Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13132 - Publikace - 2018

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

DA COSTA SILVA, K. et al. Self-tuning Handover Algorithm Based on Fuzzy Logic in Mobile Networks with Dense Small Cells. In: IEEE Wireless Communications and Networking Conference. IEEE Wireless Communications and Networking Conference, Barcelona, 2018-04-15/2018-04-18. Piscataway, NJ: IEEE, 2018. p. 1-6.

TOMÁNEK, O. a L. KENCL. Optimization of Cloud Connectivity using a Smart-home Gateway. In: ICC 2018. ICC 2018, Kansas City, 2018-05-20/2018-05-24. Piscataway, NJ: IEEE, 2018.

SKVORTSOV, B, T. NAHDI a D. MAGA. Mechatronic System with a Turbo-generator of Two Different Frequencies. In: Recent Technological and Scientific Advances. Mechatronics 2017, Brno, 2017-09-06/2017-09-09. Springer, Cham, 2018. p. 302-310. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-65959-6.

Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.