Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13132 - Publikace - 2017

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

HÁK, R. a T. ZEMAN. Consistent categorization of multimodal integration patterns during human–computer interaction. Journal on Multimodal User Interfaces. 2017, 2017(11), 251-265. ISSN 1783-7677.

PEKÁREK, S. Experimental Study of Nitrogen Oxides and Ozone Generation by Corona-Like Dielectric Barrier Discharge with Airflow in a Magnetic Field. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2017, 37(5), 1313-1330. ISSN 0272-4324.

MACH, P. a Z. BEČVÁŘ. Mobile Edge Computing: A Survey on Architecture and Computation Offloading. IEEE Communications Surveys and Tutorials. 2017, 19(3), 1628-1656. ISSN 1553-877X.

LAFATA, P. a P. LAFATA. Accurate low complexity modeling of twisted pairs suitable for G.fast frequencies. International Journal of Communication Systems. 2017, 30(6), 1-16. ISSN 1074-5351.

SHCHUROV, A. a R. MAŘÍK. A Multilayer Approach to Commercial Computer Networks Testing. IEEE Access. 2017, 5 11083-11099. ISSN 2169-3536. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7945259

MACH, P. a Z. BEČVÁŘ. Energy-Aware Dynamic Selection of Overlay and Underlay Spectrum Sharing for Cognitive Small Cells. IEEE Transactions on Vehicular Technology. 2017, 66(5), 4120-4132. ISSN 0018-9545.

Články v ostatních periodikách

ŠROTÝŘ, M., T. ZELINKA a Z. LOKAJ. Heterogeneous Networking in C-ITS. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 15 72-78. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/issue.asp?is=ISS1702

VONDRÁK, M. Rozbor historie vzniku Vysoké školy elektrotechnického inženýrství jako součásti ČVUT v Praze. Hospodářské dějiny - Economic History. 2017, 30(1), 89-103. ISSN 0231-7540.

ZAHRADNÍK, P. et al. Cascade Structure of Narrow Equiripple Bandpass FIR Filters. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2017, 64(4), 407-411. ISSN 1549-7747.

ZAHRADNÍK, P. et al. Cascade Structure of Narrow Equiripple Bandpass FIR Filters. IEEE Transactions on Circuits and Systems II-Express Briefs. 2017, 64(4), 407-411. ISSN 1057-7130.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BEČVÁŘ, Z. et al. Distributed Architecture of 5G Mobile Networks for Efficient Computation Management in Mobile Edge Computing. In: VENKATARAMAN, H.V a R.T. TRESTIAN, eds. 5G Radio Access Networks: Centralized RAN, Cloud-RAN and Virtualization of Small Cells. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 29-50. 1. ISBN 978-1-4987-4710-3.

Stati ve sbornících konferencí

MAŘÍK, R. Efficient Genealogical Graph Layout. In: CHERIFI, H et al., eds. Proceedings of the 5th International Workshop on Complex Networks and their Applications (COMPLEX NETWORKS 2016). International Workshop on Complex Networks and their Applications, Milan, 2016-11-30/2016-12-02. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 567-578. ISSN 1860-949X. ISBN 978-3-319-50901-3. DOI 10.1007/978-3-319-50901-3_45.

ŠUSTA, M. et al. Digital Broadband Camera based on a Line Scanning Sensor. In: KOSTOLNY, J., ed. Proceedings of The International Conference on Information and Digital Technologies 2017. The International Conference on Information and Digital Technologies 2017, Žilina, 2017-07-05/2017-07-07. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2017. p. 355-358. Slovak Computer Sciences and Informatics Journal. sv. Volume 1. ISSN 2585-7614. ISBN 978-1-5090-5688-0.

BEČVÁŘ, Z. et al. Performance of Mobile Networks with UAVs: Can Flying Base Stations Substitute Ultra-Dense Small Cells?. In: European Wireless 2017. European Wireless 2017, Dresden, 2017-05-17/2017-05-19. Piscataway (New Jersey): IEEE, 2017. p. 1-7.

HRAD, J. et al. Early Support of Technical Education. In: JABŁOŃSKI, R. a R. SZEWCZYK, eds. Recent Global Research and Education: Technological Challenges. 15th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2016, Warszawa, 2016-09-26/2016-09-28. Cham: Springer, 2017. p. 459-465. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 519. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-46489-3. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_61.

OTHMAN, A. Modeling of Piezoelectric Energy Harvesting System Embedded in Soldier's boot Using Matlab/Simulink. In: KRIVANEK, V, ed. 2017 International Conference on Military Technology (ICMT). 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT), Brno, 2017-05-31/2017-06-02. Brno: Universita Obrany, 2017. p. 787-792. ISBN 978-1-5386-1988-9.

OTHMAN, A. Energy Storage System Options in Intelligent Wireless Sensor Network. In: KRIVANEK, V, ed. 2017 International Conference on Military Technology (ICMT). 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT), Brno, 2017-05-31/2017-06-02. Brno: Universita Obrany, 2017. p. 772-778. ISBN 978-1-5386-1988-9.

ŠULC, M. a J. MATAS. Learning with Noisy and Trusted Labels for Fine-Grained Plant Recognition. In: Working Notes of CLEF 2017 - Conference and Labs of the Evaluation Forum. CLEF 2017: Conference and Labs of the Evaluation Forum, Dublin, 2017-09-11/2017-09-14. Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2017. sv. 1866. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1866/paper_167.pdf

MEJZROVÁ, L. a J. VODRÁŽKA. Backhaul Capacity Estimation for Radiocommunication Network. In: HUDEC, R., ed. Research in Telecommunication Technologies 2017. Research in Telecommunication Technologies 2017, Vrátna, 2017-09-12/2017-09-14. Žilina: University of Žilina, 2017. p. 1-3. ISBN 978-80-554-1361-7.

ZITTA, T., M. NERUDA a L. VOJTĚCH. The security of RFID readers with IDS/IPS solution using Raspberry Pi. In: POPESCU, D. et al., eds. Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC). 18th International Carpathian Control Conference (ICCC), Sinaia, 2017-05-28/2017-05-31. New York: IEEE, 2017. p. 316-320. ISBN 978-1-5090-4862-5.

Výzkumné zprávy

ŠAŠEK, L. et al. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2017. TA04031450-2016V001.

Nepublikované přednášky

BOHÁČ, L., T. ZEMAN a Z. LOKAJ. Datové pokrytí v osobní železniční dopravě - problémy a technická řešení. Nepublikovaná přednáška. Asociace provozovatelů mobilních sítí - APMS. 2017-05-02.

Stránka vytvořena 21.11.2017 05:00:02
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.