Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13133 - Publikace

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stránka vytvořena 12.12.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.