13000 / 13132 - Publikace - 2020

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2020

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Přístroj pro odstraňování komponent z desek plošných spojů. Původci: R. KLOF et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 33932. 2020-04-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033932.pdf

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE; Hon Hai Precision Industry Co Ltd. Hierarchical resource scheduling method of wireless communication system. Původci: Z. BEČVÁŘ et al. Spojené státy americké. Patent US10624105B2. 2020-04-14. Dostupné z: https://patents.google.com/patent/US10624105B2/en

Články v ostatních periodikách

ZAHRADNÍK, P. Robust Analytical Design of Optimal Equiripple Lowpass FIR Filters. IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS. 2020, 27(1), 755-759. ISSN 1070-9908. DOI 10.1109/LSP.2020.2989679.

SVOBODA, J. Oči, které vidí pod zem (2). Elektroinstalatér. 2020, XXVI.(4/2020), 8-13. ISSN 1211-2291.

SVOBODA, J. Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely - 11. Elektroinstalatér. 2020, XXVI.(1/2020), ISSN 1211-2291.

SVOBODA, J. Oči, které vidí pod zem. Elektroinstalatér. 2020, XXVI.(3/2020), 5-8. ISSN 1211-2291.

SVOBODA, J. Elektrotechnické názvosloví dříve a dnes. Elektro. 2020, 30(6/2020), 62-64. ISSN 1210-0889.

Stati ve sbornících konferencí

KLEMSA, J. a I. TRUMMOVÁ. Security Notions for the VeraGreg Framework and Their Reductions. In: ISEA-ISAP 2020. Third ISEA International Conference on Security and Privacy 2020, Guwahati, 2020-02-27/2020-03-01. IEEE Xplore, 2020. s. 8-20. ISBN 978-1-7281-6708-4. DOI 10.1109/ISEA-ISAP49340.2020.234994. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9079312

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2020

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Přístroj pro odstraňování komponent z desek plošných spojů. Původci: R. KLOF et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 33932. 2020-04-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033932.pdf

Stránka vytvořena 06.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.