13000 / 13133 - Granty - 2012

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2012

Bakštein, E.: Praktické úlohy v geometrii
2012 - 2012, G3 2529
Blaško, M.: Efektivní tvorba znalostních systémů s využitím pokročilých sémantických technologií
2010 - 2012, SGS10/276/OHK3/3T/13
Chudáček, V.: Inteligentní systém pro automatickou analýzu kardiotokografických dat a jejich hodnocení využívající aktuální metody umělé inteligence
2012 - 2013, 7AMB12GR066
Chum, O.: Vyhledávání informaci a jejich porozumnění ve velkem množství obrazových dat
2011 - 2012, SGS11/125/OHK3/2T/13
Chum, O.: Vyhledávání obrazů a objektu ve velkých databázích jako učitel
2012 - 2014, GAP103/12/2310
Drbohlav, O.: Learning Texture Descriptors
2009 - 2012, PERG03-GA-2008-231031
Eck, V.: Podpora výuky předmětu Poruchy fyziologických regulací pomocí interaktivních simulátorů
2012 - 2012, F3 d 2680
Franc, V.: SEMISOL, 239455 (Marie Curie)
2009 - 2012, PERG04-GA-2008-239455
Heller, J.: Metody polynomiální optimalizace v kalibraci kamer a robotů
2010 - 2012, SGS10/277/OHK3/3T/13
Hlaváč, V.: HUMAVIPS, 247525
2010 - 2013,
Hlaváč, V.: 7E10044-NIFTI-DOTACE MŠMT
2010 - 2013, 7E10044
Hlaváč, V.: 7E10047-HUMAVIPS-DOTACE MŠMT
2010 - 2013, 7E10047
Hlaváč, V.: neuveden
2010 - 2013, 247870
Hlaváč, V.: NIFTi, 247870
2010 - 2014,
Hlaváč, V.: Struktura a její využití při rozpoznávání
2010 - 2014, GAP103/10/0783
Hlaváč, V.: spoluřešitel pro EKOLA
2011 - 2013, TA01031478
Hlaváč, V.: Učení složitých predičních modelů z nekompletních trénovacích příkladů
2012 - 2014, SGS12/187/OHK3/3T/13
Hlaváč, V.: Clothes Perception and Manipulation
2012 - 2015, 288553
Jakob, M.: SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities
2011 - 2014, 289067
Jirkovský, V.: Metody a nástroje pro inteligentní rozhodování a řízení v průmyslové výrobě
2012 - 2014, SGS12/188/OHK3/3T/13
Kollár, I.: Použití metod umělé inteligence k předpovědi Parkinsonického třesu
2012 - 2014, SGS12/189/OHK4/3T/13
Kouba, Z.: IRIS - Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
2008 - 2012, CP-IP 213968
Kouba, Z.: Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
2009 - 2012, 7E09078
Kouba, Z.: Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci
2011 - 2015, DF11P01OVV002
Krsek, P.: Malá gyroskopicky stabilizovaná kamerová hlavice
2012 - 2014, TA02010887
Křemen, V.: post doc do 2013
2011 - 2013, GPP103/11/P106
Kubalík, J.: Sociální síť informatiků v regionech České republiky
2009 - 2012, CZ.1.07/2.4.00/12.0039
Kulich, M.: Kognitivní autonomní roboty II
2012 - 2013, 7AMB12AR022
Kužílek, J.: Multimediální podpora výuky tvorby bezbariérového webu
2012 - 2012, G3 1064
Kybic, J.: Automatická analýza obrazů nervové tkáně ze světelné a elektronové mikroskopie
2011 - 2014, GAP202/11/0111
Kybic, J.: Algoritmy registrace, segmentace, detekce a klasifikace pro zpracování biomedicínských obrazů
2012 - 2014, SGS12/190/OHK3/3T/13
Lhotská, L.: Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče
2010 - 2015, NT11124
Lhotská, L.: Pokročilé metody zpracování biologických dat a signálů
2012 - 2012, SVK 22/12/F3
Lhotská, L.: Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions
2012 - 2015, 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW
Mařík, V.: Behaviorální detekce pokročilých útočníků v počítačových sítích
2012 - 2014, VG20122014079
Matas, J.: Massive Sets of Heuristics for Machine Learning
2010 - 2012, 7E10045
Matas, J.: MASH, 247022
2010 - 2013, 247022
Matas, J.: MASH
2010 - 2013, 247022
Matas, J.: DARWIN, 270138
2011 - 2012, 270138
Matas, J.: 7E11036-Dotace MŠMT DARWIN, 270138
2011 - 2015, 7E11036
Matas, J.: Zrucny montazni robot s vtelenou inteligenci
2011 - 2015, 270138
Matas, J.: MASELTOV
2012 - 2014, 288587
Matas, J.: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
2012 - 2018, GBP103/12/G084
Matysková, E.: neuveden
2010 - 2013, 246587
Matysková, E.: HUMAVIPS
2010 - 2013, 247525
Novák, D.: Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech
2009 - 2012, GA309/09/1145
Pajdla, T.: ProVisG - Zpracování planetárního povrchu viděním robota
2008 - 2012, 080291-ZPX
Pajdla, T.: proVIScout, 241523
2010 - 2012, 241523
Pajdla, T.: DE-MONTES
2012 - 2013, 285839
Pajdla, T.: Trojdimenzionální rekonstrukce scény z obrazů
2012 - 2014, SGS12/191/OHK3/3T/13
Pajdla, T.: Automatické trojdimenzionální monitorování terénu
2012 - 2014, TA02011275
Pěchouček, M.: Modelování a uvažování s oponentem v námořním provozu
2009 - 2012, N00014-09-1-0537
Pěchouček, M.: Game theoretic, multi-agent approach to network traffic monitoring
2010 - 2012, FA8655-10-1-3016
Pěchouček, M.: Prislusenstvi k AGENTFLY pro letecky dopravni­ system pristi generace
2010 - 2012, DTFAcT-10-A-00003, 218026-3448
Pěchouček, M.: Formální modely a efektivní algoritmy pro inteligentní ochranu dopravní infrastruktury.
2011 - 2013, LH11051
Pěchouček, M.: AgentFly-In-Air: HW deployment, experimentation and testing of the results from the Tactical AgentFly and AgentScout projects
2011 - 2013, W911NF-11-1-0252
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, ARTEMIS, 269336
Pěchouček, M.: Use of Agentfly within Advanced Replanning and Execution Tools for Heterogeneous Unmanned Systems
2011 - 2014, N62909-11-1-7034
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, 7H11102
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, 7H11102
Pevný, T.: Conference "13th Information Hiding Conference"
2011 - 2012, FA8655-11-1-5042
Pevný, T.: Conference Information Hiding Conference 2011
2011 - 2012, N62909-11-1-1051
Pevný, T.: Universal Batch Steganalysis
2011 - 2012, FA8655-11-1-3035
Přeučil, L.: ROBOTIC - Evoluce schopný robotický organismus
2008 - 2013, ICT-2007-1-216240
Přeučil, L.: Evoluce schopný robotický organismus
2008 - 2013, 7E08006
Přeučil, L.: Evoluční robotické organismy
2010 - 2013, 216342
Přeučil, L.: Evoluční robotické organismy
2010 - 2013, 216342
Přeučil, L.: Symbiotic Evolutionary Robot Organisms
2011 - 2013, 7E11017
Přeučil, L.: Řízení a lokalizace robotických rojů
2011 - 2014, LH11053
Přeučil, L.: Stavba modelu světa pro nasazení mobilních robotů v nestrukturovaných prostředích
2012 - 2013, SGS12/145/OHK3/2T/13
Rehák, M.: Autonomní analýza škodlivého kódu pomocí víceúrovňové detekce anomálií
2010 - 2012, ME10051
Rehák, M.: Herně-teoretická samoroganizace v adaptivních bezpečnostních systémech
2011 - 2013, SGS11/154/OHK3/3T/13
Rollo, M.: AUTONOMIE - Řízení autonomních bezpilotních prostředků v dynamickém prostředí
2010 - 2012, OVCVUT2010001
Saska, M.: Stabilizace rojů bezpilotních helikoptér používajících decentralizovanou relativní lokalizaci
2012 - 2014, GPP103/12/P756
Svoboda, T.: Pokročilé prediktory pro detekci a sledování objektů ve videu
2010 - 2014, GAP103/10/1585
Svoboda, T.: Anglická verze studijního programu OI na ČVUT v Praze
2011 - 2013, CZ.2.17/3.1.00/33301
Šára, R.: Strukturální, sémantická a trojrozměrná interpretace obrazu
2010 - 2012, SGS10/278/OHK3/3T/13
Šára, R.: interactIVe, 246587
2010 - 2013,
Šára, R.: Accident avoidance by active intervention for Intelligent Vehicles
2010 - 2013, 7E10037
Šára, R.: Strukturní a sémantické modelování architektury jako problém interpretace digitálního obrazu
2012 - 2014, GAP103/12/1578
Šedivý, J.: Praktická Akademie IT znalostí - rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení spoluprace
2012 - 2014, CZ.1.07/2.4.00/31.0013
Šedivý, J.: Praktická Akademie IT znalostí - rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení spolupráce
2012 - 2014, EE2.4.31.0013
Štěpánková, O.: Nové přístupy ke sběru, vyhodnocování a využívání biologických dat
2010 - 2012, SGS10/279/OHK3/3T/13
Štěpánková, O.: Nanoelektronika pro mobilní AAL systémy
2010 - 2013, 120228
Štěpánková, O.: Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems
2010 - 2013, 7H10019
Štěpánková, O.: Nanoelektronika pro mobilní AAL systémy
2010 - 2013, 120228
Štěpánková, O.: spoluřešitel pro IMA
2011 - 2013, FR-TI3/765
Štěpánková, O.: 111001-ZPX K13133 SPES
2011 - 2014, 3CE286P2
Štěpánová, K.: Tvorba aplikace pro administraci psychologických experimentů v součinosti s EEG měřením
2012 - 2012, G3 2330
Vavrečka, M.: postdoc do 2013
2011 - 2013, GPP407/11/P696
Vítků, J.: Neuroevoluce hybridních kognitivních systémů
2012 - 2013, SGS12/146/OHK3/2T/13
Werner, T.: Strukturované statistické modely pro porozumění obrazům
2012 - 2015, GAP202/12/2071
Zimmermann, K.: post doc do 2013
2011 - 2013, GPP103/11/P700
Železný, F.: Učení se z teorií
2010 - 2012, GAP103/10/1875
Železný, F.: Prediktivní datové modelování pro efektivní genovou terapii a transplantaci kostní dřeně
2010 - 2012, ME10047
Železný, F.: do 2012
2011 - 2012, GAP103/11/2170
Stránka vytvořena 06.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.