13000 / 13134 - Publikace - 2010

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VOBECKÝ, J., V. ZÁHLAVA a V. KOMARNITSKYY. Doping Compensation for Increased Robustness of Fast Recovery Silicon Diodes. Microelectronics Reliability. 2010, 50(1), 32-38. ISSN 0026-2714.

HORÁK, L., Z. ŠOBÁŇ a V. HOLÝ. Study of Mn interstitials in (Ga, Mn)As using high-resolution x-ray diffraction. Journal of Physics: Condensed Matter. 2010, 22(29), 296009. ISSN 0953-8984.

HOSPODKOVÁ, A. et al. InGaAs and GaAsSb strain reducing layers covering InAs/GaAs quantum dots. Journal of Crystal Growth. 2010, 312(8), 1383-1387. ISSN 0022-0248.

LYUTAKOV, O. et al. Preparation of rib channel waveguides on polymer in electric field. Thin Solid Films. 2010, 519(4), 1452-1457. ISSN 0040-6090.

JUNGWIRTH, T. et al. Systematic Study of Mn-Doping Trends in Optical Properties of (Ga,Mn)As. Physical Review Letters. 2010, 105(22), ISSN 0031-9007.

JANOUŠEK, M., J. HALADA a J. VOVES. Lithography on GaMnAs layer by AFM local anodic oxidation in the AC mode. Microelectronic Engineering. 2010, 87(5-8), 1066-1069. ISSN 0167-9317.

PRAJZLER, V. et al. Design of polymer wavelength splitter 1310 nm / 1550 nm based on multimode interferences. Radioengineering. 2010, 19(4), 606-609. ISSN 1210-2512.

PERPINA, X. P. et al. Analysis of Excess Carrier Concentration Control in Fast-Recovery High Power Bipolar Diodes at Low Current Densities. Journal of Electrochemical Society. 2010, 157(7), H711-H720. ISSN 0013-4651.

PRAJZLER, V. et al. Properties of Epoxy Novolak Resin Layers Doped with Bismuth for Photoluminescence Near 1300 nm. Journal of applied polymer science. 2010, 117(3), 1608-1612. ISSN 0021-8995.

Patenty a užitné vzory

JEŘÁBEK, V. et al. Integrovaný optoelektrický transceiver pro účastnickou stranu sítě PON-FTTH. Česká republika. Patent. CZ 302146. 2010-10-04. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=114

FOIT, J. Vysoce lineární adaptivní zesilovač s velkým rozsahem regulace zisku. Česká republika. Patent. CZ 301819. 2010-01-06. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=8

FOIT, J. Přeladitelný LC osciilátor s konstantní amplitudou. Česká republika. Patent. CZ 302141. 2010-03-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=190

FOIT, J. VYSOCE LINEÁRNÍ ADAPTIVNÍ ZESILOVAČ S VELKÝM ROZSAHEM REGULACE ZISKU. Česká republika. Užitný vzor. CZ 20590. 2010-03-01. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22135

JEŘÁBEK, V. et al. Integrovaný optoelektronický transceiver pro účastnickou stranu sítě typu PON-FTTH. Česká republika. Užitný vzor. CZ 20719. 2010-02-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22283

FOIT, J. Přeladitelný LC osciilátor s konstantní amplitudou. Česká republika. Užitný vzor. CZ 20874. 2010-05-10. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22414

Články v ostatních periodikách

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Perspektiva, výhody a rizika zimního opalování. Světlo. 2010, 13(1), 55-56. ISSN 1212-0812.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Problematika solárií. Interní Medicína pro praxi. 2010, 12(3), 155-158. ISSN 1212-7299.

PRAJZLER, V. et al. Design, Fabrication and Measurement Polymethylmethacrylate Optical Waveguides Prepared by Modification of Surface Profile by Applying Electric Field. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-5. ISSN 1802-4564.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and construction of a WDM transceiver VHGT using hybrid integration technology. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-4. ISSN 1802-4564.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Rizika zimního opalování - 2. část: Problematika solárií. Elektroinstalatér. 2010, 16(2), 64-66. ISSN 1211-2291.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Ekzém - civilizační problém nejen u technických pracovníků. Elektroinstalatér. 2010, 16(3), 52-54. ISSN 1211-2291.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Rizika zimního opalování - 1. část: Problematika solárií,. Elektroinstalatér. 2010, 16(1), 46-48. ISSN 1211-2291.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Rentgenoterapie benigních kožních onemocnění. Česko-slovenská dermatologie. 2010, 85(5), 257-263. ISSN 0009-0514.

SCHEIRICH, J. The DEPFET Mini-matrix Particle Detector. Acta Polytechnica. 2010, 50(4/2010), 70-74. ISSN 1210-2709.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. Radiation Defects in Silicon: Effect of Contamination by Platinum Atoms. Solid State Phenomena. 2010, 156-158(156-158), 167-172. ISSN 1012-0394.

OSWALD, J. et al. Electro- and photoluminescence of InAs/GaAs quantum dot structures. Journal of Physics: Conference Series. 2010, 245(1), 012080. ISSN 1742-6588.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Universal Test Bench for Characterization of Distance-measuring and Strain Sensors. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-6. ISSN 1802-4564.

HUSÁK, M. Mikroelektronika směřuje k nanoelektronice - část 1. DPS Plošné spoje od A do Z. 2010, 2010(2), 7-10. ISSN 1804-4891.

JIRÁSEK, L. a M. JIRÁSKOVÁ. Důvody poškozování organismů slunečním zářením a nezbytnost fotoprotekce. Medicína pro praxi. 2010, 7(6 a 7), 287-292. ISSN 1214-8687.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Polymer Based Piezoelectric Energy Microgenerator. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2010, 2010(8), 1-6. ISSN 2172-038X.

FOIT, J. a J. NOVÁK. Photoresistor Provides Negative Feedback to an op amp producing linear response. Electronic Design News. 2010, 55(5), 49-52. ISSN 1534-5483.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LAZENICA, A. a V. JEŘÁBEK, eds. New, Advanced Technologies. Vukovar: In-Teh, 2010. ISBN 978-953-307-067-4.

SMILJANIC, T. a V. PRAJZLER, eds. Advances in Lasers and Electro optics. Vukovar: In-Teh, 2010. ISBN 978-953-307-088-9.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and Construction Transceiver Module Using Polymer PLC Hybrid Integration Technology. In: LAZENICA, A. a V. JEŘÁBEK, eds. New, Advanced Technologies. Vukovar: In-Teh, 2010. p. 153-162. ISBN 978-953-307-067-4.

Stati ve sbornících konferencí

BUŠEK, K. a V. JEŘÁBEK. MIKROOPTICKÁ SOUSTAVA PRO HOLOGRAFICKOU TRIPLEXNÍ MŘÍŽKU. In: KLÍMA, M., ed. Optické komunikace 2010. Optické komunikace 2010, Praha, 2010-10-21/2010-10-22. Praha: Agentura Action M, 2010. p. 23-28. ISBN 978-80-86742-29-8.

VOVES, J. Graphene Nanoribbons Transport Properties Calculation. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 83-88. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

HUSÁK, M., A. BOUŘA a J. JAKOVENKO. Wireless Sensor System with Bidirectional Communications. In: ROMANOWITZ, Bart, ed. 2010 Proceeding Nanotech, Clean Technology, Microtech, Bio nanotech. Nanotech 2010 conference, Anaheim, 2010-06-21/2010-06-24. Boston: Nano Science and Technology Institute, 2010. p. 1-3. ISBN 978-1-4398-3421-3. Dostupné z: http://www.nsti.org

KUBAŘ, M. a J. JAKOVENKO. Novel Methods of the Analogue Integrated Circuit Design Teaching. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 190-195. ISBN 978-80-214-4138-5.

KUBAŘ, M. Optimization of Analogue Integrated Circuits Using Ocean and Differential Evolution. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

HUSÁK, M., A. BOUŘA a J. JAKOVENKO. One-chip MOS Structure for Temperature Flow Sensor. In: ROMANOWITZ, Bart, ed. 2010 Proceeding Nanotech, Clean Technology, Microtech, Bio nanotech. Nanotech 2010 conference, Anaheim, 2010-06-21/2010-06-24. Boston: Nano Science and Technology Institute, 2010. p. 1-3. ISBN 978-1-4398-3421-3. Dostupné z: http://www.nsti.org

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Potentiality of the Inductive Powering for Measurement in the Enclosed Systems. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 235-238. ISBN 978-1-4244-8572-7.

VOVES, J. Calculations of spin-dependent transport properties of graphene nanoribbons with the lateral confinement. In: International Conference on Nantructures Materials NANO 2010. International Conference on Nantructures Materials NANO 2010, Roma, 2010-09-13/2010-09-17. Rome: Universita La Sapienza, 2010. p. 26.

ŠOBÁŇ, Z. a J. VOVES. Hole effective mass analysis in the strained p-channel InSb QWFET. In: E-MRS 2010 Spring Meeting Book of Abstract. E-MRS Spring Meeting 2010, Strasbourg, 2010-06-07/2010-06-11. Strasbourg: European Materials Research Society, 2010. p. 20.

HUSÁK, M. Perspektivní elektronické součástky a systémy. In: BENEŠ, P., ed. Elektronický vývoj a výroba 2010. Elektronický vývoj a výroba 2010, Praha, 2010-06-08. Praha: Sdělovací technika, 2010. p. 20-22. ???.

HUSÁK, M. Uplatnění mikrosystémových technologií v senzorových sítích. In: Radiokomunikace 2010. Radiokomunikace 2010, Pardubice, 2010-11-03/2010-11-05. Pardubice: UNIT, 2010. p. 257-271.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Wide Range Layout Optimization of Energy Microgenerator. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 115-120. ISBN 978-80-214-4138-5.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. Combined lifetime killing by platinum and fast light ions in silicon power diode: thermal stability of introduced radiation defects. In: BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. 10th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. p. 129-133. ISBN 978-80-01-04602-9.

VOBECKÝ, J., V. ZÁHLAVA a V. KOMARNITSKYY. Evaluation of Low-Temperature Molybdenum Diffusion for Lifetime Control. In: BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. 10th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. p. 61-64. ISBN 978-80-01-04602-9.

URBÁŘ, J. et al. Coralco: Cosmic rays - light, compact & low-cost device for the real-time radiation environment measurement in the atmosphere and stratosphere. In: 61st International Astronautical Congress 2010. 61st International Astronautical Congress, Praha, 2010-09-27/2010-10-01. Paris: International Astronautical Federation (IAF), 2010. p. 3781-3786. ISBN 978-1-61782-368-8. Dostupné z: http://iafastro.directory/iac/archive/browse/IAC-10/E2/3/8918/

PRAJZLER, V. et al. Simple fabrication of Epoxy Novolak Resin optical waveguides on silicon substrate. In: Fourth International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications. International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications, Budapešť, 2010-08-15/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 49.

HUSÁK, M., A. BOUŘA a J. JAKOVENKO. Wireless Sensor Network Control System. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 215-218. ISBN 978-1-4244-8572-7.

KULHA, P. Optimization of Position of Piezoresistive Elements on Substrate Using FEM Simulations. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 191-194. ISBN 978-1-4244-8572-7.

NOVÁK, J., J. FOIT a V. JANÍČEK. Influence of conductor systems on the crosstalks in integrated circuits. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 239-242. ISBN 978-1-4244-8572-7.

HAZDRA, P. et al. Self-assembled InAs quantum dots embedded into GaAs with different strain reducing layers exhibiting strong photo- and electroluminescence in 1.3 and 1.55 um bands. In: BERBEZIER, I. a M. DE CRESCENZI, eds. NanoSEA 2010 - Book of Abstracts. 3rd International Conference on Nanostructures SElf-Assembly, Cassis, 2010-06-28/2010-07-02. Marseille: Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence, 2010. p. 91.

VOVES, J. Graphene Nanoribbons Transport Properties Calculation. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. p. 435. ISBN 978-80-87294-18-5. Dostupné z: http://www.nanocon.cz/

GREXA, J. Theoretical Design of Optical Polymer Y - Branches. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. UNIVERSAL TEST BENCH FOR SENSOR CHARACTERIZATION. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. p. 41-44. ISBN 978-80-214-4138-5.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Polymer Based Piezolectric Microgenerator. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ'10. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada, 2010-03-23/2010-03-25. Vigo: Universidad de Vigo, 2010. p. 1-6. ISBN 978-84-613-7543-1.

LALINSKY, T. et al. Piezoelectric response of AlGaN/GaN based circular-HEMT structures. In: MNE 2010. Micro-and Nano-Engineering, Genova, 2010-09-19/2010-09-22. Florence: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2010. 1. Dostupné z: http://www.mne2010.org

VOBECKÝ, J. Future Trends in High Power Devices. In: Proceedings Miel 2010. 27th International Conference on Microelectronics, Niš, 2010-05-16/2010-05-19. Niš: IEEE Electron Devices Society, 2010. p. 67-72. ISBN 978-1-4244-7198-0.

KULHA, P. et al. Design and Fabrication of Piezoresistive Strain Gauges Based on Nanocrystalline Diamond Layers. In: 13th Joint Vaccuum Conference, Book of Abstracts. 13th Joint Vacuum Conference, Štrbské Pleso, 2010-06-20/2010-06-24. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 138. ISBN 978-80-7399-969-8.

KUBAŘ, M. et al. Versatile Engine for Virtual Testing of ADC/DAC Non-Linearity. In: The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010. The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010, Gammarth, 2010-10-04/2010-10-06. Tunis: IEEE - Tunisia, 2010. ISBN 978-1-4244-6815-7.

PRAJZLER, V. et al. Design of Polymer 1 x 3 Multimode Interference Optical Power Splitter Operating at 650 nm and 1310 nm. In: Microoptics Conference 2010MOC. 16th Microoptics Conference, Hsinchu, 2010-10-31/2010-11-03. Taipei: IEEE Industrial Electronics Society, 2010. p. 257-258.

JEŘÁBEK, V. et al. Návrh a realizace WDM transceiveru realizovaného hybridní technologií. In: KLÍMA, M., ed. Optické komunikace 2010. Optické komunikace 2010, Praha, 2010-10-21/2010-10-22. Praha: Agentura Action M, 2010. p. 57-62. ISBN 978-80-86742-29-8.

FROLEC, J. a M. HUSÁK. Intelligent Wireless Sensor Unit for Overhead Line Ampacity Assessment. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 94-99. ISBN 978-80-214-4138-5.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and construction of a WDM transceiver VHGT using hybrid integration technology. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 121-125. ISBN 978-80-214-4138-5.

SCHEIRICH, J., C. OSWALD a P. KODYŠ. First Measurement on the DEPFET Mini-Matrix Particle Detector System. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 283-286. ISBN 978-1-4244-8572-7.

PERPINA, X. P. et al. Free Carrier Absorption Investigations on Ion Irradiated Fast Recovery Diodes. In: Proceedings of the 22nd International Symposium on Power Semiconductor Devices & ICs. The 22nd International Symposium on Power Semiconductor Devices & ICs, Hiroshima, 2010-06-06/2010-06-10. Piscataway: IEEE, 2010. p. 161-164. ISBN 978-4-88686-069-9.

LAPOSA, A., J. JAKOVENKO a M. HUSÁK. Temperature Dependence of the Pyroelectric Behaviour in GaN/AlGaN. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 93-96. ISBN 978-1-4244-8572-7.

PRAJZLER, V. et al. Optical PMMA Waveguides Fabricated by Modification of Refractive Index Applying Electric Field. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 254-259. ISBN 978-80-214-4138-5.

FOIT, J. a J. NOVÁK. Broadband Amplitude - Stabilized Oscillator. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 231-234. ISBN 978-1-4244-8572-7.

FROLEC, J. a M. HUSÁK. Wireless Sensor System for Overhead Line Ampacity Monitoring. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 211-214. ISBN 978-1-4244-8572-7.

HUSÁK, M. a J. JAKOVENKO. Simple Vertical Velocity Measurement System for Different Use. In: ROMANOWITZ, Bart, ed. 2010 Proceeding Nanotech, Clean Technology, Microtech, Bio nanotech. Nanotech 2010 conference, Anaheim, 2010-06-21/2010-06-24. Boston: Nano Science and Technology Institute, 2010. p. 1-3. ISBN 978-1-4398-3421-3. Dostupné z: http://www.nsti.org

HUSÁK, M. a J. JAKOVENKO. Use of Barometric Sensor for Vertical Velocity Measurement. In: Conference Proceedings of the Eighth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 8th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2010-10-24/2010-10-27. Bratislava: IEEE, 2010. p. 223-226. ISBN 978-1-4244-8572-7.

KUBAŘ, M. a J. JAKOVENKO. Novel Analog Synthesis Tool Implemented to the Cadence Design Environment. In: The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010. The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010, Gammarth, 2010-10-04/2010-10-06. Tunis: IEEE - Tunisia, 2010. ISBN 978-1-4244-6815-7.

SCHEIRICH, J. DEPFET Mini-matrix Particle Detector. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010/

KOMARNITSKYY, V., P. HAZDRA a V. BURŠÍKOVÁ. Low-Temperature Formation of Deep Donor Layers by Proton Implantation: Effect of Hydrogen Plasma on Radiation Defect Removal. In: BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. 10th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. p. 153-158. ISBN 978-80-01-04602-9.

NOVÁK, J., J. FOIT a V. JANÍČEK. Shielded conductor systems in integrated circuits. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 224-228. ISBN 978-80-214-4138-5.

ARMAS ARCINIEGA, J. et al. Microoptical triplexer systém with high efficeincy for WDM hybrid optoelectronic receivers. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 126-128. ISBN 978-80-214-4138-5.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and Construction of a WDM Transceiver with VHGT Using Hybrid Integration Technology. In: Fourth International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications. International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications, Budapešť, 2010-08-15/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 120.

KULHA, P., A. BOUŘA a M. HUSÁK. Design and Fabrication of Piezoresistive Strain-Gauges for Harsh Environment Applications. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ'10. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada, 2010-03-23/2010-03-25. Vigo: Universidad de Vigo, 2010. p. 510-513. ISBN 978-84-613-7543-1. Dostupné z: http://www.icrepq.com/

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Powering for Long Term Monitoring in the Enclosed Areas. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ'10. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada, 2010-03-23/2010-03-25. Vigo: Universidad de Vigo, 2010. p. 414-418. ISBN 978-84-613-7543-1. Dostupné z: http://www.icrepq.com/icrepq%2710/414-Boura.pdf

PRAJZLER, V. et al. Design of Polymer Optical Waveguides for Wavelength Demultiplexers Based on Multimode Interference and Optical Ring Resonators. In: The 6 International Conference on Photonics & Applications. 6th International Conference on Photonics and Applications, Hanoi, 2010-11-08/2010-11-12. Ho Chi Minh City: Vietnam National University, 2010. p. 137.

HAZDRA, P. a V. KOMARNITSKYY. Radiation Defects in Silicon: Effect of Contamination by Platinum Atoms. In: Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology XIII. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology 2009, Templin, OT Gross Doelln, 2009-09-26/2009-10-02. Zürich: Transtech Publications, 2010. p. 167-172. ISSN 0377-6883. ISBN 3-908451-74-4.

Stránka vytvořena 16.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.