13000 / 13134 - Publikace - 2011

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2011

Články v časopisech WoS

HAZDRA, P. et al. Self-Assembled InAs/GaAs Quantum Dots Covered by Different Strain Reducing Layers Exhibiting Strong Photo- and Electroluminescence in 1.3 and 1.55 um Bands. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2011, 11(8), 6804-6809. ISSN 1533-4880. DOI 10.1166/jnn.2011.4223.

LALINSKÝ, T. et al. Piezoelectric response of AlGaN/GaN-based circular-HEMT structures. Microelectronic Engineering. 2011, 88(8), 2424-2426. ISSN 0167-9317. DOI 10.1016/j.mee.2010.12.013.

JEŘÁBEK, V. a I. HUTTEL. Theoretical Model of the Bistable Semiconductor Laser Diode Based on the Rate Equations. Radioengineering. 2011, 20(2), 486-492. ISSN 1210-2512.

MAŠEK, P. et al. Integrated USB based readout interface for silicon strip detectors of the ATLAS SCT module. Journal of Instrumentation. 2011, 6(C12016), 1-5. ISSN 1748-0221. DOI 10.1088/1748-0221/6/12/C12016.

LALINSKY, T. et al. Impact of ZnO gate interfacial layer on piezoelectric response of AlGaN/GaN C-HEMT based ring gate capacitor. Sensors and Actuators. 2011, 2011(172), 386-391. ISSN 0924-4247. DOI 10.1016/j.sna.2011.09.028.

HOSPODKOVÁ, A. et al. Influence of strain reducing layers on electroluminescence and photoluminescence of InAs/GaAs QD structures. Journal of Crystal Growth. 2011, 315(1), 110-113. ISSN 0022-0248. DOI 10.1016/j.jcrysgro.2010.09.041.

HOSPODKOVÁ, A. et al. InAs/GaAs quantum dot capping in kinetically limited MOVPE growth regime. Journal of Crystal Growth. 2011, 317(1), 39-42. ISSN 0022-0248. DOI 10.1016/j.jcrysgro.2010.12.076.

HORÁK, L. et al. Diffusion of Mn interstitials in (Ga,Mn)As epitaxial layers. Physical Review B. 2011, 83(24), ISSN 1098-0121.

PRAJZLER, V. et al. Design, Fabrication and Properties of Rib Poly(methylmethacrylimide) Optical Waveguides. Radioengineering. 2011, 20(2), 479-485. ISSN 1210-2512.

JELÍNEK, L. et al. Metamaterial-inspired Perfect Tunnelling in Semiconductor Heterostructures. New Journal of Physics. 2011, 13 ISSN 1367-2630. DOI 10.1088/1367-2630/13/8/083011. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1367-2630/13/8/083011/

VOBECKÝ, J., V. KOMARNITSKYY a V. ZÁHLAVA. Molybdenum and low-temperature annealing of a silicon power P-i-N diode. Microelectronics Reliability. 2011, 51(3), 566-571. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2010.09.021.

URBÁŘ, J., J. SCHEIRICH a J. JAKŮBEK. Medipix/Timepix cosmic ray tracking on BEXUS stratospheric balloon flights. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011, 2011(633), S206-S209. ISSN 0168-9002. DOI 10.1016/j.nima.2010.06.168.

NOVÁK, V. et al. Molecular beam epitaxy of LiMnAs. Journal of Crystal Growth. 2011, 323(1), 348-350. ISSN 0022-0248.

Patenty a užitné vzory

ČVUT FEL, Praha 6. Obvod s neminimální fázi pro korekci amlplitudové a fázové kmitočtové charakteristiky. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 22250. 2011-05-23. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24069

České vysoké učení technické v Praze. Struktura MEMS kondenzátoru elektrostatického generátoru. Původci: V. JANÍČEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 22977. 2011-11-28. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24329

ČVUT FEL, Praha 6. Posouvač fáze. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 21681. 2011-01-31. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=23282

ČVUT FEL, Praha 6. Korektor zkreslení štěrbinovou funkcí. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 22249. 2011-05-23. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24068

Články v ostatních periodikách

HUSÁK, M. Mikroelektronika směřuje k nanoelektronice - 7.část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(6), 17-22. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Microsystems, Microsensors, Nanoelectronics and Photonics. DPS - PCB Printed circuit boards from A to Z. 2011, 2001(1), 4-5. ISSN 1804-4891.

FOIT, J. a J. NOVÁK. Přesný bodový teploměr. Slaboproudý obzor. 2011, 67(1), 12-15. ISSN 0037-668X.

HUSÁK, M. Mikroelektronika směřuje k nanoelektronice - 5. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2001(4), 7-11. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. RF komponenty MEMS: indukčnosti, laditelné kondenzátory a filtry. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(5), 27-31. ISSN 1804-4891.

JAKOVENKO, J. Nanotechnologie při výrobě integrovaných obvodů. DPS - PCB Printed circuit boards from A to Z. 2011, 2011(6), 7-9. ISSN 1804-4891.

ARMAS ARCINIEGA, J., V. JEŘÁBEK a D. MAREŠ. Mikrooptický systém s vysokou účinností pro WDM hybridní optoelektronické přijímače. Slaboproudý obzor. 2011, 67(1), 16-18. ISSN 0037-668X.

PRAJZLER, V. et al. Design and Modeling of the ENR Polymer Microring Resonators Add/Drop Filter for Wavelength Division Multiplexing. ElectroScope. 2011, 2011(IV), 1-5. ISSN 1802-4564.

PRAJZLER, V. et al. Optické planární vlnovody z pryskyřice Epoxy Novolak Resin. Slaboproudý obzor. 2011, 67(4), 11-15. ISSN 0037-668X.

KROUTIL, J., M. HUSÁK a A. LAPOSA. Monitorování dýchání. Slaboproudý obzor. 2011, 67(1), 19-25. ISSN 0037-668X.

HUSÁK, M. a J. JAKOVENKO. MEMS prvky pro radioelektroniku. Slaboproudý obzor. 2011, 67(1), 2-5. ISSN 0037-668X.

HUSÁK, M. Mikroelektronika směřuje k nanoelektronice - 4.část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(3), 29-33. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Mikroelektronika směřuje k nanoelektronice - 3.část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(2), 7-11. ISSN 1804-4891.

VOBECKÝ, J. et al. Low-Temperature Diffusion of Transition Metals at the Presence of Radiation Defects in Silicon. Solid State Phenomena. 2011, 178-179(1), 421-426. ISSN 1012-0394. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.178-179.398.

HAZDRA, P. Samoorganizované nanostruktury v mikroelektronice. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2(5), 8-11. ISSN 1804-4891.

KROUTIL, J., A. LAPOSA a M. HUSÁK. Monitoring of Respiration by Bioacoustic Method. International Journal on Recent Trends in Engineering & Technology [IJRTET]. 2011, 6(1), 128-130. ISSN 2158-5563.

JEŘÁBEK, V. et al. Design and construction of a WDM transceiver with VHGT using hybrid integration technology. Physica Status Solidi (c). 2011, C8(9), 2938-2941. ISSN 1610-1634. DOI 10.1002/pssc.201084068.

HAZDRA, P., V. KOMARNITSKYY a V. BURŠÍKOVÁ. Hydrogenated Radiation Defects in Silicon: Isotopic Effect of Hydrogen and Deuterium. Solid State Phenomena. 2011, 178-179(1), 398-403. ISSN 1012-0394. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.178-179.398.

KULHA, P., A. BOUŘA a M. HUSÁK. Optimalizace polohy piezorezistivních prvků na substrátu pomocí FEM simulací. Slaboproudý obzor. 2011, 67(3), 14-18. ISSN 0037-668X.

JAKOVENKO, J., T. LALINSKY a M. HUSÁK. Vysokoteplotní MEMS struktury pro měření koncentrace plynů CO, H2, NOx a uhlovodíků. Slaboproudý obzor. 2011, 67(3), 10-13. ISSN 0037-668X.

VOVES, J. Litografie nové generace pro nanometrové rozměry. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2(2), 99-101. ISSN 1804-4891.

PRAJZLER, V. et al. Simple way of fabrication of Epoxy Novolak Resin optical waveguides on silicon substrate. Physica Status Solidi (c). 2011, 8(9), 2942-2945. ISSN 1610-1634. DOI 10.1002/pssc.201084031.

BOUŘA, A., M. HUSÁK a P. KULHA. ANALOGOVÁ KOREKCE PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKY POMOCÍ OBVODU V PROUDOVÉM MÓDU. Slaboproudý obzor. 2011, 2011(1), 30-35. ISSN 0037-668X.

HUSÁK, M. Mikroelektronika směřuje k nanoelektronice - 2.část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(1), 13-15. ISSN 1804-4891.

KOMARNITSKYY, V., P. HAZDRA a V. BURŠÍKOVÁ. Interaction of hydrogen and deuterium with radiation defects introduced in silicon by high-energy helium irradiation. Physica Status Solidi (c). 2011, 8(3), 948-951. ISSN 1610-1634. DOI 10.1002/pssc.201000301.

PETRTÝL, M. et al. Electronically regulated lengthening of diaphyses in children. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 2011(3-4), 138-139. ISSN 1212-4575.

KUBAŘ, M. a J. JAKOVENKO. Návrh osmibitového A/D převodníku s dvojí integrací. Slaboproudý obzor. 2011, 67(1), 26-29. ISSN 0037-668X.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Zdroje elektrické energie pro mikrosystémy. Slaboproudý obzor. 2011, 67(1), 6-11. ISSN 0037-668X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HUSÁK, M., A. BOUŘA a V. JANÍČEK. Intelligent Sensor Network for Physical Quantities Measurement. In: ZENG, D., ed. Advanced in Electrical Engineering and Electrical Machines - Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin: Springer, 2011. s. 519-525. sv. 134. ISSN 1876-1100. ISBN 978-3-642-25904-3. DOI 10.1007/978-3-642-25905-0_67.

JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA a S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. ISBN 978-80-86742-32-8.

VÍTEK, T., M. HUSÁK a T. TEPLÝ. Přístupové systémy a jejich aplikace. In: LUKÁŠ LUDĚK, LL, ed. Bezpečnostní technologie, systémy a management I.. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2011. s. 123-138. ISBN 978-80-87500-05-7.

JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA a S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Action M, 2011. ISBN 978-80-86742-32-8.

Stati ve sbornících konferencí

KULHA, P. Design and Realization of 2D Tactile Sensor Using Piezoresistive Force Microsensors. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 159-162. ISBN 978-80-214-4303-7.

VOVES, J. Spin-Dependent Transport Properties of Graphene Nanoribbons. In: 17th Conference of Czech and Slovak Physisists. 17. konferencia českých a slovenských fyzikov, Žilina, 2011-09-05/2011-09-08. Bratislava: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2011. s. 147-148. ISBN 978-80-970625-4-5.

PRAJZLER, V. et al. Design and Modelling of the Integrated Polymer Microring Resonators on Silicon Substrate. In: The 2nd International Conference on Photonics 2011. Kota Kinabalu, 2011-10-16/2011-10-18. Piscataway: IEEE Photonics Society, 2011. s. 19-23. ISBN 978-1-61284-263-9.

ARMAS ARCINIEGA, J. et al. Microoptical Collimation System for WDM Receiver with a Bragg Volume Grating. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 45-50. ISBN 978-80-214-4303-7.

JEŘÁBEK, V. et al. WDM hybrid microoptical transceiver with bragg volume grating. In: Proc. of SPIE Vol. 8306. Photonics Prague 2011, Praha, 2011-08-24/2011-08-26. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. s. 83060T-1-83060T-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1. DOI 10.1117/12.911293.

PEKÁREK, J. et al. POSSIBLE APPLICATIONS OF FREESTANDING CARBON NANOTUBES IN MEMS TECHNOLOGY. In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. 491-496. ISBN 978-80-87294-27-7.

HARWOT, O. Fast Near-Field Characterization of Integrated Circuits Electromagnetic Interference. In: Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. 21st International Conference Radioelektronika 2011, Brno, 2011-04-19/2011-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2011. s. 311-314. ISBN 978-1-61284-322-3. DOI 10.1109/RADIOELEK.2011.5936426.

FROLEC, J., J. KYNCL a J. TLUSTÝ. Online Powerline Ampacity Measurement. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-3. ISBN 978-80-248-2393-5.

PRAJZLER, V. et al. Polymer Optical Microring Filter for Passive Optical Network Applications. In: International Quantum Electronics Conference / Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim. Sydney, 2011-08-28/2011-09-01. Sydney: IEEE, 2011. s. 1297-1299. ISBN 978-0-9775657-7-1. DOI 10.1109/IQEC-CLEO.2011.6193633.

PRAJZLER, V. et al. Design of Epoxy Novolak Resin Optical Waveguides for Demultiplexers Based on Multimode Interference and Optical Ring Resonators. In: HIEU, N.V., ed. Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VI. 6th International Conference on Photonics and Applications, Hanoi, 2010-11-08/2010-11-12. Ho Chi Minh City: Vietnam National University, 2011. s. 49-54. Publishing House for Science and Technology. ISSN 1859-4271.

JEŘÁBEK, V. et al. Microoptical and Microwave Design and Construction of a Micromodules for WDM Receiver. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA a S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Action M, 2011. s. 9-13. ISBN 978-80-86742-32-8.

BARKMAN, O., P. NEKVINDOVÁ a V. PRAJZLER. Design and Modeling of the Single Mode Optical Glass Waveguides for Passive Photonics Structures. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA a S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Action M, 2011. s. 5-8. ISBN 978-80-86742-32-8.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Communication and Powering scheme for wireless and battery-less measurement. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 73-78. ISBN 978-80-214-4303-7.

KROUTIL, J., A. LAPOSA a M. HUSÁK. Respiration Monitoring during Sleeping. In: In ACM Digital Library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. The 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, Barcelona, 2011-10-26/2011-10-29. New York: ACM, 2011. s. 1-6. ISBN 978-1-4503-0913-4. DOI 10.1145/2093698.2093731.

KULHA, P. a M. HUSÁK. Piezoresistive sensor for strain measurement on turbine blade with wireless telemetry data acquisition. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ'11). International Conference On Renewable Energies And Power Quality, Las Palmas, 2011-04-13/2011-04-15. Vigo: Universidad de Vigo, 2011. s. 440-443. ISBN 978-84-614-7527-8. Dostupné z: http://icrepq.com/icrepq%2711/440-kulha.pdf

JEŘÁBEK, V. et al. WDM hybrid microoptical Transceiver with bragg volume grating. In: TOMÁNEK, P., ed. Book of abstract PHOTONICS PRAGUE 2011. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2011-08-24/2011-08-26. Praha: Agentura Action M, 2011. s. 107. ISBN 978-80-86742-30-4.

JAKOVENKO, J. et al. Thermo-mechanical Modeling and Characterization of High Power Solid State LED Lamp. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 178-201. ISBN 978-80-214-4303-7.

PRAJZLER, V. et al. Epoxy Novolak Resin Optical Microring Resonator. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 240-245. ISBN 978-80-214-4303-7.

VOBECKÝ, J. Design and Technology of High-Power Silicon Devices. In: NAPIERLASKI, A. N., ed. 2011 Proceedings of the 18th International Conference. MIXDES 2011 International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", Gliwice, 2011-06-16/2011-06-18. Lodz: Technical University of Lodz, 2011. s. 17-22. ISBN 978-83-932075-1-0. Dostupné z: http://www.mixdes.org/

PRAJZLER, V. et al. Design of 1 x 3 polymer optical power divider. In: TOMÁNEK, P., ed. Book of abstract PHOTONICS PRAGUE 2011. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2011-08-24/2011-08-26. Praha: Agentura Action M, 2011. s. 79. ISBN 978-80-86742-30-4.

JAKOVENKO, J. et al. Thermal simulation and validation of 8W LED lamp. In: Proceedings of the IEEE EuroSime 2011 conference. Eurosime2011, Linz, 2011-04-17/2011-04-20. Vienna: IEEE Industrial Electronic Society, 2011. s. 1-4. ISBN 978-1-4577-0105-4.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Fabrication of Scalable Energy Harvester. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 204-210. ISBN 978-80-214-4303-7.

KRATINA, J. Hardware for Theora Video Codec Acceleration using FPGA. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. ISBN 978-80-01-04806-1.

JELÍNEK, L. et al. Perfect Tunneling in Semiconductor Heterostructures. In: MARTÍN, F., J. BONACHE a G. SISÓ, eds. Proceedings of Metamaterials´ 2011: The Fifth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. Metamaterials 2011 - 5th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Barcelona, 2011-10-10/2011-10-15. Louvain-la-Neuve: UCL, Laboratoire d´Hyperfréquences, 2011. s. 1021-1023. ISBN 978-952-67611-0-7.

RADVAN, L. Investigation of Reverse Bias Safe Operation Area of High-Power Fast Recovery Diodes. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-2. ISBN 978-80-01-04806-1.

PÍNA, L. Integrated Gate Commutated Thyristor with Improved Safe Operation Area. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-2. ISBN 978-80-01-04806-1.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Dual frequency system for power-demanding measurement in the isolated areas. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ'11). International Conference On Renewable Energies And Power Quality, Las Palmas, 2011-04-13/2011-04-15. Vigo: Universidad de Vigo, 2011. s. 1-3. ISBN 978-84-614-7527-8. Dostupné z: http://www.icrepq.com/icrepq%2711/499-boura.pdf

HOSPODKOVÁ, A. et al. GaAsSb strain reducing layers for InAs/GaAs quantum dot long wavelength and high efficiency emission. In: Proceedings of EWMOVPE XIV. 14th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy, Wroclaw, 2011-06-05/2011-06-08. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2011. s. 105-109.

HARWOT, O. Electromagnetic Interference of Integrated Circuit Studied by Near-Filed Scan. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

NÁHLÍK, J., M. JANOUŠEK a J. VOVES. ELECTRICAL AND AFM STUDY OF DIFFERENT TYPES OF GRAPHENE. In: NANOCON 2011 Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. 481-485. ISBN 978-80-87294-23-9.

FORMÁNEK, J. a V. JANÍČEK. Design and Construction of Modern Identification and Access System with Remote Administration. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 186-191. ISBN 978-80-214-4303-7.

HUSÁK, M. Grafen a jiné perspektivní materiály pro radiokomunikace. In: GREGORA, PG, ed. Radiokomunikace 2011. Pardubice, 2011-11-02/2011-11-04. Pardubice: UNIT, 2011. s. 161-184.

NOVÁK, J., J. FOIT a V. JANÍČEK. Capacitive couplings in conductor systems of integrated circuits. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 111-114. ISBN 978-80-214-4303-7.

FOIT, J. Electronically adjustable slot function equalizer. In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals, Praha, 2011-09-26/2011-09-28. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011. s. 31-35. ISBN 978-1-61804-035-0.

PRAJZLER, V. et al. Design of Y-Branch Optical Polymer Waveguides. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 246-251. ISBN 978-80-214-4303-7.

JEŘÁBEK, V. et al. The Microoptical and Microwave Design and Construction of a WDM Receiver with Bragg Volume Grating Using Hybrid Integration Technology. In: RAWAT, B.S., ed. 13th International Symposium on Microwave and Optical Technology - ISMOT 2011. 13th International Symposium on Microwave and Optical Technology, Praha, 2011-06-20/2011-06-23. Praha: Agentura Carolina, 2011. s. 101-105. ISBN 978-80-01-04887-0.

Stránka vytvořena 06.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.