13000 / 13133 - Publikace - 2010

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

CHUM, O. a J. MATAS. Large Scale Discovery of Spatilly Related Images. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2010, 32(2), 371-377. ISSN 0162-8828. DOI 10.1109/TPAMI.2009.166.

PEVNÝ, T., T. BAS a J. FRIDRICH. Steganalysis by Subtractive Pixel Adjacency Matrix. IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2010, 2 215-224. ISSN 1556-6013. DOI 10.1109/TIFS.2010.2045842.

KYBIC, J. Bootstrap Resampling for Image Registration Uncertainty Estimation without Ground Truth. IEEE Transactions on Image Processing. 2010, 19(1), 64-73. ISSN 1057-7149. DOI 10.1109/TIP.2009.2030955.

KÚKELOVÁ, Z. et al. Fast and Robust Numerical Solutions to Minimal Problems for Cameras with Radial Distortion. Computer Vision and Image Understanding. 2010, 114(2), 234-244. ISSN 1077-3142. DOI 10.1016/j.cviu.2008.11.008.

COOPER, M.C. et al. Soft arc consistency revisited. Artificial Intelligence. 2010, 174(7-8), 449-478. ISSN 0004-3702. DOI 10.1016/j.artint.2010.02.001.

UHRÍKOVÁ, Z. et al. TremAn: A tool for measuring tremor frequency from video sequences. MOVEMENT DISORDERS. 2010, 25(4), 504-506. ISSN 0885-3185. DOI 10.1002/mds.22904.

DJORDJEVIČ, V. et al. The Development of Modules for the Support of Education in the Field of Biomedical Engineering. Elektronika ir Elektrotechnika. 2010, 102(6), 47-50. ISSN 1392-1215.

STEINER, D. European Marrow Donor Information System: Concept and Praxis. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS. 2010, 42(8), 3255-3257. ISSN 0041-1345. DOI 10.1016/j.transproceed.2010.07.035.

UHERČÍK, M. et al. Model Fitting Using RANSAC for Surgical Tool Localization in 3-D Ultrasound Images. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2010, 57(8), 1907-1916. ISSN 0018-9294. DOI 10.1109/TBME.2010.2046416.

NAVARA, M. Characterization of spaces of filtering states. International Journal of Theoretical Physics. 2010, 49(12), 3209-3215. ISSN 0020-7748. DOI 10.1007/s10773-009-0213-9.

KUBALÍK, J. et al. Clustering Methods for Agent Distribution Optimization. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Part C. 2010, 40(1), 78-86. ISSN 1094-6977. DOI 10.1109/TSMCC.2009.2031093.

CINTULA, P. et al. Fuzzy logics with an additional involutive negation. Fuzzy Sets and Systems. 2010, 161(3), 390-411. ISSN 0165-0114. DOI 10.1016/j.fss.2009.09.003.

FAIGL, J. Approximate Solution of the Multiple Watchman Routes Problem With Restricted Visibility Range. IEEE Transactions on Neural Networks. 2010, 21(10), 1668-1679. ISSN 1045-9227. DOI 10.1109/TNN.2010.2070518.

UHRÍKOVÁ, Z. et al. Detection of aberrant behaviour in home environments from video sequence. Annals of Telecommunications. 2010, 65(9-10), 571-581. ISSN 0003-4347. DOI 10.1007/s12243-010-0179-x.

ARGANDA-CARRERAS, I. et al. Non-rigid consistent registration of 2D image sequences. Physics in Medicine and Biology. 2010, 55(20), 6215-6242. ISSN 0031-9155. DOI 10.1088/0031-9155/55/20/012.

WERNER, T. Revisiting the Linear Programming Relaxation Approach to Gibbs Energy Minimization and Weighted Constraint Satisfaction. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2010, 32(8), 1474-1488. ISSN 0162-8828. DOI 10.1109/TPAMI.2009.134.

KRAJNÍK, T. et al. Simple, Yet Stable Bearing-Only Navigation. Journal of Field Robotics. 2010, 27(5), 511-533. ISSN 1556-4959. DOI 10.1002/rob.20354.

SONNENBURG, S. et al. The SHOGUN Machine Learning Toolbox. Journal of Machine Learning Research. 2010, 11(6), 1799-1802. ISSN 1532-4435.

NAVARA, M., M. PETRÍK a P. SARKOCI. Explicit formulas for generators of triangular norms. Publicationes Mathematicae. 2010, 77(1-2), 171-191. ISSN 0033-3883.

ČECH, J., J. MATAS a M. PERĎOCH. Efficient Sequential Correspondence Selection by Cosegmentation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2010, 32(9), 1568-1581. ISSN 0162-8828. DOI 10.1109/TPAMI.2009.176.

VRBA, P. a V. MAŘÍK. Capabilities of Dynamic Reconfiguration of Multiagent-Based Industrial Control Systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - part A: Systems and Humans. 2010, 40(2), 213-223. ISSN 1083-4427. DOI 10.1109/TSMCA.2009.2034863.

DRBOHLAV, O. a A. LEONARDIS. Towards correct and informative evaluation methodology for texture classification under varying viewpoint and illumination. Computer Vision and Image Understanding. 2010, 114(4), 439-449. ISSN 1077-3142. DOI 10.1016/j.cviu.2009.08.006.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze - fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ, Neovision s.r.o., Praha 4, CZ. Robot pro čištění a inspekci potrubí a ovládací jednotka pro jeho řízení. Původci: P. FARKAVEC a V. SMUTNÝ. Česká republika. Patent CZ 302170. 2010-10-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=480

Články v ostatních periodikách

KRAJNÍK, T. a V. VONÁSEK. Jak to vidí roboti - IV. ROBOT REVUE. 2010, 6/10(1), 37-38. ISSN 1804-056X.

HLÚBIK, P., J. HLÚBIK a H. STRITECKA. Význam vitamínů v organizmu a možnosti stanovení. Laboratórna Diagnostika. 2010, 15(1-2), 15. ISSN 1335-2644.

KRAJNÍK, T. et al. A Monocular Navigation System for RoboTour Competition. AT&P journal PLUS 2. 2010, 18(1), 57-63. ISSN 1336-5010.

TYLEČEK, R. a R. ŠÁRA. Refinement of Surface Mesh for Accurate Multi-View Reconstruction. The International Journal of Virtual Reality. 2010, 9(1), 45-54. ISSN 1081-1451.

KRAJNÍK, T. et al. Jak to vidí roboti - III. ROBOT REVUE. 2010, 5/10(1), 36-38. ISSN 1804-056X.

HODÍK, J. Simulation of Virtual Organization Performance. VIMation Journal. 2010, !!!(1), 84-90. ISSN 1866-4245. Dostupné z: http://vimation.org/files/201001finalWeb.pdf

FAIGL, J. et al. SyRoTek - A Robotic System for Education. AT&P journal PLUS 2. 2010, 31-36. ISSN 1336-5010.

VANĚK, O. Agent-based Simulation of the Maritime Domain. Acta Polytechnica. 2010, 11(4), 94-99. ISSN 1210-2709.

KRAJNÍK, T., V. VONÁSEK a J. FAIGL. RoboTour 2009 - soutěž outdoorových robotů. ComputerWorld - ScienceWorld. 2010, 3(4), ISSN 1212-6810.

SASKA, M. Formace mobilnich robotů. ROBOT REVUE. 2010, 7(1), 34-36. ISSN 1804-056X.

OBITKO, M. et al. Applications of Semantics in Agent-Based Manufacturing System. Informatica. 2010, 34(3), 315-330. ISSN 0350-5596.

FAIGL, J. et al. Mobile Robotics at FEE CTU. AT&P journal PLUS 2. 2010, 37-42. ISSN 1336-5010.

HLÚBIK, J. a P. HLÚBIK. Změna tělesné bioimpedance v závislosti na fyzické aktivitě. Vojenské zdravotnické listy. 2010, 79(4), 146-150. ISSN 0372-7025.

SOVA, J., T. KRAJNÍK a M. SVĚDIROHOVÁ. Jak to vidí roboti - VI. ROBOT REVUE. 2010, 9/10(1), 34-37. ISSN 1804-056X.

KRAJNÍK, T. et al. Jak to vidí roboti - I. ROBOT REVUE. 2010, 2(3), 37-39. ISSN 1804-056X.

STRITECKA, H., J. HLÚBIK a P. HLÚBIK. Targeted weight reduction using Sibutramine. TRANSLATIONAL BIOMEDICINE. 2010, 1(3), ISSN 2172-0479. DOI 10.3823/414.

BIERHOFF, I. et al. Making User-Centred Design a Reality: Experiences from the NETCARITY and SOPRANO Project. Gerontechnology. 2010, 9(2), 134. ISSN 1569-1101. DOI 10.4017/gt.2010.09.02.064.00.

KRAJNÍK, T., V. VONÁSEK a J. SOVA. Jak to vidí roboti - II. ROBOT REVUE. 2010, 4(1), 44-46. ISSN 1804-056X.

KRAJNÍK, T. et al. Jak to vidí roboti - V. ROBOT REVUE. 2010, 8/10(1), 31-35. ISSN 1804-056X.

HLÚBIK, J., L. LHOTSKÁ a P. HLÚBIK. Bioimpedance in Medicine: Measuring Hydration Influence. Journal of Physics: Conference Series. 2010, 7(224), 1-4. ISSN 1742-6596. DOI 10.1088/1742-6596/224/1/012135. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1742-6596/224/1/012135

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

KHURY, S., L. LHOTSKÁ a N. PISANTI, eds. Information, Technology in Bio- and Medical Informatics, ITBAM 2010 Information, Technology in Bio- and Medical Informatics. Bilbao, 2010-08-31/2010-09-04. Berlin: Springer, 2010. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15019-7.

GIBERT, K. et al. Privacy Preserving and Use of Medical Information in a Multiagent System. In: SOLANAS, A. a A. MARTÍNEZ-BALLESTÉ, eds. Advances in Artificial Intelligence for Privacy Protection and Security - Intelligent Information Systems - Vol. 1. London: World Scientific, 2010. s. 165-193. Intelligent Information Systems. ISBN 978-981-279-032-3.

ZVÁROVÁ, J., L. LHOTSKÁ a V. PŘIBÍK, eds. Biomedicínská data a znalosti. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1805-0.

LHOTSKÁ, L. a M. HUPTYCH. Předzpracování a analýza signálu EKG. In: ZVÁROVÁ, J., L. LHOTSKÁ a V. PŘIBÍK, eds. Biomedicínská data a znalosti. Praha: Karolinum, 2010. s. 23-46. ISBN 978-80-246-1805-0.

LHOTSKÁ, L. a M. HUPTYCH. Předzpracování a analýza EEG signálu. In: ZVÁROVÁ, J., L. LHOTSKÁ a V. PŘIBÍK, eds. Biomedicínská data a znalosti. Praha: Karolinum, 2010. s. 47-67. ISBN 978-80-246-1805-0.

PŘEUČIL, L. et al. Cognitive World Modeling. In: Symbiotic Multi-Robot Organisms. 7 vyd. Berlin: Springer, 2010. s. 165-183. ISSN 1867-4925. ISBN 978-3-642-11691-9.

ŠPAČEK, L. a V. FRANC, eds. CVWW '10: Proceedings of the Computer Vision Winter Workshop 2010. Nové Hrady, 2010-02-03/2010-02-05. Praha: Czech Society for Cybernetics and Informatics, 2010. ISBN 978-80-254-6499-1.

LHOTSKÁ, L. a M. HUPTYCH. Biologické signály. In: ZVÁROVÁ, J., L. LHOTSKÁ a V. PŘIBÍK, eds. Biomedicínská data a znalosti. Praha: Karolinum, 2010. s. 11-22. ISBN 978-80-246-1805-0.

DIX, J., M. FISHER a P. NOVÁK, eds. Computational Logic in Multi-Agent Systems 10th International Workshop, CLIMA X, Hamburg, Germany, September 9-10, 2009, Revised Selected and Invited Papers. Hamburg, 2009-09-09/2009-09-10. Berlin: Springer, 2010. LNAI. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-16866-6.

BEČVÁŘ, P. et al. Expanding Decision Support Systems Outside Company Gates. In: Decision Support Systems. Viena: In-Teh, 2010. s. 243-260. ISBN 978-953-7619-64-0.

Stati ve sbornících konferencí

DJORDJEVIČ, V. et al. The Development of Modules for the Support of Education in the Field of Biomedical Engineering. In: VALINEVIČIUS, A. a D. ANDRIUKAITIS, eds. 21st EAEEIE Annual Conference. Palanga, 2010-06-28/2010-06-30. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010. s. 47-50. ISBN 978-9955-25-826-1. Dostupné z: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektros_z/z102/12__ISSN_1392-1215_he%20Development%20of%20Modules%20for%20the%20Support%2

STEINER, D. et al. Challenges of Haplotype estimation methods for Hematopoietic Stem Cell Donors and Cord Blood Units Registry Uses. In: World Marrow Donor Association - 8th international donor registry conference and working group meetings. 8th International Donor Registry Conference, Dublin, 2010-06-16/2010-06-19. Dublin: The World Marrow Donor Association, 2010. s. 32.

RADAKOVIČ, M. Distributed Industrial Control Systems: The Usability of Procedural and Declarative Knowledge in MAS. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010/

VOKŘÍNEK, J., A. KOMENDA a M. PĚCHOUČEK. Cooperative Agent Navigation in Partially Unknown Urban Environments. In: LIU, W. et al., eds. Proceedings of the 3rd International Symposium on Practical Cognitive Agents and Robots. International Symposium on Practical Cognitive Agents and Robots, Toronto, ON, 2010-05-10. New York: ACM, 2010. s. 46-53. ISBN 978-1-4503-0250-0. DOI 10.1145/1967112.1967118.

URBAN, Š. Probabilistic Trajectory Modeling. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

KRAJČOVIČOVÁ, E. et al. Algorithm development for correction of image deformations during acquisition of intrinsic optical signals. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 294-295. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

VAVREČKA, M. Reprezentace objektů v prostoru pomocí dvou vizuálních drah. In: Kognice a umělý život X. Ostravice, 2010-05-31/2010-06-04. Opava: Slezská univerzita, 2010. s. 403-409. ISBN 978-80-7248-589-5.

GERLA, V. et al. Automatizovaná analýza dlouhodobých EEG záznamů. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 51.

KUBALÍK, J. Black-Box Optimization Benchmarking of Two Variants of the POEMS Algorithm on the Noiseless Testbed. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1567-1574. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830761.1830774. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1830761.1830774&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=111281501&CFTOKEN=24192215

KUBALÍK, J., P. BURYAN a L. WAGNER. Solving the DNA Fragment Assembly Problem Efficiently Using Iterative Optimization with Evolved Hypermutations. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 213-214. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830483.1830522. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1830483.1830522&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=111281501&CFTOKEN=24192215

POŠÍK, P. Stochastic local search in continuous domains: questions to be answered when designing a novel algorithm. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1937-1944. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830761.1830830.

VANĚK, O. Agent-based Simulation of the Maritime Domain. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

SZABÓOVÁ, A. et al. Prediction of DNA Binding Proteins from Structural Features. In: Proceedings of the Fourth International Workshop on Machine Learning in Systems Biology. The Fourth International Workshop on Machine Learning in Systems Biology, Edinburgh, 2010-10-15/2010-10-16. Edinburgh: University of Edinburg, 2010. s. 71-74.

OBDRŽÁLEK, Š. a J. MATAS. A Voting Strategy for Visual Ego-Motion from Stereo. In: IV 2010: Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium. IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2010, San Diego, 2010-06-21/2010-06-24. Madison: Omnipress, 2010. s. 382-387. ISSN 1931-0587. ISBN 978-1-4244-7866-8. DOI 10.1109/IVS.2010.5548093.

KÁLAL, Z., K. MIKOLAJCZYK a J. MATAS. Forward-Backward Error: Automatic Detection of Tracking Failures. In: STERRITT, R., ed. ICPR'2010: Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition. 20th International Conference on Pattern Recognition, Istambul, 2010-08-23/2010-08-26. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010. s. 2756-2760. ISSN 1051-4651. ISBN 978-0-7695-4109-9.

MATOUŠEK, K. a J. DOLEŽAL. Analýza portálů sociálních sítí pro vědu, výzkum a inovace. In: Systems Integration 2010. Systémová integrace 2010, Praha, 2010-06-08/2010-06-09. Praha: Oeconomia, 2010. s. 214-223. ISBN 978-80-245-1660-8.

DJORDJEVIČ, V. a L. LHOTSKÁ. Discrimination of EEG Correlates of Emotions. In: Workshop Nadace ČVUT MEDIA LAB 2010. Praha, 2010-11-23. Praha: Nadace ČVUT MEDIA LAB, 2010. s. 3.

PRISSACARIU, V.A. et al. Integrating Object Detection with 3D Tracking Towards a Better Driver Assistance System. In: STERRITT, R., ed. ICPR'2010: Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition. 20th International Conference on Pattern Recognition, Istambul, 2010-08-23/2010-08-26. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010. s. 3344-3347. ISSN 1051-4651. ISBN 978-0-7695-4109-9.

HODÍK, J. Creation of Robust Schedule for Profit Based Cooperation. In: Balanced Automation Systems for Future Manufacturing Networks. 9th IFIP International Conference on Information Technology for BALANCED AUTOMATION SYSTEMS, Valencia, 2010-07-21/2010-07-23. Munich: Springer, 2010. s. 161-167. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-14340-3. DOI 10.1007/978-3-642-14341-0_19.

BAKŠTEIN, E. et al. Features for Detection of Parkinson's Disease Tremor from Local Field Potentials of the Subthalamic Nucleus. In: Proceedings of 2010, 9th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems. 9th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems, Berkshire, 2010-09-01/2010-09-02. Piscataway: IEEE, 2010. s. 39-44. ISBN 978-1-4244-9023-3.

KUŽÍLEK, J. et al. Detection of Myocardial Infarction Using ICA. In: Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Proceedings. Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 118-121. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4.

SPILKA, J. Analysis of Fetal Hearth Rate Using Chaos Theory. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

HUŇKA, P. Modification of ECMO Therapy for Acute Circulatory Failure. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

BURŠA, M., L. LHOTSKÁ a Z. TRÁVNÍČEK. Nature Inspired Clustering Methods in The Electrocardiogram Interpretation Process in Cardiology. In: Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Proceedings. Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 143-147. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4. Dostupné z: http://www.biosignal.cz/bs2010/papers/1039.pdf

CHUDÁČEK, V. et al. Automatic Classification of Intrapartal Fetal Heart Rate Recordings - can it compete with experts?. In: Information Technology in Bio-and Medical Informatics. International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Bilbao, 2010-08-31/2010-09-04. Berlin: Springer, 2010. s. 57-59. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15019-7. DOI 10.1007/978-3-642-15020-3_5.

MACKŮ, D., F. JEŽEK a P. HUŇKA. Modelling of Flow and Pressure Patterns. Estimation of Blood Flow and Blood Pressure Manner in Different Sized Patients. New Challenge for Cardiology and Cardiac Surgery. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulatin. 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Praha, 2010-09-06/2010-09-10. Praha: Czech and Slovak Simulation Society, 2010.

LISÝ, V. Adversarial Planning for Large Multi-agent Simulations. In: AAMAS 2010: Proceedings of the Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems. The Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems, Toronto, 2010-05-10/2010-05-14. Dublin: Computer Science Press, 2010. s. 1665-1666. ISBN 978-0-9826571-1-9.

KULICH, M. et al. On a Mobile Robotics E-learning System. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. s. 597-602. ISBN 978-3-85206-178-8.

LISÝ, V. Planning and Decision-Making in Complex Dynamic Adversarial Domains. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 94-95. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

VAVREČKA, M. et al. The Emotional States Classification based on the EEG. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 314-315. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

NOVÁK, R., V. GERLA a L. LHOTSKÁ. Analýza dlouhodobých EEG záznamů v reálném čase. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 48.

VODRÁŽKA, J. a L. CHRPA. Visual Design of Planning Domains. In: Proceedings of the Workshop on Knowledge Engineering for Planning and Scheduling. The Twentieth International Conference on Automated Planning and Scheduling, Toronto, 2010-05-12/2010-05-16. Menlo Park, California: AAAI Press, 2010. s. 68-69.

MACKŮ, D. VA ECMO setting optimalization in patients suffering from cardiogenic shock. In: ASAIO Journal - A Peer Reviewed Journal of the American Society for Artificial Internal Organs. ASAIO's 56th Annual Conference, Baltimore, 2010-05-27/2010-05-29. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. s. 120. ISSN 1058-2916. DOI 10.1097/01.mat.0000369378.72745.49.

BUJŇÁK, M., Z. KÚKELOVÁ a T. PAJDLA. Robust focal length estimation by voting in multiview scene reconstruction. In: HONGBIN ZHA, R., ed. ACCV 2009: Proceedings of the 9th Asian Conference on Computer Vision, Part I. The ninth Asian Conference on Computer Vision, Xian, 2009-09-23/2009-09-27. Heidelberg: Springer, 2010. s. 13-24. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-12306-1.

WERNER, T. Primal View on Belief Propagation. In: GRUNWALD, P. a P. SPIRTES, eds. UAI 2010: Proceedings of the Conference of Uncertainty in Artificial Intelligence. Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, Catalina Island, 2010-07-08/2010-07-11. Corvallis: AUAI Press, 2010. s. 651-657. ISBN 978-0-9749039-6-5.

KUBALÍK, J. a F. ŽELEZNÝ. Solving the Shortest Common Supersequence Problem Using Iterative Optimization with Evolved Hypermutations. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. s. 579-585. ISBN 978-3-85206-178-8. DOI 10.1145/1569901.1569944.

SERRANOVA, T. et al. Subthalamic Nucleus Stimulation Induced Changes in Affective Ratings of Negative Emotional Stimuli in Parkinson's Disease. In: Journal of Neurology. 20th Meeting of the European-Neurological-Society, Berlin, 2010-06-19/2010-06-23. Heidelberg: Springer, 2010. s. s13-s14. ISSN 0340-5354.

GAUFILLET, F. et al. 3D Ultrasound real-time monitoring of surgical tools. In: IEEE Ultrasonics Symposium. neuvedeno, San Diego, 2010-10-11/2010-10-14. Piscataway: IEEE, 2010. s. 2360-2363. ISSN 1948-5719. ISBN 978-1-4577-0382-9. DOI 10.1109/ULTSYM.2010.5935783.

ŽELEZNÝ, F. a O. KUŽELKA. Taming the Complexity of Inductive Logic Programming (invited talk). In: SOFSEM 2010: Theory and Practice of Computer Science, vol.1. SOFSEM 2010: 36th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Spindleruv Mlýn, 2010-01-23/2010-01-29. Heidelberg: Springer, 2010. s. 132-140. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-11265-2. DOI 10.1007/978-3-642-11266-9_11.

STEINER, D. a D. LYSÁK. Data Management of Harvest and Transplant Centers. In: Proceeding of 5th East-West Immunogenetics Conference. 5th East-West Immunogenetics Conference, Plzeň, 2010-03-04/2010-03-05. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 17. ISBN 978-80-7177-022-0.

GERLA, V. et al. Application of Clustering for Increasing the Evaluation Objectivity of Electroencephalographic Recordings. In: Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 398-404. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4. Dostupné z: http://www.biosignal.cz/bs2010/papers/1093.pdf

STEINER, D. a L. LHOTSKÁ. European Marrow Donor Information System - Concept and Praxis. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 312-313. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

HUPTYCH, M. a L. LHOTSKÁ. Softwarový nástroj pro integraci a analýzu dat v kardiologii. In: MEDSOFT 2010. MEDSOFT, Roztoky u Prahy, 2010-03-30/2010-03-31. Praha: Action M, 2010. s. 45-49. ISSN 1803-8115.

HURÁK, Z. et al. Inerciálně stabilizovaná kamerová základna pro bezpilotní letoun s automatickým sledováním pozemních cílů. In: 2nd Conference for Unmanned Aerial Systems. 2nd Conference for Unmanned Aerial Systems (UAS), Praha, 2010-03-17/2010-03-18. Praha: FSI ČVUT, 2010. ISBN 978-80-86059-53-2.

LHOTSKÁ, L. et al. Ethical and Legal Aspects of Patient Data Handling. In: Proceedings of AALIANCE conference 2010. AALIANCE conference 2010, Malaga, 2010-03-11/2010-03-12. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010. s. 1.

MACKŮ, D. ECMO sanita a interdisciplinární klinický protokol pro pacienty v cirkulační zástavě. In: Intervenční a akutní kardiologie vol. 9/ D - 8. konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie. 8. konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie, Karlovy Vary, 2010-12-02/2010-12-04. Praha: Solen, 2010. s. 14-15. ISSN 1213-807X. ISBN 978-80-87327-49-4.

WILD, J. et al. Detekční algoritmy pro klasifikaci neuronální aktivity. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 52.

KUBALÍK, J. a P. BURYAN. Context-sensitive Refinements for Stochastic Optimization Algorithms in Inductive Logic Programming. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1071-1072. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830483.1830680. Dostupné z: http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://portal.acm.org/browse_dl.cfm%3Fcoll%3Dportal%2520%26dl%3DACM%26idx%3DS

POŠÍK, P. Comparison of Cauchy EDA and BIPOP CMA ES algorithms on the BBOB noiseless testbed. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1697-1702. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830761.1830791. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1830761.1830791&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=108205483&CFTOKEN=53598157

POŠÍK, P. Comparison of G3PCX and Rosenbrock's algorithms on the BBOB noiseless testbed. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1761-1768. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830761.1830800. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1830761.1830800&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=108205483&CFTOKEN=53598157

SIEGER, T. et al. Zvýšení variability pohybu u parkinsonovy nemoci po podání L-DOPA: Analýza signálu z detekčních rukavic. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 13.

KUŽÍLEK, J., L. LHOTSKÁ a M. HANULIAK. Processing Holter ECG signal corrupted with noise: Using ICA for QRS complex detection. In: Conference Proceedings of The 3rd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. The 3rd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, Rome, 2010-11-07/2010-11-10. Rome: University of Rome "Tor Vergata", 2010. s. 1-4. ISBN 978-1-4244-8132-3. DOI 10.1109/ISABEL.2010.5702896.

LHOTSKÁ, L., J. DOLEŽAL a J. DOLEŽEL. Distributed Decision Support in Home Care. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. s. 273-278. ISBN 978-3-85206-178-8.

URBAN, Š., M. JAKOB a M. PĚCHOUČEK. Probabilistic Modeling of Mobile Agents' Trajectories. In: Agents and Data Mining Interaction. 6th International Workshop on Agents and Data Mining Interaction, Mississippi, 2010-04-08/2010-04-10. Berlin: Springer, 2010. s. 59-70. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15419-5. DOI 10.1007/978-3-642-15420-1_6.

CHUM, O. a J. MATAS. Unsupervised Discovery of Co-occurrence in Sparse High Dimensional Data. In: CVPR 2010: Proceedings of the 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. The Twenty-Third IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Francisco, 2010-06-13/2010-06-18. Madison: Omnipress, 2010. s. 3416-3423. ISSN 1063-6919. ISBN 978-1-4244-6984-0.

NOVÁKOVÁ, L. et al. Ontologie pro anotování a analýzu lékařských záznamů. In: Znalosti 2010 - Sborník příspěvků 9. ročníku konference. Znalosti 2010, Jindřichův Hradec, 2010-02-03/2010-02-05. Praha: VŠE, 2010. s. 108-117. ISBN 978-80-245-1636-3.

KULICH, M. et al. A Visualization System for Teaching Intelligent Mobile. In: Proceedings of The 2nd International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for Autonomus Robots. The 2nd International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for Autonomus Robots, Darmstadt, 2010-11-15/2010-11-18. Berlin: Springer, 2010. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-17318-9.

SASKA, M., V. VONÁSEK a L. PŘEUČIL. Control of ad-hoc formations for autonomous airport snow shoveling. In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2010. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Taipei, 2010-10-18/2010-10-22. Taipei: IEEE Industrial Electronics Society, 2010. s. 4995-5000. ISSN 2153-0858. ISBN 978-1-4244-6675-7. DOI 10.1109/IROS.2010.5650712. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=5650712&queryText%3DControl+of+ad-hoc+formations+for+autonomous+

KUŽELKA, O. a F. ŽELEZNÝ. Seeing the World through Homomorphism: An Experimental Study on Reducibility of Examples. In: Inductive Logic Programming. 20th International Conference on Inductive Logic Programming, Firenze, 2010-06-27/2010-06-30. Heidelberg: Springer, 2010. s. 138-145. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-21294-9.

KRAJNÍK, T., J. FAIGL a L. PŘEUČIL. A Simple Yet Reliable Visual Navigation System. In: Mobile Robotics for Environment/Agriculture. 2010 Robotics: Science and Systems Conference, Clermont-Ferrand, 2010-09-03/2010-09-04. Zaragoza: University of Zaragoza, 2010.

HOLEC, M. et al. A Comparative Evaluation of Gene Set Analysis Techniques in Predictive Classification of Expression Samples. In: International Conference on Bioinformatics, Computational Biology, Genomics and Chemoinformatics. Orlando, 2010-07-12/2010-07-14. Orlando: International Society for Research in Science and Technology (ISRST), 2010. s. 7-11. ISBN 978-1-60651-017-9. Dostupné z: http://ida.felk.cvut.cz/cgi-bin/docarc/public.pl/document/148/bcbgc.pdf

SZABÓOVÁ, A. et al. Mining Frequent Spatial Docking Patterns in Zinc Finger DNA Complexes. In: Proceedings of the 7th European Symposium on Biomedical Engineering. 7th European Symposium on Biomedical Engineering, Chalkidiki, 2010-05-28/2010-05-29. University of Patras, 2010. s. !!!. ISBN 978-960-85715-5-6. Dostupné z: http://www.medicon2010.org/MEDICON_2010_20100413_SK.htm

VOKŘÍNEK, J., A. KOMENDA a M. PĚCHOUČEK. Agents Towards Vehicle Routing Problems. In: AAMAS 2010: Proceedings of the Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems. The Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems, Toronto, 2010-05-10/2010-05-14. Dublin: Computer Science Press, 2010. s. 773-780. ISBN 978-0-9826571-1-9.

KODOVSKÝ, J., T. PEVNÝ a J. FRIDRICH. Modern Steganalysis Can Detect YASS. In: Media Forensics and Security II. IS&T/SPIE Electronic Imaging 2010 Science and Technology, San Jose, 2010-01-18/2010-01-20. Washington: SPIE, 2010. s. 1-11. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7934-1. DOI 10.1117/12.838768.

BURŠA, M. a L. LHOTSKÁ. Nature Inspired Clustering in the Electrocardiogram Interpretation Process in Cardiology. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 308-309. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

VAVREČKA, M., L. LHOTSKÁ a J. KUŽÍLEK. Classification of the EEG feature components. In: 10th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine. 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Aquis Corfu Holiday Palace Hotel, 2010-11-03/2010-11-05. Crete: IEEE Control Syst Soc, 2010. ISBN 978-1-4244-6560-6. DOI 10.1109/ITAB.2010.5687738.

FAIGL, J. et al. Surveillance Planning with Localization Uncertainty for UAVs. In: 3rd Israeli Conference on Robotics,. The 3rd Israeli Conference on Robotics, Herzlia, 2010-11-10/2010-11-11. Ariel: Ariel University Center, 2010. Dostupné z: http://www.icr2010.org.il/

ŠÁRA, R. How To Teach Stereoscopic Matching?. In: GRGIC, M., J. BOZEK a S. GRGIC, eds. ELMAR 2010: Proceedings 52th International Symposium ELMAR-2010. 52nd International Symposium ELMAR-2010, Zadar, 2010-09-15/2010-09-17. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2010. s. 445-453. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-7044-11-4.

NOVÁK, P. Univerzální DB zejména pro lékařská data. In: Znalosti 2010 - Sborník příspěvků 9. ročníku konference. Znalosti 2010, Jindřichův Hradec, 2010-02-03/2010-02-05. Praha: VŠE, 2010. s. 235-238. ISBN 978-80-245-1636-3.

KŘEMEN, V. a L. LHOTSKÁ. Evaluation of Atrial Fibrillation in Human Using Artificial Intelligence Methods. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. s. 613-615. ISBN 978-3-85206-178-8.

BLAŠKO, M., P. KŘEMEN a Z. KOUBA. Privacy Protection Using Semantic Technologies. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. s. 585-590. ISBN 978-3-85206-178-8.

WOLF, A. et al. Knowledge Modelling to Support Inquiry Learning Tasks. In: Lecture Notes in Computer Science. 4th International Conference on Knowledge Science, Engineering & Management, Belfast, 2010-09-01/2010-09-03. Berlin: Springer, 2010. s. 198-209. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15280-1. DOI 10.1007/978-3-642-15280-1_20.

VONÁSEK, V. Sampling-Based Motion Planning for Terrain Mobile Robots. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

STEINER, D. et al. International Cooperation on Software Development for Stem Cell Donor Registries: Prometheus Project. In: Proceeding of 5th East-West Immunogenetics Conference. 5th East-West Immunogenetics Conference, Plzeň, 2010-03-04/2010-03-05. Plzeň: Euroverlag, 2010. s. 27. ISBN 978-80-7177-022-0.

CHUDÁČEK, V. et al. Linear and Non-Linear Features for Intrapartum Cardiotocography Evaluation. In: Computing in Cardiology 2010 Preprints. Computing in Cardiology 2010, Belfast, 2010-09-26/2010-09-29. New Jersey: IEEE, 2010. s. 999-1002. ISSN 0276-6574. ISBN 978-1-4244-7318-2. Dostupné z: http://web.cinc.org/2010/preprints/294.pdf

VAN DEN BROEK, E.L. et al. Affective Man-Machine Interface: Unveiling Human Emotions through Biosignals. In: Biomedical Engineering Systems and Technologies International Joint Conference, BIOSTEC 2009 Porto, Portugal, January 14-17, 2009, Revised Selected Papers. 2nd International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Porto, 2009-01-14/2009-01-17. Heidelberg: Springer, 2010. s. 21-47. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-11720-6. DOI 10.1007/978-3-642-11721-3_2.

STRAŠRYBKA, T. et al. Simple Frameworks for Logic Games. In: Young researchers and PhD workshop. Odense, 2010-10-14/2010-10-17. Odense: Ambient Assisted Living Forum, 2010. Dostupné z: http://www.aalforum.eu/group/youngresearchersandphdworkshop

DJORDJEVIČ, V., V. GERLA a L. LHOTSKÁ. Processing of EEG Sleep Recordings in Newborns. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 300-301. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

HUPTYCH, M. a L. LHOTSKÁ. Design of Tasks for Introduction to Biomedical Engineering Course. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 304-305. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

VAVREČKA, M., J. KUŽÍLEK a L. LHOTSKÁ. Analýza EEG signálu pomocí nezávislých komponent jeho příznaků. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 26.

GERLA, V. et al. PSGLab Matlab Toolbox for Polysomnographic Data Processing: Development and Practical Application. In: 10th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine. 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Aquis Corfu Holiday Palace Hotel, 2010-11-03/2010-11-05. Crete: IEEE Control Syst Soc, 2010. ISBN 978-1-4244-6560-6. DOI 10.1109/ITAB.2010.5687737.

DJORDJEVIČ, V. et al. A Decision Support Tool in the Field of Electroencephalography. In: 10th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine. 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Aquis Corfu Holiday Palace Hotel, 2010-11-03/2010-11-05. Crete: IEEE Control Syst Soc, 2010. ISBN 978-1-4244-6560-6. DOI 10.1109/ITAB.2010.5687811.

FAIGL, J. et al. SyRoTek - A Robotic System for Education. In: First International Conference on Robotics in Education, Bratislava. 1st International Conference on Robotics in Education, Bratislava, 2010-09-16/2010-09-17. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 37-42. ISBN 978-80-227-3353-3. Dostupné z: http://rie2010.stuba.sk/

KUBALÍK, J., T. KREMMEL a T. BIFFL. Multiobjective evolutionary algorithm for software project portfolio optimization. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1389-1390. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830483.1830738. Dostupné z: http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://portal.acm.org/browse_dl.cfm%3Fcoll%3Dportal%2520%26dl%3DACM%26idx%3DS

POŠÍK, P. a J. KUBALÍK. Comparison of Cauchy EDA and pPOEMS algorithms on the BBOB noiseless testbed. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1703-1710. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830761.1830799. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1830761.1830799&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=108205483&CFTOKEN=53598157

JAKOB, M. et al. Employing Agents to Improve the Security of International Maritime Transport. In: Proceedings of 6th Workshop on Agents in Traffic and Transportation. The 6th Workshop on AGENTS IN TRAFFIC AND TRANSPORTATION, Toronto, 2010-05-10/2010-05-14. Oxford: Elsevier, 2010. s. 29-38. DOI 10.1109/MIS.2011.23.

BARTÁK, R., O. KUŽELKA a F. ŽELEZNÝ. Using Constraint Satisfaction for Learning Hypotheses in Inductive Logic Programming. In: Proceedings of the Twenty-Third International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference. The 23rd International FLAIRS Conference, Daytona Beach, Florida, 2010-05-19/2010-05-21. Menlo Park, California: AAAI Press, 2010. s. 440-444. ISBN 978-1-57735-447-5.

SONNENBURG, S. a V. FRANC. COFFIN: A Computational Framework for Linear SVMs. In: Proceedings of the 27th Annual International Conference on Machine Learning (ICML 2010). The 27th International Conference on Machine Learning, Haifa, 2010-06-21/2010-06-24. Madison: Omnipress, 2010. s. 999-1006. ISBN 978-1-60558-907-7.

HURYCH, D. a T. SVOBODA. Incremental learning and validation of sequential predictors in video browsing application. In: RICHARD, P. a J. BRAZ, eds. VISIGRAPP 2010: International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, Angers, 2010-05-17/2010-05-21. Setúbal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. s. 467-474. ISBN 978-989-674-028-3.

NAVARA, M. Fuzzy algebras need not be MV-algebras. In: Applications of Algebra 14. Zakopane, 2010-03-08/2010-03-13. Czestochowa: Jan Dlugosz University, 2010. s. 38-39.

PĚCHOUČEK, M. Game-Theoretic Metods for IDS Adaptation. In: Future Challenges in Network Security. Praha, 2010-06-21/2010-06-23. Arlington: Office of Naval Research, 2010. s. 6-7.

SPILKA, J., J. KUŽÍLEK a L. LHOTSKÁ. Klasifikace infarktu myokardu pomocí příznaků ze statisticky nezávislých komponent. In: Workshop Nadace ČVUT MEDIA LAB 2010. Praha, 2010-11-23. Praha: Nadace ČVUT MEDIA LAB, 2010. s. 2.

HLÚBIK, J., L. LHOTSKÁ a P. HLÚBIK. Impedance Changes in the Course of Reduction. In: Obezity reviews. International Congress on Obesity, Stockholm, 2010-07-11/2010-07-16. MALDEN: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, 2010. s. 110. ISSN 1467-7881.

SPILKA, J. et al. Using One-Rule Algorithm To Find Optimal Thresholds For Detection Of Inferior Myocardial Infarction. In: Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Proceedings. Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 233-239. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4.

PEVNÝ, T., T. FILLER a P. BAS. Using High-Dimensional Image Models to Perform Highly Undetectable Steganography. In: Information Hiding, Lecture Notes in Computer Science. The 12th Information Hiding Conference, Calgary, Alberta, 2010-06-28/2010-06-30. Berlin: Springer, 2010. s. 161-177. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-16434-7. DOI 10.1007/978-3-642-16435-4_13.

CANNON, Ch. et al. Distributed Scheduling Using Constraint Optimization and Multiagent Path Planning. In: Proceedings of AAMAS 2010 The 12th International Workshop on Distributed Constraint Reasoning. The Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, Toronto, 2010-05-10/2010-05-14. Philadelphia: Drexel university, 2010. s. 22-34. ISBN 978-0-9826571-1-9. Dostupné z: https://www.cs.drexel.edu/files/eas28/dcr2010papers/dcr2010_8.pdf

KAŠPAR, O. Identification and Learning of Communication Patterns in Distributed Industrial Automation Systems. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010/

SASKA, M., V. VONÁSEK a L. PŘEUČIL. Navigation and Formation Control Employing Complementary Virtual Leaders for Complex Maneuvers. In: 7th international Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Funchal, Madeira, 2010-06-15/2010-06-18. Angers: University of Angers, 2010. s. 141-146. ISBN 978-989-8425-01-0. Dostupné z: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14272/1/ICINCO_Final.pdf

LISÝ, V. et al. Goal-Based Game Tree Search for Complex Domains. In: Agents and Artificial Intelligence International Conference, ICAART 2009, Porto, Portugal, January 19-21, 2009. Revised Selected Papers. 1st International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Porto, 2009-01-19/2009-01-21. Heidelberg: Springer, 2010. s. 97-109. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-11818-0. DOI 10.1007/978-3-642-11819-7_8.

VONÁSEK, V. Motion Planning for Mobile Robots in Rough Terrain under Differential Constraints. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 78-79. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

JANČOŠEK, M. a T. PAJDLA. Scalable Multi-View Stereo. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 92-93. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

DJORDJEVIČ, V. et al. Contribution to Advanced EEG Processing. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 278-279. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

ČÁP, M. et al. Using Agent Technology to Build a Real World Training Application. In: Agents for Games and Simulations II. Held at the nineth International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, Toronto, 2010-05-10. Dordrecht: Springer, 2010. s. 50-65. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-18180-1. DOI 10.1007/978-3-642-18181-8_10.

HUPTYCH, M. a L. LHOTSKÁ. Software tool for cardiology data processing. In: Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 253-258. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4.

DJORDJEVIČ, V. et al. Využití matematických transformací při extrakci skryté informace z EEG. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 57.

MACKŮ, D., F. JEŽEK a J. HAVLÍK. MODELING OF FLOW AND PRESSURE PATTERNS. EVALUATION OF AN APPROPRIATE PUMP CHAMBER OF VAD FOR DIFFERENT SIZED PATINETS. In: The International Journal of Artificial Organs, vol 33/7. ESAO 2010 Annual Congress, Skopje, 2010-09-08/2010-09-11. Lausanne: European Society for Artificial Organs, 2010. s. 449. ISSN 0391-3988.

MACKŮ, D., F. JEŽEK a P. HUŇKA. Modelování průtokových tlakových křivek, určování adekvátní velikosti komory mechanické srdeční podpory pro různě veliké pacienty. In: Proceedings of ESAO 2010 European Society for Artificial Organs. ESAO 2010 Annual Congress, Skopje, 2010-09-08/2010-09-11. Lausanne: European Society for Artificial Organs, 2010. s. 120.

RADAKOVIČ, M., P. VRBA a M. OBITKO. Procedural and Declarative Knowledge in Agent-Based Control. In: IECON 2010 - 36th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society. The 36th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Phoenix, AZ, 2010-11-07/2010-11-10. Piscataway: IEEE, 2010. s. 1371-1378. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4244-5225-5. DOI 10.1109/IECON.2010.5675484.

SIEGER, T. et al. Neuronální aktivita bazálních ganglií vázaná na oční pohyby u pacientů s parkinsonovou nemocí. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 11.

VANĚK, O. et al. Transiting Areas Patrolled by a Mobile Adversary. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computational Intelligence and Games 2010. IEEE Conference on Computational Intelligence and Games 2010, Copenhagen, 2010-08-18/2010-08-21. New Jersey: IEEE, 2010. s. 9-16. ISBN 978-1-4244-6297-1. DOI 10.1109/ITW.2010.5593377.

KUŽELKA, O. a F. ŽELEZNÝ. Shrinking Covariance Matrices using Biological Background Knowledge. In: Proceedings of the Fourth International Workshop on Machine Learning in Systems Biology. The Fourth International Workshop on Machine Learning in Systems Biology, Edinburgh, 2010-10-15/2010-10-16. Edinburgh: University of Edinburg, 2010. s. 143-146.

VYSKOČIL, J., D. STANOVSKÝ a J. URBAN. Automated Proof Compression by Invention of New Definitions. In: Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning. 16th International Conference on Logic for Programming Artificial Intelligence and Reasoning, Dakar, 2010-04-25/2010-05-01. Berlin: Springer, 2010. s. 447-462. ISBN 978-3-642-17510-7. DOI 10.1007/978-3-642-17511-4_25.

KOHOUT, K. Conscious and Unconscious Implicit Anticipation. In: DAAAM International Scientific Book 2010. 21st International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions, Zadar, 2010-10-20/2010-10-23. Vienna: DAAAM International, 2010. s. 525-534. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-901509-73-5. DOI 10.2507/daaam.scibook.2010.46.

GRABNER, H. et al. Tracking the Invisible: Learning Where the Object Might be. In: CVPR 2010: Proceedings of the 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. The Twenty-Third IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Francisco, 2010-06-13/2010-06-18. Madison: Omnipress, 2010. s. 1285-1292. ISSN 1063-6919. ISBN 978-1-4244-6984-0.

KÁLAL, Z., J. MATAS a K. MIKOLAJCZYK. P-N Learning: Bootstrapping Binary Classifiers by Structural Constraints. In: CVPR 2010: Proceedings of the 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. The Twenty-Third IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Francisco, 2010-06-13/2010-06-18. Madison: Omnipress, 2010. s. 49-56. ISSN 1063-6919. ISBN 978-1-4244-6984-0.

HAVLENA, M., A. TORII a T. PAJDLA. Efficient Structure from Motion by Graph Optimization. In: DANIILIDIS, K., P. MARAGOS a N. PARAGIOS, eds. Computer Vision - ECCV 2010, 11th European Conference on Computer Vision, Proceedings, Part II. ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision, Heraklion, 2010-09-05/2010-09-11. Berlin: Springer, 2010. s. 100-113. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15551-2.

SHEKHOVTSOV, O. a V. HLAVÁČ. Joint Image GMM and Shading MAP Estimation. In: STERRITT, R., ed. ICPR'2010: Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition. 20th International Conference on Pattern Recognition, Istambul, 2010-08-23/2010-08-26. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010. s. 1360-1363. ISSN 1051-4651. ISBN 978-0-7695-4109-9.

FRANC, V. Algoritmus pro minimalizaci regularizovaného rizika. In: KUPKA, K., ed. Analýza dat 2010/II, Statistické metody pro technologii a výzkum. Lázně Bohdaneč, 2010-11-23/2010-11-25. Pardubice: TriloByte, 2010. s. 69-75. ISBN 978-80-904053-3-2.

ČERNÝ, R. et al. SW podpora pro diagnostiku a léčení strabismu. In: Trendy v dětské oftalmologii a strabologii 2010. Litomyšl, 2010-10-15/2010-10-16. Praha: Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie, 2010. s. 29. ISSN 1213-1032.

KREJNÍK, M. Knowledge Gene: A Novel Feature Extraction Method in Genomics. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

MÁLEK, R. An Agent-Based Hyper-Heuristic Approach to Combinatorial Optimization Problems. In: Proceedings of 2010 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems. 2010 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Xiamen, 2010-10-29/2010-10-31. New York: IEEE Press, 2010. s. 428-434. ISBN 978-1-4244-6583-5. DOI 10.1109/ICICISYS.2010.5658624.

SASKA, M., V. VONÁSEK a T. KRAJNÍK. Airport snow shoveling. In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2010. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Taipei, 2010-10-18/2010-10-22. Taipei: IEEE Industrial Electronics Society, 2010. s. 2531-2532. ISSN 2153-0858. ISBN 978-1-4244-6675-7. DOI 10.1109/IROS.2010.5653747.

RULAND, T., T. PAJDLA a L. KRÜGER. Extrinsic Autocalibration of Vehicle Mounted Cameras for Maneuvering Assistance. In: ŠPAČEK, L. a V. FRANC, eds. CVWW '10: Proceedings of the Computer Vision Winter Workshop 2010. CVWW 2010: Computer Vision Winter Workshop, Nové Hrady, 2010-02-03/2010-02-05. Praha: Czech Society for Cybernetics and Informatics, 2010. s. 44-51. ISBN 978-80-254-6499-1.

RŮŽIČKA, E. et al. Validation of TremAn-a tool for analysis of tremor frequency from video recordings. In: Proceedings of 14th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders. 14th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, Buenos Aires, 2010-06-13/2010-06-17. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. s. 534-535. Movement Disorders. ISSN 0885-3185.

DJORDJEVIČ, V. et al. Multimediální podpora ve výuce biomedicinského inženýrství. In: MEDSOFT 2010. MEDSOFT, Roztoky u Prahy, 2010-03-30/2010-03-31. Praha: Action M, 2010. s. 28-33. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.action-m.com/medsoft2010/files/medsoft2010-program.pdf

WILD, J. et al. Automatic Nuclei Detection During Parkinson's Stereotactic Neurosurgery. In: Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Proceedings. Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 48-49. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4. Dostupné z: http://www.biosignal.cz/bs2010/papers/1108.pdf

KRAJNÍK, T. et al. A Visual Navigation System for RoboTour Competition. In: First International Conference on Robotics in Education, Bratislava. 1st International Conference on Robotics in Education, Bratislava, 2010-09-16/2010-09-17. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 95-100. ISBN 978-80-227-3353-3. Dostupné z: http://rie2010.stuba.sk/

CHUDÁČEK, V. et al. Comparison of Linear and Non-linear Features for Intrapartum Cardiotocography Evaluation - Clinical Usability vs. Contribution to Classification. In: Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 369-372. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4. Dostupné z: http://www.biosignal.cz/bs2010/papers/1088.pdf

DONÁT, P., M. BRDÍČKO a V. VONÁSEK. Ven ze tmy - vývoj elektronické orientační pomůcky pro nevidomé. In: Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Praha, 2010-03-13. Praha: BMI sdružení, 2010. s. 8-11.

KRAJNÍK, T. Large Scale Mobile Robot Navigation and Map Building. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 76-77. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

HRDLIČKA, J. ITAREPS IQ: Module for prediction of schizophrenia. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 292-293. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BURŠA, M. et al. A Novel Concept of the Database Systems in Medicine and Healthcare Course. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 302-303. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BURŠA, M., L. LHOTSKÁ a J. PARÁK. An e-learning Module of the Visualization Toolkit VTK. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 306-307. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

CHRPA, L. Combining Learning Techniques for Classical Planning: Macro operators and Entanglements. In: Proceedings of The 22nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence. The 22nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Arras, 2010-10-27/2010-10-29. Cannes: IEEE Computer Society, 2010. s. 79-86. ISSN 1082-3409. ISBN 978-0-7695-4263-8. DOI 10.1109/ICTAI.2010.87.

VOSTATEK, P. et al. Diaphragm Postural Function Analysis Using Magnetic Resonance. In: 10th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine. 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Aquis Corfu Holiday Palace Hotel, 2010-11-03/2010-11-05. Crete: IEEE Control Syst Soc, 2010. s. 99. ISBN 978-1-4244-6560-6.

POŠÍK, P. Comparison of Cauchy EDA and Rosenbrock's algorithms on the BBOB noiseless testbed. In: Proceedings of the 12th annual conference on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM Press, 2010. s. 1745-1752. ISBN 978-1-4503-0072-8. DOI 10.1145/1830761.1830798. Dostupné z: http://ida.felk.cvut.cz/cgi-bin/docarc/public.pl/document/161/Posik2010CauchyEDAvsBIPOP.pdf

KUBALÍK, J. Efficient stochastic local search algorithm for solving the shortest common supersequence problem. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 249-256. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830483.1830529. Dostupné z: http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://portal.acm.org/browse_dl.cfm%3Fcoll%3Dportal%2520%26dl%3DACM%26idx%3DS

JAKOB, M. et al. AgentC: Agent-based Testbed for Adversarial Modeling and Reasoning in the Maritime Domain. In: AAMAS 2010: Proceedings of the Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems. The Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems, Toronto, 2010-05-10/2010-05-14. Dublin: Computer Science Press, 2010. s. 1641-1642. ISBN 978-0-9826571-1-9.

SIEGER, T. et al. Vliv hluboké mozkové stimulace subthalamického jádra na vnímání času u pacientů s parkinsonovou nemocí. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. s. 17.

MIKULÍK, A. et al. Learning a Fine Vocabulary. In: DANIILIDIS, K., P. MARAGOS a N. PARAGIOS, eds. Computer Vision - ECCV 2010, 11th European Conference on Computer Vision, Proceedings, Part III. ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision, Heraklion, 2010-09-05/2010-09-11. Heidelberg: Springer, 2010. s. 1-14. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15557-4.

MIKULÍK, A. et al. Construction of Precise Local Affine Frames. In: STERRITT, R., ed. ICPR'2010: Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition. 20th International Conference on Pattern Recognition, Istambul, 2010-08-23/2010-08-26. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010. s. 3565-3569. ISSN 1051-4651. ISBN 978-0-7695-4109-9.

DOUBEK, P. et al. Image Matching and Retrieval by Repetitive Patterns. In: STERRITT, R., ed. ICPR'2010: Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition. 20th International Conference on Pattern Recognition, Istambul, 2010-08-23/2010-08-26. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010. s. 3195-3198. ISSN 1051-4651. ISBN 978-0-7695-4109-9.

KNOPP, J., J. ŠIVIC a T. PAJDLA. Avoding Confusing Features in Place Recognition. In: DANIILIDIS, K., P. MARAGOS a N. PARAGIOS, eds. Computer Vision - ECCV 2010, 11th European Conference on Computer Vision, Proceedings, Part I. ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision, Heraklion, 2010-09-05/2010-09-11. Berlin: Springer, 2010. s. 748-761. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15548-2.

NAVARA, M., M. PETRÍK a P. SARKOCI. Reconstruction of additive generators from partial derivatives of continuous Archimedean t-norms. In: ISMVL10: 40th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic. 40th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, Barcelona, 2010-05-26/2010-05-28. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010. s. 241-244. ISSN 0195-623X. ISBN 978-0-7695-4024-5. DOI 10.1109/ISMVL.2010.52.

KÁLAL, Z., K. MIKOLAJCZYK a J. MATAS. Face-TLD: Tracking-Learning-Detection Applied to Faces. In: LAW, B., ed. 17th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010). 17th IEEE International Conference on Image Processing, Hong Kong, 2010-09-26/2010-09-29. New Jersey: IEEE Signal Processing Society, 2010. s. 3789-3792. ISSN 1522-4880. ISBN 978-1-4244-7994-8.

SEMSCH, E. et al. Occlusion-aware Multi-UAV Surveillance. In: AAMAS 2010: Proceedings of the Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems. The Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems, Toronto, 2010-05-10/2010-05-14. Dublin: Computer Science Press, 2010. s. 1407-1408. ISBN 978-0-9826571-1-9.

NOVÁKOVÁ, L. a O. ŠTĚPÁNKOVÁ. Subspace clustering and the structural chessboard problem. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. s. 591-596. ISBN 978-3-85206-178-8.

ČERNOCH, R. a F. ŽELEZNÝ. Speeding Up Planning through Minimal Generalizations of Partially Ordered Plans. In: Inductive Logic Programming. 20th International Conference on Inductive Logic Programming, Firenze, 2010-06-27/2010-06-30. Heidelberg: Springer, 2010. s. 269-276. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-21294-9. DOI 10.1007/978-3-642-21295-6_29.

RULAND, T. et al. Hand-Eye Autocalibration of Camera Positions on Vehicles. In: 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Funchal, 2010-09-19/2010-09-22. Lisboa: IEEE, 2010. s. 367-372. ISBN 978-1-4244-7657-2. DOI 10.1109/ITSC.2010.5625279.

DUŠEK, P. et al. Improvement of time estimation after subthalamic deep brain stimulation in Parkinson's disease. In: Journal of Neurology. 20th Meeting of the European-Neurological-Society, Berlin, 2010-06-19/2010-06-23. Heidelberg: Springer, 2010. s. s218. ISSN 0340-5354.

SPILKA, J. et al. Detection of Inferior Myocardial Infarction: A Comparison of Various Decision Systems and Learning Algorithms. In: Computing in Cardiology 2010 Preprints. Computing in Cardiology 2010, Belfast, 2010-09-26/2010-09-29. New Jersey: IEEE, 2010. s. 273-276. ISSN 0276-6574. ISBN 978-1-4244-7318-2. Dostupné z: http://web.cinc.org/2010/preprints/287.pdf

LISÝ, V. et al. Deception in Networks of Mobile Sensing Agents. In: AAMAS 2010: Proceedings of the Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems. The Ninth International Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems, Toronto, 2010-05-10/2010-05-14. Dublin: Computer Science Press, 2010. s. 1031-1038. ISBN 978-0-9826571-1-9.

ŠIŠLÁK, D., P. VOLF a M. PĚCHOUČEK. Large Scale Agent Based Simulation of Air traffic. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. s. 527-532. ISBN 978-3-85206-178-8.

MARTINKOVÁ, M. et al. Wavelet Transformation in Brain Evoked Potentials Processing. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 296-297. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

KOPŘIVA, Š. et al. Iterative Accelerated A* Path Planning. In: 49TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL (CDC). 49th IEEE Conference on Decision and Control, Atlanta, 2010-12-15/2010-12-17. Madison: Omnipress, 2010. s. 1201-1206. ISBN 978-1-4244-7746-3.

LISÝ, V. et al. Agent Subset Adversarial Search for Complex Non-cooperative Domains. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computational Intelligence and Games 2010. IEEE Conference on Computational Intelligence and Games 2010, Copenhagen, 2010-08-18/2010-08-21. New Jersey: IEEE, 2010. s. 211-218. ISBN 978-1-4244-6297-1. DOI 10.1109/ITW.2010.5593351.

MACKŮ, D. Blood dispersion in capillaries. In: ASAIO Journal - A Peer Reviewed Journal of the American Society for Artificial Internal Organs. ASAIO's 56th Annual Conference, Baltimore, 2010-05-27/2010-05-29. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. s. 120. ISSN 1058-2916.

FAIGL, J. et al. Mobile Robotics at FEE CTU. In: First International Conference on Robotics in Education, Bratislava. 1st International Conference on Robotics in Education, Bratislava, 2010-09-16/2010-09-17. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 43-48. ISBN 978-80-227-3353-3. Dostupné z: http://rie2010.stuba.sk/

HLÚBIK, J., P. HLÚBIK a H. STŘÍLECKÁ. Obesity and Metabolic Syndrome. In: The23rd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Vancouver, 2010-09-26/2010-09-30. Hannover: Pharma Service, 2010. s. 27. ISSN 1567-5688. Dostupné z: http://www.vancouverhypertension2010.com/abstracts.html

HLÚBIK, J., L. LHOTSKÁ a P. HLÚBIK. Změny tělesného složení v průběhu nefarmakologické terapie obezity. In: Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2010. Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE & BARIATRIE, České Budějovice, 2010-10-14/2010-10-16. Praha: Galén Symposion, 2010.

HANSEN, N. et al. Comparing results of 31 algorithms from the black box optimization benchmarking BBOB 2009. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1689-1696. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830761.1830790. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1830790

POŠÍK, P. Comparison of Cauchy EDA and G3PCX algorithms on the BBOB noiseless testbed. In: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation. Genetic and Evolutionary Computation Conference 2010, Portland, Oregon, 2010-07-07/2010-07-11. New York: ACM, 2010. s. 1753-1760. ISBN 978-1-4503-0073-5. DOI 10.1145/1830761.1830799. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1830761.1830799&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=108205483&CFTOKEN=53598157

TICHÝ, P. et al. Agent development environment for multi-agent system design and integration Intelligent Manufacturing Systems. In: Proceedings of the 10th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems. 10th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Lisabon, 2010-07-01/2010-07-02. Heidelberg: IFAC, 2010. s. 1-6. ISBN 978-3-902661-77-7. DOI 10.3182/20100701-2-PT-4011.00018.

SZABÓOVÁ, A. Prediction of DNA-Binding Proteins from Relational Features. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 1-16. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

DOLEJŠÍ, M. et al. Semi-automated segmentation of Symptomatic Exudate-Associated Derangements (SEADs) in 3D OCT using layer segmentation. In: JAN, J. et al., eds. Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of Biosignal 2010. Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: VUTIUM Press, 2010. s. 1-6. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4105-7.

NAVARA, M. Algebraic view on tribes. In: E.P. KLEMENT, R., ed. FSTA10: Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2010: Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, Liptovský Ján, 2010-02-01/2010-02-05. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2010. s. 97. ISBN 978-80-8040-391-1.

NAHODIL, P. a K. KOHOUT. Types of Anticipatory Behaving Agents in Artificial Life. In: ECMS 2010, SIMULATION MEETS GLOBAL CHALLENGES. 24th European Conference on Modelling and Simulation, Kuala Lumpur, 2010-06-01/2010-06-04. Kuala Lumpur: European Council for Modelling and Simulation, 2010. s. 74-80. ISBN 978-0-9564944-0-5. DOI 10.7148/2010.

JAKOB, M. et al. Occlusion-aware Multi-UAV Surveillance of Multiple Urban Areas. In: Proceedings of 6th Workshop on Agents in Traffic and Transportation. The 6th Workshop on AGENTS IN TRAFFIC AND TRANSPORTATION, Toronto, 2010-05-10/2010-05-14. Oxford: Elsevier, 2010. s. 59-66.

PEVNÝ, T. Coordination of Malware by Means of Steganography. In: Future Challenges in Network Security. Praha, 2010-06-21/2010-06-23. Arlington: Office of Naval Research, 2010. s. 4.

BIERHOFF, I. et al. Participatory Design of Netcarity Services Using Different Perspectives. In: Proceedings of the first International AEGIS Conference. 1st International AEGIS Conference, Sevilla, 2010-10-07/2010-10-08. Seville: AEGIS project, 2010. s. 202-209. Dostupné z: http://www.epr.eu/aegis/wp-content/uploads/2011/02/Conference_Proceedings.pdf

VALL´EE, M., M. MERDAN a P. VRBA. Detection of Anomalies in a Transport System Using Automation Agents with a Reflective World Model. In: Proceedings of IEEE ICIT 2010. IEEE International Conference on Industrial Technology, Santiago, 2010-03-14/2010-03-17. Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 2010. s. 489-494. ISBN 978-1-4244-5695-6. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5472751&tag=1

TERZIC, K., L. HOTZ a J. ŠOCHMAN. Interpreting Structures in Man-made Scenes - Combining Low-Level and High-Level Structure Sources. In: FILIPE, J., A.L.N FRED a B. SHARP, eds. ICAART 2010 - Proceedings of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Second International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Valencia, 2010-01-22/2010-01-24. Setúbal: INSTICC Press, 2010. s. 357-364. ISBN 978-989-674-021-4.

MIČUŠÍK, B. a T. PAJDLA. Simultaneous surveillance camera calibration and foot-head homology estimation from human detections. In: CVPR 2010: Proceedings of the 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. The Twenty-Third IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Francisco, 2010-06-13/2010-06-18. Madison: Omnipress, 2010. s. 1562-1569. ISSN 1063-6919. ISBN 978-1-4244-6984-0. DOI 10.1109/CVPR.2010.5539786.

Dizertace

FAIGL, J. MultiI-Goal Path Planning for Cooperative Sensing. Praha: Datum obhajoby 2010-10-20. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce L. PŘEUČIL.

ŠIŠLÁK, D. Autonomous Collision Avoidance in Air-Traffic Domain. Praha: Datum obhajoby 2010-11-09. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra kybernetiky.

HAVEL, I. Incomplete-Observation Diagnostic Model Simplification. Prague: Datum obhajoby 2010-12-16. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University. Vedoucí práce V. MAŘÍK.

Výzkumné zprávy

KRSEK, P. a J. ŽOHA. Možnosti přenosu digitálního signálu prostřednictvím kluzných kroužků. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-26. ISSN 1213-2365.

HAVLENA, M. et al. Towards Robot Localization and Obstacle Avoidance from Nao Camera. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-18. ISSN 1213-2365.

KŘIVANEC, Š. et al. Nao Robot Applications Developed In Choregraphe Environment. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-21. ISSN 1213-2365.

HELLER, J. et al. CMP SfM Web Service v1.0. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-01. ISSN 1213-2365.

KYBIC, J. a I. VNUČKO. Approximate Best Bin First k-d Tree All Nearest Neighbor Search with Incremental Updates. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. Zpráva č. K333-40/10, CTU-CMP-2010-10. ISSN 1213-2365.

PRŮŠA, D. a J. STRIA. System for On-line Recognition of Handwritten Mathematical Formulae. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-19. ISSN 1213-2365.

KRSEK, P. a K. ZIMMERMANN. Systém zachycenía sledovánícíle na základě obrazové informace - funkčnívzor. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-28. ISSN 1213-2365.

WERNER, T. Fixed Points of Loopy Belief Propagation as Zero Gradients of a Function of Reparameterizations. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP--2010--05. ISSN 1213-2365.

JAKOB, M. et al. Adversarial Modeling and Reasoning in the Maritime Domain, Year 2 Report. [Výzkumná zpráva] Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. Zpráva č. GL 217/10. ISSN 1213-3000.

TYLEČEK, R. Modelling Structures for Image-Based 3D Reconstruction - PhD Thesis Proposal. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP--2010--14. ISSN 1213-2365.

ZUZÁNEK, P. a K. ZIMMERMANN. Sledováníliniových objektů v reálném čase. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. Zpráva č. K333-39/10, CTU-CMP-2010-08. ISSN 1213-2365.

SASKA, M. Trajectory Planning and Optimal Control for Formations of Autonomus Robots. [Výzkumná zpráva] Würzburg: University of Würzburg, 2010. Zpráva č. 1868/7466. ISSN 1868-7466.

SHEKHOVTSOV, O. a V. HLAVÁČ. Joint Image GMM and Shading MAP Estimation. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. Zpráva č. K333-35/10, CTU-CMP-2010-03. ISSN 1213-2365.

SMUTNÝ, V. 3-D Reconstruction of Transparent Objects. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. K333-41/10, CTU-CMP-2010-11. ISSN 1213-2365.

FOJTŮ, Š. a D. PRŮŠA. Demo Applications for Humanoid Robot Asterix. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-20. ISSN 1213-2365.

JAKOB, M. et al. Adversarial Modeling and Reasoning in the Maritime Domain - Year 1 Report. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2010. Zpráva č. GL 209/10. ISSN 1213-3000.

CERMAN, L., K. ZIMMERMANN a T. PAJDLA. Human Detection and Tracking with Restart. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-24. ISSN 1213-2365.

KRSEK, P. et al. Struktura řídicího systému vícestupňové stabilizace optoelektronické soustavy určené pro dálkové pozorování- funkčnívzor. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-27. ISSN 1213-2365.

PAJDLA, T., M. HAVLENA a M. HARTLEY. Learning Boolean Functions in Incongruence Detection. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-23. ISSN 1213-2365.

HELLER, J. et al. Structure-from-Motion Based Hand-Eye Calibration Using L-infty Minimization. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-25. ISSN 1213-2365.

HELLER, J. a T. PAJDLA. Global Optimization Techniques in Camera and Robot Calibration - PhD Thesis Proposal. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-13. ISSN 1213-2365.

KRSEK, P. a K. ZIMMERMANN. Pořízenízáznamu z pozorovánísilničního provozu prostřednictvím stabilizované optoelektronické soustavy. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. Zpráva č. K333-42/10, CTU-CMP-2010-12. ISSN 1213-2365.

ZUZÁNEK, P. Zrychleníodezvy videosignálu pro kamerovou hlavu. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-04. ISSN 1213-2365.

PETŘÍČEK, T. a T. SVOBODA. Matching by Normalized Cross-Correlation-Reimplementation, Comparison to Invariant Features. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-09. ISSN 1213-2365.

DERNER, E., T. SVOBODA a K. ZIMMERMANN. Random Ferns for Keypoint Recognition, Image Matching and Tracking - Implementation and Experiments. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2010. Zpráva č. CTU-CMP-2010-16. ISSN 1213-2365.

Nepublikované přednášky

POŠÍK, P. Estimation-of-distribution algorithms for numerice optimization. [Nepublikovaná přednáška] Katedra teoretické informatiky, MFF UK, Kolejní 550/2, 160 00 Praha-Dejvice. 2010-10-21.

KRAUTWURMOVÁ, H. Technický audit - zkušenosti FEL ČVUT. [Nepublikovaná přednáška] Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6. 2010-12-08.

KŘEMEN, P. Netcarity. [Nepublikovaná přednáška] AAL Association. 2010-09-15.

LHOTSKÁ, L., J. DOLEŽAL a J. DOLEŽEL. Mobile Technologies as Integral Part of Decision Support System in Home Care. [Nepublikovaná přednáška] Delta Business Development Services Inc.. 2010-09-16.

ČERNÝ, R. et al. SW podpora pro diagnostiku a léčení strabismu. [Nepublikovaná přednáška] Česká oftalmologická společnost ČLS JEP. 2010-10-15.

KUŽÍLEK, J. a L. LHOTSKÁ. Analýza nezávislých komponent - použití při analýze EEG. [Nepublikovaná přednáška] Fakultní nemocnice Na Bulovce, Neurologické odd.; Budínov 67/2; Praha; 180 00. 2010-01-20.

NAHODIL, P. Návrh a ověřování nového přístupu k anticipačnímu chováni s očekávanými aplikacemi v servisní robotice. [Nepublikovaná přednáška] Centrum Aplikované Kybernetiky, CAK FEL. 2010-09-16.

ČERNÝ, R. et al. SW podpora pro diagnostiku a léčení strabismu. [Nepublikovaná přednáška] Česká oftalmologická společnost ČLS JEP. 2010-10-16.

LHOTSKÁ, L. et al. Centre of Assistive Technologies: New Opportunity for Interdisciplinary Education. [Nepublikovaná přednáška] VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. 2010-03-11.

LHOTSKÁ, L. et al. Ethical and Legal Aspects of Patient Data Handling. [Nepublikovaná přednáška] VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. 2010-03-11.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.