13000 / 13134 - Publikace - 2012

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

PRAJZLER, V., N. PHAM a J. ŠPIRKOVÁ. Design, Fabrication and Properties of the Multimode Polymer Planar 1 x 2 Y Optical Splitter. Radioengineering. 2012, 21(4), 1202-1207. ISSN 1210-2512.

PRAJZLER, V. et al. Optical Properties of Bi-Doped Epoxy Novolak Resin (ENR) Containing Ce, Dy and Y Ions. Journal of applied polymer science. 2012, 125(125), 710-715. ISSN 0021-8995. DOI 10.1002/app.34945.

KULHA, P. et al. Design And Fabrication Of Piezoresistive Strain Gauges Based On Nanocrystalline Diamond Layers. Vacuum. 2012, 86(6), 689-692. ISSN 0042-207X. DOI 10.1016/j.vacuum.2011.07.022.

ANDRICEK, L. et al. Advanced Testing of the DEPFET Minimatrix Particle Detector. Journal of Instrumentation. 2012, 2012(7), 1-6. ISSN 1748-0221. DOI 10.1088/1748-0221/7/01/C01101. Dostupné z: http://jinst.sissa.it

PRAJZLER, V. et al. Design of the novel wavelength triplexer using multiple polymer microring resonators. Radioengineering. 2012, 21(1), 258-263. ISSN 1210-2512.

JAKOVENKO, J. et al. High Power Solid State Retrofit Lamp Thermal Characterization and Modelling. Radioengineering. 2012, 1(21), 225-230. ISSN 1210-2512.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Communication and Powering Scheme for Wireless and Battery-Less Measurement. Radioengineering. 2012, 21(1/II), 239-245. ISSN 1210-2512.

LYUTAKOV, O. et al. The manipulation of carbon nanotubes on a polymer surface using a laser beam. Journal of Materials Science. 2012, 47(11), 4585-4588. ISSN 0022-2461. DOI 10.1007/s10853-012-6319-0.

PERPINA, X. et al. Design for reliability of solid state lighting systems. Microelectronics Reliability. 2012, 9-10(52), 2294-2300. ISSN 0026-2714.

JANÍČEK, V. et al. Design and Fabrication of 3D Electrostatic Energy Harvester. Radioengineering. 2012, 21(1), 231-238. ISSN 1210-2512.

LYUTAKOV, 0. et al. Ordered graphene strips onto polymer backing prepared by laser scanning. Applied Physics Letters. 2012, 101(17), ISSN 0003-6951. DOI 10.1063/1.4762817.

RAHIMO, M. et al. Thin-Wafer Silicon IGBT With Advanced Laser Annealing and Sintering Process. IEEE Electron Device Letters. 2012, 33(11), 1601-1603. ISSN 0741-3106. DOI 10.1109/LED.2012.2215304.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Struktura MEMS kondenzátoru elektrostatického generátoru. Původci: V. JANÍČEK. Česká republika. Patent CZ 303335. 2012-06-21. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=448

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Posouvač fáze. Původci: J. FOIT. Česká republika. Patent CZ 303147. 2012-03-21. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=719

České vysoké učení technické v Praze. Digitálně řízený fyziologický regulátor hlasitosti. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 23802. 2012-05-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=25810

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Korektor zkreslení štěrbinovou funkcí. Původci: J. FOIT. Česká republika. Patent CZ 303149. 2012-03-21. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=134

České vysoké učení technické v Praze. Digitálně řízený fyziologický regulátor hlasitosti s galvanicky odděleným ovládáním. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 23801. 2012-05-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=25809

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Praha, CZ. Zevní jednostranný fixátor. Původci: A. LERACH et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 24421. 2012-10-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=25535

České vysoké učení technické v Praze. Digitálně řízený elektronický spínač. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 23803. 2012-05-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=25811

České vysoké učení technické v Praze. Digitálně řízený elektronický spínač. Původci: J. FOIT. Česká republika. Užitný vzor CZ 23804. 2012-05-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=25812

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Obvod s neminimální fázi pro korekci amlplitudové a fázové kmitočtové charakteristiky. Původci: J. FOIT. Česká republika. Patent CZ 303150. 2012-03-21. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=135

Články v ostatních periodikách

KROUTIL, J., A. LAPOSA a M. HUSÁK. Monitoring of breathing by bioacoustic method. Lékař a technika. 2012, 42(2), 19-22. ISSN 0301-5491.

HUSÁK, M. Nanovláknové senzory. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 2012(2), 8-13. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Biochemické senzory založené na struktuře MOS. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 2012(4), 6-12. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Architektura a platforma senzorových uzlů. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 2012(6), 4-7. ISSN 1804-4891.

JEŘÁBEK, V., J. ARMAS a V. PRAJZLER. HYBRID MICROOPTICAL WDM RECEIVER FOR PON COMMUNICATION. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(10), 95-100. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v10i2.622.

NÁHLÍK, J., M. JANOUŠEK a Z. ŠOBÁŇ. Gated Graphene Electrical Transport Characterization. Acta Polytechnica. 2012, 52(5), 76-79. ISSN 1210-2709.

HUSÁK, M. Struktury AlGaN/GaN pro biochemické senzory. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 2012(3), 7-13. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Mikroelektronika v ČR. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 2012(2/2012), 8-9. ISSN 1804-4891.

KOKEŠ, J. a J. FROLEC. Systém pro sledování polohy a pohybu majetku a osob. Automa. 2012, 18(12), 16-18. ISSN 1210-9592.

HUSÁK, M. Klíče nahrazuje oční duhovka a bezdrátové technologie. Pražská technika. 2012, 4(4), 25. ISSN 1213-5348.

KOTĚ, V., V. MOLATA a J. JAKOVENKO. Improved Structure of True Random Number Generator with Direct Amplification of Analog Noise. ElectroScope. 2012, 2012(VI), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo6_2012/r6c6c1.pdf

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Dimming Compatibility of 60W Replacement LED Lamps with Legacy Dimming Infrastructure. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2012, 2012(10), 1-4. ISSN 2172-038X. Dostupné z: http://www.icrepq.com/RE&PQJ-10-13.html

BACKLUND, B. a L. RADVAN. High Current Rectifier Diodes for Welding Applications. Bodo's Power Systems. 2012, 7(9), 52-54. ISSN 1863-5598.

HUSÁK, M. Mikrosenzorové technologie pro inteligentní senzorové sítě. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 2012(5), 5-9. ISSN 1804-4891.

NÁPRAVNÍK, T. a J. JAKOVENKO. ESD MOSFET model calibration by differential evolutionary optimization algorithm. ElectroScope. 2012, 2012(6), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=article&id=356:esd-mosfet-model-calibration-by-differential-evolutionary-optimization-algorithm&catid=42:cislo-62012-eds-2012&Itemid=49

VOBECKÝ, J. et al. Fast Recovery Diodes for Demanding IGCT Applications. Bodo's Power Systems. 2012, 7(5), 22-25. ISSN 1863-5598.

HUSÁK, M. Mikroelektronika směřuje k nanoelektronice - Grafenové integrované obvody, kondenzátory, baterie a displeje a další nanoelektronické komponenty. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(1), 7-12. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Tajemný i užitečný mikrosvět. Pražská technika. 2012,(3), 10. ISSN 1213-5348.

KULHA, P., J. JAKOVENKO a J. FORMÁNEK. FEM Thermomechanical Simulation of Low Power LED Lamp for Energy Efficient Light Sources. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2012, 2012(10), 1-4. ISSN 2172-038X. Dostupné z: http://www.icrepq.com/icrepq%2712/815-kulha.pdf

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Compatibilidade entre os sistemas a LED e dispositivos de dimerizacao. Eletricidade Moderna. 2012, 40(462), 70-77. ISSN 0100-2104.

J.A., Arciniega et al. Sistema Colimado Microoptico para receptores Wdm con filtro de Bragg. EL INVESTIGADOR. 2012, 4 70-74. ISSN 1390-4833.

Stati ve sbornících konferencí

JANÍČEK, V. et al. 3D electrostatic energy harvester. In: Technical Proceedings of the 2012 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2012. 2012 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, Santa Clara, 2012-06-18/2012-06-21. Washington: National Institute of Standards and Technology, 2012. s. 118-121. ISBN 978-1-4665-6275-2.

NÁHLÍK, J., M. JANOUŠEK a Z. ŠOBÁŇ. Gated Graphene Electrical Transport Characterization. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

BUŠEK, K., V. JEŘÁBEK a V. PRAJZLER. DESIGN OF THE PLANAR OPTICAL MMI FILTER. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 151-154. ISBN 978-80-214-4539-0.

PRAJZLER, V. et al. DESIGN AND MODELING OF THE SYMMETRIC 1 X 3 OPTICAL POLYMER PLANAR POWER DIVIDER. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-214-4539-0.

PRAJZLER, V., V. JURKA a V. JEŘÁBEK. Modeling of the Multimode Polymer Interference Optical Wavelength 1490/1555 nm Demultiplexer. In: CHANG-MIN, K. a Y.C. CHUNG, eds. 17th Opto-Electronics and Communications Conference. 17th OptoElectronics and Communicaions Conference, Pusan, 2012-07-01/2012-07-05. Seoul: IEEE CLEO/Pacific Rim, 2012. s. 631-632. IEEE Catalog No. CFP1275G-USB. ISBN 978-1-4673-0977-6.

HUSÁK, M. et al. Modeling and simulation of surface acoustic wave chemical sensors. In: Technical Proceedings of the 2012 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2012. 2012 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, Santa Clara, 2012-06-18/2012-06-21. Washington: National Institute of Standards and Technology, 2012. s. 609-612. ISBN 978-1-4665-6275-2.

MAREŠ, D., V. JEŘÁBEK a V. PRAJZLER. Design and Properties of Planar Polymer Waveguide Bragg Grating Filter. In: VODRÁŽKA, J. a S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. s. 64-68. ISBN 978-80-86742-36-6.

MAJER, M. a M. HUSÁK. Bistable system for energy harvesting. In: HAŠČÍK, H.Š. a J.O. OSVALD, eds. ASDAM 2012. Smolenice Castle, 2012-11-11/2012-11-15. Bratislava: STU v Bratislave, FEI, 2012. s. 311-314. ISBN 978-1-4673-1195-3. DOI 10.1109/ASDAM.2012.6418535.

MOLATA, V. et al. Capacitor-less LDO regulator in CMOS technology. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 54-59. ISBN 978-80-214-4539-0.

PARDO, B. et al. Thermal Resistance Investigations on New Leadframe-Based LED Packages and Boards. In: VANDEVELDE, B.V., ed. EuroSimE 2012 - Proceedings of the conference www.eurosime.org. 13th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, Lisbon, 2012-04-15/2012-04-18. Porto: IEEE, 2012. s. 1-4. ISBN 978-1-4673-1511-1. DOI 10.1109/ESimE.2012.6191750. Dostupné z: http://www.eurosime.org

NÁPRAVNÍK, T. et al. Differential Evolutionary Optimization Algorithm Applied to ESD MOSFET Model Fitting Problem. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). 15th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Tallinn, 2012-04-18/2012-04-20. New York: IEEE Computer Society Press, 2012. s. 155-158. ISBN 978-1-4673-1185-4. DOI 10.1109/DDECS.2012.6219043.

BUŠEK, K., V. JEŘÁBEK a V. PRAJZLER. THE PLANAR OPTICAL WAVELENGTH SELECTIVE SYSTEM WITH THE MMI FILTER AND THE DIRECTIONAL COUPLER. In: VODRÁŽKA, J. a S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. s. 74-76. ISBN 978-80-86742-36-6.

KOTĚ, V. et al. Structure, Modeling and Realization of True Random Number Generator with Analog Noise Amplification. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 145-150. ISBN 978-80-214-4539-0.

JAKOVENKO, J. et al. Thermo-mechanical evaluation and life time simulation of high power LED lamp boards. In: VANDEVELDE, B.V., ed. EuroSimE 2012 - Proceedings of the conference www.eurosime.org. 13th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, Lisbon, 2012-04-15/2012-04-18. Porto: IEEE, 2012. s. 1-4. ISBN 978-1-4673-1511-1. DOI 10.1109/ESimE.2012.6191760. Dostupné z: http://www.eurosime.org

PAŇKO, V. et al. An Accurate DC and RF Modeling of Nonlinear Spiral Polysilicon Voltage Divider in High Voltage MOSFET Transistor. In: TANG, T.A. a Y.L. YANG, eds. 2012 IEEE 11th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology. IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology, Xi' An, 2012-10-29/2012-11-01. Piscataway: IEEE, 2012. s. 538-540. ISBN 978-1-4673-2472-4. DOI 10.1109/ICSICT.2012.6467635.

BOUŘA, A., M. HUSÁK a Ch. FRUGIER. Dimming Compatibility of LED lamps with legacy dimmers. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 89-94. ISBN 978-80-214-4539-0.

PRAJZLER, V. et al. Optical properties of Poly(Methylmetacrylimide) doped with bismut ions. In: SHCHERBAKOV, I., ed. Book of abstract 20th International Conference on Advanced Laser Technologies. Advanced Laser Technologies, Thun, 2012-09-02/2012-09-06. Bern: University of Berne, 2012. s. 346-347.

ARCINIEGA, A., V. JEŘÁBEK a D. MAREŠ. Optical System using VHGT Filter for Wavelength Division Multiplexed (WDM) Hybrid Optoelectronic Receiver. In: Proccedings 4TH IEEE Latin-American Conference on Communications 2012. 4TH IEEE Latin-American Conference on Communications 2012, Cuenca, 2012-12-07/2012-12-09. New York: IEEE Computer Society Press, 2012. ISBN 978-1-4673-5078-5.

NÁPRAVNÍK, T. et al. Utilization fo Differential Evolutionary Optimization Algorithm for ESD MOSFET Model Fitting. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 33-38. ISBN 978-80-214-4539-0.

HUSÁK, M. Technologický pohled na možnosti a perspektivy senzorových sítí. In: TOMÍŠKOVÁ, T.B. a N.M. NOVOTNÁ, eds. Radiokomunikace 2012 - sborník přednášek. Radiokomunikace 2012, Pardubice, 2012-10-31/2012-11-01. Pardubice: UNIT, 2012. s. 149-162. ISBN 978-80-905345-0-6.

PERPINA, X. et al. LED Driver Thermal Design Considerations for Solid-State Lighting Technologies. In: VANDEVELDE, B.V., ed. EuroSimE 2012 - Proceedings of the conference www.eurosime.org. 13th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, Lisbon, 2012-04-15/2012-04-18. Porto: IEEE, 2012. s. 1-4. ISBN 978-1-4673-1511-1. DOI 10.1109/ESimE.2012.6191751. Dostupné z: http://www.eurosime.org

NOVÁK, J., J. FOIT a V. JANÍČEK. Measurement of Parasitic Signals in Structures of Integrated Circuits. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 39-42. ISBN 978-80-214-4539-0.

JEŘÁBEK, V. et al. MICROOPTICAL COLLIMATION SYSTEM FOR WDM RECEIVER WITH A BRAGG VOLUME GRATING. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 349-354. ISBN 978-80-214-4539-0.

THOMAS, M., P. VACULA a J. JAKOVENKO. DESIGN AND VALIDATION OF AN SMPS POWER DISTRIBUTION NETWORK. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 60-65. ISBN 978-80-214-4539-0.

LAPOSA, A. et al. Gas sensor with SAW structures. In: Technical Proceedings of the 2012 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2012. 2012 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, Santa Clara, 2012-06-18/2012-06-21. Washington: National Institute of Standards and Technology, 2012. s. 574-577. ISBN 978-1-4665-6275-2.

BOUŘA, A. a M. HUSÁK. Dimming Compatibility of 60W Replacement LED Lamps with Legacy Dimming Infrastructure. In: ICREPQ12 International Conference on Renewable Energies and Power Quality. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'12), Santiago de Compostela, 2012-03-27/2012-03-29. Vigo: Universidad de Vigo, 2012. s. 1-4. ISBN 978-84-615-6648-8. Dostupné z: http://www.icrepq.com/papers-icrepq12.html

KULHA, P., J. JAKOVENKO a J. FORMÁNEK. FEM Thermomechanical Simulation of Low Power LED Lamp for Energy Efficient Light Sources. In: ICREPQ12 International Conference on Renewable Energies and Power Quality. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'12), Santiago de Compostela, 2012-03-27/2012-03-29. Vigo: Universidad de Vigo, 2012. s. 1-4. ISBN 978-84-615-6648-8. Dostupné z: http://www.icrepq.com/icrepq%2712/815-kulha.pdf

KROUTIL, J., A. LAPOSA a M. HUSÁK. Biomedical sensors for monitoring of breathing. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 233-238. ISBN 978-80-214-4539-0.

HAZDRA, P. et al. Effect of Ion Irradiation on Electrical Characteristics of 1200V SiC Schottky Diodes. In: BENDA, V., ed. ISPS'12 PROCEEDINGS. 11th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2012-08-28/2012-08-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 137-142. ISBN 978-80-01-05100-9.

VOBECKÝ, J., P. HAZDRA a V. ZÁHLAVA. Radiation Enhanced Diffusion of Nickel in Silicon Diodes. In: BENDA, V., ed. ISPS'12 PROCEEDINGS. 11th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2012-08-28/2012-08-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05100-9.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. 3D Electrostatic Microgenerator. In: VANDEVELDE, B.V., ed. EuroSimE 2012 - Proceedings of the conference www.eurosime.org. 13th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, Lisbon, 2012-04-15/2012-04-18. Porto: IEEE, 2012. s. 1-6. ISBN 978-1-4673-1511-1. DOI 10.1109/ESimE.2012.6191734.

NÁHLÍK, J. et al. Hydrogen silsesquioxane as a gate dielectric layer for SiC graphene FET. In: HAŠČÍK, H.Š. a J.O. OSVALD, eds. ASDAM 2012. Smolenice Castle, 2012-11-11/2012-11-15. Bratislava: STU v Bratislave, FEI, 2012. s. 251-254. ISBN 978-1-4673-1195-3.

KROUTIL, J., A. LAPOSA a M. HUSÁK. Monitoring of breathing by bioacoustic method. In: LHOTSKÁ, L. a J. HAVLÍK, eds. The Fifth Biomedical Engineering Conference of Young Biomedical Engineers and Researchers YBERC 2012. The Fifth Biomedical Engineering Conference of Young Biomedical Engineers and Researches, Praha, 2012-07-11/2012-07-13. Praha: FEL ČVUT, 2012. s. 1-4.

JANÍČEK, V. a M. HUSÁK. Energy Harvester Working in 3D Mode. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 138-144. ISBN 978-80-214-4539-0.

FORMÁNEK, J. et al. Pressure Sensor Package Simulation in Large Temperature Range. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 132-137. ISBN 978-80-214-4539-0.

LAPOSA, A., M. MAJER a M. HUSÁK. Acoustic Wave Sensor System Design Consideration. In: HAŠČÍK, H.Š. a J.O. OSVALD, eds. ASDAM 2012. Smolenice Castle, 2012-11-11/2012-11-15. Bratislava: STU v Bratislave, FEI, 2012. s. 315-318. ISBN 978-1-4673-1195-3. DOI 10.1109/ASDAM.2012.6418534.

JANOUŠEK, M. et al. AFM LOCAL ANODIC OXIDATION ON GRAPHENE. In: Nanocon 2012. 4. ročník mezinárodní konference NANOCON 2012, Brno, 2012-10-23/2012-10-25. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012. 1. ISBN 978-80-87249-32-1. Dostupné z: http://www.nanocon.cz/cz/

BARKMAN, O. et al. DESIGN AND MODELING OF MULTIMODE INTERFERENCE POWER SPLITTERS MADE BY ION EXCHANGE IN GLASS. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 273-278. ISBN 978-80-214-4539-0.

PRAJZLER, V. et al. OPTICAL PROPERTIES OF THE POLYMER LAYERS DOPED WITH AN ORGANIC IONIC DYES FOR PHOTONIC APPLICATIONS. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 7-11. ISBN 978-80-214-4539-0.

BARKMAN, O., V. JEŘÁBEK a V. PRAJZLER. DESIGN AND MODELING OF MULTIMODE INTERFERENCE POWER SPLITTERS MADE BY ION EXCHANGE IN GLASS. In: VODRÁŽKA, J. a S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. s. 50-52. ISBN 978-80-86742-36-6.

BRINKFELDT, K. et al. Simulations of High Temperature Pressure Sensor Packaging and Interconnections. In: VANDEVELDE, B.V., ed. EuroSimE 2012 - Proceedings of the conference www.eurosime.org. 13th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, Lisbon, 2012-04-15/2012-04-18. Porto: IEEE, 2012. s. 1-4. ISBN 978-1-4673-1511-1. DOI 10.1109/ESimE.2012.6191730. Dostupné z: http://www.eurosime.org

JAKOVENKO, J. et al. Design and life time evaluation of various LED boards for SSL lamp. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 161-166. ISBN 978-80-214-4539-0.

KULHA, P. et al. Design and Fabrication of Piezoelectric Generator with Thin ZNO Layer. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. s. 167-171. ISBN 978-80-214-4539-0.

Dizertace

JANÍČEK, V. Autonomní napájecí zdroje pro mikrosystémy. Praha: Datum obhajoby 2012-03-30. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra mikroelektroniky.

BOUŘA, A. Bezdrátové napájení a přenos dat v mikrosystémech a senzorových systémech. Prague: Datum obhajoby 2012-06-07. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University.

Výzkumné zprávy

VOVES, J. TCAD of Power Devices. [Výzkumná zpráva] 2012. Zpráva č. 01/2012.

Stránka vytvořena 06.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.