13000 / 13133 - Publikace - 2019

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ŠTĚPÁN, P. et al. Vision techniques for on-board detection, following and mapping of moving targets. Journal of Field Robotics. 2019, 36(1), 252-269. ISSN 1556-4959. DOI 10.1002/rob.21850.

Články v ostatních periodikách

VONÁSEK, V. et al. Sampling-Based Motion Planning for Tracking Evolution of Dynamic Tunnels in Molecular Dynamics Simulations. Journal of Intelligent and Robotic Systems. 2019, 93(3-4), 763-785. ISSN 0921-0296. DOI 10.1007/s10846-018-0877-6.

Stati ve sbornících konferencí

HUPTYCH, M., M. HRACHOVINA a L. LHOTSKÁ. Preprocessing of the BSPM Signals with Untraditionally Strong Baseline Wandering. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 463-467. IFMBE Proceedings. sv. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0. DOI 10.1007/978-981-10-9038-7_86.

SAITI, K. et al. A Combined-Predictor Approach to Glycaemia Prediction for Type 1 Diabetes. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 3). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 753-756. IFMBE Proceedings. sv. 68/3. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9022-6. DOI 10.1007/978-981-10-9023-3_136.

HUPTYCH, M. et al. Electronic delivery book: structured database enables analysis of perinatal risk factors. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 1). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 427-431. IFMBE Proceedings. sv. 68/1. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9034-9. DOI 10.1007/978-981-10-9035-6_79.

Stránka vytvořena 21.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.