13000 / 13133 - Granty - 2019

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2019

Ahmad, J.: Efficient Vocabularies Management Using Ontologies
2019 - 2020, SGS19/110/OHK3/2T/13
Bučková, B.: The effective use of pattern recognition methods in brain imaging
2019 - 2021, SGS19/169/OHK3/3T/13
Cvrček, V.: Detekce a certifikace objektů v astronomických pozorováních
2018 - 2020, SGS18/184/OHK3/3T/13
Čech, J.: Hluboké neuronové sítě v počítačovém vidění a poruzumění obrazu
2017 - 2019, SGS17/185/OHK3/3T/13
Dlask, T.: New Algorithms for Large-scale Optimization in Computer Vision and Machine Learning
2019 - 2021, SGS19/170/OHK3/3T/13
Leibl, M.: Konvoluční neuronové sítě pro segmentaci biomedicínských obrazů
2017 - 2019, SGS17/186/OHK3/3T/13
Němý, M.: Měření atrofie bazálního předního mozku a integrity cholinergických mozkových drah pomocí MRI
2019 - 2020, SGS19/111/OHK4/2T/13
Novák, D.: Získávání, zpracování a vizualizace biomedicínských dat
2019 - 2021, SGS19/171/OHK3/3T/13
Polic, M.: Metoda pro zpřesnění a zrychlení struktury z pohybu na základě neurčitosti
2019 - 2019, SGS19/068/OHK3/1T/13
Saska, M.: Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech
2017 - 2019, GA17-07690S
Saska, M.: Stabilizace a řízení týmů vzájemně lokalizovaných autonomních helikoptér letících oblastmi s velkým výskytem překážek
2017 - 2019, GJ17-16900Y
Saska, M.: Plánování pohybu, vizuální lokalizace, navigace a stabilizace skupin malých autonomních helikoptér
2017 - 2019, SGS17/187/OHK3/3T/13
Steidl, S.: Řešení geometrických úloh počítačového vidění a robotiky pomocí hlubokých neuronových sítí
2019 - 2021, SGS19/172/OHK3/3T/13
Straka, Z.: Strojové a posilované učení pro mobilní a kolaborativní roboty
2018 - 2019, SGS18/138/OHK3/2T/13
Trutman, P.: Semidefinitní programování v robotice a v geometrii počítačového vidění
2019 - 2021, SGS19/173/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 27.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.