 2015-10-23/2015-10-24. Piscataway: IEEE, 2015. s. 113-117. ISSN 2379-1268. ISBN 978-1-4799-8854-9.

KYPUS, L., L. VOJTĚCH a L. KVARDA. Qualitative And Security Parameters Inside Middleware Centric Heterogeneous RFID/IoT Networks, On-Tag Approach. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Prague, 2015-07-09/2015-07-11. Piscataway: IEEE, 2015. s. 21-25. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-8498-5.

LAFATA, P. a M. NEVOSAD. Modelling of Metallic Cables at G.fast Frequencies. In: PINKER, J., ed. 20th International Conference on Applied Electronics 2015. Pilsen, 2015-09-08/2015-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 145-148. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

HAVEL, T., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Analýza vysokofrekvenčních událostí v iEEG záznamu modelu epilepsie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 33. ISBN 978-80-01-05749-0.

AWAMRI, A., D. MAGA a T. NAHDI. Energy Consumption of Wirless Sensor Network. In: DVORSKÝ, M. a M. MIKULEC, eds. Proceedings of the 17th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2015. 17th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Ostravice, 2015-09-09/2015-09-11. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 5-8. ISBN 978-80-248-3797-0.

PERECAR, F. et al. The Impacts of Ageing Effects Due to Radiation Burden on Optical Fiber Couplers. In: YIN, S. a R. GUO, eds. Photonic Fiber and Crystal Devices: Advances in Materials and Innovations in Device Applications IX. Conference on Photonic Fiber and Crystal Devices - Advances in Materials and Innovations in Device Applications IX, San Diego, 2015-08-09/2015-08-10. Bellingham: SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628417524. DOI 10.1117/12.2187517.

MAŘÍK, R. et al. Revealing Viber Communication Patterns to Assess Protocol Vulnerability. In: 2015 International Conference on Computing and Network Communications (CoCoNet). 2015 International Conference on Computing and Network Communications, Trivandrum, 2015-12-16/2015-12-19. Leonia, NJ: EDAS Conference Services, 2015. s. 502-510. ISBN 978-1-4673-7308-1. Dostupné z: http://www.iiitmk.ac.in/coconet2015/index.html

PUENTE, M.A et al. A Seamless Integration of Computationally-Enhanced Base Stations into Mobile Networks Towards 5G. In: IEEE 81st Vehicular Technology Conference VTC Spring 2015 Proceedings. IEEE 81st Vehicular Technology Conference: VTC2015-Spring, Glasgow, 2015-05-11/2015-05-14. New York: IEEE Vehicular Technology Society, 2015. s. 1-5. ISSN 1550-2252. ISBN 978-1-4799-8088-8. DOI 10.1109/VTCSpring.2015.7145645.

ZAHRADNÍK, P. et al. Improved Design of Optimal Narrow Band-Pass FIR F ilters. In: MLADENOV, V., D. FOTI a D. JELONEK, eds. Recent Advances in Circuits. 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Zakynthos, 2015-07-16/2015-07-20. Athens: World Scientific and Engineering Society Press, 2015. s. 111-114. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-319-1.

MACH, P. a Z. BEČVÁŘ. Enhancement of Hybrid Cognitive Approach for Femtocells. In: IEEE 81st Vehicular Technology Conference VTC Spring 2015 Proceedings. IEEE 81st Vehicular Technology Conference: VTC2015-Spring, Glasgow, 2015-05-11/2015-05-14. New York: IEEE Vehicular Technology Society, 2015. s. 1-7. ISSN 1550-2252. ISBN 978-1-4799-8088-8. DOI 10.1109/VTCSpring.2015.7145823.

BURTSCHER, C., M. LUCKI a D. SEYRINGER. Design, Simulation and Optimization of High Channel Optical Splitters. In: Advances in Electronic and Photonic Technologies. Advances in Electronic and Photonic Technologies (ADEPT), Strbske Pleso, High Tatras, 2015-07-01/2015-07-04. Žilina: University of Žilina, 2015. s. 1-6. ISBN 978-80-554-1033-3. Dostupné z: http://adept.fyzika.uniza.sk/

BALACH, J., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Intrakraniální EEG, Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 34. ISBN 978-80-01-05749-0. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/

KUKRÁL, T. et al. VM Migration Measurement and Failure Detection. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Prague, 2015-07-09/2015-07-11. Piscataway: IEEE, 2015. s. 285-288. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-8498-5.

SHCHUROV, A. a R. MAŘÍK. A Presentation Format of Architecture Description Based on The Concept of Multilayer Networks. In: DELLUNDE, P., ed. ITU Kaleidoscope Academic Conference: Trust in the Information Society, Proceedings of the 2015. ITU Kaleidoscope Academic Conference: Trust in the Information Society, Barcelona, 2015-12-09/2015-12-11. Geneva: International Telecommunication Union, 2015. s. 227-232. ISBN 978-92-61-15821-7. DOI 10.1109/Kaleidoscope.2015.7383623. Dostupné z: http://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/2015/Documents/Proceedings%20Kaleidoscope-2015.pdf

VOTAVA, O., P. MACEJKO a J. JANEČEK. Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in Distributed Heterogeneous Systems. In: RICHTA, K., J. POKORNÝ a V. SNÁŠEL, eds. DATESO 2015. Databases, Texts, Specifications, and Objects 2015, Nepřívěc u Sobotky, Jičín, 2015-04-14/2015-04-16. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2015. s. 1-12. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://www.cs.vsb.cz/dateso/

ZAHRADNÍK, P. et al. Narrowest Band-pass Digital FIR Filters. In: LARSEN, B.B., G. FEY a A.A. VATANJOU, eds. ECCTD2015 PROCEEDINGS. 22nd European Conference on Circuit Theory and Design, Trondheim, 2015-08-24/2015-08-26. Piscataway: IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-9876-0.

AGALLIU, R. a M. LUCKI. System improvements in dense wavelength division multiplexing networks by using advanced optical modulation formats. In: JAWORSKI, M. a M. MARCINIAK, eds. Proceedings on 17th International Conference on Transparent Optical Networks. ICTON - 17th International Conference on Transparent Optical Networks, Budapest, 2015-07-05/2015-07-09. Warsaw: National Institute of Telecommunications, 2015. s. 1-4. ISSN 2162-7339. ISBN 978-1-4673-7880-2. DOI 10.1109/ICTON.2015.7193511.

KYPUS, L., L. VOJTĚCH a J. HRAD. Security of ONS Service For Applications of the Internet of Things and Their Pilot Implementation in Academic Network. In: PETRÁŠ, I. et al., eds. Proceedings of the 16th International Carpathian Control Conference (ICCC). 16th International Carpathian Control Conference, Szilvásvárad, 2015-05-27/2015-05-30. Piscataway: IEEE, 2015. s. 271-276. ISBN 978-1-4799-7370-5. DOI 10.1109/CarpathianCC.2015.7145087.

MACH, P. a Z. BEČVÁŘ. Distributed Hybrid Spectrum Sharing for OFDMA-based Cognitive Femtocells in 5G Networks. In: Proceedings of European Wireless 2015. 21st European Wireless Conference, Budapest, 2015-05-20/2015-05-22. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2015. s. 1-6. ISBN 978-3-8007-3976-9.

BURTSCHER, C., M. LUCKI a D. SEYRINGER. Comparison of Optical Properties of 1x8 Splitters Based on Y-Branch and MMI Approaches. In: Micro- to Nano-Photonics IV- ROMOPTO 2015. 11 th International Conference Micro- to Nano-Photonics IV- ROMOPTO 2015, Bucharest, 2015-09-01/2015-09-04. Bucarest: Publishing House of the Romanian Academy, 2015. Dostupné z: http://romopto.inflpr.ro/

VOJTĚCH, L. et al. UHF RFID Tag Design for Disaster Management. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Prague, 2015-07-09/2015-07-11. Piscataway: IEEE, 2015. s. 168-171. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-8498-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7296245

VODRÁŽKA, J. Potential of Communication Cables in Industry for Gigabit Transmission Rates. In: Proceedengs of The International Conference on Information and Digital Technologies 2015. International Conference on Information and Digital Technologies 2015, Žilina, 2015-07-07/2015-07-09. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 369-373. ISBN 978-1-4673-7185-8. DOI 10.1109/DT.2015.7223001. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7223001

VOJTĚCH, L. et al. Outdoor Localization Technique Using Active RFID Technology Aimed for Security and Disaster Management Applications. In: PETRÁŠ, I. et al., eds. Proceedings of the 16th International Carpathian Control Conference (ICCC). 16th International Carpathian Control Conference, Szilvásvárad, 2015-05-27/2015-05-30. Piscataway: IEEE, 2015. s. 586-589. ISBN 978-1-4799-7370-5. DOI 10.1109/CarpathianCC.2015.7145148. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7145148

MIŠAGOVÁ, Š. Dependable ICT Systems. In: DVORSKÝ, M. a M. MIKULEC, eds. Proceedings of the 17th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2015. 17th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Ostravice, 2015-09-09/2015-09-11. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 13-14. ISBN 978-80-248-3797-0.

ZELENÝ, R. a M. LUCKI. Design of As2S3-based chalcogenide photonic crystal fibre with large mode area and low bending loss for mid-infrared. In: JAWORSKI, M. a M. MARCINIAK, eds. Proceedings on 17th International Conference on Transparent Optical Networks. ICTON - 17th International Conference on Transparent Optical Networks, Budapest, 2015-07-05/2015-07-09. Warsaw: National Institute of Telecommunications, 2015. s. 1-4. ISSN 2162-7339. ISBN 978-1-4673-7880-2. DOI 10.1109/ICTON.2015.7193668.

ZEHETNER, J. et al. Laser polarization condition affecting ablation quality of thin membranes for SiC or ceramic based GaN/ferroelectric thin film MEMS and pressure sensors. In: Proceedings of the 7th International Congress on Laser Advanced Materials Processing. The 7th International Congress on Laser Advanced Materials Processing LAMP 2015, Kitakyushu, 2015-05-26/2015-05-29. Osaka: JAPAN LASER PROCESSING SOCIETY, 2015. s. 1-6. Dostupné z: http://www.jlps.gr.jp/lamp/lamp2015/download/LAMP2015_42_FinalProgram.pdf

PLACHÝ, J., Z. BEČVÁŘ a E. CALVANESE STRINATI. Cross-layer approach enabling communication of high number of devices in 5G mobile networks. In: 2015 IEEE 11th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob). Abu Dhabi, 2015-10-19/2015-10-21. Piscataway: IEEE, 2015. s. 809-816. ISBN 978-1-4673-7701-0. DOI 10.1109/WiMOB.2015.7348045.

KUČERÁK, J. a P. CHLUMSKÝ. SIP protocol model for OMNET++. In: MIKULEC, M., ed. The conference proceedings of KTTO 2015 and RTT 2015 - Book of abstracts. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2015, Ostravice, 2015-09-09/2015-09-11. 2015. s. 8. ISBN 978-80-248-3812-0.

ZEHETNER, H. et al. LASER GENERATED MICRO - AND NANOSTRUCTURES AND THE TRANSFER TO POLYMERS FOR EXPE RIMENTAL USE. In: VAJDA, J. a I. JAMNICKY, eds. Proceedings of the 21 th International conference on APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER. 21 th International conference on APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER, Štrbské Pleso, Slovakia, 2015-06-24/2015-06-26. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 282-285. ISBN 978-80-227-4373-0. Dostupné z: http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/proceedings/pdf/282_zehetner.pdf

TRÚCHLY, P. et al. Multilingual and Multisensorial Dictionary Tool as a Support for the Effective Learning in the Area of ICT. In: Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL). 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, Thessaloniki, 2015-11-19/2015-11-20. Piscataway: IEEE, 2015. s. 264-268. ISBN 978-1-4673-8243-4. DOI 10.1109/IMCTL.2015.7359600.

VODRÁŽKA, J. Potenciál gigabitových metalických přípojek v kontextu NGA. In: Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVI. Tábor, 2015-05-18/2015-05-19. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2015.

VOJTĚCH, L. et al. Design of RFID Outdoor Localization System RFID Locator for Disaster Management. In: 5th International Conference on Internet of Things - Conference Proceedings. 5th International Conference on the Internet of Things, Seoul, 2015-10-26/2015-10-28. Piscataway: IEEE, 2015. s. 4-11. ISBN 978-1-4673-8058-4. DOI 10.1109/IOT.2015.7356542.

CHOD, J. Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých. In: XXV. konference Radiokomunikace - Sborník přednášek. XXV. konference Radiokomunikace, Pardubice, 2015-10-14/2015-10-16. Pardubice: UNIT, 2015. s. 139-147. ISBN 978-80-905345-6-8.

HÁK, R. a T. ZEMAN. Evaluation of Multimodal Fusion Methods Using Integration Patterns Modeling. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Prague, 2015-07-09/2015-07-11. Piscataway: IEEE, 2015. s. 377-381. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-8498-5. DOI 10.1109/TSP.2015.7296287.

MULINKA, P. a L. KENCL. Learning from Cloud Latency Measurements. In: 2015 IEEE International Conference on Communication Workshop. IEEE International Conference on Communications Workshop, London, 2015-06-08/2015-06-12. Pomona, California: IEEE Communications Society, 2015. s. 1895-1901. ISBN 978-1-4673-6305-1. DOI 10.1109/ICCW.2015.7247457.

Dizertace

KOZÁK, M. Efficient Control, Routing, and Wavelength Assignment in Loss-Less Optical Burst Switching Networks. Praha: Datum obhajoby 2015-11-05. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Výzkumné zprávy

JAREŠ, P., P. KŠÍR a J. VODRÁŽKA. Výzkum a vývoj bezpečných a spolehlivých komunikačních síťových zařízení pro podporu rozvodu elektrické energie a dalších kritických infrastruktur. [Výzkumná zpráva] 2015.

KLOF, R. a P. TICHÝ. Frézka pro odstraňování BGA čipů. [Výzkumná zpráva] 2015.

STANĚK, J. a L. KENCL. Filtrace a anonymizace SIP provozu. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 496/2013.

VÍTEK, M. et al. Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 880-915/925-960 MHz a 1 710 – 1 785 / 1 805 – 1 880 MHz (pásma používaná operátory GSM). [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 55/2014.

BOBULA, M., J. VODRÁŽKA a J. BLUMENSTEIN. RSTN - Radio for Smart Transmission Networks - Výzkumná zpráva za rok 2015. [Výzkumná zpráva] 2015.

MACEK, O., P. STRNAD a L. KENCL. HACL2AllSeen Connector Software Architecture Proposal. [Výzkumná zpráva] 2015.

HRAD, J. a V. KAČALA. Výzkum a vývoj komunikačních zařízení nové generace pro přenosy po energetických vedeních vysokého napětí. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2015.

VOJTĚCH, L. a R. BORTEL. RFID lokalizátor. [Výzkumná zpráva] 2015.

KUBR, J. et al. Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2015. Zpráva č. C2015/1.

BOHÁČ, L., J. VODRÁŽKA a P. JAREŠ. Mapování komunikačních služeb. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015.

TICHÝ, P. a M. ŠUSTA. Rotační enkodér. [Výzkumná zpráva] 2015.

VODRÁŽKA, J. a Z. BRABEC. Technologie k připojení základnových stanic mobilní sítě k páteřní síti. [Výzkumná zpráva] 2015.

BAJER, M. a J. VODRÁŽKA. Univerzální radiová gateway pro IP komunikaci v dispečerských systémech - Výzkumná zpráva za rok 2015. [Výzkumná zpráva] 2015.

TOMÁNEK, O. a L. KENCL. Měření a analýza latence s cílem optimalizace sítí Cloud Computingu. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 497/2013.

VODRÁŽKA, J., Z. KOCUR a J. KUČERÁK. Hodnocení pilotních projektů PREdi. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015.

BRABEC, Z. et al. Odborné posouzení ICT řešení. [Výzkumná zpráva] 2015.

VOJTĚCH, L. Implementace UHF RFID pro lokalizaci v blízké zóně. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. VZ/Vojtech/Gaben/2/2015.

STANĚK, J. a L. KENCL. Methods and Mechanisms for Securing Cryptographic Assets in Embedded Devices. [Výzkumná zpráva] 2015.

MEI, A. et al. Proof of concept final report. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 6.2c.

ŠIMÁK, B. et al. Mobilní bezpečná platforma - mobilní zařízení. [Výzkumná zpráva] 2015.

KYPUS, L. a L. VOJTĚCH. Adresářové informační a jmenné služby pro aplikace Internetu věcí a jejich pilotní nasazení v akademické síti CESNET v ČR - aktivity FEL ČVUT v Praze. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 520R1/2014 - FEL ČVUT.

VODRÁŽKA, J. et al. Rešerše protokolů AMM/SG s variantní možností spolupráce AMM s HDO. [Výzkumná zpráva] Brno: Masarykova univerzita, 2015.

KEKRT, D. Serial turbo codes and iterative detection. [Výzkumná zpráva] 2015.

ŠIMÁK, B. et al. Radiostanice - uživatelské datové terminály a obslužný software. [Výzkumná zpráva] 2015.

Nepublikované přednášky

BEŠŤÁK, R. Analyses of Mobile Positioning Data. [Nepublikovaná přednáška] Universitas Lampung. 2015-09-22.

ŠULC, M. Feature mapy a aproximace kernel-SVM klasifikatoru pomoci linearniho SVM. [Nepublikovaná přednáška] MFF UK; ÚI AV ČR. 2015-10-08.

BRABEC, Z. Another Possible Step in the Transformation of the Telecommunications Sector. [Nepublikovaná přednáška] APEC e-Government Research Center and Waseda Institute of e-Government. 2015-09-28.

BURČÍK, J. Measures for promoting international technology transfer: challenges and solutions. [Nepublikovaná přednáška] World Intellectual Property Organization (WIPO). 2015-02-17.

Stránka vytvořena 14.02.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.