13000 / 13132 - Publikace - 2020

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2020

Články v časopisech WoS

ZAHRADNÍK, P. Robust Analytical Design of Optimal Equiripple Lowpass FIR Filters. IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS. 2020, 27(1), 755-759. ISSN 1070-9908. DOI 10.1109/LSP.2020.2989679.

BEČVÁŘ, Z. et al. Mobility management for D2D communication combining radio frequency and visible light communications bands. Wireless Networks. 2020, ISSN 1022-0038. DOI 10.1007/s11276-020-02408-x.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Přístroj pro odstraňování komponent z desek plošných spojů. Původci: R. KLOF et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 33932. 2020-04-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033932.pdf

ČVUT v Praze. Demonstrátor Internetu. Původci: B. ŠIMÁK a M. POUPA. Česká republika. Užitný vzor CZ 33858. 2020-03-11. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE; Hon Hai Precision Industry Co Ltd. Hierarchical resource scheduling method of wireless communication system. Původci: Z. BEČVÁŘ et al. Spojené státy americké. Patent US10624105B2. 2020-04-14. Dostupné z: https://patents.google.com/patent/US10624105B2/en

Články v ostatních periodikách

SVOBODA, J. Oči, které vidí pod zem. Elektroinstalatér. 2020, XXVI.(3/2020), 5-8. ISSN 1211-2291.

SVOBODA, J. Oči, které vidí pod zem (2). Elektroinstalatér. 2020, XXVI.(4/2020), 8-13. ISSN 1211-2291.

SVOBODA, J. Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely - 11. Elektroinstalatér. 2020, XXVI.(1/2020), ISSN 1211-2291.

HRAD, J. et al. Indoor Positioning System based on Fuzzy Logic and WLAN Infrastructure. Sensors - Open Access Journal. 2020, 20(Special Issue), 1-24. ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/s20164490. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/16/4490

SVOBODA, J. Elektrotechnické názvosloví dříve a dnes. Elektro. 2020, 30(6/2020), 62-64. ISSN 1210-0889.

Stati ve sbornících konferencí

KLEMSA, J. a M. NOVOTNÝ. Exploiting Linearity in White-Box AES with Differential Computation Analysis. In: Proceedings of the 2020 Computing Conference, Volume 3. Computing Conference 2020, London, 2020-07-16/2020-07-17. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 404-419. ISSN 2194-5365. ISBN 978-3-030-52243-8. DOI 10.1007/978-3-030-52243-8_29. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-52243-8_29

KLEMSA, J. a M. NOVOTNÝ. WTFHE: neural-netWork-ready Torus Fully Homomorphic Encryption. In: Proceedings of the 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO'2020. The 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO'2020, Budva, 2020-06-08/2020-06-11. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2020. s. 1-5. ISSN 2637-9511. ISBN 978-1-7281-6949-1. DOI 10.1109/MECO49872.2020.9134331. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9134331

KLEMSA, J. a I. TRUMMOVÁ. Security Notions for the VeraGreg Framework and Their Reductions. In: ISEA-ISAP 2020. Third ISEA International Conference on Security and Privacy 2020, Guwahati, 2020-02-27/2020-03-01. IEEE Xplore, 2020. s. 8-20. ISBN 978-1-7281-6708-4. DOI 10.1109/ISEA-ISAP49340.2020.234994. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9079312

NAJLA, M., Z. BEČVÁŘ a P. MACH. Sequential Bargaining Game for Reuse of Radio Resources in D2D Communication in Dedicated Mode. In: 2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring). Antwerp, 2020-05-25/2020-05-28. Piscataway: IEEE, 2020.

MULINKA, P. et al. HUMAN - Hierarchical Clustering forUnsupervised Anomaly Detection & Interpretation. In: 11th International Conference on Networks of the Future (NoF 2020). Bordeaux, 2020-10-12/2020-10-14. St. Paul, Minnesota: IEEE, 2020.

MULINKA, P. et al. WhatsThat? On the Usage of Hierarchical Clustering for Unsupervised Detection & Interpretation of Network Attacks. In: 5th International Workshop on Traffic Measurements for Cybersecurity (WTMC 2020). online, 2020-09-07. St. Paul, Minnesota: IEEE, 2020. Dostupné z: https://wtmc.info/index.html

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2020

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Přístroj pro odstraňování komponent z desek plošných spojů. Původci: R. KLOF et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 33932. 2020-04-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033932.pdf

Stránka vytvořena 23.09.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.