13000 / 13132 - Publikace - 2016

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

TOMÁNEK, O., P. MULINKA a L. KENCL. Multidimensional Cloud Latency Monitoring and Evaluation. Computer Networks. 2016, 107(1), 104-120. ISSN 1389-1286. DOI 10.1016/j.comnet.2016.06.011.

LAFATA, P. Investigation of Phantom Circuit Benefits for Next Generation xDSL Systems. International Journal of Communication Systems. 2016, 29(1), 5-15. ISSN 1074-5351. DOI 10.1002/dac.2786.

ZAHRADNÍK, P. et al. A Simple Echo Attenuation in Signals. Neural Network World. 2016, 26(3/2016), 305-315. ISSN 1210-0552. DOI 10.14311/NNW.2016.26.017.

ZEHETNER, J. et al. Manufacturing of membranes by laser ablation in SiC, sapphire, glass and ceramic for GaN/ferroelectric thin film MEMS and pressure sensors. Microsystem Technologies. 2016, 22(7), 1883-1892. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-016-2887-2. Dostupné z: http://link.springer.com/journal/542

NEVOSAD, M. a P. LAFATA. Modelling of Propagation Constant of Twisted Pairs and Its Temperature Dependence at G.fast Frequencies. Elektronika ir Elektrotechnika. 2016, 22(2), 107-113. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eie.22.2.12448.

VONDRA, M. a Z. BEČVÁŘ. Distance-Based Neighborhood Scanning for Handover Purposes in Network with Small Cells. IEEE Transactions on Vehicular Technology. 2016, 65(2), 883-895. ISSN 0018-9545. DOI 10.1109/TVT.2015.2402753.

LAFATA, P. Bit channel with reused compressed bit sequences in downstream point-to-multipoint networks. Int. Journal of Computers & Electrical Engineering. 2016, 56 1-14. ISSN 0045-7906. DOI 10.1016/j.compeleceng.2016.09.038.

AGALLIU, R. a M. LUCKI. System Performance and Limits of Optical Modulation Formats in Dense Wavelength Division Multiplexing Systems. Elektronika ir Elektrotechnika. 2016, 22(2), 123-129. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eie.22.2.9599.

PLACHÝ, J., Z. BEČVÁŘ a P. MACH. Path selection enabling user mobility and efficient distribution of data for computation at the edge of mobile network. Computer Networks. 2016, 108 357-370. ISSN 1389-1286. DOI 10.1016/j.comnet.2016.09.005.

MACH, P., Z. BEČVÁŘ a M. VONDRA. Distributed Hybrid Spectrum Access for Cognitive Femtocells in 5G Mobile Networks. Elektronika ir Elektrotechnika. 2016, 22(6), 85-91. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eie.22.6.13474.

REGHUVARAN, C., R. BEŠŤÁK a S. K. PATRA. An Interference Cancellation Scheme for D2D Multi-Link Communication Underlaying Cellular Network. Annals of Telecommunications. 2016, 71(1), 47-60. ISSN 0003-4347. DOI 10.1007/s12243-015-0479-2.

MACH, P. a Z. BEČVÁŘ. Cloud-aware power control for real-time application offloading in mobile edge computing. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. 2016, 27(5), 648-661. ISSN 2161-3915. DOI 10.1002/ett.3009.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Způsob komunikace v mobilních buňkových sítích s výběrem rádiové přenosové cesty. Původci: Z. BEČVÁŘ, P. MACH a A. ALMOUSTAFA. Česká republika. Patent CZ 306154. 2016-07-13. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10127308&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky, Praha 6, CZ; SVITAP J. H. J. spol. s r. o., Svitavy - Předměstí, CZ; NYKLÍČEK a spol. s r.o., Nové Město nad Metují, CZ. Textilní opláštění, zejména střech stanů a hal. Původci: R. PAAR et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 29487. 2016-05-31. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10181740&lan=cs&s_majs=&s_puvo=lukas%20vojtech&s_naze=&s_anot=

ČVUT. Radiofrekvenční lokalizátor. Původci: L. VOJTĚCH a R. BORTEL. Česká republika. Průmyslový vzor CZ 36679. 2016-03-02. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=10110341&lan=cs&s_majs=&s_puvo=lukas%20vojtech&s_naze=

Xerox Corporation. System and method for product identification. Původci: M. ŠULC et al. Spojené státy americké. Patent 9,443,164. 2016-06-02. Dostupné z: http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9443164.PN.&OS=PN/9443164&RS=PN/9443164

International Business Machines Corporation. REMOTE DATA STORAGE. Původci: J. JELITTO et al. Spojené státy americké. Patent 9,292,532. 2016-03-22. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9292532

Články v ostatních periodikách

DUŠEK, K. et al. How to rework underfilled BGA. ElectroScope. 2016, 2016(1), ISSN 1802-4564.

KUČERÁK, J. a P. CHLUMSKÝ. SIP protocol model for OMNET++. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2016, 14(3), 274-278. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v14i3.1502.

ABDULLAEV, A. Overview of the Some Methods of the Design of Finite Impulse Response Filters : Their Advantages and Disadvantages. Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering. 2016, 9(2), 32-35. ISSN 1844-9689. Dostupné z: http://cjece.ubm.ro/vol/9-2016/n2/1611.15-9207.pdf

ZHURAEV, N.M. a A. ABDULLAEV. Razrabotka i analiz novych linejno-elektriceskich filtrov primenjaemych v opto-elektriceskich setjach telekommunikacij. Farg'ona politexnika instituti ilmiy-texnika jurnali. 2016, 2016(special issue), 61-66. ISSN 2181-7200.

KOZÁK, M., B. JAUMARD a L. BOHÁČ. On the Highly Stable Performance of Loss-Free Optical Burst Switching Networks. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2016, 14(3), 325-329. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v14i3.1781.

OLŠANSKÝ, V. et al. Proton Radiography with the Pixel Detector Timepix. Acta Polytechnica. 2016, 4 56-61. ISSN 2336-5382. DOI 10.14311/AP.2016.4.0056.

KVARDA, L. et al. Software Implementation of a Secure Firmware Update Solution in an IOT Context. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2016, 14(4), 389-396. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v14i4.1858.

SHCHUROV, A. a R. MAŘÍK. A Trusted Model of Complex Computer Networks. Journal of ICT Standardization. 2016, 3(3), 201-230. ISSN 2245-800X. DOI 10.13052/jicts2245-800X.332.

SHCHUROV, A. a R. MAŘÍK. A Simple Taxonomy of Multilayer Networks. International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT). 2016, 31(1), 20-24. ISSN 2231-2803. DOI 10.14445/22312803/IJCTT-V31P105. Dostupné z: http://www.ijcttjournal.org/archives/ijctt-v31p105

SVOBODA, J. EMC - ekologie elektrotechniky: Měření elektromagnetické interference. Elektroinstalatér. 2016, XXII.(4/2016), 29-30. ISSN 1211-2291.

STASA, P et al. Ensuring the Visibility and Traceability of Items Through Logistics Chain of Automotive Industry Based on AutoEPCNet Usage. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2016, 14(4), 378-388. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v14i4.1788.

VODRÁŽKA, J. a J. KUČERÁK. Voice Quality Estimation in Combined Radio-VoIP Networks for Dispatching Systems. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2016, 14(4), 352-357. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v14i4.1832.

SVOBODA, J. EMC - ekologie elektrotechniky: Normalizace v oblasti EMC. Elektroinstalatér. 2016, XXII.(6/2016), 46-48. ISSN 1211-2291.

VONDROUŠ, O., P. MACEJKO a Z. KOCUR. On Limits of Embedded Systems in Network Packet Processing. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2016, 14(4), 405-412. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v14i4.1835.

SVOBODA, J. EMC - ekologie elektrotechniky: Testování elektromagnetické odolnosti. Elektroinstalatér. 2016, XXII.(5/2016), 50-52. ISSN 1211-2291.

HRAD, J. a J. VODRÁŽKA. Modelling of Data Communication over Medium-Voltage Power Distribution Lines. Communications. 2016, 18(1/2016), 62-66. ISSN 1335-4205.

SVOBODA, J. Elektromagnetická kompatibilita - "ekologie elektrotechniky": Interferenční zdroje a příklady nežádoucích ovlivnění. Elektroinstalatér. 2016, XXII.(3/2016), 32-33. ISSN 1211-2291.

HÉGR, T., M. KOZÁK a L. BOHÁČ. On Application of Least-delay Variation Problem in Ethernet Networks Using SDN Concept. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2016, 14(4), 397-404. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v14i4.1807.

SVOBODA, J. Je to multimediální, multimodální, mulsemediální či intermediální?. Sdělovací technika. 2016, 64.(11/2016), 42-43. ISSN 0036-9942.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. ISBN 978-1-4673-8473-5.

MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. ISBN 978-80-01-05883-1.

Stati ve sbornících konferencí

ZEMAN, T. et al. New Forms of Education for Engineering Professional Schools. In: RYBÁROVÁ, R et al., eds. International Conference on Systems, Signals, and Image Processing. 23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2016-05-23/2016-05-25. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2016. ISSN 2157-8672. ISBN 978-1-4673-9555-7.

GREGORA, L., L. VOJTĚCH a M. NERUDA. Indoor Signal Propagation of LoRa Technology. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 476-479. ISBN 978-80-01-05883-1.

HOLEČEK, J. a Z. BRABEC. Infrastructure Operator Field Workforce Management Systems Simulation Possibilities. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 397-402. ISBN 978-80-01-05883-1.

KRUPKA, L., L. VOJTĚCH a M. NERUDA. The Issue of LPWAN Technology Coexistence in IoT Environment. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 480-487. ISBN 978-80-01-05883-1.

VODRÁŽKA, J. a J. HRAD. On Specific Problems Related to Communication over Middle-Voltage Distribution Lines. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 30-33. ISBN 978-1-4673-8473-5.

SKVORTSOV, B., T. NAHDI a D. MAGA. Mechatronic Systems as a Part of a Ship Unified Electric Power System with a Turbogenerator Source of High Frequency Electric Power. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 131-134. ISBN 978-80-01-05883-1.

HÁK, R. a T. ZEMAN. Improving Response Time Through Multimodal Integration Pattern Modeling. In: 2016 IEEE International Symposium on Multimedia. San Jose, California, 2016-12-11/2016-12-13. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2016. s. 419-424. ISBN 978-1-5090-4570-9. DOI 10.1109/ISM.2016.9.

MAGA, D., A. DEBRET a I. TURYGIN. 3D FE Model of Shielding Textile Materials. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 269-271. ISBN 978-80-01-05883-1.

PLACHÝ, J., Z. BEČVÁŘ a E. CALVANESE STRINATI. Dynamic Resource Allocation Exploiting Mobility Prediction in Mobile Edge Computing. In: 27th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications. Valencia, 2016-09-04/2016-09-07. Anchorage: IEEE Communications Society, 2016. s. 1-6. ISSN 2166-9589. ISBN 978-1-5090-3254-9. DOI 10.1109/PIMRC.2016.7794955. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7794955/

VODRÁŽKA, J. a J. HRAD. Communication over Middle-Voltage Distribution Lines with Inter-Section Crosstalk Modeling. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 533-536. ISBN 978-80-01-05883-1.

BURTSCHER, C., D. SEYRINGER a M. LUCKI. Study of Splitting Properties of 1x16 Splitter MMI Splitter based on Different Widths of the Multimode Interference Section. In: KOVÁČ, J. et al., eds. Advances in Electronic and Photonic Technologies. High Tatras, Tatranská Lomnica, 2016-06-20/2016-06-23. Žilina: University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-554-1226-9.

VONDROUŠ, O. et al. Testing Methodology for Performance Evaluation of Communication Systems for Smart Grid. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 12-17. ISBN 978-1-4673-8473-5.

TOMÁNEK, O. a L. KENCL. Security and Privacy of Using AllJoyn IoT Framework at Home and Beyond. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 18-23. ISBN 978-1-4673-8473-5. DOI 10.1109/IGBSG.2016.7539413.

AMWARY, A, D. MAGA a T. NAHDI. Modified LEACH Protocol for Heterogeneous Wireless Networks. In: 2016 NEW TRENDS IN SIGNAL PROCESSING (NTSP). International Conference on New Trends in Signal Processing (NTSP), Demanovska Dolina, 2016-10-12/2016-10-14. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2016. s. 1-4. ISBN 978-80-8040-529-8. DOI 10.1109/NTSP.2016.7747774.

KOUBA, Z., O. TOMÁNEK a L. KENCL. Evaluation of Datacenter Network Topology Influence on Hadoop MapReduce Performance. In: 5th IEEE International Conference on Cloud Networking (Cloudnet). Pisa, 2016-10-03/2016-10-05. Piscataway: IEEE, 2016. s. 95-100. ISBN 978-1-5090-5093-2. DOI 10.1109/CloudNet.2016.19. Dostupné z: https://doi.org/10.1109/CloudNet.2016.19

VONDROUŠ, O. et al. Performance Evaluation of IoT Mesh Networking Technology in ISM Frequency Band. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 488-495. ISBN 978-80-01-05883-1.

MAŘÍK, R. Tree-based Genealogical Graph Layout. In: HU, Y a M NÖLLENBURG, eds. Graph Drawing and Network Visualization. 24th International Symposium on Graph Drawing and Network Visualization, Athens, 2016-09-19/2016-09-21. Cham: Springer, 2016. s. 613-616. ISSN 1611-3349. ISBN 978-3-319-50106-2. DOI 10.1007/978-3-319-50106-2.

VODRÁŽKA, J. Hodnocení kvalitativních parametrů a kvality služeb v přístupových sítích nové generace (NGA). In: Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR - 2016. Banská Bystrica, 2016-06-09. 2016. s. 1-8.

ZEHETNER, J. et al. MICRO STRUCTURING OF BULK SIC SUBSTRATES BY FEMTOSECOND LASER ABLATION. In: Proceedings of the 22 th International conference on APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER. 22 th International conference on APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER, Strbske Pleso, 2016-06-22/2016-06-24. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2016. ISBN 978-80-227-4373-0.

MAGA, D. a B. ŠIMÁK. 21st Century Lecturer - from University to Secondary and Primary Schools. In: JABLONSKI, R. a T. BREZINA, eds. Advanced Mechatronics Solutions. Mechatronics 2015, Warsaw, 2015-09-21/2015-09-23. Cham: Springer, 2016. s. 231-236. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-23923-1. DOI 10.1007/978-3-319-23923-1_35.

UHLÍŘ, V., O. TOMÁNEK a L. KENCL. Latency-based Benchmarking of Cloud Service Providers. In: UCC '16 Proceedings of the 9th International Conference on Utility and Cloud Computing. 9th International Conference on Utility and Cloud Computing, Shanghai, 2016-12-06/2016-12-09. New York: ACM, 2016. s. 263-268. ISSN 2373-6860. ISBN 978-1-4503-4616-0. DOI 10.1145/2996890.3007870. Dostupné z: http://doi.acm.org/10.1145/2996890.3007870

ZITTA, T., M. NERUDA a L. VOJTĚCH. Mobile Application for Controlling UHF RFID Reader. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 471-475. ISBN 978-80-01-05883-1.

ZAHRADNÍK, P. et al. Improved Design of Optimal Notch FIR Filters. In: XUAN QUYNH, N. et al., eds. IEEE ICCE 2016. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics, Ha Long, 2016-07-27/2016-07-29. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. s. 302-305. ISBN 978-1-5090-1800-0.

BURTSCHER, C., M. LUCKI a D. SEYRINGER. Study of the Optical Properties of 1x16 Splitter Based on Y-Branch and MMI Approaches. In: 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPARENT OPTICAL NETWORKS (ICTON). Trento, 2016-07-10/2016-07-14. New York: IEEE, 2016. s. 1-4. ISSN 2162-7339. ISBN 978-1-5090-1467-5. DOI 10.1109/ICTON.2016.7550642.

DOLEŽAL, J., Z. BEČVÁŘ a T. ZEMAN. Performance evaluation of computation offloading from mobile device to the edge of mobile network. In: 2016 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN). Berlin, 2016-10-30/2016-11-02. Anchorage: IEEE Communications Society, 2016. s. 1-7. ISBN 978-1-5090-3862-6. DOI 10.1109/CSCN.2016.7785153.

BOHÁČ, L. a M. KOZÁK. Optical Fiber Sensor Networks Floating in IT Cloud. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 526-532. ISBN 978-80-01-05883-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7827873/

ZEMAN, T. TechPedia - fragmenty pro pestrou výuku. In: POULOVÁ, P., ed. eLearning 2016. Hradec Králové, 2016-11-02/2016-11-03. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 28-33. ISBN 978-80-7435-657-5.

VOJTĚCH, L. et al. RFID Lokalizátor. In: Referáty přednesené na 44. semináři Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. 44. seminář: Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha, 2016-05-19. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. ISBN 978-80-02-02654-9.

SPIESOVA, D. a D. MAGA. Socio-Political View of Smart Grid Implementation - A Survey. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. s. 165-169. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-0908-4.

MAŘÍK, R. On Design of Data Consistency Verification. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 509-516. ISBN 978-80-01-05883-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7827870/

CAO, A., T. ZEMAN a J. HRAD. Medium-Voltage Faults Location and Handling with the Help of Powerline Communication Systems. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 517-520. ISBN 978-80-01-05883-1.

DULÍKOVÁ, V. a R. MAŘÍK. Data Mining Applied to Ancient Egypt Data in the Old Kingdom. In: HORŇÁK, M, ed. Conference on Computer Applications in Archaeology. Abstracts.. Martin: Fork s.r.o., 2016. ISBN 978-80-971610-1-9.

VODRÁŽKA, J. Hodnocení kvality přenosu v IP sítích včetně šíření videa. In: RADIOKOMUNIKACE 2016. Radiokomunikace 2016, Pardubice, 2016-10-18/2016-10-20. Pardubice: UNIT, 2016. s. 1-14. ISBN 978-80-905345-9-9.

HÁJEK, J., J. HRAD a J. VODRÁŽKA. Simplified Model for Performance Estimation of Narrowband Data Transmission on Low-Voltage Power Lines. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 537-540. ISBN 978-80-01-05883-1.

VOJTĚCH, L. et al. DoA Outdoor RFID Locator - System Verification Report. In: Proceedings of the 2016 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA). 2016 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA), Monterey, California, USA, 2016-10-30/2016-11-02. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 772-776. ISBN 978-4-8855-2309-0.

KALFUS, R. a T. HÉGR. Ultra Narrow Band Radio Technology in High-density Built-up Areas. In: Communications in Computer and Information Science. The 22nd International Conference on Information and Software Technologies, Druskininkai, 2016-10-13/2016-10-15. Cham: Springer International Publishing, 2016. s. 663-676. 639. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-46253-0. DOI 10.1007/978-3-319-46254-7_54.

KUČERÁK, J. The Suitability of Transport Protocols for Response Time Critical Signaling. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika, Praha, 2016-12-07/2016-12-09. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 496-500. ISBN 978-80-01-05883-1.

SEPTAMA, H. et al. Dynamic Tunnel Switching using Network Functions Virtualization for HA System Failover. In: 2015 International Conference on Science in Information Technology (ICSITech). 2015 International Conference on Science in Information Technology: Big Data Spectrum for Future Information Economy, Yogyakarta, 2015-10-27/2015-10-28. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. s. 259-263. ISBN 978-1-4799-8386-5. DOI 10.1109/ICSITech.2015.7407814.

MAŘÍK, R. On Large Genealogical Graph Layouts. In: ITAT 2016: Information Technologies - Applications and Theory: Conference on Theory and Practice of Information Technologies. ITAT 2016 - Informačné technológie - Aplikácie a teória, Tatranské Matliare, 2016-09-15/2016-09-19. Luxemburg: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. s. 218-225. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1649

Výzkumné zprávy

VODRÁŽKA, J. a K. DUŠEK. Analýza kvality součástkové základny přijímačů HDO. [Výzkumná zpráva] Děčín: ČEZ Distribuce, a.s., 2016. Zpráva č. verze 4.3.

VODRÁŽKA, J. a Z. KOCUR. Analýza, návrh řešení simulací v laboratoři pro AMM/SG technologie instalované v distribuční soustavě - Návrh HW části laboratoře. [Výzkumná zpráva] Děčín: ČEZ Distribuce, a.s., 2016.

BEZPALEC, P. et al. Služby smluvního výzkumu v oblasti analýzy operačních rizik. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL. Katedra telekomunikační techniky, 2016. Zpráva č. CTI01-2016.

VITTEK, P. et al. Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016). [Výzkumná zpráva] 2016.

HÉGR, T., Z. KOCUR a J. VODRÁŽKA. Studie pro bezpečné poskytování dat z elektroměru zákazníkovi v místě spotřeby - komunikační část. [Výzkumná zpráva] ČSRES, 2016. Zpráva č. 5.12.

VODRÁŽKA, J. et al. Návrh optimální strategie řešení vlastní komunikační infrastruktury - zpracování etapy 2016. [Výzkumná zpráva] Děčín: ČEZ Distribuce, a.s., 2016. Zpráva č. 2.1.

KOCUR, Z. et al. Studie hodnotící datovou komunikaci pilotního projektu. [Výzkumná zpráva] PREdistribuce, a.s., 2016. Zpráva č. 6.

VODRÁŽKA, J. a O. MAMULA. Analýza spolehlivosti elektroměrů. [Výzkumná zpráva] PREdistribuce, a.s., 2016. Zpráva č. 1.9.

VANĚK, T. a R. BEŠŤÁK. PKI testing. [Výzkumná zpráva] Porcia, Pordenone: Electrolux Italia SpA, GTC - Global Technology Center, 2016.

ŠAŠEK, L. et al. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. TA04031450-2015V001.

BOHÁČ, L. et al. GTM3 Security Review. [Výzkumná zpráva] Porcia, Pordenone: Electrolux Italia SpA, GTC - Global Technology Center, 2016. Zpráva č. ELUX01.

BEZPALEC, P. et al. Služby smluvního výzkumu v oblasti analýzy operačních rizik na telekomunikační infrastruktuře. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL. Katedra telekomunikační techniky, 2016. Zpráva č. CTI02-2016.

BOHÁČ, L., J. VODRÁŽKA a Z. KOCUR. Revize koncepce komunikačních sítí Skupiny PRE. [Výzkumná zpráva] PREdistribuce, a.s., 2016. Zpráva č. 3.2.

VODRÁŽKA, J. Metodika pro hodnocení pilotních projektů - posouzení stávající metodiky a návrh na její aktualizaci. [Výzkumná zpráva] PREdistribuce, a.s., 2016. Zpráva č. 2.

Nepublikované přednášky

BURČÍK, J. ITU Centre of Excellence @ the Czech Technical University in Prague. [Nepublikovaná přednáška] International Telecommunication Union. 2016-09-05.

ŠULC, M. Fine-Grained Recognition of Plants in the Wild. [Nepublikovaná přednáška] The British Machine Vision Association. 2016-11-16.

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

ZAHRADNÍK, P. et al. A Simple Echo Attenuation in Signals. Neural Network World. 2016, 26(3/2016), 305-315. ISSN 1210-0552. DOI 10.14311/NNW.2016.26.017.

Články v ostatních periodikách

DUŠEK, K. et al. How to rework underfilled BGA. ElectroScope. 2016, 2016(1), ISSN 1802-4564.

Stati ve sbornících konferencí

HAVEL, T., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Porovnání metod detekce vysokofrekvenčních oscilací u epileptických pacientů. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 33. ISBN 978-80-01-05959-3.

BALACH, J., P. JEŽDÍK a R. ČMEJLA. Intrakraniální EEG – Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. ISBN 978-80-01-05959-3.

ZAHRADNÍK, P. et al. Improved Design of Optimal Notch FIR Filters. In: XUAN QUYNH, N. et al., eds. IEEE ICCE 2016. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics, Ha Long, 2016-07-27/2016-07-29. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. s. 302-305. ISBN 978-1-5090-1800-0.

BALACH, J. et al. Analysis of circadian changes in high-frequency oscillations properties using automated detection algorithm. In: Special issue: 2nd International Workshop on High Frequency Oscillations in Epilepsy. 2nd International Workshop on High Frequency Oscillations in Epilepsy, Freiburg, 2017-03-10/2017-03-12. Freiburg: Universitats Klinikum Freiburg, 2016. Dostupné z: http://hfo2016.de/

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.