13000 / 13134 - Publikace - 2010

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VOBECKÝ, J., V. ZÁHLAVA a V. KOMARNITSKYY. Doping Compensation for Increased Robustness of Fast Recovery Silicon Diodes. Microelectronics Reliability. 2010, 50(1), 32-38. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2009.09.014.

HORÁK, L., Z. ŠOBÁŇ a V. HOLÝ. Study of Mn interstitials in (Ga, Mn)As using high-resolution x-ray diffraction. Journal of Physics: Condensed Matter. 2010, 22(29), 296009. ISSN 0953-8984. DOI 10.1088/0953-8984/22/29/296009.

HOSPODKOVÁ, A. et al. InGaAs and GaAsSb strain reducing layers covering InAs/GaAs quantum dots. Journal of Crystal Growth. 2010, 312(8), 1383-1387. ISSN 0022-0248. DOI 10.1016/j.jcrysgro.2009.10.057.

LYUTAKOV, O. et al. Preparation of rib channel waveguides on polymer in electric field. Thin Solid Films. 2010, 519(4), 1452-1457. ISSN 0040-6090. DOI 10.1016/j.tsf.2010.08.019.

JANOUŠEK, M., J. HALADA a J. VOVES. Lithography on GaMnAs layer by AFM local anodic oxidation in the AC mode. Microelectronic Engineering. 2010, 87(5-8), 1066-1069. ISSN 0167-9317. DOI 10.1016/j.mee.2009.11.085.

JUNGWIRTH, T. et al. Systematic Study of Mn-Doping Trends in Optical Properties of (Ga,Mn)As. Physical Review Letters. 2010, 105(22), ISSN 0031-9007. DOI 10.1103/PhysRevLett.105.227201.

PRAJZLER, V. et al. Design of polymer wavelength splitter 1310 nm / 1550 nm based on multimode interferences. Radioengineering. 2010, 19(4), 606-609. ISSN 1210-2512.

PERPINA, X. P. et al. Analysis of Excess Carrier Concentration Control in Fast-Recovery High Power Bipolar Diodes at Low Current Densities. Journal of Electrochemical Society. 2010, 157(7), H711-H720. ISSN 0013-4651. DOI 10.1149/1.3421974.

PRAJZLER, V. et al. Properties of Epoxy Novolak Resin Layers Doped with Bismuth for Photoluminescence Near 1300 nm. Journal of applied polymer science. 2010, 117(3), 1608-1612. ISSN 0021-8995. DOI 10.1002/app.32039.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Integrovaný optoelektrický transceiver pro účastnickou stranu sítě PON-FTTH. Původci: V. JEŘÁBEK et al. Česká republika. Patent CZ 302146. 2010-10-04. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=114

ČVUT FEL, Praha 6. Vysoce lineární adaptivní zesilovač s velkým rozsahem regulace zisku. Původci: J. FOIT. Česká republika. Patent CZ 301819. 2010-01-06. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=8

ČVUT FEL, Praha 6. Přeladitelný LC osciilátor s konstantní amplitudou. Původci: J. FOIT. Česká republika. Patent CZ 302141. 2010-03-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=190

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Integrovaný optoelektronický transceiver pro účastnickou stranu sítě typu PON-FTTH. Původci: V. JEŘÁBEK et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 20719. 2010-02-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22283

Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT. VYSOCE LINEÁRNÍ ADAPTIVNÍ ZESILOVAČ S VELKÝM ROZSAHEM REGULACE ZISKU. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 20590. 2010-03-01. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22135

ČVUT FEL, Praha 6. Přeladitelný LC osciilátor s konstantní amplitudou. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 20874. 2010-05-10. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22414

Články v ostatních periodikách

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Perspektiva, výhody a rizika zimního opalování. Světlo. 2010, 13(1), 55-56. ISSN 1212-0812.

PRAJZLER, V. et al. Design, Fabrication and Measurement Polymethylmethacrylate Optical Waveguides Prepared by Modification of Surface Profile by Applying Electric Field. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-5. ISSN 1802-4564.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Problematika solárií. Interní Medicína pro praxi. 2010, 12(3), 155-158. ISSN 1212-7299.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and construction of a WDM transceiver VHGT using hybrid integration technology. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-4. ISSN 1802-4564.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Rizika zimního opalování - 2. část: Problematika solárií. Elektroinstalatér. 2010, 16(2), 64-66. ISSN 1211-2291.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Rizika zimního opalování - 1. část: Problematika solárií,. Elektroinstalatér. 2010, 16(1), 46-48. ISSN 1211-2291.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Ekzém - civilizační problém nejen u technických pracovníků. Elektroinstalatér. 2010, 16(3), 52-54. ISSN 1211-2291.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Rentgenoterapie benigních kožních onemocnění. Česko-slovenská dermatologie. 2010, 85(5), 257-263. ISSN 0009-0514.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. Radiation Defects in Silicon: Effect of Contamination by Platinum Atoms. Solid State Phenomena. 2010, 156-158(156-158), 167-172. ISSN 1012-0394. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.156-158.167.

SCHEIRICH, J. The DEPFET Mini-matrix Particle Detector. Acta Polytechnica. 2010, 50(4/2010), 70-74. ISSN 1210-2709.

OSWALD, J. et al. Electro- and photoluminescence of InAs/GaAs quantum dot structures. Journal of Physics: Conference Series. 2010, 245(1), 012080. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/245/1/012080.

HUSÁK, M. Mikroelektronika směřuje k nanoelektronice - část 1. DPS Plošné spoje od A do Z. 2010, 2010(2), 7-10. ISSN 1804-4891.

FOIT, J. a J. NOVÁK. Photoresistor Provides Negative Feedback to an op amp producing linear response. Electronic Design News. 2010, 55(5), 49-52. ISSN 1534-5483.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Universal Test Bench for Characterization of Distance-measuring and Strain Sensors. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-6. ISSN 1802-4564.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Důvody poškozování organismů slunečním zářením a nezbytnost fotoprotekce. Medicína pro praxi. 2010, 7(6 a 7), 287-292. ISSN 1214-8687.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Polymer Based Piezoelectric Energy Microgenerator. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2010, 2010(8), 1-6. ISSN 2172-038X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LAZENICA, A. a V. JEŘÁBEK, eds. New, Advanced Technologies. Vukovar: In-Teh, 2010. ISBN 978-953-307-067-4.

SMILJANIC, T. a V. PRAJZLER, eds. Advances in Lasers and Electro optics. Vukovar: In-Teh, 2010. ISBN 978-953-307-088-9.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and Construction Transceiver Module Using Polymer PLC Hybrid Integration Technology. In: LAZENICA, A. a V. JEŘÁBEK, eds. New, Advanced Technologies. Vukovar: In-Teh, 2010. s. 153-162. ISBN 978-953-307-067-4.

Stati ve sbornících konferencí

HUSÁK, M., A. BOUŘA a J. JAKOVENKO. Wireless Sensor System with Bidirectional Communications. In: ROMANOWITZ, Bart, ed. 2010 Proceeding Nanotech, Clean Technology, Microtech, Bio nanotech. Nanotech 2010 conference, Anaheim, 2010-06-21/2010-06-24. Boston: Nano Science and Technology Institute, 2010. s. 1-3. ISBN 978-1-4398-3421-3. Dostupné z: http://www.nsti.org

BUŠEK, K. a V. JEŘÁBEK. MIKROOPTICKÁ SOUSTAVA PRO HOLOGRAFICKOU TRIPLEXNÍ MŘÍŽKU. In: KLÍMA, M., ed. Optické komunikace 2010. Praha, 2010-10-21/2010-10-22. Praha: Agentura Action M, 2010. s. 23-28. ISBN 978-80-86742-29-8.

VOVES, J. Graphene Nanoribbons Transport Properties Calculation. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. s. 83-88. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

HUSÁK, M., A. BOUŘA a J. JAKOVENKO. One-chip MOS Structure for Temperature Flow Sensor. In: ROMANOWITZ, Bart, ed. 2010 Proceeding Nanotech, Clean Technology, Microtech, Bio nanotech. Nanotech 2010 conference, Anaheim, 2010-06-21/2010-06-24. Boston: Nano Science and Technology Institute, 2010. s. 1-3. ISBN 978-1-4398-3421-3. Dostupné z: http://www.nsti.org

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Potentiality of the Inductive Powering for Measurement in the Enclosed Systems. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 235-238. ISBN 978-1-4244-8572-7.

KUBAŘ, M. Optimization of Analogue Integrated Circuits Using Ocean and Differential Evolution. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

KUBAŘ, M. a J. JAKOVENKO. Novel Methods of the Analogue Integrated Circuit Design Teaching. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 190-195. ISBN 978-80-214-4138-5.

PRAJZLER, V. et al. Simple fabrication of Epoxy Novolak Resin optical waveguides on silicon substrate. In: Fourth International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications. International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications, Budapešť, 2010-08-15/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 49.

VOBECKÝ, J., V. ZÁHLAVA a V. KOMARNITSKYY. Evaluation of Low-Temperature Molybdenum Diffusion for Lifetime Control. In: BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. 10th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 61-64. ISBN 978-80-01-04602-9.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. Combined lifetime killing by platinum and fast light ions in silicon power diode: thermal stability of introduced radiation defects. In: BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. 10th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 129-133. ISBN 978-80-01-04602-9.

ŠOBÁŇ, Z. a J. VOVES. Hole effective mass analysis in the strained p-channel InSb QWFET. In: E-MRS 2010 Spring Meeting Book of Abstract. E-MRS Spring Meeting 2010, Strasbourg, 2010-06-07/2010-06-11. Strasbourg: European Materials Research Society, 2010. s. 20.

VOVES, J. Calculations of spin-dependent transport properties of graphene nanoribbons with the lateral confinement. In: International Conference on Nantructures Materials NANO 2010. Roma, 2010-09-13/2010-09-17. Rome: Universita La Sapienza, 2010. s. 26.

HUSÁK, M., A. BOUŘA a J. JAKOVENKO. Wireless Sensor Network Control System. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 215-218. ISBN 978-1-4244-8572-7.

HUSÁK, M. Uplatnění mikrosystémových technologií v senzorových sítích. In: Radiokomunikace 2010. Pardubice, 2010-11-03/2010-11-05. Pardubice: UNIT, 2010. s. 257-271.

HUSÁK, M. Perspektivní elektronické součástky a systémy. In: BENEŠ, P., ed. Elektronický vývoj a výroba 2010. Praha, 2010-06-08. Praha: Sdělovací technika, 2010. s. 20-22. ???.

NOVÁK, J., J. FOIT a V. JANÍČEK. Influence of conductor systems on the crosstalks in integrated circuits. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 239-242. ISBN 978-1-4244-8572-7. DOI 10.1109/ASDAM.2010.5667016.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Wide Range Layout Optimization of Energy Microgenerator. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 115-120. ISBN 978-80-214-4138-5.

KULHA, P. Optimization of Position of Piezoresistive Elements on Substrate Using FEM Simulations. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 191-194. ISBN 978-1-4244-8572-7.

URBÁŘ, J. et al. Coralco: Cosmic rays - light, compact & low-cost device for the real-time radiation environment measurement in the atmosphere and stratosphere. In: 61st International Astronautical Congress 2010. 61st International Astronautical Congress, Praha, 2010-09-27/2010-10-01. Paris: International Astronautical Federation (IAF), 2010. s. 3781-3786. ISBN 978-1-61782-368-8. Dostupné z: http://iafastro.directory/iac/archive/browse/IAC-10/E2/3/8918/

HAZDRA, P. et al. Self-assembled InAs quantum dots embedded into GaAs with different strain reducing layers exhibiting strong photo- and electroluminescence in 1.3 and 1.55 um bands. In: BERBEZIER, I. a M. DE CRESCENZI, eds. NanoSEA 2010 - Book of Abstracts. 3rd International Conference on Nanostructures SElf-Assembly, Cassis, 2010-06-28/2010-07-02. Marseille: Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence, 2010. s. 91.

VOBECKÝ, J. Future Trends in High Power Devices. In: Proceedings Miel 2010. 27th International Conference on Microelectronics, Niš, 2010-05-16/2010-05-19. Niš: IEEE Electron Devices Society, 2010. s. 67-72. ISBN 978-1-4244-7198-0.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Polymer Based Piezolectric Microgenerator. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ'10. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada, 2010-03-23/2010-03-25. Vigo: Universidad de Vigo, 2010. s. 1-6. ISBN 978-84-613-7543-1.

LALINSKY, T. et al. Piezoelectric response of AlGaN/GaN based circular-HEMT structures. In: MNE 2010. Micro-and Nano-Engineering, Genova, 2010-09-19/2010-09-22. Florence: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2010. 1. Dostupné z: http://www.mne2010.org

VOVES, J. Graphene Nanoribbons Transport Properties Calculation. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. s. 435. ISBN 978-80-87294-18-5. Dostupné z: http://www.nanocon.cz/

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. UNIVERSAL TEST BENCH FOR SENSOR CHARACTERIZATION. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. s. 41-44. ISBN 978-80-214-4138-5.

GREXA, J. Theoretical Design of Optical Polymer Y - Branches. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

KULHA, P. et al. Design and Fabrication of Piezoresistive Strain Gauges Based on Nanocrystalline Diamond Layers. In: 13th Joint Vaccuum Conference, Book of Abstracts. 13th Joint Vacuum Conference, Štrbské Pleso, 2010-06-20/2010-06-24. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 138. ISBN 978-80-7399-969-8.

PRAJZLER, V. et al. Design of Polymer 1 x 3 Multimode Interference Optical Power Splitter Operating at 650 nm and 1310 nm. In: Microoptics Conference 2010MOC. 16th Microoptics Conference, Hsinchu, 2010-10-31/2010-11-03. Taipei: IEEE Industrial Electronics Society, 2010. s. 257-258.

KUBAŘ, M. et al. Versatile Engine for Virtual Testing of ADC/DAC Non-Linearity. In: The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010. Gammarth, 2010-10-04/2010-10-06. Tunis: IEEE - Tunisia, 2010. ISBN 978-1-4244-6815-7. DOI 10.1109/SM2ACD.2010.5672327.

PERPINA, X. P. et al. Free Carrier Absorption Investigations on Ion Irradiated Fast Recovery Diodes. In: Proceedings of the 22nd International Symposium on Power Semiconductor Devices & ICs. The 22nd International Symposium on Power Semiconductor Devices & ICs, Hiroshima, 2010-06-06/2010-06-10. Piscataway: IEEE, 2010. s. 161-164. ISBN 978-4-88686-069-9.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and construction of a WDM transceiver VHGT using hybrid integration technology. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 121-125. ISBN 978-80-214-4138-5.

FROLEC, J. a M. HUSÁK. Intelligent Wireless Sensor Unit for Overhead Line Ampacity Assessment. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 94-99. ISBN 978-80-214-4138-5.

LAPOSA, A., J. JAKOVENKO a M. HUSÁK. Temperature Dependence of the Pyroelectric Behaviour in GaN/AlGaN. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 93-96. ISBN 978-1-4244-8572-7.

JEŘÁBEK, V. et al. Návrh a realizace WDM transceiveru realizovaného hybridní technologií. In: KLÍMA, M., ed. Optické komunikace 2010. Praha, 2010-10-21/2010-10-22. Praha: Agentura Action M, 2010. s. 57-62. ISBN 978-80-86742-29-8.

SCHEIRICH, J., C. OSWALD a P. KODYŠ. First Measurement on the DEPFET Mini-Matrix Particle Detector System. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 283-286. ISBN 978-1-4244-8572-7.

PRAJZLER, V. et al. Optical PMMA Waveguides Fabricated by Modification of Refractive Index Applying Electric Field. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 254-259. ISBN 978-80-214-4138-5.

HUSÁK, M. a J. JAKOVENKO. Use of Barometric Sensor for Vertical Velocity Measurement. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 223-226. ISBN 978-1-4244-8572-7.

HUSÁK, M. a J. JAKOVENKO. Simple Vertical Velocity Measurement System for Different Use. In: ROMANOWITZ, Bart, ed. 2010 Proceeding Nanotech, Clean Technology, Microtech, Bio nanotech. Nanotech 2010 conference, Anaheim, 2010-06-21/2010-06-24. Boston: Nano Science and Technology Institute, 2010. s. 1-3. ISBN 978-1-4398-3421-3. Dostupné z: http://www.nsti.org

FROLEC, J. a M. HUSÁK. Wireless Sensor System for Overhead Line Ampacity Monitoring. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 211-214. ISBN 978-1-4244-8572-7.

FOIT, J. a J. NOVÁK. Broadband Amplitude - Stabilized Oscillator. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. s. 231-234. ISBN 978-1-4244-8572-7.

KUBAŘ, M. a J. JAKOVENKO. Novel Analog Synthesis Tool Implemented to the Cadence Design Environment. In: The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010. Gammarth, 2010-10-04/2010-10-06. Tunis: IEEE - Tunisia, 2010. ISBN 978-1-4244-6815-7. DOI 10.1109/SM2ACD.2010.5672330.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. Radiation Defects in Silicon: Effect of Contamination by Platinum Atoms. In: Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology XIII. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology 2009, Templin, OT Gross Doelln, 2009-09-26/2009-10-02. Zürich: Transtech Publications, 2010. s. 167-172. ISSN 0377-6883. ISBN 3-908451-74-4.

KOMARNITSKYY, V., P. HAZDRA a V. BURŠÍKOVÁ. Low-Temperature Formation of Deep Donor Layers by Proton Implantation: Effect of Hydrogen Plasma on Radiation Defect Removal. In: BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. 10th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 153-158. ISBN 978-80-01-04602-9.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and Construction of a WDM Transceiver with VHGT Using Hybrid Integration Technology. In: Fourth International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications. International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications, Budapešť, 2010-08-15/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. s. 120.

SCHEIRICH, J. DEPFET Mini-matrix Particle Detector. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010/

ARMAS ARCINIEGA, J. et al. Microoptical triplexer systém with high efficeincy for WDM hybrid optoelectronic receivers. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 126-128. ISBN 978-80-214-4138-5.

PRAJZLER, V. et al. Design of Polymer Optical Waveguides for Wavelength Demultiplexers Based on Multimode Interference and Optical Ring Resonators. In: The 6 International Conference on Photonics & Applications. 6th International Conference on Photonics and Applications, Hanoi, 2010-11-08/2010-11-12. Ho Chi Minh City: Vietnam National University, 2010. s. 137.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Powering for Long Term Monitoring in the Enclosed Areas. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ'10. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada, 2010-03-23/2010-03-25. Vigo: Universidad de Vigo, 2010. s. 414-418. ISBN 978-84-613-7543-1. Dostupné z: http://www.icrepq.com/icrepq%2710/414-Boura.pdf

NOVÁK, J., J. FOIT a V. JANÍČEK. Shielded conductor systems in integrated circuits. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 224-228. ISBN 978-80-214-4138-5.

KULHA, P., A. BOUŘA a M. HUSÁK. Design and Fabrication of Piezoresistive Strain-Gauges for Harsh Environment Applications. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ'10. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada, 2010-03-23/2010-03-25. Vigo: Universidad de Vigo, 2010. s. 510-513. ISBN 978-84-613-7543-1. Dostupné z: http://www.icrepq.com/

Stránka vytvořena 15.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.