13000 / 13134 - Granty - 2009

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2009

Hazdra, P.: Vliv krycích vrstev na elektronové stavy v kvantových tečkách
2009 - 2011, GA202/09/0676
Husák, M.: MORGaN
2008 - 2011,
Husák, M.: FRVS INV
2009 - 2009, 1193Ab
Husák, M.: FRVS NIV
2009 - 2009, 1194F1b
Husák, M.: Zavedení mod.mikroel.souč.a prvků
2009 - 2009, RP Zavedeni mod.
Husák, M.: Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií
2009 - 2012, GA102/09/1601
Komarnitskyy, V.: Syntéza nových poruch v křemíku pomoci iontového ozářeni pro budoucí aplikace v polovodičové technologii
2008 - 2010, GP102/08/P488
Prajzler, V.: Nové polymerní optické integrované komponenty pro fotonické aplikace
2009 - 2011, GP102/09/P104
Vobecký, J.: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
2006 - 2011, LC06041
Voves, J.: Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvořené elektronovou litografií
2006 - 2010, KAN400100652
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.