13000 / 13133 - Granty - 2018

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2018

Alibekov, E.: Získávání znalostí od agentů naučených posilováním ve spojitých prostorech
2016 - 2018, SGS16/228/OHK3/3T/13
Chum, O.: Vyhledávání vizuálních kategorií ve velkém množství obrázků
2013 - 2018, LL1303
Cvrček, V.: Detekce a certifikace objektů v astronomických pozorováních
2018 - 2020, SGS18/184/OHK3/3T/13
Čech, J.: Hluboké neuronové sítě v počítačovém vidění a poruzumění obrazu
2017 - 2019, SGS17/185/OHK3/3T/13
Hadrava, M.: Modelování tonality v hudbě pomocí sítě neurálních oscilátorů
2017 - 2018, SGS17/133/OHK3/2T/13
Hruška, F.: Posilované učení v hyper-heuristikách
2017 - 2018, SGS17/134/OHK3/2T/13
Křemen, P.: Efektivní explorace prostoru propojených dat
2016 - 2018, GA16-09713S
Ledvinka, M.: Podpora kvality ontologických dat v informačních systémech
2016 - 2018, SGS16/229/OHK3/3T/13
Leibl, M.: Konvoluční neuronové sítě pro segmentaci biomedicínských obrazů
2017 - 2019, SGS17/186/OHK3/3T/13
Matas, J.: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
2012 - 2018, GBP103/12/G084
Novák, D.: Mikro a makro konektomika subtalamického jádra u člověka: vliv neuromodulace a dopaminové deplece
2016 - 2018, GA16-13323S
Polic, M.: Metoda pro vyrovnání scény s lícovacími body
2016 - 2018, SGS16/230/OHK3/3T/13
Saifutdinova, E.: Syntéza Optimální Sady Příznaků pro Detekci Grafoelementů
2017 - 2018, SGS17/135/OHK4/2T/13
Saska, M.: Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech
2017 - 2019, GA17-07690S
Saska, M.: Stabilizace a řízení týmů vzájemně lokalizovaných autonomních helikoptér letících oblastmi s velkým výskytem překážek
2017 - 2019, GJ17-16900Y
Saska, M.: Plánování pohybu, vizuální lokalizace, navigace a stabilizace skupin malých autonomních helikoptér
2017 - 2019, SGS17/187/OHK3/3T/13
Straka, Z.: Strojové a posilované učení pro mobilní a kolaborativní roboty
2018 - 2019, SGS18/138/OHK3/2T/13
Štěpánková, O.: Podpora interaktivních postupů získávání a zpracování biomedicínských dat
2016 - 2018, SGS16/231/OHK3/3T/13
Vonásek, V.: Plánování v multi­robotických systémech s využitím cloudových technologií
2017 - 2018, 7AMB17DE026
Vonásek, V.: Metody plánování pohybu autonomních helikoptér v úlohách dohledu
2017 - 2018, 7AMB17DE025
Žegklitz, J.: Boosting v genetickém programování
2018 - 2018, SGS18/078/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 20.09.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.