13000 / 13133 - Granty - 2009

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2009

Burša, M.: Inovace předmětu Databázové systémy v biomedicíně a ve zdravotnictví
2009 - 2009, 1586F3a
Chudáček, V.: Inovace předmětu Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví
2009 - 2009, 1579F3a
Chum, O.: Velkodimenzionální míry podobnosti pro vyhledávání objektů a tříd ve velikých databázích obrázků
2009 - 2010, GP102/09/P423
Drbohlav, O.: Learning Texture Descriptors
2009 - 2012, PERG03-GA-2008-231031
Franc, V.: SEMISOL, 239455 (Marie Curie)
2009 - 2012, PERG04-GA-2008-239455
Havlena, M.: Konference IEEE CVPR 2009: Randomizovaná rekonstrukce z pohybu založená na atomických 3D modelech z trojic kamer
2009 - 2009, CTU0921413
Hlaváč, V.: Výpočetní a rozpoznávací vidíci systémy
2005 - 2009, MRTN-CT2004-005439
Hlaváč, V.: Širokooborové vzdělávání ve výzkumu v oblasti lékařského inženýrství
2006 - 2010, MEST-CT-021024
Hlaváč, V.: Systém vícestupňové stabilizace optické soustavy určené pro dálkové pozorování
2009 - 2011, FR-TI1/265
Holec, M.: International Conference on Bioinformatics, Computational Biology, Genomics and Chemoinformatics: Transgenomická fúze založená na znalosti
2009 - 2009, CTU0921513
Hrdlička, J.: ITAREPS IQ: Modul pro předpověď schizofrenního relapsu
2009 - 2009, CTU0908613
Huptych, M.: Inovace předmětu Úvod do biomedicínského inženýrství
2009 - 2009, 1849F3a
Jančošek, M.: Škálovateľné Viacpohľadové Stereo
2009 - 2009, CTU0908713
Kléma, J.: Fúze heterogenních dat pro dolování genomických a proteomických znalostí
2008 - 2009, MEB020818
Kordinová, M.: Vlnková transformace ve zpracování evokovaných potenciálů mozku
2009 - 2009, CTU0909013
Kouba, Z.: NETCARITY - Síťový multisenzorový systém pro starší populaci - lékařská péče, bezpečí a spolehlivost v domácím prostředí
2007 - 2011, IST045508
Kouba, Z.: IRIS - Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
2008 - 2012, CP-IP 213968
Kouba, Z.: Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
2009 - 2012, 7E09078
Krajčovičová, E.: Vývoj algoritmu pro odstranění deformací obrazu při snímání vnitřních optických signálů mozku
2009 - 2009, CTU0908813
Krajník, T.: Tvorba modelů rozlehlých venkovních prostředí robotem
2009 - 2009, CTU0904313
Kubalík, J.: Sociální síť informatiků v regionech České republiky
2009 - 2012, CZ.1.07/2.4.00/12.0039
Lhotská, L.: Inteligentní metody pro vyhodnocování dlouhodobých EEG záznamů
2005 - 2009, 1ET101210512
Lhotská, L.: Znalostní podpora diagnostiky a predikce v kardiologii
2005 - 2009, 1ET201210527
Lhotská, L.: Optické mapování mozkové činnosti
2005 - 2009, 1QS501210509
Lhotská, L.: Znalostní E-služby domácí péče pro "stárnoucí " Evropskou populaci
2006 - 2009, 026968-K4CARE
Lhotská, L.: EIE-Surveyor: referenční bod pro elektrotechniku a informatiku v Evropě
2006 - 2009, 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP
Lhotská, L.: DfA@eInkluze
2007 - 2009, IST CA 033838
Lisý, V.: Plánování a rozhodování v komplexních dynamických doménách s oponenty
2009 - 2009, CTU0908913
Málek, R.: Spolupráce meta-heuristických algoritmů v multi-agentním systému
2009 - 2009, CTU0921613
Mařík, V.: I*PROMS - Inovační výrobní zařízení a systémy
2004 - 2009, NoE 500273-2
Mařík, V.: Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT projektech vývoje spolehlivých systémů
2006 - 2009, Marie Curie MTKD-CT-2005-029755
Mařík, V.: Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT projektech vývoje spolehlivých systémů
2006 - 2009, Marie Curie MTKD-CT-2005-029755
Mařík, V.: Výzkum perspektivních materiálů, technologií a regulačních procesů pro pasivní dům
2007 - 2010, 2A-2TP1/096
Matas, J.: Metody pro vizuální rozpoznávání velkých souborů elastických objektů
2007 - 2010, GA102/07/1317
Matysková, E.: neuveden
2008 - 2011, 218814
Navara, M.: Matematika neurčitosti
2007 - 2009, GA201/07/1136
Novák, D.: Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech
2009 - 2012, GA309/09/1145
Pajdla, T.: Identifikace neobvyklých jevů ve videu a zvuku
2006 - 2010, IST-027787
Pajdla, T.: ProVisG - Zpracování planetárního povrchu viděním robota
2008 - 2012, 080291-ZPX
Pajdla, T.: Zpracování planetárního povrchu viděním robota
2009 - 2011, 7E09062
Pěchouček, M.: KONTRAKT -systémy pro síťové e-business aplikace
2006 - 2009, IST 034418
Pěchouček, M.: Air Force - Kompatibilita
2006 - 2010, FA8655-06-1-3073
Pěchouček, M.: Agentově orientované výpočty v prostředí s prvky nepřátelství
2007 - 2010, 07-1-3083
Pěchouček, M.: CAMNEP2 - Reflektivně-kognitivní adaptace pro systémy detekce síťových intruží
2008 - 2009, W911NF-08-1-0250
Pěchouček, M.: CIA08 - 12. mezinárodní workshop CIA 2008
2008 - 2009, FA8655-08-1-5062
Pěchouček, M.: MANET - Agentní řízení konektivity v taktických mobilních sítích
2008 - 2009, W911NF-81-1-0505
Pěchouček, M.: Využití AGENTFLY k plánování v rozsáhlých systémech civilní dopravy
2008 - 2009, DTFACT-08-C-00
Pěchouček, M.: TACTICAL - Multi-agentní řízení taktických operací bezpilotních letounů
2008 - 2010, W911NF-81-1-0521
Pěchouček, M.: Biologicky inspirovaná bezpečnostní infrastruktura pro taktická prostředí
2009 - 2009, W911NF-08-2-0023
Pěchouček, M.: Agentní prostředí pro podporu turingových her
2009 - 2009, FA8655-09-1-3060
Pěchouček, M.: Plánování v komplexních dynamických doménách s oponenty
2009 - 2010, ME09053
Pěchouček, M.: Modelování a uvažování s oponentem v námořním provozu
2009 - 2012, N00014-09-1-0537
Pošík, P.: Metody strojového učení pro konstrukci řešení v evolučních algoritmech
2008 - 2010, GP102/08/P094
Přeučil, L.: Systém pro robotickou tele-výuku
2006 - 2011, 2C06005
Přeučil, L.: ROBOTIC - Evoluce schopný robotický organismus
2008 - 2013, ICT-2007-1-216240
Přeučil, L.: Evoluce schopný robotický organismus
2008 - 2013, 7E08006
Radakovič, M.: Architektúra pre explicitnú špecifikáciu chovaní agentov v distribuovanom multiagentovom riadiacom systéme zameraného na priemyselné riadenie
2009 - 2009, CTU0914713
Radisavljevic Djordjevic, V.: Multimediální podpora ve výuce EEG
2009 - 2009, 2238G3
Radisavljevic Djordjevic, V.: Konference IEEE ITAB 2009: Feature Extraction and Classification of EEG Sleep Recordings in Newborns
2009 - 2009, CTU0914613
Šára, R.: eTraning pro interpretaci obrazů urbanistických scén
2006 - 2009, 027113-eTRIMS
Štěpánková, O.: Relační strojové učení pro průzkum biomedicínských dat
2005 - 2009, 1ET101210513
Štěpánková, O.: COGAIN - Komunikace zprostředkovaná pohledem
2006 - 2009, IST 511598 COGAIN
Štěpánková, O.: OLDES - E-služby z domova pro starší populaci
2007 - 2010, 045282 OLDES
Štěpánková, O.: Pokročilé techniky správy dat pro on-line diagnózy pomoci Gridu
2008 - 2009, MEB060815
Štěpánková, O.: Integrace dat pro dobývání znalostí v bioinformatice a biomedicíně
2008 - 2009, MEB090807
Tyleček, R.: Konference ACCV 2009: Zpřesňování povrchové sítě pro přesnou rekonstrukci z více pohledů
2009 - 2009, CTU0912713
Vavrečka, M.: Inovace předmětu Kognitivní systémy
2009 - 2009, 2081F1a
Vonásek, V.: Plánování pohybu robotu v nestrukturovaném 3D terénu za dynamických omezení
2009 - 2009, CTU0904413
Werner, T.: IST215078 DIPLEC
2007 - 2010, IST215078DIPLEC
Werner, T.: Dynamické interaktivní učení cyklu vnímání-akce v kognitivních systémech
2008 - 2010, 7E08031
Železný, F.: Využití genových ontologiií a anotací pro interpretaci dat genové exprese prostřednictvím algoritmů relačního strojového učení
2007 - 2010, ME 910
Železný, F.: Integrace strojového učení a splňování omezujících podmínek
2008 - 2010, GA201/08/0509
Železný, F.: Překonání propasti mezi systémovou biologií a strojovým učení
2009 - 2011, GA201/09/1665
Stránka vytvořena 17.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.