Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13134 - Publikace - 2008

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VOBECKÝ, J. a P. HAZDRA. Dynamic avalanche in diodes with local lifetime control by means of palladium. Microelectronics Journal. 2008, 39(6), 878-883. ISSN 0026-2692.

KOMARNITSKYY, V. a P. HAZDRA. Proton implantation in silicon: evolution of deep and shallow defect states. JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS. 2008, ISS.6-2008(10), 1374-1374-1378. ISSN 1454-4164.

HAZDRA, P. et al. Optical Characterisation of MOVPE Grown Vertically Correlated InAs/GaAs Quantum Dots. Microelectronics Journal. 2008, 39(8), 1070-1074. ISSN 0026-2692.

HAZDRA, P. et al. InAs/GaAs quantum dot structures covered by InGaAs strain reducing layer characterised by photomodulated reflectance. Materials Science and Engineering: B. 2008, 147(2-3), 175-178. ISSN 0921-5107.

LALINSKY, T. et al. GaAs based micromachined thermal converter for gas sensors. Sensors and Actuators. 2008, 2008(A142/1), 147-152. ISSN 0924-4247.

Patenty a užitné vzory

HOMOLA, J., L. RADVAN a L. PÍNA. Výkonová polovodičová dioda pro obvody s tyristory IGCT. Česká republika. Užitný vzor. CZ . 2008-04-28.

Články v ostatních periodikách

KODEŠ, J. Diamantová elektronika přinese součástky pro 3. tisíciletí. Sdělovací technika. 2008, 55(9), 3-4. ISSN 0036-9942.

PRAJZLER, V. et al. Optical Properties of PMMA Polymer Doped with Er3+ and Er3+/Yb3+ Ions. Journal of Physics: Conference Series. 2008,(100), 1-4. ISSN 1742-6596. Dostupné z: http://journals.iop.org/

PRAJZLER, V. et al. Properties of Erbium Doped Hydrogenated Amorphous Carbon Layers Fabricated by Sputtering and Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition. Acta Polytechnica. 2008, 48(1), 36-42. ISSN 1210-2709.

JIRÁSEK, L. a J.M. JIRÁSKOVÁ. Záření - škodí nebo prospívá ?. Světlo. 2008,(4), 52-54. ISSN 1212-0812.

HUSÁK, M. MEMS a mikrosystémové technologie. Automa. 2008, 14(11), 2-6. ISSN 1210-9592.

JEŘÁBEK, V. et al. Experimental Method for Verifying the Bistability and Theoretical Model of the Semiconductor Laser Diode Made by the Rate Equations. International Journal of Microwave and Optical Technology. 2008, 3(1), 45-53. ISSN 1553-0396. Dostupné z: http://www.ijmot.com./

VOBECKÝ, J. Radiation Enhanced Diffusion of Implanted Palladium in Silicon. Solid State Phenomena. 2008, 131-133(1), 385-392. ISSN 1012-0394.

HUSÁK, M. Užití MEMS v průmyslu. Automa. 2008, 14(12), 14-18. ISSN 1210-9592.

HUSÁK, M. Sensory a mikrosystémy pro řízení a bezpečnost. SECURITY. 2008, 15(86), 20-28. ISSN 1210-8723.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Autonomní senzorový mikrosystém s mikrogenerátorem. Slaboproudý obzor. 2008, 64(3-4), 38-42. ISSN 0037-668X.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. Radiation Defects and Thermal Donors Introduced in Silicon by Hydrogen and Helium Implantation and Subsequent Annealing. Solid State Phenomena. 2008, 131-133 201-206. ISSN 1012-0394.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HUSÁK, M. Mikrosenzory a mikroaktuátory. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1478-8.

Stati ve sbornících konferencí

PRAJZLER, V. et al. Investigation of band gap of Dy doped GaN layers using the transmittance measurement. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 460-465. ISBN 978-80-214-3717-3.

VOBECKÝ, J. et al. Exploring the Silicon Design Limits of Thin Wafer IGBT Technology: The Controlled Punch Through (CPT) IGBT. In: Proceedings of the 20th International Symposium on Power Semiconductor Devices & ICs. 20th International Symposium on Power Semiconductor Devices & ICs, Orlando, 2008-05-18/2008-05-22. Piscataway: IEEE, 2008. p. 76-79. ISBN 978-1-4244-1532-8.

VOVES, J. et al. Transport properties of the GaMnAs-based ferromagnetic resonant tunneling structures. In: HENINI, M., ed. Workshop on Recent Advances of Low Dimensional Structures and Devices. Workshop on Recent Advances of Low Dimensional Structures and Devices, Nottingham, 2008-04-07/2008-04-09. Nottingham: University of Nottingham, 2008. p. 111.

HAZDRA, P., V. KOMARNITSKYY a V. BURŠÍKOVÁ. HYDROGENATION OF PLATINUM INTRODUCED IN SILICON BY RADIATION ENHANCED DIFFUSION. In: E-MRS 2008 Spring Meeting - Abstracts. E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg, 2008-05-26/2008-05-30. Strasbourg: European Materials Research Society, 2008. p. 76.

KOMARNITSKYY, V. a P. HAZDRA. Enhanced formation of shallow donors in FZ and CZ silicon irradiated by MeV protons and alpha-particles. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://workshop.cvut.cz/2008/

KROUTIL, J. a M. HUSÁK. Detection of Breathing. In: HAŠČÍK, Š. a J. OSVALD, eds. ASDAM 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2008-10-12/2008-10-16. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 167-170. ISBN 978-1-4244-2325-5.

KULHA, P., M. HUSÁK a A. KROMKA. Design of Piezoresistive Strain Sensor based on SOI technology. In: BILJANOVIC, P.B. a K.S. SKALA, eds. MIPRO 2008 - Proceedings Vol. 1 MEET & GVS. 31th INTERNATIONAL CONVENTION MIPRO 2008, Opatija, 2008-05-26/2008-05-30. Zagreb: Croatian Society SMFE, 2008. p. 175-178. ISBN 978-953-233-036-6.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Autonomous Polymer Pressure Sensor. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 172-181. ISBN 978-80-214-3717-3.

HUSÁK, M. Elektronické vybavení inteligentních budov. In: VACÍK, Z.V., ed. Inteligentní budovy a telekomunikace 2008. Inteligentní budovy a telekomunikace 2008, Praha, 2008-09-25. Praha: ABF, 2008. Dostupné z: http://www.forarch.cz/2008/ibt/cz/prezentace.asp

JELÍNEK, M. et al. Properties of thin layers of Yb0.19Co4Sb12 prepared by laser ablation. In: Symposium M: Unconventional thermoelectrics: from new materials to energy conversion devices. E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg, 2008-05-26/2008-05-30. Strasbourg: European Materials Research Society, 2008.

HAZDRA, P. et al. Characterisation and Simulation of Electronic States in MOVPE Grown InAs/GaAs Quantum Dots. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 208-209. ISBN 978-80-01-04016-4.

NOVÁK, J., J. FOIT a V. JANÍČEK. Analysis of capacitive coupling in CMOS integrated circuits. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 352-355. ISBN 978-80-214-3717-3.

HUSÁK, M. a J. JAKOVENKO. MEMS and NEMS research for education. In: Nanotech 2008 Vol.1. Nanotech 2008, Boston, 2008-06-01/2008-06-05. Boston: Nano Science and Technology Institute, 2008. p. 1057-1060. ISBN 978-1-4200-8503-7.

KULHA, P. et al. Design and Fabrication of High-Temperature SOI Strain-Gauges. In: HAŠČÍK, Š. a J. OSVALD, eds. ASDAM 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2008-10-12/2008-10-16. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 175-178. ISBN 978-1-4244-2325-5.

JAKOVENKO, J. et al. Suspended Island MEMS Structure for High Temperature Gas Sensor. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 150-153. ISBN 978-80-214-3717-3.

JAKOVENKO, J., M. HUSÁK a T. LALINSKY. GaN and GaAs Micromechanical Thermal Converter for Gas Sensors. In: BILJANOVIC, P.B. a K.S. SKALA, eds. MIPRO 2008 - Proceedings Vol. 1 MEET & GVS. 31th INTERNATIONAL CONVENTION MIPRO 2008, Opatija, 2008-05-26/2008-05-30. Zagreb: Croatian Society SMFE, 2008. p. 150-153. ISBN 978-953-233-036-6.

KUBAŘ, M. a J. JAKOVENKO. Design of the state machine for A/D converter. In: HAŠČÍK, Š. a J. OSVALD, eds. ASDAM 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2008-10-12/2008-10-16. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 171-174. ISBN 978-1-4244-2325-5.

PRAJZLER, V. et al. Optical Properties of Dy3+ Doped Epoxy Novolak Resin. In: KOSHEL, J.R., G.G. GREGORY a D.H. KREVOR, eds. Proceedings of SPIE 7061 - Novel Optical Systems Design and Optimization XI. Optics + Photonics 2008, San Diego, 2008-08-10/2008-08-14. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2008. p. 706119-1-706119-8. ISBN 978-0-8194-7281-6.

PRAJZLER, V. et al. Fabrications and Propreries of Multi-Mode Epoxy Novolak Resin Polymer Optical Waveguides. In: THIENPONT, H. et al., eds. The Fourteenth Microoptics Conference - Technical Digest. The 14th MICROOPTICS CONFERENCE, Brusel, 2008-09-25/2008-09-27. Tokyo: The Optical Society of Japan, The Japan Society of Applied Physics, 2008. p. 158-159.

VOBECKÝ, J., V. ZÁHLAVA a V. KOMARNITSKYY. P-i-N Diode with Burried Low Doped P-layer: Impact of Radiation Enhanced Diffusion from Sputtered Palladium on Device Parameters. In: ISPS 08 Proceedings. 9th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 81-85. ISBN 978-80-01-04139-0.

JEŘÁBEK, V. et al. Optical Properties of Dy3+ Doped Epoxy Novolak Resin. In: SPIE Optics+Photonics. Optics + Photonics 2008, San Diego, 2008-08-10/2008-08-14. Bellingham: SPIE, 2008. ISBN 978-0-8194-7281-6.

HUSÁK, M., T. VÍTEK a A. BOUŘA. Vertical Velocity Measurement - Processing of Sensor Data Using Altitude Corrections. In: HAŠČÍK, Š. a J. OSVALD, eds. ASDAM 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2008-10-12/2008-10-16. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 135-138. ISBN 978-1-4244-2325-5.

NOVÁK, J., J. FOIT a V. JANÍČEK. Analysis and measurement of capacitive coupling in integrated circuits. In: HAŠČÍK, Š. a J. OSVALD, eds. ASDAM 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2008-10-12/2008-10-16. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 223-226. ISBN 978-1-4244-2325-5.

KUBAŘ, M. a J. JAKOVENKO. Tutorial of the design of the state machine for analogue integrated circuits. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 336-340. ISBN 978-80-214-3717-3.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. INFLUENCE OF RADIATION DEFECTS ON FORMATION OF THERMAL DONORS IN SILICON IRRADIATED WITH HIGH-ENERGY HELIUM IONS. In: E-MRS 2008 Spring Meeting - Abstracts. E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg, 2008-05-26/2008-05-30. Strasbourg: European Materials Research Society, 2008. p. 718.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and Construction of a VHGT-Attached WDM -Type Triplex Transceiver Module Using Polymer PLC Hybrid Integration Technology. In: TOMÁNEK, P., ed. Photonics Prague 2008, The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: Agentura Action M, 2008. p. 43-44. ISBN 978-80-86742-25-0.

KROUTIL, J. Monitoring of Respiration. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

KULHA, P., M. HUSÁK a A. KROMKA. Design of Pressure Sensor based on Silicon-on-Insulator Technology. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 178-179. ISBN 978-80-01-04016-4.

HUSÁK, M. Mikroelektronické a mikrosystémové prvky v inteligentních budovách. In: BENEŠ, P.B., ed. Moderní elektronické součástky a embedded systémy. Moderní elektronické součástky a embedded systémy, Brno, 2008-11-24/2008-11-25. Praha: Sdělovací technika, 2008.

PRAJZLER, V. et al. Epoxy Novlak Resin Optical Waveguides. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://workshop.cvut.cz/2008/

PRAJZLER, V. et al. Spectroscopic and photoluminescence study of epoxy novalak resin polymer doped with Er3+, Tm3+ and Er3+/Yb3+ ions. In: YUAN-TSEH, L. et al., eds. The 42nd IUPAC World Polymer Congress. Polymers at Frontiers of Science and Technology, Taipei, 2008-06-29/2008-07-05. Taipei: National Taiwan University, 2008. Dostupné z: http://www.pst.org.tw/macro2008/

HAZDRA, P. et al. Influence of capping layer thickness on electronic states in self assembled MOVPE grown InAs quantum dots in GaAs. In: NanoSEA 2008 - Abstracts. Second International Conference on Nanostructures Self-Assembly, Rome, 2008-07-07/2008-07-10. Roma: University of Roma, 2008. p. H1.

KOMARNITSKYY, V. a P. HAZDRA. Local Donor Doping by Proton Implantation in p+nn+ Diodes Fabricated on Different Silicon Substrates. In: ISPS 08 Proceedings. 9th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 49-54. ISBN 978-80-01-04139-0.

VOBECKÝ, J., V. ZÁHLAVA a V. KOMARNITSKYY. Radiation Enhanced Diffusion of Implanted Palladium in a High-Power P-i-N Diode. In: ISPS 08 Proceedings. 9th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 177-181. ISBN 978-80-01-04139-0.

VÍTEK, T. a O. HNYK. Physiological data transmission network using ZigBee. In: Proceedings of 42nd Annual 2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 42nd Annual 2008 IEEE International Conference on Security Technology, Prague, 2008-10-13/2008-10-16. Piscataway: IEEE, 2008. p. 377-340. ISBN 978-1-4244-1816-9.

HUSÁK, M., J. JAKOVENKO a S.L. STANISLAV. Pressure sensor data processing for vertical velocity measurement. In: Nanotech 2008 Vol.3. Nanotech 2008, Boston, 2008-06-01/2008-06-05. Boston: Nano Science and Technology Institute, 2008. p. 178-181. ISBN 978-1-4200-8505-1.

KULHA, P. et al. Nanocrystalline diamond piezoresistive sensor. In: BOHATKA, Z.B., ed. JVC-12 Joint Vacuum Conference - Book of Abstracts. 12th Joint Vacuum Conference, Balatonalmadi, 2008-09-22/2008-09-26. Budapešť: Roland Eötvös Physical Society, 2008. p. 117.

TEPLÝ, T. a J. FOIT. Autonomous Access Control System. In: Proceedings of 42nd Annual 2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 42nd Annual 2008 IEEE International Conference on Security Technology, Prague, 2008-10-13/2008-10-16. Piscataway: IEEE, 2008. p. 318-320. ISBN 978-1-4244-1816-9.

PRAJZLER, V. et al. Investigation Properties of GaN Layers Doped with Er3+ and Er3++Yb3+ Ions Using the Transmittance Measurement. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ a M. HRABOVSKÝ, eds. Proceedings of SPIE Photonics, Devices, and Systems IV - Volume 7138. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Bellingham: SPIE, 2008. p. 71381B-1-71381B-6. ISSN 0277-786X.

BOUŘA, A., M. HUSÁK a P. KULHA. Inductance Powering for Electronic Systems. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 230-235. ISBN 978-80-214-3717-3.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. Radiation Defects and Thermal Donors Introduced in Silicon by Hydrogen and Helium Implantation and Subsequent Annealing. In: CAVALLINI, A., ed. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology XII - Proceedings of the 12th International Autumn Meeting EMFCSC. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology 2007, Erice, 2007-10-14/2007-10-19. Zürich: Transtech Publications, 2008. p. 201-206. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-908451-43-3. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.131-133.201.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and Construction of a VHGT-Attached WDM -Type Triplex Transceiver Module Using Polymer PLC Hybrid Integration Technology. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 441-446. ISBN 978-80-214-3717-3.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Embedded Microsystem with Polymer Pressure Sensor. In: BILJANOVIC, P.B. a K.S. SKALA, eds. MIPRO 2008 - Proceedings Vol. 1 MEET & GVS. 31th INTERNATIONAL CONVENTION MIPRO 2008, Opatija, 2008-05-26/2008-05-30. Zagreb: Croatian Society SMFE, 2008. p. 125-128. ISBN 978-953-233-036-6.

PRAJZLER, V. et al. Investigation Properties of GaN Layers Doped with Er3+ and Er3++Yb3+ Ions Using the Transmittance Measurement. In: TOMÁNEK, P., ed. Photonics Prague 2008, The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: Agentura Action M, 2008. p. 51. ISBN 978-80-86742-25-0.

ŠOBÁŇ, Z. et al. Hole transport in the p-type RTD. In: HAŠČÍK, Š. a J. OSVALD, eds. ASDAM 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2008-10-12/2008-10-16. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 251-254. ISBN 978-1-4244-2325-5.

BUŠEK, K. et al. The hybrid photonic planar integrated receiver with a polymer optical waveguide. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ a M. HRABOVSKÝ, eds. Proceedings of SPIE Photonics, Devices, and Systems IV - Volume 7138. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Bellingham: SPIE, 2008. p. 71380W-1-71380W-6. ISSN 0277-786X.

BUŠEK, K. et al. The Hybrid Photonics Integrated Circuits with the Polymer Optical Waveguides. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://workshop.cvut.cz/2008/sbornik.php

JEŘÁBEK, V. et al. Construction of a VHGT-Attached WDM-Type Triplex Transceiver Module Using Polymer PLC Hybrid Integration Technology. In: Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques. 14th Conference on Microwave Techniques, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2008. p. 221-223. ISBN 978-1-4244-2137-4.

BUŠEK, K. et al. The hybrid photonic planar integrated receiver with a polymer optical waveguide. In: TOMÁNEK, P., ed. Photonics Prague 2008, The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: Agentura Action M, 2008. p. 37. ISBN 978-80-86742-25-0.

HUSÁK, M., J. JAKOVENKO a T. VÍTEK. Temperature Wireless Sensor Network. In: HAŠČÍK, Š. a J. OSVALD, eds. ASDAM 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2008-10-12/2008-10-16. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 131-134. ISBN 978-1-4244-2325-5.

KULHA, P. et al. Fabrication od Devices and Sensors Based on Silicon-on-Insulator Technology. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 178-181. ISBN 978-80-214-3717-3.

KUBAŘ, M. a J. JAKOVENKO. Tutorial of the control logic design for analogue integrated circuits designers. In: SMACD 2008 Proceedings. Xth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design, Erfurt, 2008-10-07/2008-10-08. Erfurt: Institut für mikroelektronik- und mechatronik-systeme gGmbH, 2008. p. 237-240. ISBN 978-3-00-025761-2.

HUSÁK, M. a J. JAKOVENKO. Solution of Vertical Velocity Measurement Using Pressure Sensor. In: HSING-WEI CHU, H.W.C. et al., eds. WMSCI/IMSCI/IMETI 2008 Proceedings. International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, Orlando, 2008-06-29/2008-07-02. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2008. p. 1-5. ISBN 978-1-934272-49-7.

BOUŘA, A., M. HUSÁK a P. KULHA. NMOS and PMOS Translinear Multiplying Cell for Current-Mode Signal Processing. In: HAŠČÍK, Š. a J. OSVALD, eds. ASDAM 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2008-10-12/2008-10-16. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 83-86. ISBN 978-1-4244-2325-5.

PRAJZLER, V. et al. Optical Materials Doped with Rare Earth Ions. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://workshop.cvut.cz/2008/sbornik.php

VOBECKÝ, J. et al. The Controlled Punch Through (CPT) IGBT The Next Step in Buffer Optimization for Thin Wafer Technology. In: ISPS 08 Proceedings. 9th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 101-105. ISBN 978-80-01-04139-0.

HUSÁK, M. Temperature Wireless Control Using Sensor Network. In: HSING-WEI CHU, H.W.C. et al., eds. WMSCI/IMSCI/IMETI 2008 Proceedings. International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, Orlando, 2008-06-29/2008-07-02. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2008. p. 1-7. ISBN 978-1-934272-49-7.

HUSÁK, M. Elektronika a mikroelektronika. In: MUSIL, V.M., ed. Mikroelektronika 2008. Mikroelektronika 2008, Brno, 2008-12-11. Praha: Czechinvest, 2008. p. 1-15. Dostupné z: http://micro.feld.cvut.cz

JEŘÁBEK, V. et al. Design and Construction of a VHGT-Attached WDM -Type Triplex Transceiver Module Using Polymer PLC Hybrid Integration Technology. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ a M. HRABOVSKÝ, eds. Proceedings of SPIE Photonics, Devices, and Systems IV - Volume 7138. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Bellingham: SPIE, 2008. p. 713814-1-713814-5. ISSN 0277-786X.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Current-Mode Preamplifier with Digitally Tunable Transfer Characteristic. In: BILJANOVIC, P.B. a K.S. SKALA, eds. MIPRO 2008 - Proceedings Vol. 1 MEET & GVS. 31th INTERNATIONAL CONVENTION MIPRO 2008, Opatija, 2008-05-26/2008-05-30. Zagreb: Croatian Society SMFE, 2008. p. 148-152. ISBN 978-953-233-036-6.

Výzkumné zprávy

LAPOSA, A. et al. I/P Converter - Additional Details. 2008. 067-016-002.

LAPOSA, A. et al. I/P Converter. 2008. 067-016-002.

Nepublikované přednášky

VÍTEK, T. Elektronické zabezpečovací systémy. Nepublikovaná přednáška. ABF a.s.. 2008-09-25.

Stránka vytvořena 23.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.