13000 / 13134 - Granty - 2013

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2013

Banáš, S.: Nové modely vysokonapěťových polovodičových prvků pro pásma radiových kmitočtů
2013 - 2015, SGS13/206/OHK3/3T/13
Formánek, J.: Metody pro stanovení životnosti elektronických struktur a systémů
2013 - 2013, SGS13/079/OHK3/1T/13
Hazdra, P.: Poruchy v širokopásmových polovodičích a jejich význam pro výkonovou a vysokoteplotní elektroniku
2012 - 2014, GAP102/12/2108
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Rozvoj inteligentních součástek a systémů v oblasti mikroelektroniky, nanoelektroniky a optoelektroniky (RISMiNO)
2011 - 2013, SGS11/156/OHK3/3T/13
Jeřábek, V.: spoluřešitel pro SQS Vláknová optika
2011 - 2013, FR-TI3/797
Mareš, D.: Vývoj planárních vlnovodných periodických struktur z optických polymerů
2013 - 2013, SGS13/080/OHK3/1T/13
Náhlík, J.: Nanovrstvy pro senzorové struktury
2013 - 2015, SGS13/207/OHK3/3T/13
Teplý, T.: Inovace laboratorních úloh předmětu Mikrokontroléry
2013 - 2013, B1/a:1554/2013
Voves, J.: do 2014
2011 - 2014, GAP108/11/0894
Stránka vytvořena 20.05.2019 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.