13000 / 13134 - Granty - 2010

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2010

Hazdra, P.: Vliv krycích vrstev na elektronové stavy v kvantových tečkách
2009 - 2011, GA202/09/0676
Husák, M.: MORGaN
2008 - 2011,
Husák, M.: Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií
2009 - 2012, GA102/09/1601
Husák, M.: Sensory v elektronice
2010 - 2010, F1b 1980
Husák, M.: Vzdělávací centrum CEBET
2010 - 2010, RP-CEBET
Husák, M.: Rozvoj inteligentních součástek a systémů v oblasti mikroelektroniky, nanoelektroniky a optoelektroniky
2010 - 2010, SGS10/280/OHK3/3T/13
Husák, M.: ENIAC CSSL - Consumerizing Solid State Lighting
2010 - 2012, 120219
Husák, M.: 7H10017-CSSL-DOTACE MŠMT
2010 - 2012, 7H10017
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Janoušek, M.: Polovodičové nanostruktury připravené pomocí AFM litografie
2010 - 2012, SGS10/281/OHK3/3T/13
Komarnitskyy, V.: Syntéza nových poruch v křemíku pomoci iontového ozářeni pro budoucí aplikace v polovodičové technologii
2008 - 2010, GP102/08/P488
Prajzler, V.: Nové polymerní optické integrované komponenty pro fotonické aplikace
2009 - 2011, GP102/09/P104
Scheirich, J.: Testování a charakterizace mininatic částicových detektorů DEPFET
2010 - 2010, SGS10/075/OHK3/1T/13
Vobecký, J.: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
2006 - 2011, LC06041
Voves, J.: Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvořené elektronovou litografií
2006 - 2010, KAN400100652
Stránka vytvořena 22.07.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.